onsdag, december 06, 2006

Uppsala universitet presenterar sin mångfaldsbarometer

Varje år presenterar Uppsala universitet, som annars är nuförtiden mest känd för sin genusforskning, en undersökning där människors inställning till mångkultur mäts. Enligt artikeln så är svenskarnas inställning till mångkultur positiv, hur frågan ställs och vad folk svarat står det inte ett ord om, mycket märkligt. Enligt undersökningen så har människor med " extrema negativa attityder" till invandrare fördubblats, vad som är extrema, negativa åsikter står det inget om.

Det står i DN,

"Orlando Mella är en av de två forskarna bakom studien. Han anser att det går att se en koppling mellan den hårdnande attityden och det högerextrema Sverigedemokraternas framgångar i valet."

Jasså, hur kan man se denna koppling? Klart att det GÅR att se en sådan koppling, man kan se vilka kopplingar som helst om man verkligen vill. Dessutom får vi veta att Sverigedemokraterna är ett högerextremt parti, det verkar vara seriöst så det förslår.

Vidare står det i artikeln,

"Men över lag är de flesta svenskar - 84 procent - positiva eller mycket positiva till mångfald."

Det är en helt otroligt hög siffra, det hela beror förstås på vad folk menar med "mångfald" och hur de definierat ordet i undersökningen. Skulle de i stället frågat intervjupersonerna om de vill ha en generös flyktingpolitik skulle utfallet säkert blivit ett annat.

Vidare står det i DN,

"I undersökningen framgår också att en majoritet, 82 procent, mot cirka 80 procent 2005 instämmer helt eller delvis i påståendet "invandrarna har skyldighet att anpassa sig till vårt lands vanor".

Detta beskrivs i nästa stycke som en "negativ attityd", att tycka att invandrare har skyldighet att anpassa sig till den kultur man frivilligt flyttar till är negativt, dåligt och inskränkt. Både artikelförfattaren Ninna Bengtsson och de som gjort undersökningen har alltså tagit politisk ställning själva och värderar utfallet av undersökningen utifrån denna. Tyvärr blev inte resultatet riktigt det de väntade sig.

Själva undersökningen verkar vara hafsigt och tendensiöst gjord. Presentationen i DN är mycket bristfällig och vi får veta alldeles för lite hur den gjorts och hur frågorna formulerats och vad alternativen varit. Det är klart att syftet med hela undersökningen och artikeln är att föra fram ett budskap, samt att framställa vissa grupper som inskränkta om inte rasistiska och högerextrema.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Jo den dar "barometern" ar inte mycket att hanga i granen. Jag har ocksa ett blogginlagg om detta ...

http://fornuftet.blogspot.com/2006/12/skattefinansierad-propaganda.html

Robsten sa...

Inte visste jag att du hade en egen blogg, jag lägger den till min läslista. ja, nu har alla systemkritiker, i princip, bloggat om denna artikel.

Robsten sa...

Jasså, jag trodde det var z999 som lade in detta inlägg också, nåja, jag läser din blogg på min läslista i alla fall.