fredag, september 27, 2013

Bottennapp av Lena Lijeroth (M)


Lena Liljeroth (Adelsohn måste här betraktas som mellannamn enligt namnlagen 12 § 3) har på SVT Debatt publicerat en artikel som gett det politiskt korrekta svamlet ett ansikte genom undertecknaren. Frågan gäller i allmänhet presstöd till tidningar som inte delar Liljeroths syn i den immigrationspolitiska frågan. Frågan gäller i det aktuella fallet tidningen Nya Tider. Jag läser inte Nya Tider och vet inte exakt var de står i demokratifrågor eller andra frågor. Jag anar dock en dragning åt det nationella och konservativa hållet. Frågan gäller inte tidningen i sig utan det resonemang Liljeroth rent principiellt för i sin artikel. För det första kallar Liljeroth utan konkreta exempel tidningen ”antidemokratisk”. Jag läser inte själv tidningen så jag kan inte uttala mig i sakfrågan, men det hör till de demokratiska spelreglerna att man åtminstone nämner ett par konkreta exempel innan man på ett braskande sätt deklarerar sitt fördömande. Låt oss titta vidare i Liljeroths text.

Dagstidningarna fyller en viktig demokratisk funktion eftersom de bidrar till en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning.

Tittar vi på våra stora dagstidningar så är allsidigheten vad gäller både nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen inte så där enormt stor. Ibland för man känslan av att de rent av kopierar varandras artiklar. Jag anser nog att presstödet misslyckats med uppdraget om en allsidig nyhetsförmedling och opinionsbildning. Vidare i texten.

En demokrati byggd på att alla människor är lika värda och att ingen ska diskrimineras på grund av sin religion, sitt etniska ursprung eller av annat skäl.

Rent konkret betyder ”alla människor lika värda” allt och intet. I brist på konkreta exempel får man ibland känslan att satsen betyder att den som uttalar den är extra fin och kultiverad, till skillnad mot den oupplysta pöbeln. Självklart skall ingen diskrimineras, men vem argumenterar kvinnan emot och vad har det med presstödet att göra? Vidare i artikeln läser vi.

Frågan handlar om huruvida du och jag som skattebetalare ska främja spridningen av åsikter som strider mot det demokratiska samhällets grundläggande värden. Där är min uppfattning klar. Skattemedel ska inte användas för att sända budskapet att människors värde beror på var jag kommer ifrån eller vem jag är.

Här blandar Liljeroth uppenbart bort korten. Låt oss bena upp det för henne. Om någon sprider åsikter om att vi inte skall ha allmän rösträtt, yttrandefrihet eller pressfrihet så är det ”antidemokratiskt”. Om någon sprider åsikter om att människors värde beror på var man kommer ifrån kan det rent av vara rasistiskt. Inget av detta har någon som helst bäring på immigrationspolitiken. Liljeroths ”vem jag är” förblir svårtytt. Men eftersom hon bor på Strandvägen och är minister i en regering tror jag det är få som hänför henne till en diskriminerad grupp av något slag. Dessutom är det få förunnat att komma undan med att leende skära upp en viss skrikande tårta som visst var en del av något ”performance art”. Det sista vi citerar i texten är detta.

Presstödet är idag ingen rättighet som tillkommer alla tidningar. Kvantitativa och kvalitativa kriterier har formulerats som leder till att vissa dagstidningar särbehandlas med ekonomiskt stöd, medan andra inte gör det. Detta är rätt så länge presstödssystemet bidrar till en allsidig nyhetsförmedling som stimulerar demokratin.

Men några av de tidningar som uppbär presstöd kopierar i princip andra tidningars artiklar, för fram samma nyheter och åsikter, speciellt i lite känsligare frågor. Varför inte ifrågasätta detta också? Vad menar egentligen Liljeroth med allsidighet, att tidningarna av outgrundliga orsaker har olika väderkartor för samma dag?

Liljeroth talar om mångfald och allsidighet, men när hon stöter på andra uppfattningar än sina egna så går hon i taket. Hon är som så många andra liberaler i dag, tolerant så länge ingen anmäler en avvikande åsikt. Framför allt så blandar hon ihop immigrationspolitiken med ”allas lika värde” och demokrati. I själva verket innebär demokrati att vi faktiskt skall få ha åsikter om immigrationspolitiken likväl som finanspolitiken.      


8 kommentarer:

Mats sa...

Som sagt, alla dessa små försök till inskränkningar av yttrandefriheten löser inte det stora problemet, att folk tycker olika.

För makthavare så är det viktigt att dom förstår att dom behandlar människor olika beroende på sociala sammanhang. Ett socialt sammanhang kan vara att man inte är svensk och därmed inte har rösträtt i Sverige. Det är viktigt att kunna vilka regler som stzr detta och inte gå omkring och inbilla sig att det beror på till exempel.

Riksdagens främsta uppgift är att skapa lagar. Lagar som inskränker demokratin och yttrandefriheten ansågs en gång i tiden så viktiga att det behövdes en grundlag. Idag tar vissa i riksdagen väldigt lätt på såna lagar.

Erik Alhem sa...

Hej!

Trevligt att Du uppmärksammat kulturministerns besynnerliga utspel.

Vill Du veta vart Nya Tider står så kan Du surfa in och beställa några provnummer via http://www.nyatider.nu eller skicka ett brev till vår kundtjänst så hjälper vi Dig.

Tänkte på tal om det här stycket:
"Frågan gäller i det aktuella fallet tidningen Nya Tider. Jag läser inte Nya Tider och vet inte exakt var de står i demokratifrågor eller andra frågor."

Vänliga hälsningar. Erik, Nya Tider.

Robsten sa...

Tack för erbjudandet, men jag tänker inte prenumerera på Nya Tider. Med det sagt så har gamla partirävar bara gott att säga om Vavra Suk. Aldrig hört ett ont ord om honom ;-)

Mats sa...

Angående zigenarregistret-
http://www.internetsweden.se/registret-over-romer-sverige-50-dagar-senare-final-cut

Mats sa...

Mycket läsvärt-
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/vastvarldens-sjalvhat-urholkar-demokratin_8563426.svd

Mats sa...

Sosseflum-
http://www.dn.se/nyheter/politik/s-vill-avsatta-pengar-till-varden/

I klartext betyder snömoset att sossarna lägger en budget som inte ändrar ett skit. Jämför med när Åkesson föreslår ett konkret förlag mot splittrade turer i vården. Bristerna i sossarnas förslag förvaras med-

"Är inte risken då att pengarna går till vinster till ägarna i stället?

– Därför är det väldigt viktigt att vi har väldigt tydliga nationella kvalitetsregler för dem som utför skattefinansierad verksamhet, svarar Magdalena Andersson."

Vore det inte tydligare och kortare om hon helt enkelt hade sagt Hokus Pokus?

Mats sa...

En eloge till SD för framställandet av den ekonomiska rapporten om invandringens kostnader.

Kunde inte låta bli att skratta åt sossarnas taffliga budgetförslag som las ungefär samtidigt. Sossarnas ambition tycks vara att helt enkelt fortsatta administrera med ungefär samma kurs som alliansen har hållt.

Robsten sa...

Mm..det är mycket Oscar Sjöstedt som jobbat med den.