måndag, januari 30, 2012

EU information

Enligt faktapromemoria 2011/12:FPM69.

Det nya EU-projektet Horisont 2020 kommer enligt beräkningar att kosta 80 miljarder euro. Enligt liggande förslag (som inte är en färdig produkt) kommer EU:s budget att öka med 7 procent. Sveriges EU-avgift kommer enligt beräkningarna att öka med 10 miljarder kronor per år. Detta är mycket mer än 7 procent. då vår EU-avgift i dagsläget ligger på drygt 31 miljarder kronor.

Horisont 2020 är ett omfattande projekt för Europeiskt samarbete inom forskning, indistriellt ledarskap och spetskompetens. Regeringen har motsatt sig Sveriges kostnadsökning, men stödjer i övrigt förslaget. Regeringen anser inte heller att förslaget strider mot subsidarietetsprincipen.

3 kommentarer:

z999 sa...

Där ser man. Borde inte eu byta namn till tredje riket? EUs inställning till demokrati och europeisk folkvilja är ju identisk.

Robin Shadowes sa...

Snarare till fjärde riket kanske?

z999 sa...

Jo, fjärde förståss :-)
Konstigt att det finns något stöd för EU alls numera när euron håller på att säcka ihop.