lördag, maj 21, 2005

Hur blir man professor??

Eva Lundberg är professor i Uppsala, hon har i programmet "Könskriget"
SVT sagt detta:

"- Att det finns organiserade sexuella och rituella övergrepp tvivlar
jag inte på. Och att det här också är kopplat till kriminell
verksamhet, pornografiska framställningar, vapensmuggling och så vidare
är jag också övertygad om, liksom att det är ett större fenomen än man
kan ana.

- Dessa grymma ritualer där fostret tas ut, styckas och offras.

- Men det som är riktigt hemskt att tänka på med det här, det är ju
alla ungdomar och barn som är indragna.

Du säger att man använder foster. På vilket sätt?
- Som ett offer. Och det kan fylla flera funktioner: för att få liv,
virilitet, kraft så måste man offra liv. Det är en gammal offertanke,
men så kan det till exempel vara. Men själva spänningen kan ju också
vara en drivkraft till detta här.

Man dödar barnet?
- Eller ett foster. Det kan ju också vara ett djur. Men då blir det ju
mindre extremt.

- Man ska inte tro att det rör sig om speciella människor eller vissa
subkulturer. Det här är väldigt utbrett.

- Jag tycker att Sara i Knutby ['barnflickan'] är ett väldigt bra
exempel på våldets normaliseringsprocess.

Menar du att man kan jämföra Sara med alla kvinnor i Sverige?
- Ja. "

Min undran är, hur fan kan hon vara professor??

Link program

Inga kommentarer: