lördag, oktober 08, 2005

Värd att läsa!!

Fick tips om en artikel av Elise Claeson, skriven i "Smedjan". Ett ord i rättan tid sade man förut, nu vet jag inte vad man säger, det kommer så sällan ett "ord i rättan tid" nuförtiden. Artikeln handlar om vår tids religion eller "marxism", nämligen feminismen som upphöjts till statsreligion och det politiskt korrekta, till och med de extrema varianterna. För politiker har det blivit en inträdesbiljett att bekänna sig till feminismen, för forskare har det blivit en bekväm genväg att begära anslag för "feministisk" forskning. Nåväl, tar mig friheten att kopiera några små stycken från Elise's artikel, så bra skrivet och så på pricken är det att jag inte kan låta bli:
................................................................................................................................
Hemma i våra kamrar skrattar vi åt feminismens irrläror – i det officiella Sverige är feminismens dogmer upphöjda till statsideologi – statsfeminismen. Feminismen är elitens ideologi – det allmänt vettiga folket lever i verkligheten och tror varken på kvoterad föräldraledighet eller patriarkatets förtryckande strukturer. Den politiska klass som styr opinionsbildningen är nästan mangrant (ofta kvinnogrant) bekännande feminister.
..................................................................................................................................

Ett ännu bättre stycke:
.....................................................................................................................
Ingen kan längre värja sig för den feministiska statsideologin. Vi har inte längre ett fritt näringsliv som kan utse vilka de vill till sina styrelser. Svenska företag hukar i dag under hotet om en lagstiftning om könskvotering av bolagsstyrelser. Vi har inte längre en fri vetenskaplig forskning som fritt kan välja inriktning på sin forskning. Svenska forskare hukar i dag under hotet att få sina forskningsanslag indragna om de inte prioriterar ett genusperspektiv.
.......................................................................................................................

Är det någon som tycker detta är allvarligt? Jag skall arbeta för att denna artikel kommer in på DN-debatt, har inte några stora förhoppningar eftersom DN är den tidning som nästan leder i tävlan om att omhulda feminismen i dessa dagar.

Inga kommentarer: