måndag, december 30, 2013

Galopperande vansinne i immigrationspolitiken

SVT tar i ett inslag upp att Malmö kommun nu kommer att ge ”papperslösa” med barn försörjningsstöd. Kommunen sägs ha ”tagit fram nya riktlinjer”, i enlighet med Barnkonventionen. Enligt riklinjerna skall barn till ”papperslösa” ha rätt till försörjningsstöd. Dessutom skall ”papperslösa” barnfamiljer få rätt till bistånd för boende.

I avsnittet visas en familj upp som inte är papperslösa, de har fått avslag på sin asylansökan, av kanske världens mest generösa asylsystem. Familjen säger att de inte kan återvända till Kirgizistan, men vi får i inslaget inte veta varför Migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen har avslagit deras ansökan. Eftersom det är allmänna handlingar skulle SVT mycket lätta kunna läsa domarna om varför de fått avslag på sin ansökan.

Skillnaden mellan att ha fått avslag på sin ansökan och ha fått den beviljad blir med Malmö kommuns beslut minimal. Det görs inte längre någon stor skillnad mellan de som anses ha asylskäl och de som uppenbarligen inte har det. T.o.m. Reinfeldt har sagt att de som fått avslag förväntas lämna landet (i alla fall när han själv befunnit sig utomlands). Med det system som Malmö kommun nu antagit närmar vi oss något som mest kan liknas med fri invandring. Detta är något inget riksdagsparti säger sig stå bakom (möjligen undantaget MP) och som svenska folket definitivt inte ställer sig bakom.

Det finns inget i utlänningslagen som säger att de som fått avslag på sin asylansökan skall ges möjlighet att stanna kvar i landet. Det finns egentligen inget i de politiska partiernas retorik som säger det heller (möjligen undantaget MP). Inget annat land som skrivit under FN:s deklarationer tolkar dessa som Malmö kommun nu gör. Med detta förslag har vi i princip närmat oss fri invandring. Det ’är inget annat än ett galopperande vansinne i immigrationspolitiken.1 kommentar:

Robsten sa...

Här togs förmodligen beslutet om försörjningsstöd till "papperslösa". verkar som om M, FP och SD reserverade sig.

http://www.malmo.se/download/18.a81ab142d70977541983/1386854839688/kfprot2013-11-28.pdf