måndag, mars 07, 2005

Bo Rothstein och feminismen

Bo Rothstein tar på DN debatt upp de extrema former av feminism som kommit fram de senaste åren. De olika extrema debattörerna har som Bo. R skriver glatt prenesteras på rikstidningarnas kultursidor som "uppfriskande inlägg" i debatten, detta uran att någon synbarligen vågat reagera. B.R. tar bl.a upp fallet med den ovetenskapliga forskningen om mäns våld mot kvinnor som vi tidigare diskuterat i denna NG, denna forskning har nu rönt såpass stor kritik från skilda håll att den torde kunna läggas åt sidan. Bo R. tar upp ett annat exempel, Sara Stridsberg som översatt det s.k. S.C.U.M dookumentet. Vet ni vad detta står för, nä, trodde inte det heller, Society for Cutting Upp Men. Så hät skriver Rothstein om Stridsberg.
-"Ett annat exempel på detta könsrasistiska tänkande kan hämtas från författaren Sara Stridsberg som år 2003 lät översätta och ge stor positiv publicitet till åt det så kallade SCUM-manifestet, med vilket skall förstås "Society for Cutting Up Men" (ungefär: "Organisationen för att skära upp män"). Innebörden av SCUM-manifestet är att mannen är en "biologisk olycka" som inte förtjänar att existera, en sexualfixerad blodsugare och emotionell parasit som inte har något existensberättigande. Kvinnor beskrivs som en genetiskt överlägsen ras i förhållande till män. "
Snacka om facistoid inställning!! Vidare
-"Om denna skrift riktat sig mot någon etnisk grupp skulle den utan tvivel ha varit straffbar. Språkbruket är långt värre än vad någonsin Radio Islam åstadkommit. Manifestet uppmanar till direkt våld mot män eftersom män som grupp är orsaken till att ont i världen. Inga undantag görs, varken Dalai lama, Bengt Westerberg eller Martin Luther King klarar sig."
Ja, ni kan ju tänka er själva om detta språkbruk och allmänna inställning skulle används mot någon annan etnisk grupp i samhället, eller annan grupp överhuvudtaget, vilket ramaskri, då hade det inte varit frågan om någon "kul happening" som presenterades lite lagom hurtfriskt på landets kultursidor.
DN LINK

Inga kommentarer: