lördag, januari 07, 2012

Glömda argument till nationens försvar
Det finns en hel del som jag inte håller med om i Stefan Olssons bok "Handbok i konservatism". Det finns också andra saker där jag misstänker att Olsson helt enkelt har misstagit sig, alltså det rör sig om rena faktafel. Men det bästa i Olssons bok är å andra sidan riktigt, riktigt bra. Det bästa i boken är kapitlet om svensk identitetspolitik och varför vi behöver sluta oss samman i nationer. Olsson anger fyra skäl att värna och slå vakt om vår nation. Så här skriver han om det första argumentet. Från sidan 128 och framåt.


Jag brukar tänka på fyra skäl till att vi ska slå vakt om vårt land, värna vårt lands plats i världen, försvara det mot yttre hot, känna stolthet över det och arbeta för att det ska vara en bra plats att bo på.


Ett första skäl är att ett eget land ger folk ett hem som de kan kalla sitt. Det är en fråga om trygghet. Världen är en osäker plats och för att skydda oss mot såväl mänskligt framkallade som naturliga hot måste vi sluta oss samman. Statens främsta uppgift är som bekant att stå för detta skydd... [...]


Genom att tillhöra folkgruppen svenskarna ingår man i ett kollektiv som förväntas hjälpa en om man skulle hamna i nöd. Nationen fungerar på samma vis som familjen fast i större skala. Familjen är den gemenskap som för de flesta är det kollektiv där man kan få hjälp med allt, det sociala skyddsnät som man alltid kan ty sig till oavsett vad som händer. Det är i familjen man kan räkna med att andra kommer att bistå en utan några som helst krav på motprestation. Men i ett internationellt perspektiv är familjen otillräcklig, och det är här som nationen träder in som det kollektiv som kan ge trygghet. 


Här kan vi också konstatera att kosmopoliterna inte har några svårigheter att inse fördelarna med nationstillhörigheter för kurder, serber, kosovoalbaner och palestinier. Däremot har de uppenbara problem att föra över samma logik på vårt eget folk, vilket ter sig både märkligt och ologiskt. Hur viktigt det är med nationen blir dock plötsligt uppenbart när våra mer våghalsiga journalister hamnar i svårigheter utomlands. Då är det nationen Sverige, med sina företrädare som skall agera och kämpa för våra journalister. Detta ger även våra kosmopolitiska vänner uttryck för. Så här skriver Olsson om argument två.    


Ett andra skäl att vårda Sverige som land är att det är viktigt för en individ att ha en nationell identitet. Det är viktigt att kunna säga att man är svensk. Jag vet inte varför det är på det viset. Vad en identitet är har det skrivits hyllmeter om och jag kan inte förklara de psykologiska mekanismer som ligger bakom, men det är så här vi människor fungerar. Vi vill kunna säga vilka vi är. I Sverige vet vi att vi alltid frågar varandra vad vi jobbar med. Vi identifierar oss med våra yrken. I andra länder frågar man kanske i stället vilken religion en person har, vilket språk han talar eller vilken del av landet han kommer ifrån. Man kan också identifiera sig med en musikstil, ett fotbollslag, ett politiskt parti eller kanske en hobby... [...]


Men kanske har också identiteten en social funktion som ett sätt att kommunicera med andra. Genom att säga att man är svensk markerar man sin tillhörighet till gemenskapen. Därmed tar man också på sig de skyldigheter som följer som följer med detta medlemskap.


De mer multikulturella och kosmopolitiskt inriktade människorna finner sin identitet just i visionen om mångkultur, godhet och motstånd mot sådana som undertecknad. Det blir en inverterad identitet för dessa kosmopoliter. Hur viktigt det är med en nationell identitet ser vi under olympiska spel, hockey VM och andra idrottstävlingar. Även ivriga sympatisörer till AIK och Djurgården finner sin identitet genom idrottsklubben, då i mindre skala. Ju mer förbjudet det blivit att älska nationen, ju mer fanatiska sympatisörer har våra idrottsklubbar fått. Vi människor måste helt enkelt ha något att identifiera oss med, det är ett grundläggande mänskligt behov. Så skriver Olsson om det tredje argumentet.      


Ett tredje skäl till att gemenskap som just svenskar är viktig att slå vakt om är att vi också är en gemenskap i kulturell bemärkelse som gör att vi lätt förstår varandra. Vi behöver sociala konventioner för att koordinera oss med varandra, och språket är den viktigaste konventionen. Men språket är bara en av miljontals konventioner. Små saker som ett höjt ögonbryn eller en diskret harkling ingår också i vårt att kommunicera med varandra. Dessa små tecken kan förmedla hela paket av åsikter. En bekymmersrynka i pannan i fel ögonblick under ett viktigt möte på jobbet kan göra att man förlorar ett viktigt kontrakt eller att projektet som man har arbetat hårt för blir indraget. Det är dessa små men viktiga detaljer som gör att kulturkrockar är svåra... [...] 


Ibland sägs att denna sociala kod är exkluderande gentemot utlänningar och att den därför skulle vara ett problem. Saken är dock den att alla sociala sammanhang har någon form av social kod och också måste ha det. Det finns inget konventionslöst socialt sammanhang... [...] 


Den kulturella förståelsen skapar en trygghet genom att man kan räkna med att bli förstådd av andra i sin omgivning.


Vår samvaro skulle bli olidlig utan alla de nationellt underförstådda konventioner vi praktiserar i vår kommunikation. Inom familjen behöver pappan bara grymta eller göra en min för att resten av familjen skall förstå att han är irriterad på något. Nationellt vet vi att vi inte har fått arbetet när personalchefen med glad stämma säger, "ring inte oss vi, ringer er". Vi sätter oss inte ner och väntar på samtal från företaget, vi börjar genast söka andra arbeten. Så här skriver slutligen Olsson om det sista argumentet.   


Slutligen, ett fjärde skäl att värna om gemenskapen Sverige är just gemenskapen.  Som jag redan har skrivit på flera ställen i denna bok är människan en social varelse, både emotionellt och praktiskt sett. Vi är en bara en grupp individer som råkar befinna sig samtidigt på samma geografiska plats, utan vi är medlemmar i en organisation. Radikala individualister brukar påpeka att detta medlemskap inte är frivilligt och att alla idéer om att vi skulle ingått ett ömsesidigt kontrakt med varandra är felaktigt. Saken är dock den att om vi skulle börja om från början är det mest sannolika att vi faktiskt antingen skulle ingå ett ömsesidigt kontrakt med varandra eller också frivilligt ansluta oss till någon form av samhällsgemenskap. Värdet av att ingå i en gemenskap ligger på samma sätt som i en familj i gemenskap i sig...[...]

Genom nationen kan man uppnå en sådan känsla av gemenskap över ett vidsträckt område och med många människor inblandade. Nationen kan om den fungerar väl förmedla samma känsla av gemenskap som man kan hitta i en fotbollsklubb, en kyrkokör eller någon annan gemenskap som är viktig för den enskilda individen.


Men gemenskapen har också ett instrumentellt värde, den skapar solidaritet. Med solidaritet menar jag viljan att ställa upp för andra, en ömsesidig överrenskommelse om att hjälpa varandra.    


Om vi inte hade ett ömsesidigt kontrakt, som också byggde på känslan av samhörighet och tillit, skulle det inte vårt skattesystem fungera. Vem vill bara ge bort pengar, om det inte finns ett gemensamt kontrakt? I samma kontrakt ingår det att vi hjälper gamla över gatan, vi ropar till blinda som håller på att promenera ner i en grop. Vi hjälper bortsprungna barn och vi ringer ambulans om vi hittar någon som är skadad. Vårt kontrakt är i dag inte så starkt att vi ingriper när någon blir misshandlad (det förekommer också naturligtvis). På somrarna är jag ofta ute och cyklar på smala krokiga vägar. Ofta får jag då bilar bakom mig som inte vågar köra om mig, då sikten framåt är begränsad. Jag brukar testa den allmänna tilliten (styrkan i vårt gemensamma kontrakt) genom att vinka förbi bilar när jag har fri sikt, men inte bilen. Skulle jag vinka fram bilen vid fel tillfälle kan en krock, med i värsta fall dödlig utgång, bli följden. Förvånansvärt många bilister litar på mina vinkningar. Det måste innebära att vi fortfarande har ett starkt samhällskontrakt med stor tillit till varandra. Jag önskar att våra politiker vårdade detta samhällskontrakt lite mer, i stället för att fatta beslut som på sikt eroderar vår gemensamma tillit. Att bygga upp en nationell tillit är ett oerhört svårt och långsiktigt projekt. Tyvärr kan det raseras snabbare med betydligt mindre resurser.    

29 kommentarer:

Kastor sa...

Hur stor muslimsk minoritet
behövs för att Sverige skall bli ett två nations land?
Varför skall vi betala för att ge upp vår nationella identitet?
Vänsterns nya partiledare talade i går om att Sverige skulle bli världsledande inom det globala miljöarbetet och att detta var en vision.För mig framstår det som odiskutabelt att samtliga partier,ex SD,inte bara har en vision att göra Sverige mångkulturellt utan att helt avskaffa nationen Sverige.

Robsten sa...

Om du visste hur mycket makt vi hela tiden lämnar över till EU skulle du bli ännu mera övertygad. Tror inte många partier har en klar agenda att avskaffa nationen, då skulle de ju slå undan fötterna för deras egna positioner. Ytterst få av dagens politiker skulle ju få plats i en EU-regering. Men de eroderar hela tiden själva nationsbygget och det sociala kapital vi har.

Robsten sa...

Nisse föreslog ett närmare samarbete mellan SD och M. Men Lars Beckman är nog en typisk riksdagsledamot för moderaterna i dag. Han tog tillfället i akt att kalla SD för rasistiskt när vi vann JVM i ishockey, bara för att han som slog in det avgörande målet har ett utländskt efternamn:

http://larsbeckman.blogspot.com/2012/01/31-ar-sedan-sist-till-och-med-idrotten.html

Allt samarbete med dessa typer betecknar jag som fullkomligt uteslutet.

Robsten sa...

Jag skall förresten säga som det är. Sossarna har efter Sahlins frånträde börjar bete sig som folk med normalt hyfs. I stället har det slagit slint i huvudet på moderaterna. Jag gissar att det är order från högsta ort i M. Partiet är ju extremt toppstyrt dessutom.

Swedish Dissident sa...

Det behövs verkligen många åtgärder parallellt för att rädda det här landet:

1. Utträde ur EU.

2. Hävande av PUT och medborgarskap för (tungt) kriminella immigranter.

3. Väl genomtänkt återvandringsprogram (givetvis kommer det inte att bli tal om att varenda utomeuropé ska återvända).

4. En rejäl och bra grundskola, och stärkande av många positiva ideal och värderingar i linje med värdehierarkisering i stället för värderelativism.

5. Ökat barnafödande i medel- och överklassen.

Robsten sa...

Jag tror barnafödandet är på väg upp faktiskt, men har inga siffror på detta.

Annars är väl åtgärderna OK. Märkligt att återvändandebidraget är så löjligt lågt, det borde höjas rejält.

Nisse sa...

@Robsten...

Lars Beckman är kanske lika representativ för (M) som Carina Hägg eller Monica Green är för (S), och de senare har du förstås inga problem att samarbeta med? Toppentjejer som gillar (SD) båda två. Eller?

Att (SD) bör söka samarbete med (M) har f.ö bara med att göra att det är (M) som innehar makten i Sverige - inte att deras politik på några avgörande punkter är annorlunda än andra partiers.

z999 sa...

Nisse, jag tror att det är en mycket äventyrlig väg att ge sig in på något samarbete med moderaterna i dagsläget. Först, vad ska man erbjuda moderaterna? Och vad ska moderaterna erbjuda SD (makt och inflytande, men hur mycket?). I Danmark, som du har nämnt så har DFP utnyttjat allt som erbjudits på ett sätt som jag undrar om SD är tillräckligt enade för att klara.

Robsten sa...

@Nisse
"Lars Beckman är kanske lika representativ för (M) som Carina Hägg eller Monica Green är för (S), "

Nej, över hela landet så börjar plötsligt moderater svamla om rasism och "allas lika värde". Eftersom det hela skedde ganska synkroniserat så tror jag det är påbud från högsta ort. Det KAN vara så att M planerar att attackera de värsta avarterna av det multikulturella moraset, innan valet 2014. Innan de själva markerar vill de i lugn och ro markera mot SD. Det är en gammal känd taktik, men jag vet inte om detta stämmer självklart. I vilket fall så har varje moderat ansvar för vad han/hon säger. Jag tycker det är olustigt att moderaterna plötsligt faller ut i rena orgier av rasistanklagelser. Och så detta med "allas lika värde" Bohamn gjorde aldrig någon hemlighet av att de som bodde på Djursholm och Lidingö var mer värda en undertecknad som är uppväxt i Stockholms södra förorter. Jag växte alltså upp med Bohman och liknande moderater. Ändå föredrar jag jag Bohman (som säkert roterar i sin grav) framför Reinfeldts falska fasad. Bohman hade rak rygg, flanellskjorta och en stor (ickeserbisk) morakniv i livremmen, satan!

"och de senare har du förstås inga problem att samarbeta med? "

HeJooo...men jag nämner de inte ens. De är liksom bortom min värld. Förresten har jag mött Hägg ett antal gånger, hon tittar alltid långt långt bort. Jag bryr mig inte, vi tillhör liksom två olika planeter, det kan inte vara obekant för läsare av denna blogg. Jag brukar inte markera mot Tiiina Rosenberg heller, det skall inte behövas.

"Att (SD) bör söka samarbete med (M) har f.ö bara med att göra att det är (M) som innehar makten i Sverige "

Precis, men det har tyvärr stigit dem åt huvudet verkar det som. Men visst, här har du en poäng. Det var väl också därför Åkesson sträckte ut sin hand i Almedalen i somras.

"inte att deras politik på några avgörande punkter är annorlunda än andra partiers."

Jag kan ju tycka att de har en poäng i arbetslinjen, kontra S bidragslinje. Men inte heller den är utan fläckar.

Robsten sa...

@Z
Jo jag tror att SD är tillräckligt enade. Eventuella åsiktsskillnader rör ofta personfrågor, väldigt sällan politiska frågor, faktiskt.

Nä, jag tror att den politiska korrektheten sitter djupare i vårt land än i Danmark. Det var lättare för danska partier att kliva över muren, för att den helt enkelt var lägre i Danmark

z999 sa...

Du nämner nationalismen här. Många undrar vad som gått snett när det gäller vården av äldre. Man talar om carema och vanvård, besparingar på pensioner och så vidare. Jag tror inte att man kan skylla allt på carema och privatiseringar i det här fallet. Det är en ny anda i samhället. Åldringar existerar idag utan sammanhang som en belastning i samhället. Enligt antirasisterna så är det invandrare och inte dagens åldringar som byggt samhället. Det som skapar ett sammanhang mellan yngre och äldre generationer är just nationalismen.

z999 sa...

@Kastor:
"Hur stor muslimsk minoritet
behövs för att Sverige skall bli ett två nations land?"

Det finns beräkningar på det baserat på erfarenheter från andra länder. Men det är svårt att svara på eftersom enigheten är så låg bland muslimerna.

Annars så tycker jag att det är tillräckligt oroande att en religion redan nu tillåts påverka lagstiftningen i så hög grad som islam gör trots att islam växt bara de sista 30 åren i Sverige.

z999 sa...

Jag ser det som att ledare i varje land har ett socialt ansvar för sina invånare och sedan ett globalt ansvar för resten av världen vilket mest handlar om att inte starta krig mot andra.

Robsten sa...

Tja...jag hade nog inte sagt nej till en militär intervention i Rwuanda 1994. Men i princip så. handelsavtal och andra sådana avtal måste skrivas under. Samarbete på olika områden måste vi ha, vad gäller forskning och pandemier o.s.v. Men i princip.

z999 sa...

Händelserna i Rwuanda 1994 och en en massa andra afrikanska krig har sin grund i en bristande nationalism. Likadant i Irak, tänk om dom kunde enas om att dom är irakier i första hand och allt annat kommer i andra hand.

Afrika har ju hindrats att bygga en egen nationalism och identitet. Rester från kolonialvälden lyser igenom och solkar ner det genuint afrikanska och förstör deras självrespekt.

Nisse sa...

@Robsten och z999...

Visst är det så att många socialdemokrater delar den folkhemsnostalgi (inte menat som pejorativt) som inte minst den här postningen av Robsten ger uttryck för. Där finns en gemensam resonansbotten hos "gamla stammens" sossar, som verkligen inte väjde för nationalism, och dagens (SD). Läser man lite mellan raderna i t.ex kommentarerna på AP så ser man den här saknaden ganska tydligt. Man skäller lite slentrianmässigt på allt som är "vänster" men omfamnar i själva verket hela det socialdemokratiska samhällsprojektet.

Men ur en annan synvinkel kan man lika gärna säga att det var den socialdemokratiska hegemonin som sakta men säkert slog sönder de gemensamhetsstrukturer som bl.a konservatismen bygger på, och ersatte dessa med statligt styrda och offentligt finansierade motsvarigheter. Så länge (skatte-) pengarna flödade märkes heller ingen skillnad.

Robsten sa...

"Afrika har ju hindrats att bygga en egen nationalism och identitet. Rester från kolonialvälden lyser igenom och solkar ner det genuint afrikanska och förstör deras självrespekt."

Ja, ett utslag av globaliseringen skulle man kunna säga.

Robsten sa...

"Där finns en gemensam resonansbotten hos "gamla stammens" sossar, som verkligen inte väjde för nationalism, och dagens (SD)."

Det skulle man mycket väl kunna säga, ut ett perspektiv.

"Men ur en annan synvinkel kan man lika gärna säga att det var den socialdemokratiska hegemonin som sakta men säkert slog sönder de gemensamhetsstrukturer som bl.a konservatismen bygger på, och ersatte dessa med statligt styrda och offentligt finansierade motsvarigheter."

jag kan nog hålla med där också. Även om denna process innehåller det faktum att gamla sossar byttes ut mot nya.

Robsten sa...

OT.
Hade jag varit 20 år yngre hade jag börjat med denna typ av träning:
http://www.youtube.com/watch?v=MdY7ldJHh_Y&NR=1&feature=endscreen

Funktionellare än att pumpa med vikter.

Ett snäpp till

http://www.youtube.com/watch?v=M4Nz_ln5zHY&feature=related

z999 sa...

Nisse, tror du att SD skulle klara en påföljande svekdebatt? Moderaterna har väl störst chans att gå helskinnade ur en sån?

Nisse sa...

@z999...

I takt med att Reinfeldt utmålas som djävulen själv så blir det naturligtvis svårare och svårare men, ja, än så länge tror jag (SD) skulle klara en sån svekdebatt. Att (M) är huvudmotståndare är trots allt ett ganska nytt påfund, och har antagligen mer med Reinfeldt som person att göra än något annat. Man kan föra debatten som jag antytt ovan, att om man ska få igenom något av sin politik måste man i brist på egen majoritet liera sig med dem som har makten.

Omvänt tror jag att motviljan från (M) gentemot (SD) inte är värre än att den kan överbryggas. Kan (M) regera med (KD) kan de samarbeta med (SD), men självklart kommer det inte att hända förrän (M) tvingas till det - som oppositionen ser ut idag inte under den här mandatperioden, men efter nästa val är det väl inget vågat tips att (M) måste ta med antingen (MP) eller (SD) på vagnen för att kunna sitta kvar, och då kanske det är bra att ha en del broar kvar som inte är brända.

z999 sa...

@Nisse:
OK. Intressanta synpunkter eftersom du håller en viss objektivitet och klarsyn trots att du är anti-sd.

Jag tror att SD förväntas bränna massor med broar fram till valet 2014 i och med att de sitter i riksdagen och har möjlighet till det (att driva en hård opposition alltså). Om SD skulle välja att kompromissa med moderaterna så tror jag att ND och SvP skulle utnyttja det läget stenhårt, alltså på den nivån att de hellre smaschar all kritik mot invandringen än att SD får växa. Båda dom partierna har möjligheter att nå ut till de radikalare(?) gräsrötterna inom SD och detta kan medföra en växande röta inom partiet.

Robsten sa...

@Nisse
Det stämmer att det har lite med personen Reinfeldt att göra. Det är ju han som plötsligt farit ut i onyanserade angrepp på SD, som dessutom ignorerades i början.

Detta lämnar å andra sidan möjligheter om M skulle byta partiledare.

Robsten sa...

@Z
Jag har inte observerat någon "röta" i partiet. Det är ett snabbt växande parti men många nya medlemmar. En del av dessa är förvisso rättshaverister och ställer till det ibland. Eftersom människor som överhuvudtaget tänker själv och vågar gå mot strömmen dras till partier som SD så är möjligen andelen rättshaverister (som också har ett eget huvud och maniskt går mot den s.k. strömmen) är något högre i SD än i "gammelpartier". ND är förövrigt rejält på dekis p.g.a. Abrahamssons bristande ledaregenskaper, där kan man snacka om röta.

z999 sa...

@Robsten:
Det är nog så att partiet är enormt mycket stabilare och fokuserat än för 20 år sedan och dessutom utvecklas mer och mer åt det hållet.

"ND är förövrigt rejält på dekis p.g.a. Abrahamssons bristande ledaregenskaper, där kan man snacka om röta."

Håller med helt.

Swedish Dissident sa...

"Afrika har ju hindrats att bygga en egen nationalism och identitet. Rester från kolonialvälden lyser igenom och solkar ner det genuint afrikanska och förstör deras självrespekt."

Det där påminner en hel del om en marxistisk historiografi. Visst har kolonialismen orsakat väldiga problem och lidande i inte minst Afrika, men krig mellan olika stammar och etniska grupper fanns långt innan européerna dykte upp. Det finns mångetniska postkoloniala stater i Asien som fungerar mycket bra medan de svarta folkslagen gång på gång visar att de inte klarar av att styra sina länder - med undantag för Botswana - ganska så mycket oavsett om de är mono- eller mångetniska.

z999 sa...

@Swedish Dissident:
Jag syftade inte på att kolonisatörerna skulle vara orsaken till krig och lidande i Afrika. Jag menade att dom när dom suttit vid makten inte har brytt sig om att bygga någon nationell identitet, något som de kunnat lämna efter sig. Jag tror alltså inte att afrikanerna hade kunnat bygga upp nationer själva liknande vi har i västvärlden eller Asien. Svenska politiker saknar för övrigt den förmågan också men som du ser så har vi trots allt en nation tack vare ansvarstänkande hos tidigare generationer.

Swedish Dissident sa...

Du har en poäng. Min poäng var också att många grupper har levt så pass nära inpå varandra, såväl pre- som postkolonialt, att även om kolonisatörerna har lämnat efter sig otympliga nationalstatliga territorier som avgränsas genom grovhuggna linjer så är det mycket som tyder på att konflikterna skulle ha uppstått i alla fall - och de förekom som sagt innan, och då fanns ej heller någon som helst tillgång till sanitet, kranvatten, malariamedicin, läkarvård etc. Se på t.ex. Nigeria, som består av mängder av religiösa och/eller etniska undergrupper. Alla dessa har inte blommat upp från ingenstans i senmodern tid. Däremot så kan man som Vusamazulu Credo Mutwa givetvis argumentera för att många afrikanska folk borde ha bibehållit sin kultur och särart och levt ett enklarare agrarliv i stället för att söka sig till urbana slumområden i t.ex. Lagos.

Om t.ex. Reinfeldt och Bildt skulle ta över Nigeria så skulle det säkerligen gå ännu sämre. De skulle sjunga "We shall overcome" och sagt att det verkar vara ett spännande samhälle och sedan gömma sig i ett gated community.

Swedish Dissident sa...

Kan för övrigt nämnas att utöver Botswana så har ju Libyen varit ett tämligen framgångsrikt - om än totalitärt - land där man har försökt få ihop landet genom att låta stammar och andra undergruppar vara underordnade den statliga suveräniteten. Tror hans system inte är helt tokigt, trots brister. Har skrivit om Den gröna boken här:
http://swedishdissident.blogspot.com/2011/10/gadaffis-grona-bok.html