lördag, december 28, 2013

Intervju med en migga

Från Radio Länsman Exponerat

Radio Länsman (Exponerat) har genomfört en intervju med den anonyme “migga” (anställd på Migrationsverket) som förekommer på twitter under kontot Migga_X (@migga_x). Intervjuarna har mött Migga_X genom twitter och lyckats skapa kontakt. Migga_X vill vara anonym och därför har svaren kommit från chatt och e-post. En oberoende person har i intervjun spelat Migga_X. Man kan inte med 100-procentig säkerhet garantera att Migga_X verkligen arbetar på Migrationsverket, men sannolikheten är mycket stor eftersom det är otroligt att någon som inte arbetar där skulle sitta inne med så mycket intern information. Vissa uppgifter har dessutom Radio Länsman kontrollerat.  

Ni som lyssnar på intervjun kan bereda er på horribla och smått vansinniga förhållanden i vår migrationspolitik. Att det som Migga_X beskriver, skulle vara ett utslag av rationellt handlande med humanism som mål är rent löjeväckande. Det handlar om en politik som nåtts vägs ände där beslutsfattarna antingen vägrar erkänna det, för att de tycker SD är så dumma eller för att de räds ilskan från en rabiat journalistkår som alldeles tydligt är överrepresenterade i partierna MP och V.  

Jag vill med skärpa påpeka, att inte ens de som är för en omfattande immigration borde vara nöjda med rena uppenbara missförhållanden i Migrationsverkets verksamhet. Det måste väl för alla normalt funtade människor vara självklart att de som får avslag på sin asylansökan, skall lämna landet. I annat fall är det väl lika bra att slopa hela asylprocessen, vilket inget parti har sagt sig vilja göra.  


Det är inga exakta citat nedan men ungefär vad Migga_X säger i intervjun.  Här kommer alltså ett axplock av det vi får höra Migga_X berätta om i intervjun. 

Migga_X: - Immigranter som vistas här illegalt får återetableringsbidrag på 30 000 kronor. Meningen med bidraget är att de som återvänder till länder där det råder svåra omständigheter skall ha en chans att klara sig. Det utgår bidrag enbart till vissa länder. En person som vet att han inte är berättigad till asyl kan i alla fall få 30 000 kronor med sig hem efter ett lika självklart som förväntat avslag. 

Migga_X: - Cheferna på Migrationsverket är hopplösa, det är ingen ide att komma med synpunkter eller framföra kritik mot dessa. Cheferna är inte intresserade av att ta ansvar. Christer Zettergren kom från Röda Korset när den stora Donneraffären uppdagades [Johan af Donner]. Donner hade försnillat miljonbelopp från Röda Korset, under tiden Christer Zettergren var generalsekreterare på Röda Korset. Antagligen kände Zettergren att han stod på tur att granskas. Zettergren sade upp sig från Röda korset och blev handplockad av förre chefen för Migrationsverket Dan Eliasson, detta trots att det rådde anställningsstopp på Migrationsverket. Zettergren fick en låtsastjänst på verket. Nu är han omvärldsanalytiker.       

Migga_X: - Det finns 100 000 ärenden som väntar på att behandlas, ärendehögen växer hela tiden. I princip ingen återvänder frivilligt när de fått avslag. Många stannar och förhalar ärendena till de efter 8-10 år får stanna i alla fall. Iranier återvänder i princip aldrig, deras land tar inte ens emot medborgare som inte återvänder frivilligt. Det finns de som fått avslag på sin ansökan men ändå bor kvar på Migrationsverkets boende i 8 10 år. Då har de som sagt förhalat ärendet så länge att de får uppehållstillstånd i alla fall. 

Migga_X: - Hus och lägenhetspriser stiger eftersom Migrationsverket köper upp allt boende (ibland för dyra pengar). Det uppstår en större bostadsbrist än vad annars skulle vara fallet.   

Migga_X: - Håller en person sig undan i fyra är det bara att göra en ny ansökan. Är personen registrerad hos Migrationsverket får denna person behålla sina bidrag. De som vägrar att följa ett avvisningsbeslut och stannar kvar, får behålla sina bidrag. 

Migga_X: - När gäller pass har 5% pass av de som kommer hit. De som kommer utan pass kontrolleras ibland inte vad gäller identitet, det kan i princip vara vem som helst. 

Migga_X: - Hot förekommer ofta. Det vanligaste är att hota döda sig själv eller sina barn, om de inte får asyl. Bråk förekommer ofta inom olika grupper i asylmottagningssystemet. Mångkultur fungerar inte inom asylboenden. 

Migga_X: - Det förekommer att beslut ändras efter uppmärksamhet i media. Detta skapar ett incitament för asylsökande att media skall ta upp deras fall. Då finns chansen att det blir bifall till slut. 

Migga_X: - Om folk i allmänhet visste vad den genomsnittlige miggan vet, skulle det påverka hela det politiska landskapet. 

Länk intervju

1 kommentar:

Robsten sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.