måndag, maj 15, 2006

Valrörelsen i skolorna

Nu är det snart val, partierna vill komma ut i skolorna och om möjligt nå förstagångsväljare. De etablerade partierna är på hugget naturligtvis, de är för det mesta välkomna i de flesta gymnasieskolor. Om inte annat så ingår det i ämnet samhällskunskap samt, är det tänkt, en gratislektion i demokrati. Nu har det blossat upp en diskussion om småpartierna i allmänhet, och de s.k. främlingsfientliga partierna i synnerhet. En del rektorer menar att t.ex. SD står för ”icke demokratiska” metoder. Vad nu ”icke demokratiska” metoder är klarläggs aldrig. Är SD emot öppna demokratiska val? Yttrandefrihet? Parlamentarism? Det slår aldrig dessa rektorer att de faktiskt själva gör sig skyldiga till ”Icke demokratiska” metoder.
Andra skolor har som princip att bara bjuda in riksdagspartier, det är väl en princip man till nöds kan förstå, det kan lätt bli för många partier annars. Det skall väl bedrivas undervisning också i dessa skolor. Justitieombudsmannen anser dock att ett sådant förfarande strider mot grundlagen om allas likhet inför lagen.

Inga kommentarer: