måndag, september 04, 2006

DN, den främsta förespråkaren för elitistisk politisk korrekthet

DN:s ledarredaktion förnekar sig inte, som den främsta förespråkaren för politisk korrekthet och multikultur. I dagens (måndag) ledare så går de längre än vanligt, vi närmar oss valet som sagt. Först tar redaktionen upp de antidemokratiska krafter som ibland hotat demokratin, såsom nazismen. I dagens läge är det faktiskt DN och de krafter som stöder den politiska korrektheten som är ett allvarligt hot mot demokratin. Ledarredaktionen hävdar på allvar att tycker man inte som DN i flyktingfrågor och integrationsfrågor så är man inte demokratisk, det är i sig en odemokratisk hållning. Jag tycker inte som DN:s ledarredaktion i dessa frågor och det är min demokratiska rättighet att tycka så.

Ledaren tar sedan upp frågan om framgång för ett, som de kallar "främlingsfientligt" parti, de framställer en sådan framgång som ett bakslag för demokratin, alltså du måste tycka som de sju riksdagspartierna för att vara demokratisk enligt DN:s ledare. Vidare menar de att risken för framgång för ett sådant parti är minimal. Ja, då får väl DN ta åt sig äran som nazistämplat alla som inte sjunger med i den multikulturella valsen.

Som intäkt för att svenska folket inte är "främlingsfientligt" likt det danska folket så hänvisar DN till opinionsbarometern, en undersökning initierad av integrationsverket. I denna undersökning visade det sig att 12 % av det svenska folket tycker att man skall få bära slöja på ID-kortet. Frågar man grovt kriminella människor tycker de säkert att man skall få bära bourka på samma ID-kort. Vidare så visade samma undersökning att endast 9 procent motsätter sig lika rättigheter oavsett etnisk bakgrund. Nu är det ju så att t.ex. jag är starkt kritisk till nuvarande flyktingpolitik, men även jag skulle svara att man skall ha samma rättigheter oavsett etnisk bakgrund.

Vidare skriver DN,

- Den utestängning som arbetsmarknadsreglerna medför måste upp på bordet, liksom arbetskraftsinvandring, trots arbetarrörelsens motstånd. För att bekämpa den diskriminering - strukturell eller ej - som hindrar personer med invandrarbakgrund måste också strikta liberala meritokrater vara beredda att diskutera positiv särbehandling.

Där kom det, positiv särbehandling. Det var sannolikt det som hela artikeln utmynnade i, men snälla DN, det är ju INTE lika rättigheter oavsett etnisk bakgrund. Dessutom så förespråkar ledarredaktionen en uppgörelse bland samtliga partier i riksdagen för integrationspolitiken. Men snälla DN, det är heller inte demokrati. Vi väljare skall ha något att säga till om, kunna välja bland alternativ, göra ett val, det är det som är demokrati. DN:s ledarredaktion anser inte att folket skall få det avgörandet, litar inte på att vi väljer rätt, trots opinionsbarometern. Eller kära ledarredaktionen, var det saker som ni dolde i denna barometer? Det var ju ändå ganska udda saker ni valde att ta upp i denna barometer.

Inga kommentarer: