tisdag, oktober 19, 2010

Ingen myndighet behövs för mänskliga rättigheter


En mängd människor har skrivit under en artikel på SD-debatt där det föreslås en ny myndighet för mänskliga rättigheter. Bland undertecknarna känner vi igen namn som Bengt Westerberg och Lars Stjernkvist, namn som inte inger förtroende. 


Enligt artikeln så behövs den föreslagna myndigheten för att säkerställa en massa minoriteters rättigheter samt motverka allehanda diskriminering. Det självklara men kanske inte så relevanta konstaterandet att de flesta av Sveriges befolkning vill motverka diskriminering tas som inteckning för den föreslagna myndigheten. Nu har ju det självklara med att diskriminering är något negativt inte ett dugg med bildandet av en ny myndighet att göra. Så här skriver författarna i sin artikel.


När mänskliga rättigheter åsidosätts i Sverige brukar det ses som misstag eller undantag. Enligt vår mening är det dock nödvändigt att samhället har ett inbyggt skydd mot sådana åsidosättanden, vilken mänsklig rättighet det än är fråga om. Skyddet av de mänskliga rättigheterna är grundat i internationella överenskommelser som ingen stat ensam förfogar över eller ensidigt kan ändra sedan de tillträtts. Skyddets internationella dimension gör det uthålligt i förhållande till maktskiften, motsättningar och andra inre och yttre påfrestningar. 


Det inbyggda skydd författarna talar om skall vara våra lagar och grundlagar. Samma lagar skall gälla alla människor oavsett, socialgrupp, kön ras eller religion. Ingen grupp i samhället skall gynnas eller missgynnas. Att skapa en myndighet för detta är att underkänna och urholka respekten för vårt redan befintliga rättssystem. Dessutom är grundtanken i en demokrati att alla har samma rättigheter och skyldigheter, det skall inte finnas någon särslagstiftning eller speciallagar för någon enskild grupp. Förövrigt är en av de mest grundläggande mänskliga rättigheterna åsiktsfriheten, där har Westerberg själv inte framstått som ett föredöme när han reste sig ur den berömda soffan då NyD kom in i riksdagen. Vidare så skriver författarna så här i sin artikel.


För att garantera Kommissionen för mänskliga rättigheter största möjliga självständighet föreslår delegationen att den inrättas under riksdagen. Kommissionen ska dock självklart samverka med regeringens olika myndigheter, såsom Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Socialstyrelsen och Handisam.


Man anar ännu en säker reträttplats för avdankade politiker som behärskar alla politiskt korrekta klyschor i sömnen. Att den nya föreslagna myndigheten skulle bli politiskt styrd rådet det ingen tvekan om. Vi har precis haft ett val där de grundläggande demokratiska principerna inte fullt ut respekterats. Vore det inte smakligt att först säkerställa vår demokratis fortlevnad och funktion innan man börjar lobba för en myndighet som snarast skulle tjäna politiska syften än att på allvar motverka diskriminering? 

Länk DN

6 kommentarer:

Alexander den store sa...

Vi ska inte alls ha fler Myndigheter i Sverige! Nästan alla myndigheter som Sverige har fyller bara en funktion, och det är övervakning av något slag. Är det något som ska övervakas är det myndigheter, politiker och andra skojare som skor sig i detta landet.
En sund stat har så få myndigheter och departement som möjligt. En sund samhällsyn har man när man med kritiska ögon ser på allt vad stat och kommuner ska lägga sig i och inte. Vi behöver istället aveckla istället hälften av alla statliga departement och kommunala "dö-förvaltningar" istället. Mao mindre byråkrati och mera frihet!

Ola sa...

Elisabeth Abiri ordföranden, skriver detta om säkerhetspolitiken:

http://www.immi.se/imer/thesis/abiri-svenska.htm

Utredningen går alltså inte helt förvånande ut på att stärka asylrätten i Sverige och inte koppla samman massinvandring med säkerhetsläget i Sverige. T.ex inflödet av militanta muslimer.

Vem är förvånad?

Ola sa...

Läs även denna mening:

"Den senaste tidens politiska utveckling visar att vi nu verkligen behöver se till att det finns en struktur som långsiktigt skyddar principen om alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna i Sverige,
säger delegationens ordförande, universitetslektor Elisabeth Abiri."

Översättning: på grund av det ökande stödet för invandringskritiska partier i Europa, så måste vi ha en ny myndighet som garanterar fortsatt ohejdad massinvandring. Kosta vad det kosta vill.

Karpstryparn sa...

Westerbergs och Stjernkvists inställning är lika vidrig som de själva är.

Wiccahäxan sa...

Hur kan man föreslå en ny myndighet med tillhörande enorma kostnader, samtidigt som det inte går att finansiera det grundläggande försäkringsskyddet för funktionshindrade minoritetens rätt till ett rikt liv.
Hur ska myndigheten agera ifall regeringen strular till det för dem?

Nej detta är bara ett sätt att skapa en arbetslinje för "avdankade politiker".

Goten sa...

Elisabeth Abiris syfte är uppenbart: tigga mer deg för för att

a) införa mångkultur via ökad invandring

b) bekämpa alla hunsade svenskar som höjer rösten

c)försörja sig själva

Mänskilga rättigheter, tom retorik.