torsdag, januari 03, 2013

Tal av Josef Fransson i riksdagen om immigrationspolitiken


Josef Fransson fick med kort varsel hoppa in och hålla ett anförande i en interpellationsdebatt under november. Talet går inte att hitta på Riksdagens hemsida med förmodligen var det en fråga från socialutskottet som interpellationen handlade om. Jag läste igenom talet och tyckte väl att det gått kunde publiceras, så här kommer det. 

Jag kom in i denna debatt med ganska kort varsel men det skall förhoppningsvis bli en intressant diskussion i alla fall.  

Dagens interpellationsfråga handlar om det ökande antalet invandrare till Sverige som aldrig lärt sig läsa ens på sitt eget språk, alltså är analfabeter. Att få en person som aldrig fått lära sig något skriftspråk att bli en del av det svenska arbetslivet och försörja sig genom eget arbete är av förståliga skäl en extrem utmaning. Jag tror personligen att en väldigt stor del av de invandrare som kommit på senare tid inte kommer att göra en enda riktig arbetstimma på den svenska arbetsmarknaden, helt enkelt därför att det inte finns tillräckligt många av den typen av arbete med låga krav på teoretiska kunskaper.

Kommunerna kallar det tickande Socialbidragsbomb
Många kommuner har, som Integrationsministern själv brukar uttrycka det, tagit ett väldigt stort ansvar att ta emot invandrare. Men nu börjar det bli rejält besvärligt i väldigt många av dessa kommuner och ett moderat kommunalråd i Växjö varnade i dagarna för en tickande socialbidragsbomb i ett reportage i SVT. I samma reportage kunde man se hur en somalisk kvinna efter två år på SFI hade läsförståelse på nivå med en förstaklassare samtidigt som hon behövde tolkhjälp för att kunna föra ett enklare samtal med någon på svenska. Det är rimligt att tro att denna kvinna står väldigt många år från den svenska arbetsmarknaden och att detta påfrestar de svenska välfärdssystemen något enormt borde stå klart för var och en. År 2009 rapporterade tidningen Dala-Demokraten att mer än varannan, det vill säga 53 procent, av alla nyanlända i Borlänge var analfabeter.

Centerpartist – hämta fikabröd
En Centerpartist med en roll att utveckla partiets välfärdspolitik gick i dagarna ut i Sveriges Radio med att hon tyckte att outbildade somalier kan jobba med att hämta fikabröd. Man tar sig verkligen för pannan när man hör den typen av yttranden. Är det så vi skall bygga framtidens välfärd? Alla företag i Sverige har en ständig press på sig att effektivisera och rationalisera… man måste skära i sina kostnader för att klara den globala konkurrensen. Att i det läget lägga till massa hitte-på-jobb som ökar kostnaderna kan ju då på sikt bli skillnaden mellan vara eller inte vara för Sveriges företag. Det blir ytterligare en konkurrensnackdel som gör att våra kvarvarande industrijobb riskerar flytta till låglöneländer.

Att hitta på jobb är inget svårt. Jag har hört hur man på sina håll i de gamla kommuniststaterna placerade folk för att sätta på och stänga av lamporna i trafikljusen vid vägkorsningarna som ett led att sätta folk i arbete, men varje rätt funtad människa måste ju inse att den typen av jobbskapande åtgärder blir enormt kostsamma för samhället och kommer att stå i vägen för tillväxt och utveckling. Precis samma sak gäller om vi hittar på jobb åt nya stora grupper, att t ex springa och hämta fikabröd.

Nils Lundgren
I så många andra sammanhang, inte minst av integrationsminister Ullenhag själv, har olika profstyckare framhållit invaderingen som en nödvändighet för att klara framtidens välfärd. Att sen många ansedda ekonomer helt avfärdar invandring för att lösa framtidens välfärd verkar man inte bry sig om. Nils Lundgren, tidigare Junilistan, som åtminstone jag hyser stor respekt för när det gäller ekonomiska frågor, skrev ganska nyligen klokt i ämnet.

Lundgren ondgör sig i sin text över många av dem som tror sig ha svaret på hur man löser ekvationen med en åldrande befolkning. Både Ullenhag och många andra ser ju lösningen i invandringen, men det är något Lundgren avfärdar med eftertryck. Han menar att det förutsätter att vi kan ta in färdigutbildade människor i tjugofemårsåldern som sedan jobbar i Sverige till pensionsåldern och därefter återvänder till hemlandet, vilket han även ser som ett sätt att suga ut fattigare länder. Sanningen är ju dock att så ser ju inte invandringen ut.
I sin text tar han vidare upp att FN-studier t ex ger resultatet att om Japan skulle försöka bevara sin nuvarande åldersstruktur med hjälp av invandring skulle över 80 procent av Japans befolkning bestå av invandrade i slutet av detta århundrade.

7 år till arbete
Det har under en tid i debatten nu framhållits att det tar 7 år för den genomsnittlige invandraren att komma i eget arbete. Hur den siffran tagits fram ska jag erkänna att jag inte har helt klart för mig, men nog säger siffran ändå ganska mycket om problematiken med invandringspolitiken som förts i Sverige, inte minst att vi tagit emot allt för många invandrare i förhållande till utbudet av lågkvalificerade arbeten som motsvarar många invandrares teoretiska nivå. Nu vet vi också att invandringen till viss del ändrat karaktär och att allt fler av dem som på senare tid kommit till Sverige kommer att behöva ytterligare tid på sig för att kunna bli anställningsbara med anledning av att man helt eller nästan helt saknar utbildning.

Jag kan på många sätt tycka att dagens invandringspolitik slår väldigt hårt och orättvis mot alla de svenskar som har svårt att få jobb med anledning av den utveckling som skett i Västeuropa de senaste årtiondena där de enklare jobben i väldigt hög utsträckning försvunnit och ersatts med mer högteknologiska och kunskapsintensiva arbeten. Långt ifrån alla människor i vårt land har kapacitet att hänga med i den snabba utvecklingen och behöver lite enklare arbetsuppgifter. Konkurrensen om dessa jobb blir dock väldigt hård med dagen politik. Tiotusentals lågutbildade svenskar riskeras slås ut helt från arbetsmarknaden. 

Ingen välfärdsstat
Jag tycker det är väldigt beklagligt att så få liberaler är öppna och tydliga med vad den stora invandringen vi i dag har på sikt gör med samhället. Jag tycker nog att man kunde vara ärligare mot väljarna på hur detta påverkar möjligheterna att bibehålla en generell välfärdsstat. Mellan fyra ögon har jag allt för många gånger hör nyliberaler säga att man är positiv till en helt fri invandring därför att det raserar dagens välfärdsstat. Alltså, man använder invandringen som redskap till ett helt annat mål, just att krossa välfärdsstaten. Kopplingen dessa fenomen emellan är solklar och jag önskar att man var tydlig med det inför väljarna, inte bara att så är fallet utan också att man de facto vill avveckla välfärdsstaten.

Flest Somalier i Europa
Riksdag och departement hade för en tid sedan en artikel där man tog upp invandringen av somalier till Sverige. Somalier är numera den största invandringsgruppen, skrev man, och mycket pekar på att så kommer att förbli. I övriga Europa sjunker den somaliska invandringen, medan den istället stiger i Sverige. Detta om något är ett tydligt bevis på hur politiken är avgörande för migrationsströmmarna.43 kommentarer:

Anonym sa...

Jag dunkar huvudet i tangentbordet i förtvivlan över att vi har politiker som inte inser detta (det som skrivits) utan fortsätter att framhärda om arbetsbrist, pensionsavgångar och bara Sverige öppnar sig mer, blir ännu bättre (har inte varit bra på många decennier) i att ordna för invandrarna, slutar med strukturell diskriminering och ser vilka otroliga resurser vi fått in (i arbetslöshetstider) så ordnar sig allt.

Despair ....

Robsten sa...

Du är inte ensam om din förtvivlan.

Mats sa...

Väldigt bra och väldigt klargörande.

Robsten sa...

Ja, jag tycker det, han överraskar Fransson.

Robsten sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Robsten sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Robsten sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mats sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Mats sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Mats sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Robsten sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mats sa...

Wireshark kan vara en bra grej, finns till mac. Men om du kluddrar med den på dispatch's ip så ger du mer problem till de som försöker rätta till problemet. :-)

Robsten sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Robsten sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Mats sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Mats sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Mats sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Robsten sa...

Ok.

Mats sa...

Snygg rensning :-)
Bara en sak, om hon får fler indikationer på DN och aftonbladet så kan det faktiskt vara en grund för att åtminstone starkt misstänka dom.

Robsten sa...

Hon skall aldrig göra det. Det skall en IT tekniker göra. Varför skall hon göra det? Hon fattar inget av detta. Bättra låta en yrkesman göra det.

Mats sa...

Hoppas på ett 2013 där SD tar nya rejäla krafttag och fortsätter den överraskande positiva utveckling som varit hittils. Fransson har bidragit starkt till det.

Mats sa...

"Hon skall aldrig göra det. Det skall en IT tekniker göra. Varför skall hon göra det? Hon fattar inget av detta. Bättra låta en yrkesman göra det. "

Ja det är helt riktigt. Jag hoppas att dom hittar vilka som gjort det. Tragiskt att det händer precis nu, men jag tror som sagt att det ingick i deras planering. Dispatch behövs verkligen eftersom den regimtrogna median uppger sig vara islamvänliga. Deras värderingar är alltså kompatibla med islam, enligt dom själva.

Robsten sa...

Det här whireshark fyller samma funktion som Ethereal?

Robsten sa...

Tror inte de får fast förövarna. de har nog de flesta fördelar på sin sida. Fanns ett psykfall i Huddinge förut. han var total psyko. Men ingen kunde någonsin spåra ett enda av hans vansinnesmail till honom. Han hade lärt sig spoofa, och det var vad han sysslade med.

Anonym sa...

Vad är det som rensats i bloggen?

En annan tanke jag har angående stödet till SD. Visst är det trevligt att det nu ligger omkring 10%. Och jag tror det kan landa mellan 12-14% i valet. Tyvärr är det, även om det är en remarkabel och bra växt, alldeles för lite för att göra någon egentlig skillnad i politiken. Så länge SD ligger under 25-30% så kommer de inte ha något inflytande med sin politik, deras motioner kommer ignoreras och de kommer att fortsätta frysas ut. Svenskarna börjar inse att landet kraftigt förändras till det sämre, men det går för långsamt att inse det. Jag tror att många inte kommer inse det förrän det är för sent, och de allra flesta faktiskt inte ens då. Det Sverige som fanns så sent som på 1980-talet kommer vara för evigt borta om 10-20 år, och inte många utom några SD:are kommer att minnas vilket välordnat och strukturerat och välmående (relativt sett) samhälle Sverige var och hade blivit uppbyggt till sedan vi påbörjade vår industriella revolution på 1860-talet. Och när det välmående samhället är borta och till och med glömt, så är även referensramarna det. Det kaotiska tillstånd som då kommer råda (och råder), den skugga av sitt forna jag som Sverige kommer att vara (och är), kommer att vara "normaltillstånd", de flesta minns inte och förstår inte att Sverige kunde vara ett bättre land eller ens vad det berodde på. Jag tycker man ser dessa tendenser redan idag. Har för mig att Robsten skrev ett blogginlägg om det också för något år sedan, när han beskrev en tågresa genom Sverige, och hur det landskap han tittade ut på genomgick en drastisk förändring, påtvingad av folk som inte vet om hur Sverige har varit och kan vara i sina goda stunder.

Nå. Jag tror att SD faktiskt är kontraproduktivt för sitt eget syfte. De samhällsförändringar och den politik som SD vill genomföra, samt de som de vill behålla, blir än *mer* motarbetade tack vare att SD kämpar för dem. Utvecklingen vi ser hade nog skett oavsett vad, men SD's blotta existens påskyndar utvecklingen, då SD's meningsmotståndare genomför allt tvärt emot SD, som någon sorts ideologi. Om SD sade sig vara extremt ultra-mycket emot dödsstraff, så skulle nog många andra partier kunna tänkas vilja införa det bara för att SD är *emot* det. Självklart spetsar jag till det, men lite åt det hållet är det. Det är, som han Tino (minns inte efternamnet) sade i ett videolklipp: "Antirasismen har muterats till en sorts anti-antimultikulturalism". Så det är lite moment 22. Om inte SD fanns så hade förändringen genomförts ändå. Om SD finns, så genomförs förändringen ändå, fast snabbare.

Jag är tyvärr inte alls hoppfull för Sveriges framtid. Jag önskar att Norge hade varit ett alternativ att flytta till om några år, men tyvärr är de på väg åt samma håll. Finland är lite för introvert för min smak. Danmark.. ja, det kan jag tänka mig. Jag önskar inte att mina eventuella framtida barn får växa upp i det samhälle som Sverige verkar se ut att utgöra om något decennium - varken i de segregerade förorterna eller i någon sorts gated communities. Jag förtvivlar. Jag är oroad. Jag försöker lufta dessa tankar på ett konstruktivt sätt. Och möts ofta bara med ilska, nedlåtande ord eller hånfullhet.

/Andreas

Mats sa...

Dispatch ligger nere fortfarande på grund av attacken från de självutnämnda och självgoda antirasisterna. Dom har dock information uppe hur man kan maila dom och beställa en prenumeration på tidningen.

Jag har inte sett någon av de stora svenska tidningarna nämna attacken mot dispatch ännu. SvD har en artikel om dispatch där man kallar tidningen för islamfientlig och tar hjälp av åsiktspolisen expo.

Det har ju talats om tidningsdöden i Sverige som om det skulle vara ett problem. Det är ju i själva verket bara positivt om dom försvinner eftersom dom inte fyller någon demokratisk funktion längre. Tidningar som använder uttryck som "islamfientlig" när islam kritiseras har dessutom en värdegrund som inte passar in i det moderna Sverige och det är inget som samhället bör ge stöd till. Dom har naturligtvis rätt att sprida propaganda för islam och ha som policy att bara benämna islam med subjektiva positiva ord men då får dom räkna med att stöta sig med folk som inte har en medeltida uppfattning om religioner.

Robsten sa...

""Nå. Jag tror att SD faktiskt är kontraproduktivt för sitt eget syfte. De samhällsförändringar och den politik som SD vill genomföra, samt de som de vill behålla, blir än *mer* motarbetade tack vare att SD kämpar för dem. ""

Det är alldeles riktigt i vissa frågor och vissa sammanhang. Därför skall alla från partiet hålla tyst i vissa lägen, och kanske t.o.m. i en viss fråga. Men i stort finns det ingen annan väg att gå. Fanns inte SD skulle inte ens frågorna finnas på dagordningen. Dessutom kan vi se att motståndet i vissa lägen bryts ned. Det är ju inte SD i sig man motarbetar (även om man säger så) det är just de förändringar i samhällsutvecklingen SD förespråkar man egentligen är emot.

Robsten sa...

""Utvecklingen vi ser hade nog skett oavsett vad, men SD's blotta existens påskyndar utvecklingen, då SD's meningsmotståndare genomför allt tvärt emot SD, som någon sorts ideologi.""

Det är bara tillfälligt. SD:s väljarstöd gör det omöjligt för regeringen att komma med en ny uppgörelse med MP, t.ex.

Robsten sa...

"Om SD finns, så genomförs förändringen ändå, fast snabbare."

Nej, när övriga partierna blir verkligt oroliga för väljartapp, kommer denna tendens att upphöra, vilket står för dörren.

Robsten sa...

""Tidningar som använder uttryck som "islamfientlig" när islam kritiseras har dessutom en värdegrund som inte passar in i det moderna Sverige och det är inget som samhället bör ge stöd till. ""

Just i islamfrågan tror jag du har lite rätt i det övriga resonemanget. Hade SD hållit en lägre profil i frågan (som nu ungefär) hade andra krafter i samhället, som inte vill förknippas med SD, varit mycket tydligare i sitt motstånd mot islam. Då hade utvecklingen kanske blivit en annan vad gäller detta område. Men det var omöjligt att se för SD företrädare typ 2006, 2007. SD skulle koncentrera sig på frågan hur i alla världen muslimer kan få asyl. Ingen har ställt frågan hur den senaste skammördaren som döms till livstid, kunde få asyl. Vad hade han för skyddsbehov? Familjen åkte tillbaka till Afghanistan för ett arrangerat äktenskap. Inte en SDare på Facebook har frågar sig hur de kunde få asyl. DET borde vara SD:s fråga. En taktisk miss enligt mig.

Mats sa...

"DET borde vara SD:s fråga. En taktisk miss enligt mig."

Håller med. Blir lite som om folk som flydde nazismen skulle fortsätta att vara nazister i landet de flytt till. Man kan se en stor skillnad gentemot folk som flydde kommunismen under Sovjets storhetstid, dom blev väldigt höger när de lyckats fly (eller kanske innan).

Fast efter förutsättningarna tycker jag att SD har hanterat frågan om islam i Sverige väldigt bra.

På newsmill finns denna artikel-
http://www.newsmill.se/artikel/2013/01/01/b-neutrop-r-inte-heligt

Faktum är att Sverige inte är ett kulturellt vakuum. Lika mycket som Sverige anpassar sig till islam så får islam anpassa sig till Sverige. Så har religioner alltid integrerat sig i samhället.


Det var något nytt för mig. Religioner har aldrig integrerat sig själva i samhället. Kristendomens integrering i svenska samhället har skapats av ateister, inte av kristna själva. Kristendomen och alla andra religioner, förutom islam, är möjliga att integrera i ett västerländskt samhälle. Men det är inget som sker av sig själv som författaren till artikeln skriver.

Dessutom så kommer det finnas tillfällen då religionen får ta ett steg tillbaka då religioner är inte alltid associerade med positiva värderingar.

Nu råkar det ju vara så att islam inte har stått för några positiva värderingar överhuvudtaget. Det är en viss skillnad mot andra religioner. Om det går att utläsa några positiva värderingar ur koranen så borde muslimerna säga det, men hittils har jag aldrig hört eller sett något sådant.

Ett exempel var den planerade moskén på Ground Zero i New York som fick bli en muslimsk kulturcenter, eftersom alltför många människor tyckte att det var olämpligt att placera en moské där, med tanke på 11 september attentatet 2001.


Jag funderade på om jag skulle tycka det där var ok om det hade varit kristendomen. Verkligen inte!

Robsten sa...

Så här menar jag. Om du driver en propagandakampanj/infokampanj, måste du ha en målsättning med den, du måste uppnå något med den. Vad vill du med den? Tänk efter nu.

"Nu råkar det ju vara så att islam inte har stått för några positiva värderingar överhuvudtaget. "

OK. jag vet inte om detta stämmer. Ärlighet är en dygd har jag hört, men om det inte gäller otrogna hundar är det ju noll värt. Men det du skriver, har SD och andra krafter sagt ungefär en miljard gånger. Vad har det fått för effekt? Vad har vi uppnått? Om vi påtalar detta en miljard gånger till, vad kan vi uppnå då? Finns det något vi kan uppnå? Om inte, exakt varför lägga energi på det? Eller finns det kanske andra strategier som kan röna större framgång?

Detta menar jag är centralt. Men när jag pratar om det är det inte en jävel som förstår vad fan jag snackar om. I sanning frustrerande.

Mats sa...

"Hade SD hållit en lägre profil i frågan (som nu ungefär) hade andra krafter i samhället, som inte vill förknippas med SD, varit mycket tydligare i sitt motstånd mot islam. Då hade utvecklingen kanske blivit en annan vad gäller detta område."

Fast samtidigt så kan det ju vara bra med en tydlig polarisering. SD är ju enda partiet nu som har en svensk/västerländsk värdegrund. Ovanpå det så har man ju sedan en socialkonservativ värdegrund.

Mats sa...

"Detta menar jag är centralt. Men när jag pratar om det är det inte en jävel som förstår vad fan jag snackar om. I sanning frustrerande. "

Jag förstår vad du menar. Det är som att upprepa samma beteende hela tiden och sen vara dum nog att förvänta sig olika resultat.

Robsten sa...

Självklart är SD för den västerländska, nordiska och rentav svenska värdegrunden och kulturella historia. Det skall ju fortleva. Även kritik mot alla främmande religioner som påverkar eller riskerar att påverka det svenska samhället. Men jag menar att vi ändå missat något, eller i alla fall gräsrötterna. Vi kan aldrig reformera islam, inte ens den som existerar i västerlandet, det måste de göra själva.

Vad exakt är målsättningen med islamkritiken. Vad vill du uppnå, exakt. Eller har du ingen målsättning? Vill du bara tala om hur illa du tycker om den? I sådana fall kan ju inte ett parti tänka så, men väl en privatperson.

Mats sa...

Du har nog väldigt rätt Robsten. På BSS's tid så var kampanjens störst framgång när den lyckades få till stånd en offentlig debatt med företrädare för folkpartiet. Denna framgång uppnåddes genom en medveten strategi när det gällde argumenteringen och kampanjens främsta företrädare var samlade (tillfälligt) runt detta mål. Kanske var det det enda positiva BSS lyckades uppnå? I alla fall det mest bestående även om tillfållet missbrukades till att ta ut frustration och aggressivitet (verbalt).

Det vore ju en stor framgång om alla invandringskritiska som skriver på nätet fokuserade på att formulera sig för att ge SD mer röster 2014. En större öppenhet i förståelsen för hur det de skriver ser ut hos andra som inte till punkt och pricka delar deras åsikter.

Mats sa...

"Vad exakt är målsättningen med islamkritiken. Vad vill du uppnå, exakt. Eller har du ingen målsättning? Vill du bara tala om hur illa du tycker om den? I sådana fall kan ju inte ett parti tänka så, men väl en privatperson."

Väldigt kloka ord.

En positiv förändring som trots allt hänt är att fokus har flyttats (en aning) från att kritisera invandrarna till att kritisera de som är ansvariga för hur det ser ut. Men detta fokus kunde bli tydligare.

Robsten sa...

Och som jag sade i början. Hur kunde mannen som skammördade sin fru i somras och blev dömd till livstid, få asyl och uppehållstillstånd? De t.o.m. åkte tillbaka till Afghanistan för giftermålet. Ingen har ställt sig den frågan. Det borde vara den första och naturliga frågan, nu när han ändå har fått ett rejält straff.

Mats sa...

Den måste tas upp i riksdagen. Men helst då i en kritik riktad mot hela asylprocessen och inte som ett enskilt fall och misstag bara.

Robsten sa...

Precis, hur många misstag av den art har begåtts? Hade vi följt en vettig asylpolitik hade vi inte haft problem med religioner som påverkar vårt samhälle, mer än vad vi själva vill. Där har vi grundproblemet.

Kastor sa...

Nuvarande samhällsutveckling får mig att känna nuet som ett preludium till en anarkistisk framtid.

Robsten sa...

Vill tipsa om en läsvärd, bra och rolig artikel om kulturvänstern.

"Något som inte tycks förändras är kulturdebatternas effekt på publiken. Om en konstnär klär ut sig till julbocken i Gävle, smörjer in sig med plutoniumblandad gräddglass och därefter skjuter ut sig i rymden med profeten Muhammed-flagga i handen lär verket få storartade rubriker och leda till månget intressant och läsvärt debattinlägg.

Ändå är det troligt att den stora publiken snarare än att gå till just denne konstnärs nästa vernissage besöker premiären av den andra Hobbitfilmen, en traditionell ”Trollflöjten”-tolkning eller en samlingsutställning av några garanterat genusdebattbefriade 1800-talsimpressionister."

Klickbar länk

Anonym sa...

Genomsnittssiffran 7 år till arbete är ett genomsnitt för alla invandrare. D v s alla européer asiater, amerikaner mm som kommer hit och har ett jobb de börjar på direkt påverkar genomsnittstiden dramatiskt. Räknat på enbart afrikaner, irakier, afganer mm som är det verkliga problemet blir tiden avsevärt längre. Hur lång vill nog ingen veta. Synd att aldrig någon påpekar detta vid debatter med Ullenhag.
/Pops