söndag, oktober 16, 2005

Sanningssägaren Bo Rothstein

Evin Rubar var den journalist som kom med de sensationella avslöjandena om hur kvinnojourer och dess organisation ROKS ser på män och vilken syn de har överhuvudtaget. Evin avslöjade också regeringens inblandning genom att okritisk stödja och dela ut pengar till denna organisation. Regeringens ombud i frågan, Gunilla Ekberg, tjänsteman på regeringens jämnställdhetsenhet, blev också intervjuad, i samband med intervjun blev Evin på olika sätt hotad av Ekberg. Allt detta spelades in och kan tas för bevisat. Vad händer? En enig journalist kår samt representanter för regeringen går ut som en man och fördömer detta? Alls icke, denna gång är det tyst, knäpptyst, detta från en journalistkår som annars skulle vara mycket pigga på att i sammanhang som detta, gemensamt ge upp ett avgrundsvrål av indignation. Om detta skriver den utmärkte och politiskt inkorrekte Bo Rothstein om i dagens debatt DN

Här är förresten mailadressen till Ekberg om ni vill skriva vad ni tycker om hennes agerande:

gunilla.ekberg@industry.ministry.se

Inga kommentarer: