torsdag, februari 02, 2012

Situationen i Malmö


Den senaste tiden har strålkastarna riktats mot vår tredje stad, Malmö där en rad skottlossningar väckt mycket stor uppmärksamhet. Sedan i maj 2011 har enligt uppgifter 8 personer mördats med skjutvapen i staden. Ofta har uppgörelser med dödlig utgång skett på öppen gata och själva skottlossningen har skett på mycket nära håll. Faran för allmänheten skall inte överdrivas. De flesta skottlossningarna har skett mellan kriminella och kan betraktas som interna uppgörelser. 


Vad beror då de många dåden på? Vad är samhällsanalysen? I morgon TV debatterade justitieministern Beatrice Ask och Ilmar Reepalu. De tävlade om att försöka skjuta ansvaret på varandra. Reepalu anklagade Ask för underlåtenhet att vidta åtgärder mot de allmänt förekommande vapnen i Malmö. Ask och sin sida påpekade att Reepalu faktiskt haft ansvaret för Malmö som mångårigt kommunalråd i staden. Åtgärderna mot segregering och bättre skolor lyser med sin frånvaro enligt Ask. 


Det är självklart att inga av de åtgärder som Ask och Reepalu kastar i ansiktet långsiktigt skulle lösa situationen. Varken skarpare vapenlagstiftning eller diverse integrationsprojekt skulle lösa de grundläggande problem som är roten till dagens situation. Reinfeldt har enligt SVT sagt så här på en pressträff om situationen i Malmö.


I grunden är det utövare av våld som är ytterst ansvariga och ska fällas till doms för detta. Sedan finns naturligtvis också ett ansvar hos de som långvarigt haft makt och inflytande i Malmö. Det finns också ett ansvar för rättssystemet att skapa respekt för rättssystemet.


Jag har många gånger påpekat just att det är förövarna som är ytterst ansvariga för sina dåd, detta när myndigheter och politiker pekat på allt annat än just förövarna. Nu när en lite djupare analys är påkallad, då nämner Reinfeldt det personliga ansvaret. Självklart har han rätt rent faktiskt. Det hjälper just nu inte så mycket eftersom inga gärningsmän är lagförda. 


Därefter fortsätter Reinfeldt sin pajkastning mot Reepalu, samt mot rättssystemet. Nu råkar Reinfeldt vara högst ansvarig för både rättssystemet och den politik som i Malmö visat sig förödande. Reinfeldt resonerar plötsligt som om inte han och regeringen mer eller mindre tvingat på kommuner mottagande av immigranter i en takt som ingen kommun klarar av. Det är regeringen och Reinfeldt själv som måste förse både skolor och rättssystem de verktyg som kan göra verklig skillnad i städer som Malmö. 


I grunden har vi haft en för stor immigration som samhället inte klarat av att integrera. Själva antalet immigranter är den största orsaken till dagens problem. Politiker gör allt för att komma med alla andra förklaringar förutom just den att vi haft en för stor immigration. Det börjar bli så tydligt att man osökt kommer att tänka på Fawlty Tower och Basil Fawlty, som med all önskvärd tydlighet visar vad det är han föresatt sig att absolut inte säga. 


Lika tydligt är det att vi misslyckats fullständigt att sätta krav och förklara vad som förväntas av våra nya medborgare. I alla vår snällhet har vi skapat ett tillstånd där människor kan leva i enskilda enklaver, utan att lära sig språket eller aktivt söka arbete. Inte heller har vi ställt krav på normal assimilation och den enskildes skyldighet att tillägna sig de normer och värderingar vi som samhällsmedlemmar helt enkelt måste ansluta oss till, om vi vill att samhället skall fungera. 


Exempel på att vi inte ställt krav och upplyst om skyldigheterna fick vi i Uppdrag granskning när utländska medborgare oriktigt krävde att få lönegaranti utbetalade till Bosnien och andra länder, fast de uppenbart inte hade arbetat en enda dag. När tjänstemannen tvekade att betala ut stora pengar så fick de kriminella personerna tjänstemannen att känna sig "inhuman". Till slut betalades skattebetalarnas pengar ut till de kriminella elementen. 


Slutsatsen är att den mångkulturella visionen misslyckats. Skribenter har påstått att t.ex. sverigedemokrater utnyttjar eller kommer att kunna utnyttja situationen i Malmö. På sätt och vis är det riktigt. Om allt fungerade till bästa belåtenhet, om vi inte hade enklaver med stor arbetslöshet, om inte kriminella gäng härjade och i princip lade hela städer under sig, om inte hela immigrationspolitiken visat sig vara en minuspost, ja då skulle SD ha en betydligt svagare position. Nu är det inte så. SD är det enda parti som inte oförbehållsamt hyllar den mångkulturella visionen.  


UPPDATERING:


Nu snackar de om fritidsgårdar och bibliotek på Debatt SVT1! Phhuu...    
När Per Ramhorn SD drog paralleller till immigrationen var det genast någon som tillbakavisade att invandringen skulle ha något med problemen att göra. Publiken jublade och applåderade. Det var mer Fawlty Tower än vi kunde föreställa oss.  

Länk SVT

Länk Uppdrag Granskning

Länk ledare DN

Länk ledare SvD 

16 kommentarer:

Utlandssvensk sa...

Jag har den största respekt för alla som öppet stöder SD och anser att de som sitter som valda representanter för detta parti är hjältar i ordets sanna bemärkelse.

Likväl är det, enligt mig, alltmer uppenbart att det är en fullkommligt hopplös kamp som ni för. I de yngre årskullarna i Malmö är redan nu pursvenskar i minoritet. Nu har jag inte sett detaljerade siffror för Stockholm och Göteborg men det kan inte vara fråga om mer än 5-10 år innan samma sak gäller där.

Stora delar av denna nya majoritetsbefolkning härstammar från planetens värsta oroshärdar och har värderingar som är fullkommligt annorlunda jämfört med vad som tidigare har varit normen. Att integrera eller assimilera dessa personer utan att använda metoder som är helt främmande för ett västerländskt demokratiskt samhälle är sannolikt helt omöjligt på kort sikt och på lång sikt kommer dessa personer att utgöra majoriteten.

Den bittra verkligheten är att tiden redan är ute för att kunna rädda landet. Sönderfall och möjligen inbördeskrig framstår som närmast oundvikligt och om man inte vill delta i detta återstår endast att lämna landet innan det är för sent. Tyvärr.

Erik, Sthlm sa...

SD och dess meningsfränder har förutspått och varnat för denna utveckling i många, många år. Nu har verkligheten övertydligt visat att SD har rätt. Det logiska vore då att lyssna på den som haft den bästa analysförmågan och verklighetsbeskrivningen, men o nej, det gå ju inte för sig.

Robin Shadowes sa...

Whatever you do, don't mention the massinvandring!

I mentioned it once but I think I'll got away with it alright!

Robsten sa...

He, he, ungefär så Robin ;-)

Robsten sa...

"Nu har verkligheten övertydligt visat att SD har rätt."

Ja, men vi har INTE sagt, "vad var det vi sade!"

z999 sa...

Fast om man tänker på att alla är lika värda så är inte mord så farligt ändå. Det föds fler än det mördas så varje offer byts faktiskt ut och ingen har ju något speciellt värde över någon annan. Det är ett stort avsteg från lika-värdes-principen och FN's mänskliga rättigheter att uppröras över mord.

Robsten påstår att Asks åtgärder inte är tillräckliga men då bortser han från hela regeringspaketet som är betydligt mer omfattande. Det är faktiskt redan på gång flera integritetsinskränkningar. Bland annat utökade rättigheter för polisen, avlyssning och brottsprovokation. Det sistnämnda kommer visserligen att leda till att vissa medborgare som inte skulle ha trätt över gränsen att begå brott kommer att gripas. Gamla tiders syn på rättssäkerhet är det väl ingen som bryr sig om längre? Tydligaste exemplet är väl sexköpslagen med en helt ny syn på bevisbördan, även om den luckrar upp gamla tiders syn på tubbning och uppmaning till brott.

Terroristlagen, samt dess minimala krav på bevisning, kan ju börja tillämpas även vid grövre andra brott. Allra helst en helt flytande gräns vad som är grovt förståss. Man kan ju motivera det med att den grövre kriminaliteten hotar demokratin eller något i den stilen.

Anonym sa...

Alla lika mycket värda ?

Efter Utöja var det ljusmanifestationer, minnesandakter, statsministerkondoleanstelegram och kronprinsessbesök i tät ström.

Sedan dess har vi haft summa cirka 117 Utöjas i Syrien, Irak, Nigeria, Egypten, Afghanistan osv utan liknande reaktioner från något som helst håll.

Så alla är nog inte lika mycket värda ? För alla ! Men man kan känna sig väldigt ädel när man säger det.

Tjalle

z999 sa...

Exakt Tjalle. Och det handlar som sagt bara om att man själv ska framstå som ädel, utan att man överhuvudtaget bryr sig om andra människor.

Spelar det någon roll att en del människor har ett så stor behov av att rabbla godhetsklyschor som "alla är lika värda". Ja, felet är att äkta medmänsklighet kommer i skymundan och att det blir viktigare att "ställa upp på"(?) klyscchorna än hur man egentligen beter sig mot sina medmänniskor. I slutändan leder det till en utbredd likgiltighet mot humant tänkande.

z999 sa...

Utlandssvensk, den enda realistiska vägen är att bilda opinion och hålla sig till den parlamentariska demokratiska vägen. Per Engdahl anses vara en av de mest militanta högerextremisterna i Sverige genom tiderna (enligt expo alltså), men även han förespråkade rättssamhället. Han sa på sin tid "Svenskarna och rättssamhället hänger ihop". Nu vet jag att många antirasister läser här så jag lägger en länk till youtube där han själv säger det rakt ut (1:47 in på klippet)-
http://www.youtube.com/watch?v=OOnpzkucl1k

Expo har ansträngt sig (eh...nåja) att försöka koppla ihop Per Engdahl med SD i ett av deras sedvanliga desperata försök att kasta skit på SD. Per Engdahl har sagt att det är viktigt att framhålla kulturella skillnader istället för rasliga när man diskuterar med folk för att synliggöra för vanligt folk varför rasskillnader är viktiga. Att bara peka ut skillnader mellan raserna utan att belysa att det är beteendet och synsättet (=kulturen) var enligt Engdahl helt fel sätt att argumentera. Enligt SD så är det människan själv som väljer sin kultur, varje människa har alltså möjligheten att assimileras till det svenska/västerländska synsättet och integration är alltså onödigt (e.g skadligt för samhället). Alltså så går inte SD och Per Engdahl ihop, vilket även expo vet.

Men, Utlandssvensk, man kan propagera för kraftfullare åtgärder för att bibehålla en svensk/västerländsk kultur i Sverige och ändå hålla sig till rättssamhällets regler. Man behöver inte hemfalla åt Breiviks beteende som är ungefär lika produktivt som att tro att man kan höja vattennivån i Östersjön genom att pissa.

z999 sa...

Utlandssvensk, nu förespråkade du visserligen inte att bryta samhällets regler utan att lämna landet.

z999 sa...

Utlandssvensk, frågan är om det räcker att lämna landet. Det är ju fler länder än Sverige som har problem med migration och problemen tycks öka.

z999 sa...

Måste säga att avpixlat.info går från klarhet till klarhet.

z999 sa...

Enligt Nyamko Sabuni så har folk i riksdagen (utom SD) valt att ljuga om hedersmord för att slippa rasiststämpeln. Har det varit likadant om invandringen? Finns det något som tyder på att det inte skulle vara det?

Robsten sa...

Självklart är det så...men bifoga gärna en länk. Alla läsare kanske inte är riktigt införstådda. Man vet aldrig.

z999 sa...

Hon har skrivit en intetsägande bok om hedersmord-
http://www.folkpartiet.se/Vara-politiker/Ministrar-i-regeringen/Ministrarnas-webbplatser/Nyamko-Sabuni/Flickorna-vi-sviker/

Och anledningen till att "vi" sviker flickorna är för rädslan för rasiststämpeln.

Robsten sa...

OK.