måndag, augusti 19, 2013

Replik Sundberg "Psykologin i SD:s väljarbas"

Doktoranden Ralph Sundberg har skrivit en replik på mina kommentarer angående en artikel i Svensk Tidskrift om "Psykologin i SD:s väljarbas". Jag klipper in svaret här och kommenterar vissa stycken bara. svaret finns också i kommentarerna men jag tycker det kan vara värt att kommentera i artikelform, speciellt sedan jag själv faktiskt blivit refuserad av Svensk Tidskrift. Sundgrens replik är kursiverad. Jag vill också passa på att tacka Sundgren för hans svar, det uppskattas verkligen.


Hej Robsten!
Och tack för att du läste min kanske alltför långa artikel. Jag ska nu försöka att lite kort (inte alltid så lätt för mig, som du kanske såg) bemöta några av dina invändningar till vad jag skrev.

För det första är inte min slutsats att en stor del av befolkningen är genetiskt betingad att vara främlingsfientliga. För att specificera så vet vi med ganska god säkerhet att 30-50% av variationen i politiska attityder har en genetisk bas. Men denna bas dikterar inte enskilda attityder, utan allmänna intuitiva inställningar mer än något annat, och påverkas givetvis av miljö. Mina kommentarer rörande detta syftar enbart till att försöka förstå varför många ignorerar det psykologiska perspektivet på dessa frågor och är knappast en ’take home-point’. Forskningen på SDO och RWA är, för övrigt, rätt så tillförlitlig. Det har varit ett av de större forskningsfälten de senaste 15 åren, och rymmer ganska många tusen forskningsartiklar från hela världen.

Men, du har givetvis rätt att forskningens kvalitet är meningslös att diskutera om den inte appliceras på ett korrekt sätt. Vilket du påstår att jag inte gör. Jag tycker dock att du har missförstått en del av vad jag skrivit. Jag kan tänka mig att det har en del att göra med att du har listat ut att jag inte röstar på SD och att jag inte heller har några sympatier för partiet. Det är väl lika bra att vara öppen med det direkt om någon nu inte redan dragit den slutsatsen.

Jag betvivlar att 30 - 50 procent av politiska variationer har genetisk bas. Exakt hur har man bevisat det? Självklart får första barnet i en syskonskara speciella egenskaper (ofta) och vissa människor är mer självständiga, trygga etc etc. I viss mån påverkar det ju vilket parti man röstar på. Sannolikt påverkar 1000-tals olika orsaker hur man röstar, allt ifrån potträningen till intellektuell förmåga, men det är inte riktigt samma sak som du skriver. Vi har ju förresten konstaterat att män och kvinnor ofta röstar olika. För all del, det är en genetisk betingelse.

Jag påstår absolut att du applicerat detta på fel sätt. De 100-tals SD-medlemmar jag själv känner är ovanligt självständiga och har ofta svårt för auktoriteter. De har i själva verket struntat i vad hela medieeliten pådyvlat dem, vad grannar och arbetskamrater sagt. Det är just dessa människor som INTE tryckt på knappen i Millgrams test. Här vill jag nog påstå att jag har en fördel framför dig, eftersom jag känner så pass många SD-medlemmar och sympatisörer. Jag betvivlar att du kommer att förneka detta, då är nog din karriär i fara ;-)

Dina sympatier kan vi lämna därhän, jag är förvisso lika partisk som dig.


Du kommenterar att jag har fel rörande SD:s koppling till vissa hemsidor, samt kopplingen ’skrivbordskrigare’ och SD. Vi har här olika idéer om vad som kan klassas som en koppling och hur mycket belägg det finns för detta. Just den aspekten är dock inte helt relevant för artikelns överordnade syfte. Vilket är att förstå varför SD inte gått bakåt trots att en rad skandaler presenterats.


Vi lämnar detta eftersom det då inte är väsentligt.

Fokus här ligger på att dessa händelser har presenterats som just skandaler, och det intressanta att förklara är således varför det inte har påverkar väljaropinionen speciellt mycket; inte att diskutera hur pass sanningsenliga medierna var eller om något bör räknas som en skandal eller inte. Tesen är att ’skandaler’ av denna magnitud borde ha haft större effekt än de hade. Och så vill jag förklara varför. Det var inte mer komplicerat än så. Andra har invänt att motståndskraften till skandaler har att göra med att SD helt enkelt har en så fantastiskt bra invandringspolitik. Jag kan inte köpa den förklaringen, eftersom den skulle innebära att andra partier som drabbats av skandaler aldrig fört en politik som människor tycker är viktig. Det är inte hållbart som argument.
  

Visst var det en skandal, det har ju t.o.m. Åkesson sagt. Men immigrationspolitiken har en oerhörd betydelse här, dels för att SD dedikerat är det enda parti som vill strama upp denna. Det HAR betydelse, jag har själv hört det från sympatisörer. De har helt enkelt inget annat parti att vända sig till, oavsett. Många människor kommer inte rösta på något annat parti än SD om övriga partier inte ändrar sin immigrationspolitik. Immigrationspolitiken är en helt avgörande fråga för kanske 10 procent av väljarna. Dessa kommer inte vika för skandaler som den med Almqvist (dock tolereras inte vad som helst).

Jag tror också att du kan finna andra partier som gått relativt skadelös ur skandaler. Även om motsatsen är det vanligaste. Ofta är nedgångarna ändå väldigt temporära. Långsiktiga nedgångar beror oftast på politiskt utarmning, se KD och C.  


Dessutom, framförallt, så påverkade en massa andra faktorer SD:s väljarstöd. Väldigt många (även utanför partiet) har påpekat att Åkessons hantering av händelsen gjorde att partiet i själva verket växte i slutet av skandalen.

Dessutom har förtroendet för medierna minskat, speciellt för de som sympatiserar med SD. Du kan helt enkelt inte bortse från denna tunga faktor. Bonnierkoncernens kampanj bet inte denna gång som tidigare kampanjer, också p.g.a detta. Till det, skall du lägga det Jan Guillou så ingående beskrivit i "Ordets makt och vanmakt" sid 233 och framåt, vilket Guillou påpekade efter Kungsgatanskandalen också, nämligen att Expressen gick på för hårt för länge och för rabiat. Guillou upplevde själv samma sak under IB-affären. Media framställde dem (Guillou och Bratt) som skurkar, men gick på alldeles för hårt så att sympatierna till slut vände. Samma sak hände här. Detta måste nu betraktas som ett välkänt fenomen.

Du påstår vidare att SD inte anser att svensk kultur är överlägsen andra kulturer. Vi får nog enas om att inte hålla med varandra om vilket budskap som sänds ut. Jag finner det dock ganska ologiskt att vilja bevara den med sådan kraft om den inte är något fantastiskt.


Vårt budskap är mycket tydligt, jag säger det här och nu. Vi jämför inte kulturers överlägsenhet, bara unika särart. Vi har rätt till vår kultur, precis på samma sätt som kurderna sin och samerna sin. Det är ingen "longitud" jämförelse, utan en "lattitud". Vi kanske tycker rent subjektivt att vår kultur är den bästa, men vi förstår och accepterar att kurderna tycker sin är bäst. Lite som fotboll. Vi begär inte att tyskarna skall hålla på Sverige i fortbollsVM.

Rörande den auktoritära personligheten så erkänner jag att jag inte varit speciellt tydlig, och just det som du slår ner på är en aspekt av RWA som diskuterats i över 20 år. Auktoriteten, vem är det? Jag har inte riktigt plats för att gå in och vända ut och in på resonemanget här så tyvärr får jag hänvisa till Altemeyers bok där mycket plats ägnas åt att reda ut just den fråga du tar upp. Samtidigt erkänner jag att just delen ’underkastelse för auktoriteter’ är den svagaste delen av min analys. Men, RWA är ett tredelat koncept och jag tycker ändå att det fungerar som modell för analys i detta fall.

Jag hoppas något av ovanstående hjälpt till att klargöra vad jag var ute efter i det jag skrev.

Ok, skall inte upprepa mig då jag svarat på detta ovan. Till sist.

Med vänlig hälsning
//Ralph Sundberg

PS Rörande Arnstads klassificering av SD som neofascistiskt vill jag även påpeka att meningen lyder ’möjligtvis klassificeras som’. Med den formuleringen ville jag signalera att jag är tveksam till Arnstads analys och klassifikation av SD som neofascistiskt.

Tja...jag anser nog Arnstad vara den mest ovetenskapliga, oseriösa som någonsin gett sig ut för att vara något annat. Jag såg honom på publicistklubben (avsnittet kanske finns kvar på nätet). Hans ögon lyste av oförställt hat och han spottade ur sig hat verbalt (där kan du tala om hat). Gör en balanserad vetenskapsman så? Inger det förtroende?

Tack ännu en gång Sundberg för din replik.
24 kommentarer:

Johan sa...

Robsten, du skriver att du "betvivlar att 30 - 50 procent av politiska variationer har genetisk bas". På den här punkten har Sundberg rätt.

Här är en lank till: "Are Political Orientations Genetically Transmitted?"

http://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1006&context=poliscifacpub&sei-redir=1&referer=http%3A%2F%2Fwww.google.se%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%25222005%29.%2520%2522are%2520political%2520orientations%2520genetically%2520transmitted%253F%2522%26source%3Dweb%26cd%3D1%26sqi%3D2%26ved%3D0CC4QFjAA%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fdigitalcommons.unl.edu%252Fcgi%252Fviewcontent.cgi%253Farticle%253D1006%2526context%253Dpoliscifacpub%26ei%3D6FwSUtXLLeug7Aaqh4GICg%26usg%3DAFQjCNFrd2nmlF5vFHyudSbalMbsEUdyng#search=%222005%29.%20political%20orientations%20genetically%20transmitted%3F%22

Mats sa...

Jag vänder mig starkt mot det där att se svenska kulturen som något överlägset och förstår inte ens hur någon kan komma på såna tankar. Kultur är ju en spegling av synsättet i olika länder och ett lämpligt exempel nu i gay pride månaden så kan man ju jämföra svenskt synsätt på homosexuella gentemot synsättet i arabvärlden eller Afrika. Det är ju direkt löjligt att påstå att det skulle vara någon större skillnad som påkallar att man använder ordet överlägsen.

Ordet överlägsen är ett starkt ord som för tankarna till att skillnaden skulle vara gigantisk. Det skulle ju i så fall betyda att folk från underlägsna kulturer skulle fly hit till Sverige och det har väl ingen sett något av?

Mats sa...

@Johan:
"På den här punkten har Sundberg rätt."

Nej, det har han inte. Han har dragit ganska enkla slutsatser av en komplicerad undersökning. Ungefär som att påstå att jorden är platt för att kartböcker är platta. Det vore inte alltför svårt att dra slutsatser om väljare på de andra partierna och hänvisa till samma undersökning.

Anonym sa...

Jag hävdar att svensk kultur är moraliskt överlägsen saudiarabisk kultur (och de flesta MENA-kulturer) men kanske inte lika livsbejakande och blodfull som exvis spansk eller irländsk kultur. För närvarande. Men oavsett är den fortfarande VÅR och vi har rätt att bevara den och försvara den mot mångkulturens inflytande.

F ö var det en hel del prat om missförstånd hit och otydlighet dit. Problemet för Sundberg är nog snarare att vi förstår honom mycket väl, och vad han är ute efter- nämligen att utmåla/beskriva SD:s väljare som suspekta. Inte som "neofascister" nödvändigtvis, men klart och tydligt suspekta. Vilket han inte precis är först med, den gode(?) doktoranden.

//Mogura

Robsten sa...

"ej, det har han inte. Han har dragit ganska enkla slutsatser av en komplicerad undersökning." Ja det verkar vara en komplex undersökning och jag har inte tid att läsa den just nu, så jag passar i frågan tills vidare.

Mats sa...

Jag vill göra ett tillägg till dom som anser svensk kultur skulle vara överlägsen på något sätt. Om det vore så så skulle ju folk som flyr länder i Afrika eller arabvärlden sky kulturellt närbesläktade länder som pesten och söka sig till länder med västerländsk kultur. Och om svensk kultur var överlägsen så skulle merparten av flyktingar som söker sig till Europa söka sig till Sverige.

Det påstås att det bor strax över 500.000 flyktingar med muslimsk bakgrund i Sverige varav 400.000 anses vara mest kulturmuslimer och inte speciellt troende. Många (=alla) av dom har till stor del uppgett sina länders kultur som en orsak till att de flytt. Men vad vet dom? Vi har ju experter på islam i Sverige som Gardell och Hjärpe och dom har inte sagt något negativt om islamsk kultur, tvärtom. Självklart ska experternas ord väga tyngst.

Johan sa...

@Mats

Hur kan "på den här punkten" n.b. punkten missförstås? Förbluffad...

Mats sa...

Ber om ursäkt Johan, jag var lite för snabb. Jag såg att jag skulle tagit hänsyn till det i svaret efter att jag tryckt skicka.

Mats sa...

@Johan, jag förstår alltså att du syftade på att han hade rätt att det fanns en sån undersökning. Inte samma som att du sedan håller med honom.

Johan sa...

@Mats

Sunberg har rätt i, att det finns undersökningar som visar, att "30 - 50 procent av politiska variationer har genetisk bas".

I övrigt är det Sundberg skriver en ointressant sammanställning av vänsterliberalt consensus. Hans artikel reflekterar hans egen självperception och (underliga) världsbild och säger så gott som ingenting om själva sakfrågan.

Jag skrev den här kommentaren under Robstens förra inlägg.

Ralph Sundberg skriver:

"Fokus här ligger på att dessa händelser har presenterats som just skandaler, och det intressanta att förklara är således varför det inte har påverkar väljaropinionen speciellt mycket; inte att diskutera hur pass sanningsenliga medierna var eller om något bör räknas som en skandal eller inte. Tesen är att ’skandaler’ av denna magnitud borde ha haft större effekt än de hade."

Vilket BISARRT resonemang!

Skandalhypotesen bör kompletteras med, att skandaler är kontraproduktiva, när de bygger på lögner, som kan genomskådas.

Att "skandalen" med "järnrör" inte hade någon negativ effekt, utan snarast motsatsen beror på, att alla som tog del av hela filmen (som tidningen så småningom lade ut) insåg, att det var uppdiktat att de berusade unga männen skulle ha "hotat" någon.

Hur skulle de kunna hota (!) en person på Kungsgatan genom att ca 10 sekunder posera med aluminiumrör (från en byggnadsställning) på en helt annan plats nämligen på Regeringsgatan?!?

Svenskar värdesätter ärlighet, varför medias agerande fick motsatt effekt, än vad journalistkåren hade avsett.

Svenskar gillar inte heller dubbla måttstockar. Gemene man undrar, varför media gör så stor sak av unga berusade män som grälar i ett parti (SD) samtidigt som journalistkåren är helt ointresserad av, hur fyllegrälen ser ut i andra partier.

A propos dubbla måttstockar... nyligen fick en SD-politiker omgående shavottera med namn och partibetckning och blev föremål för ett flertal artiklar i kvällspressen, när han anklagades för våldtäkt (en anmälan som sedan avskrevs) - medan ett annat riksdagspartis politiker som kort därefter döms (!) till två års fängelse för våldtäkt varken identifieras med namn eller partibeteckning av media och inte alls blev föremål för samma mediala bevakning.

Dessa återkommande dubbla måttstockar gör förmodligen gemene man lite mer resistant mot negativa skriverier om SD.

Mats sa...

Jag tycker att vi som diskuterar här ska ta i beaktande att Ralph Lundgren både är utbildad och har tagit sig tid att göra den mest djupgående undersökningen om SD's väljare som gjorts i Sverige. Han har kommit fram till att det är genetiska felaktigheter som gör att folk röstar SD. Nästa fråga är förståss då hur man kommer till rätta med människor med genetiska felaktigheter. Finns det någon slutgiltig lösning på det problemet?

Detta kan ju misstolkas som att jag försöker utmåla antirasisterna i Sverige som nazister som bemöter ett sånt här problem med till exempel mötesstörningar ala tyskt 30-tal och så vidare men så är det inte.

I Tyskland under åren runt kristallnatten så ansträngde sig nazisterna att göra människor med genetiska felaktigheter till icke-medborgare. Till exempel så kunde untermenchen bli av med jobbet eller göras rättslösa på arbetsmarknaden genom att uteslutas ur fackföreningar. Såna lösningar skulle ju naturligtvis inte tillämpas i ett rättssamhälle.

Om det nu är genetiska felaktigheter som gör att människor röstar SD, går det att se dessa genetiska särdrag i personens fysik? Eftersom det handlar om genetik så måste det finnas såna tecken. Kanske de måste mätas fram på något sätt för att vara vetenskapliga? Eftersom det handlar om hjärnstyrt beteende så är min första tanke att allt pekar mot skallmätning.

Lejeune sa...

"För att specificera så vet vi med ganska god säkerhet att 30-50% av variationen i politiska attityder har en genetisk bas."

Vilket debilt dravel, bara för att en åsikt förs fram i en akademiskt publikation blir den inte automatiskt en vetenskaplig sanning.

Stalins favoritvetenskapsman Lysenko är inte död eller så går han igen, igen!

http://sv.wikipedia.org/wiki/Trofim_Lysenko

Robsten sa...

Nja, Sundberg sade aldrig att det berodde på Genetiska "felaktigheter".

Allt var inte heller lögn i den uppmärksammade skandalen, även om det mesta vinklades enormt och överdrevs.

Robsten sa...

På tal om genetiken (detta blir mitt sista inlägg om just det) så är många forskare bra på att upptäcka genetiska mönster, och dra slutsatser ur det. De missar ibland vad som är hönan och ägget, orsak och konsekvens. Det är ett lite annat tänkande nämligen.

En alkoholforskare framträdde mycket nöjd i TV, påstod att han bevisat genetiskt samband med alkoholism, då barn till alkoholister oftare själva blev alkoholister. Det forskaren inte tänkte på var att uppväxtförhållandena kanske inte var de bästa för desa barn och att det spelade större roll än genuppsättningen. Klassiskt misstag.

Att vi skulle ha "partiinformation" i våra gener är ytterst osannolikt. Människan har funnits kanske 1 miljon år på jorden. Partier är sentida sociala, samhälleliga konstruktioner.

Vi föds däremot mede olika egenskaper, som i samspel med uppväxtmiljön självklart påverkar partiidentiteten. En del föds till lagspelare, en del till individuella idrotter, det är tydligt. Barn till orienterare blir själva orienterare i hög grad, i alla fall blir det en individuell idrott för barnen, nästan alltid.

Självklart finns det sannolikt en överrepresentation av dessa personer för att rösta på "icke kollektivistiska" partier.

Sixten Jernberg röstade med oerört mycket större sannolikhet på Bhoman än på Palme, för att han var en individualist där Palmes budskap inte passade in riktigt. Självklart spelade Jernbergs gener in i hans individualistiska natur. Men större än så tror jag inte man dra växlarna.

När det gäller dragning till auktoriteter så blir det ännu mer komplicerat. Det är ju ofta undergivna personer som dras till auktoriteter. Autoriteterna själva hamnar ju ofta i bråk med andra auktoriteter. Vad är auktoriten i dagens samhälle? Inte ens det kan vi slå fast. Hela diskussionen tenderar att bli meningslös och till slut hamna i teoriernas underbara värld.

Robsten sa...

Rättelse:
"forskare bra på att upptäcka genetiska mönster,"

Statistiska mönster, skall det vara självklart. Ber om ursäkt.

Johan sa...

@Robsten


Naturligvis har man inte någon "partiinformation" i sina gener. Men det finns - utöver miljöpåverkan n.b. utöver miljöpåverkan - en genetisk bas för allmänna intuitiva inställningar.

Sundberg påstår, att den här forskningen skulle kunna åberopas som stöd för det vänsterliberala svammel, som utgör lejonparten av hans artikel - så är givetvis! inte fallet.

Micke sa...

OT
Läste nyligen i Expressen angående "hijabupproret" att Beatrice Ask inte ställde upp på att bära slöja, bra gjort! Vidare stod det att 306 fall hade anmälts 2012 men mörkertalet var okänt. Dessa brott skulle kanske prioriteras mer och polisen skulle få bättre utbildning.Om 306 svenskar utfört dessa brott varför är det viktigt att särskilja att det är hatbrott
Min fråga då är; hur många våldtäkter anmäldes 2012? Var är uppropet för de stackars offren? Vem är förövarna och vilka är offren? Kan det,om det visar sig att huvuddelen av offren är svenska kvinnor och en alltför stor del förövarna utländska män, kallas hatbrott?

Islam flyttar ytterligare fram positionerna, snart är vi helt utlämnade för påstående om rasism, om det går emot vissa individer.
Mvh Micke

Mats sa...

@Robsten:
"Nja, Sundberg sade aldrig att det berodde på Genetiska "felaktigheter"."

Man har ju förlorat debatten när man börjar kalla motståndaren för nazist, men vad gör man när motståndaren kopierar nazismens retorik? Jag tillhör en av de få i modern tid som kollat igenom filmen "Der ewige juden" (regisserad av Joseph Goebbels). I filmen nämns aldrig "genetiska felaktigheter", man talar om genetiska skillnader som skiljer mellan andra och de godhjärtade arierna och skapar ariernas rasliga karaktär.

Vidare så jämför man de genetiskt avvikande med råttor som sprider diffusa sjukdomar. Detta är ungefär lika preciserat i filmen som när antirasister pratar om den diffusa sjukdomen islamofobi som påstås spridas av sverigedemokrater (se Mickes inlägg ovan detta :-)). En godhjärtad arier skulle alltså aldrig kunna dela en TV-soffa eller sminkrum med en genetiskt avvikande på grund av smittspridningen.

I en enig media så har man sedan SD's inträde i riksdagen ropat "vargen kommer" dagligen och Sundberg undrar varför inte sverigedemokratiska väljare föll för grupptrycket i den skandal som senare las på toppen av detta. Han förklarar det med att sverigedemokratiska väljare är så auktoritära i sitt tänkande att de blint följer Jimmie Åkesson ändå. Detta till skillnad från andra väljare som omedelbart byter parti när media har talat om för dom att det inträffat en skandal. Dom senare förklaras då som anti-auktoritära.

I Tyskland 1933 så inträffade skandalen när juden Van der Lubbe brände ner riksdagshuset. Bland de anti-auktoritära(?) människorna i Tyskland så ökade då antisemitismen rejält när media skrev om skandalen.

"Allt var inte heller lögn i den uppmärksammade skandalen, även om det mesta vinklades enormt och överdrevs."

Allt var inte heller lögn i filmen "Der ewige juden". Idag finns inget grupptryck från media att ta till sig allt från den filmen. På den tiden filmen visades i Tyskland så fanns det vissa personer som inte blint tog till sig informationen från den. Dom var för auktoritära för det enligt Sundberg.

Mats sa...

Jag har inte sett någon statsanställd forskare som har redovisat något positivt om SD. Jag undrar därför om det finns någon typ av sållning och hur den går till. Ralph Sundberg kanske vet?

En annan fråga. Tror Sundberg att hans resultat hade redovisats offentligt om han skrivit något fördelaktigt om SD? Eller sitter det någon auktoritet någonstans och filtrerar? Man får nämligen det intrycket när man läser diverse forskningsresultat.

Ralph behöver förresten inte tala om att han inte röstar SD. Hittils har det aldrig varit någon forskare med statsanslag som har sagt att han röstar SD så det tar man liksom för givet.

Micke sa...

Missade att förklara att jag definitivt tar avstånd för det brottet som kvinnan i hijab eventuellt blev utsatt för, det finns ingen ursäkt för sådant öht.
Och vidare var det inte särskilt tydligt att jag menade att hatbrott sker även och ofta mot svenskar också men negligeras av msm och nyndigheter.
Mvh Micke

Mats sa...

@Micke, den våldsamma delen i det fallet tycks ha varit synnerligen brutal och hänsynslös. Om det nu är en person som anser att det är ok att ge sig på någon på det sättet på grund av religiös klädsel så är personen farlig rent allmänt och borde inte vistas fritt ute i samhället överhuvudtaget.

Robsten sa...

Det var väl ett fyllo som fick ett spel, antagligen, gissningsvis. Att så många mediepersonligheter och politiker manifesterar utan att veta vad som hänt är ett tecken på att något är mycket sjukt i det hela. Ingen har egentligen en aning om vad som hänt, och här manifesterar alla från Veronica Palm till Romsson! Helt jäkla otroligt egentligen.

Theodor sa...

Svenskt Tidskrift har idag publicerat en replik på Ralphs artikel där hans påstående att "Forskningen på SDO och RWA är, för övrigt, rätt så tillförlitlig" får sig en rejäl sågning.

http://www.svensktidskrift.se/?p=63054

Hm sa...

Haha, jag har läst repliken. Sågning är väl närmast en underdrift. Men såna här filurer dyker upp lite då och då med förmenta anspråk på vetenskaplighet när det i själva verket handlar om politisk argumentation och ställningstaganden.