tisdag, januari 31, 2012

Kristdemokraternas irrvandring fortsätter


Vi har precis bevittnat hur Mats Odell misslyckades med att ta över partiledarposten från Göran Hägglund. Kritiken har pyrt en längre tid i de kristdemokratiska gräsrötterna mot en alltför utslätat politik. Med vikande opinionssiffror växte kritiken och till slut tog Odell chansen att utmana Hägglund för en något skarpare profil. Det ryktas i våra dagstidningar om utrensningar i de kristdemokratiska leden av Odellanhängare. Vi får se hur mycket substans det är i spekulationerna. Våra dagstidningar försöker som bekant slå mynt och lösnummer av varje eventuell konflikt. Att många i KD gått vilse ideologiskt ser vi när Patric Rylander på Facebook yppat funderingar på "underklassafaris" där socialbidragstagare och skrikande ungdomar skall skådas från den bekväma bussen. Ett tips till Rylander är väl att köra en extremsafari till Rosengård, fast då är väl risken för stor att deltagarna går över till SD.  


Att KD har politiska och ideologiska problem står klart när vi läser Newsmillsartikeln av Aron Modig, där han med glimten i ögat säger att SDU:s kärlek till KDU tyvärr är obesvarad. Nu har väl SDU inte flörtat så mycket med KDU. Det handlar väl mest om att erbjuda uppvaknande KDU:are en hygglig reträttväg, speciellt de som mer står för Odells linje. Dessutom är inte KDU:s kärlek till väljarna heller besvarad. Modig försöker sedan visa på hur mycket finare KDU är än SDU. Så här skriver Modig i artikeln.


Kristdemokratins mest grundläggande fundament är principen om det lika, unika och okränkbara människovärdet... 
Vi utgår i denna vår grundsyn från naturrätten och det arv som förvaltas av den västerländska humanismen och den kristna etiken.


Verkligen? Låt oss då studera lite vad Patrik Rylander, verksamhetschef hos KD föreslagit. Rylander vill anordna underklassafaris där lite finare människor kan skåda "socialbidragstagare" och "vanartiga skrikande ungdomar". Dessutom utlovas slitna miljonprogramsområden, med mycket klotter och utarmad samhällsservice.  LÄNK!


Även om Rylander har kandidatexamen i journalistik så kanske han skrev det med en smula ironi för alla hans 889 vänner på Facebook. Även om det inte skrevs på allvar så visar det på att även KD är medvetna om våra etniska enklaver där t.o.m. samhällsservicen är utarmad. Nu har ju KD aldrig kommit med några förslag för att åtgärda problemen i våra utanförskapsområden. Ja partiet eller Hägglund har inte ens nämnt dessa områden och de manifesta problemen, utom då när Rylander gör sig lustig över dessa förfallna problemområden. 


I övrigt rapar Modig upp det som alla partier och alla partier lär sig rabbla på sitt första partimöte. Att de aldrig tröttnar. Vad exakt innebär det i praktiken att man är för "unika och okränkbara människovärdet"? Förutom då att man är för massinvandring för att pressa lönenivåerna i samhället. Vilket parti är inte för den västerländska humanismen? Den enda kraft som på allvar vill utmana principen om vår västerländska humanism är en konkurrerande politisk religion, som KD aktar sig mycket noga för att kritisera. Modig visar sitt politiska mod genom att inte stöta sig med någon, förutom de som det är påbjudet att man skall stöta sig med, vilket oerhört mod du visar upp Modig.

Länk SvD Odell

Länk DN Rydell

Länk Newsmill Modig

UPPDATERING:

SDU:s Gustav Kasselstrand har tydligen redan hunnit replikera Modig på Newsmill. Kasselstrand har dessutom fräckheten ;-) att även replikera på själva Modigs artikeltitel. Kärlek börjar alltid med bråk:  LÄNK

7 kommentarer:

Nisse sa...

Odell-falangen gör samma misstag som minoritetsrörelser i- eller utanför politiska partier och etablissemang alltid gör: överskattar den egna gruppens storlek. Livets Ord och närmast sörjande räcker inte för att behålla (KD) i riksdagen, men inifrån den världen ser det säkert ut som de har mängder med sympatisörer.

Du drar nog lite väl stora växlar på vad en enskild (KD)-medlem sagt på Facebook. Det är lika svårt att bedöma (KD) utifrån Rylander som (SD) utifrån Runar F.

Robsten sa...

Jag kanske inte drar så stora växlar på vad Rylander sade, men menar du att jag inte skulle ha utnyttjat vad han sade när båda artiklarna publiceras samma dag? Det vore ju tjänstefel.

Dessutom skrev Modig en massa dynga, det är ingen överdrift, även om man kan ta Rylanders ironi med en nypa salt självklart.

z999 sa...

Jag tycker att SD ska lägga lite mer jobb på att utveckla sina idéer om socialkonservatismen med sikte på framtiden och minska ner att ha förr i tiden som ett facit. Det fanns ju saker i det gamla folkhemmet som SD är direkt emot, liksom en stor majoritet av det svenska folket. Något i stil med att lyfta fram de värderingar som växer fram i till exempel Malmö (eller för den delen där jag bor) och jämföra med värderingar som präglat det svenska samhället tidigare.

En del förknippar folkhemmet med den likriktning av samhället som sossarna skapade och som idag vidareutvecklas i negativ riktning av den "borgerliga" alliansen. Fortfarande idag så ses det som något fint med ett SVT som sänder "smala" program kryddat med UR som sänder kunskap i linje med vad staten anser vara kunskap och undersökande program som kaliber som tar fram "fakta" om grupper som hotar de statligt godkända åsikterna. Programmen i SVT är egentligen "smala" eftersom de inte ligger i linje med vad en bred del av svenska folket tycker på grund av att de helt enkelt inte har samma åsikter som staten har i vissa frågor.

z999 sa...

Hoppas att det jag skrev inte missförstås. Självklart ska saker från förr lyftas fram, men med en medvetenhet om att man går framåt. SD har ju den fördelen att man kan använda bilder från förr hur det såg ut, bilder som av de andra ses som rasistiska eftersom verkligheten i sig själv är rasistisk enligt dagens antirasister.

Anonym sa...

Kasselstrand är kung. Det är precis så här politik ska vara, humor, snabbt, aggressivt och utmanande när det behövs utan att vara vulgär.

z999 sa...

Om man jämför Kasselstrand med en viss Vesterlund så kan man tydligt se en galloperande utveckling av företrädarna för SD. Och det gör det ännu löjligare att snacka om SD's så kallade "kopplingar" till forna "högerextremism".

z999 sa...

Nygammal info om nobelpriset-
http://www.dn.se/nyheter/sverige/nobelstyrelsen-kan-fa-betala-skadestand

–  Vi vet förstås vad som står i Nobels testamente, men varje sådant dokument måste placeras in i sin tid, säger den norska Nobelkommitténs ordförande Geir Lundestad till NRK.

Enligt den norske förre juristprofessorn Fredrik S Heffermehl har fredspriset i dag mycket lite med fred att göra – som när Al Gore fick priset för sitt arbete mot global uppvärmning.


Oh ja! Att Alfred Nobel förutsåg massinvandringen till Sverige samt var positiv och dessutom såg den som det yttersta tecknet på allas lika värde är ju helt självklart.