lördag, april 14, 2012

LO står för mångkulturella visionen


Det är inte bara beslut i riksdagen som formar landets framtida utveckling. En mängd organisationer och företag driver sin egen politiska agenda, vilket de självklart har full rätt att göra. Även organisationer som LO har självklart rätt att driva sin egen politik på skilda områden. Att en stor fackförening driver sin egen politik är dock inte problemfritt, beroende på att fackförbundens huvudsakliga uppgift är att representera arbetstagarna mot arbetsgivarna. De arbetstagare som inte ställer upp på LO:s politiska agenda om t.ex. mångkultur, har ingen alternativ fackförening där man inte driver den mångkulturella visionen. Dessa arbetstagare har att välja på att ansluta sig till LO, trots att arbetstagaren inte delar den övergripande ideologin, eller stå helt utan fackanslutning. I den bästa av världar skulle arbetstagarna kunna välja fackförening efter politisk åskådning, vilket i dagens realitet inte är möjligt. 


Tittar vi närmare på vad LO skriver om mångkultur är det mycket man kan ställa sig bakom. Så här skriver Sigrid Bøe på LO:s hemsida:


- Vår grundläggande värdering, som ska genomsyra allt fackligt arbete, är alla människors lika värde och rätt. Om vi inte står upp för det, och att ingen ska ges sämre möjligheter och villkor, så sviker vi själva idén med facket, säger LOs vice ordförande Ulla Lindqvist. 


Det är lovvärt att facket reagerar starkt om någon fackansluten arbetare får sämre lön eller sämre arbetsförhållande för att någon arbetsgivare har rasistiska föreställningar. Detta kan vi självklart instämma i, liksom att alla människor föds med samma människovärde. Att alla människor har samma rätt anser inte ens LO själva, då de utesluter medlemmar enbart p.g.a. deras partitillhörighet. I princip inget parti eller organisation har sagt emot LO i ovanstående, det blir därför lite av tomma floskler över LO:s stolta deviser. Vidare skriver Bøe så här i samma artikel.


Fackets idé är att gå samman och inte tillåta att någon utnyttjas och ges sämre villkor. Därför kan vi aldrig acceptera främlingsfientlighet och rasism. Facket är en demokratisk rörelse och drivkraften i demokratin är att alla har lika värde och samma rättigheter.


Bøe blandar ihop saker här. Att arbetsgivare utnyttjar illegala immigranter för att tjäna pengar har sannolikt inte med främlingsfientlighet att göra. Rasism är dessutom relativt ovanligt i vårt land och är sannolikt inget som LO behöver bekämpa. Däremot är det många människor som vänder sig emot vår nuvarande immigrationspolitik och den mångkulturella visionen, det är snarare det LO vill bekämpa. Frågan är varför inte LO skriver detta rent ut? LO är absolut ingen "demokratisk rörelse" utan detta uttalande bygger på den infantila uppfattningen att demokrati är lika med "mångkultur och massimmigration". Tvärtom så utesluter ju flera LO-förbund Sverigedemokrater, enbart p.g.a. deras politiska uppfattning. Vidare i pamfletten.


För att få igång ett samtal om de fackliga värderingarna och om rasism och främlingsfientlighet på arbetsplatserna, har LO under hösten utbildat 22 debattörer från olika LO-förbund.


Då får vi önska dessa debattörer lycka till. De skulle ju kunna testa sin debattförmåga på denna ödmjuka hemsida, för att se hur långt de har kommit i sin utbildning. Vi står självklart till förfogande för detta. Vidare i artikeln.


På sikt är målet att alla förtroendevalda ska utbildas. Redan i år är målet att utbilda omkring 6.000 av dem.


Vi är djupt imponerade av de resurser och den energi LO lägger ner på detta projekt. Här sparas det inte på några resurser. En adekvat fråga är väl vad allt detta kostar? Det är alltså denna typ av projekt som de fackanslutnas medlemsavgifter går till. Men det tar inte slut med det. T.o.m. undertecknad studsar till när LO deklarerar sina vidare avsikter.


I projektet ingår också att besöka landets gymnasieskolor för att där få igång diskussioner om främlingsfientlighet och rasism. 


Att besöka gymnasieskolor för att "få igång diskussioner om främlingsfientlighet och rasism" måste gå långt utöver vad varje fackförening kan tänka sig att syssla med, i ett normalt samhälle. Att diskutera rasism är explicit skolans uppgift, då utan att blanda in immigrationspolitik eller huruvida det är bra med mångkulturalism eller inte. Det verkar som att de sju gamla riksdagspartierna inte spar på några resurser för att förmå valmanskåren att inte rösta på det åttonde partiet i riksdagen. LO kan ses som ex exekutiv förlängning av det Socialdemokratiska partiet i detta sammanhang. Det är nog ingen som kan föreställa sig att LO skulle ge sig in på detta projekt om inte SD passerat ribban för att komma in i riksdagen. 


Det är dessutom kontraproduktivt för LO:s medlemmar att propagera för en politik där arbetstagarkollektivet konkurrensutsätts för billig arbetskraft från andra nationer. Den liberala agendan går sannolikt ut på att pressa ned de svenska lönenivåerna med arbetskraftsimport. I det perspektivet är det mäkligt att LO så frenetiskt ställer sig bakom denna politik. 


Själva den grundläggande paradigmen bakom detta och andra projekt är att demokrati har likställts med den mångkulturella visionen. Med "mångkulturellt" i detta sammanhang menar vi en vision om massimmigration där inflödet av presumtiv arbetskraft hela tiden ligger på en hög nivå och där den svenska kulturen jämställs med övriga kulturer, även i vårt land. Trots att riksdagen i demokratisk ordning tagit beslut som innebär en politisk inriktning mot mångkultur, så har frågan sällan (eller aldrig) diskuterats på ett öppet sätt och folket har i princip aldrig blivit tillfrågat om projektet. Det första beslutet mot mångkulturalism togs 1975 i propp 1975:26. Att någon enda medborgare tagit del av vad som står i denna proposition är osannolikt. 


Försvaret mot ovanstående kritik brukar vara att folket röstat fram partier som öppet deklarerat att de står för massimmigration och mångkultur. De sju partierna som satt i riksdagen fram till 2010 sades vara representanter för valmanskåren. Nu var det ju så att valmanskåren inte hade mycket att välja på, eftersom samtliga riksdagspartier hade samma agenda (av sannolikt olika orsaker) i nämnda fråga. Efter valet 2010 finns det dock ett verkligt val för valmanskåren. Ett parti har tydligt deklarerat att det inte står bakom en politik med massimmigration. Det finns alltså en valmöjlighet som dessutom är representerad i riksdagen nuförtiden. Alla demokratiskt sinnade personer, oavsett politisk inriktning, borde alltså på demokratiska grunder jubla åt att SD äntrade demokratins finrum. Av outgrundliga orsaker verkar det som att detta jubel på något sätt uteblivit. Inte minst LO:s agerande indikerar detta.

Länk LO

Länk Riksdagens hemsida Propp 1075:26

188 kommentarer:

Nisse sa...

Sakine skriver återigen bra på temat i Expressen:

Gustav Fridolin har rätt om SD

Sen kan man förstås alltid diskutera i vilken mån (SD) själva bidrar till den polarisering som råder. Skulle attityderna mot (SD) normaliseras skulle också en stor del av den underdog-aura som omger partiet blekna, och det finns antagligen olika meningar bland (SD)-sympatisörer om vilken strategi som är att föredra.

Johan sa...

LO hade en verklig nyckelroll, när Sveriges världsunika invandringspolitik utformades i slutet av 60-talet och framåt.

Läs Thomas Gürs bok: "Staten och nykomlingarna".

LO har dels önskat minimera en invandring av arbetskraft (som ju skulle konkurrera med de egna medlemmarna) dels har LO samtidigt kraftfullt verkat för, att invandringen i stället ska vara en klientinvandring, där de som invandrar, ska beredas "jämlika" ekonomiska förhållanden via en omfattande, skattefinansierad bidragsförsörjning.

Det skulle vara intressant att veta, om det i andra länder har funnits (eller finns) någon motsvarande lobbying för klientinvandring (!) från centralt fackligt håll? Någon som vet?

-----

PS Jag har lagt in ett svar i en tidigare diskussion. (Det har tyvärr dröjt lite pga andra åtaganden.)

http://robsten.blogspot.co.uk/2012/04/den-fjarde-vagen.html

Anonym sa...

LO är en socialistisk organisation och kan rimliugen inte utan att falla sönder inkorporera det extremnationalistiska tankemönster som den klick som styr SD för sin egen vinnings skull företräder.

Nisse sa...

@Anonym...

Om du läser den bok som Johan tipsar om ovan så kommer du att finna att det finns en hel del som förenar LO:s agerande i dessa frågor med en nationalistisk-paternalistisk agenda. Det var så enkelt att LO bevakade sina egna (medlemmars) intressen och kombinerade det med den vanliga socialistiska tron på den starka statens förmåga att lägga livet tillrätta.

Ingenting har i grunden ändrat sig i LO:n ståndpunkter här sen 60-talet och fram till idag. Man ska inte heller underskatta LO:s omsorger om det välfärdsindustriella komplexet. F.ö en omsorg som vår nuvarande regering har ärvt och som jag tror är en underskattad anledning till att politiken förs som den förs.

Anonym sa...

"Då får vi önska dessa debattörer lycka till. De skulle ju kunna testa sin debattförmåga på denna ödmjuka hemsida"


Så du (ditt parti)anser att det är viktigt att främja det LO kallar främligsfientlighet i en organisation vars grundvärderingar ni inte delar?


Varför gör ni inte jobbet och börjar organisera arbetskraft själva istället att era medlemmar parasiterar på det arbete som görs av en organisation vars värderingar dom inte delar?

Robsten sa...

"LO är en socialistisk organisation och kan rimliugen inte utan att falla sönder inkorporera det extremnationalistiska tankemönster som den klick som styr SD för sin egen vinnings skull företräder."

LO må vara en socialistisk organisation (fast det tror inte jag att den är), men det finns inget som säger att den skal propagera för billig arbetskraftsimport för det. SD är inte extremnationalistisk. Ryska liberaler är sannolikt betydligt mer nationalistiska än vad SD är i Sverige. bara i Norge så är man betydligt mer nationalistiska än vad vi är här, med sitt "syttonde maj". Medelnorrmannen är lika nationalistisk som den genomsnittlige SDaren.

Egen vinning? Ja hur var det nu med Vanja Lundby Wedins styrelseuppdrag och ersättningar? Det är självklart inte för egen vinnings skull?

Robsten sa...

"Så du (ditt parti)anser att det är viktigt att främja det LO kallar främligsfientlighet i en organisation vars grundvärderingar ni inte delar?"

Nej, jag är emot främlingsfientlighet. Dessutom tycker jag inte LO skall pådyvla medlemmarna eller gymnasieungdomar sina politiska uppfattningar. Det tycker jag är väldigt viktigt, att de INTE gör.

Robsten sa...

"Varför gör ni inte jobbet och börjar organisera arbetskraft själva istället att era medlemmar parasiterar på det arbete som görs av en organisation vars värderingar dom inte delar? "

Det är inte mitt jobb att starta en fackförening. Jag gick ur mitt fack när jag blev osams med dem, detta p.g.a. politiska frågor. Jag tjänade pengar på det, och fick en ännu billigare hemförsäkring. Ja, jag tycker att alla som hyser tveksamhet angående mångkulturen skall gå ur facket, men jag kan knappast tvinga någon.

Nisse sa...

Hur ställer sig förresten (SD) till den medborgarrättsliga anomali som heter kollektivavtal? Så länge någon är för att lagstiftning kan läggas i händerna partipolitiskt aktiva organisationer är det svårt att ta invändningar mot att dessa organisationer politiseras på riktigt allvar.

Robsten sa...

"Hur ställer sig förresten (SD) till den medborgarrättsliga anomali som heter kollektivavtal?"

SD är positiva till den "anomalitet" som du kallar kollektivavtal. Arbetstagare får ju göra vilka avtal de vill. Tjänar de på kollektivavtal får de göra sådana avtal.

Anonym sa...

"Dessutom tycker jag inte LO skall pådyvla medlemmarna eller gymnasieungdomar sina politiska uppfattningar"Vilka andra politisk grundade organisationer bör inte få verka politiskt?

Svenskt näringsliv?

Robsten sa...

Och här har vi tydligen problem med läskunnigheten. jag klipper ut från min text, bokstavera gärna eller be om hjälp ifall det är något du inte förstår i den kopierade texten.

OBS direktciterat:

" En mängd organisationer och företag driver sin egen politiska agenda, vilket de självklart har full rätt att göra. Även organisationer som LO har självklart rätt att driva sin egen politik på skilda områden"

Nisse sa...

@Robsten...

Jag tror du missar poängen lite här, Robsten. Arbetstagare får förvisso ingå vilka avtal de vill med sin arbetsgivare, men de kommer också att styras av avtal som andra, t.ex en fackförening som de av ett eller annat skäl har ställt sig utanför, har valt att ingå. Detta är inte en "anomali" utan en anomali som strider mot rättsuppfattningen i de flesta länder som vi normalt jämför oss med, och som också skiljer sig från avtal på alla andra områden i det svenska samhället.

Robsten sa...

Ja, jag är ingen expert på området. Vill du ha exakt besked så är det väl Sven-Olof Sällström du skall maila. De enda avtal jag haft är de jag gjort upp själv med arbetsgivaren, funkat utmärkt.

Robsten sa...

Skall se om det går att lägga ut en lista på SD representanter i utskotten, så läsarna vet vilka som skall svara för vad:


Utskotten

Arbetsmarknadsutskottet Sällström

Civil Herrstedt

Finans Almqvist

Försvar Jansson

Justitie Ekeroth

Konstitution Åkerlund

Kultur Karlsson

Miljö-jordb Fransson

Näring Isovaara

Skatte Alfsson

Socialförsäkring Lång

Social Ramhorn

Trafik Wiklander

utbildning Jomshof

utrikes Kronlid

EU Skalin

Nisse sa...

Bra initiativ, Robsten, men det som fattas är att dessa börjar kommunicera, helst tvåvägs-, mer än vad de gör idag. Det är olyckligt att (SD):s närvaro på Nätet till så stor del består av AP och Ekeroths blogg. De som vill diskutera annat än muslimer och counterjihad får leta förgäves. Jag tycker den här bloggen är ett ljus i ett annars ganska så kompakt (SD)-mörker vad gäller Nätet.

Visst var närvaron på Nätet bättre före valet? Eller är det bara som jag inbillar mig så här i efterhand.

Robsten sa...

Jo det var det väl. Mycket riksdagsarbete som skall skötas.

z999 sa...

@Nisse:
"Visst var närvaron på Nätet bättre före valet? Eller är det bara som jag inbillar mig så här i efterhand."

Du har nog rätt eller så inbillar jag mig också. Jag läser avpixlat men ser ingen poäng i att gå in i diskussionerna där.

Robsten sa...

Mycket intressant artikel från Cornycopia. Kan inte garantera att hans slutsatser om nolltillväxt stämmer, är inte ekonom. Men intressanta slutsatser.

http://cornucopia.cornubot.se/2012/04/har-usa-egentligen-varit-i-recession.html

Anonym sa...

"Och här har vi tydligen problem med läskunnigheten"Är det du eller jag som först skrev detta?


"Dessutom tycker jag inte LO skall pådyvla medlemmarna eller gymnasieungdomar sina politiska uppfattningar"

z999 sa...

Läste precis om amaltheadådet 1908. Herregud vad utmesad vänstern har blivit! Arbetsgivarna (gamla bolagshögern) hade då (liksom nu) bestämt att det var bra att ta in utländsk arbetskraft som inte var så noga med löner och arbetsvillkor för att knäcka en fackförening som på den tiden verkligen kämpade för arbetarna.


Natten till den 12 juli rodde Anton Nilson ut till den båt som britterna var förlagda på, Amalthea, och apterade en bomb på dess skrov. Meningen var inte att någon skulle dödas, men många av strejkbrytarna hade lagt sig att sova på däck, där explosionen fick starkast effekt. I den kraftiga explosionen som följde dödades en person, Walter Close, och 23 andra personer skadades, varav sju fick föras till sjukhus för vård av svåra bränn- och splitterskador.


Den desperation som fanns då skapade en beslutsamhet som man inte ser röken av idag när vänstern står på arbetsgivarens sida.

Idag ställer facket upp helhjärtat när arbetsgivarsidan vill skapa lönedumpning med utländsk arbetskraft. Imbecilla personer svamlar om "ja, ja, men om dom får avtalsenliga löner så...", men i verkligheten så bestäms lönerna av marknaden. Stort utbud sänker priset, det gäller både arbetskraft och varor.

Ett exempel på den handfallenhet som uppstår när LO inser att invandringen skapar lönedumpning samtidigt som man vill propagera för mer invandring.
http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/58230C9FF3DD276AC1256E990045DBCC

LO skriver på sin egen hemsida:
Vad är solidaritet om öppna gränser tvingar ned löner och villkor för dem som redan har låga löner. Vad är frihet när arbetare arbetar utan skyddsutrustning under slavliknande förhållanden? Vi anser att det krävs ordning och reda på arbetsmarknaden för att klara av en mer "öppen arbetsmarknad".


Eller kortare uttryckt utan onödigt önsketänkande om hur det borde vara, SD's politik behövs för en rättvis arbetsmarknad!

Robsten sa...

För det första, så har inte gymnasieungdomarna löst medlemskap i facket. Jag skrev att facket självklart får driva vilken egen politik de vill, det är INTE samma sak som att de skall få åka ut till våra allmänna skolor och köra ut sin propaganda. DU tycker säkert det, av en enda orsak, att du och facket delar samma åsikt. Hade facket haft en annan åsikt, hade inte ens DU tyckt att de skulle få våldgästa landets gymnasieskolor.

Att facket som organisation har en politik agenda, innebär självklart inte att de skall pådyvla sin politiska uppfattning på medlemmarna. Det borde vara tvärtom, de borde ta intryck av betalande medlemmar. De lever på fackavgifterna medlemmarna betalar in. var det någon som nämnde "för egen vinnings skull"? En hel del av fackrepresentanterna tror inte på den mångkulturella visionen, men de vet att de måste spela med i spelet, karriär och sådant du vet, där har du ditt "för egen vinnings skull":

z999 sa...

Citat från LO:
"Vi anser att det krävs ordning och reda på arbetsmarknaden för att klara av en mer "öppen arbetsmarknad". "

Och när det i nuläget inte går att kombinera ihop en "öppen arbetsmarknad" med ordning och reda så låter man alltihop vara som det är bara. Arbetarna får stå ut med nuvarande situation eftersom det är viktigt för LO att ha sina grundvärderingar (som inte är preciserade på annat sätt än att man stöder fortsatt ohämmad invandring).

Robsten sa...

Varken August Palm, Hjalmar Branting, Ernst Wigfors eller ens Tage Erlander har någonsin propagerat för import av billig arbetskraft, de roterar säkert alla i sina respektive gravar. Dagens vänster är för indoktrinerad och hjärntvättad för att se skogen för alla förvirrande träd. Att förena er arbetare i alla länder" skulle transformeras till simpel import av arbetskraft som förespråkas av någon perverterad vänster skulle de gamla vänsterledarna aldrig kunnat föreställa sig. I dag har vi t.o.m. människor som kallar sig "marxistinspirerade" som förespråkar denna arbetskraftsimport. saken är den att Marx själv hade spytt på denna politik. Greider har väl aldrig läst Marx antar jag. Själv är jag konservativ så det intellektuella förfallet hos vänstern rör inte mig. Jag är bara förvånad att folk låter sig duperas så oerhört lätt och mycket.

Robsten sa...

Det är faktiskt lättare att försvara massimmigrationen ur liberal synvinkel, men inte ens där går det hur länge som helst, om man inte står för en politik där all allmän välfärd monterats ned.

z999 sa...

När det gäller religion så har Marx sagt att religionen är ett opium för folket syftandes på att religionen användes för att dupera och kuva folket.

Idag är det tvärtom. "Socialister" försvarar stenhårt islam och har dessutom mage att kalla sig feminister och Marx åker i papperskorgen.

Robsten sa...

Ja...delvis med rätta. Marx stora förtjänst var som ekonom, hans kunskaper om den mänskliga naturen och samhället som organism var rätt rudimentära, eller nästan obefintliga. Dock förutspådde Marx det som Cornucopia tycks ha upptäckt om USA:s ekonomi.

http://cornucopia.cornubot.se/2012/04/har-usa-egentligen-varit-i-recession.html

z999 sa...

LO har ju haft kollektivanslutning i reportearen.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kollektivanslutning

Den upphörde 1987 eftersom det ansågs stötande att medlemmarna tvingades med som sossar. Idag kollektivansluts medlemmarna till att vara positiva till mångkulturen och massinvandringen och medföljande lönedumpning.

1987 betecknades det som grovt maktmissbruk att kollektivansluta medlemmarna. Facket hade fått en stor makt genom lagstiftning som förpliktade till att uppträda demokratiskt och värna medlemmarnas åsiktsfrihet.

Eftersom det är lite si och så med LO's grundvärderingar så var det inga problem att köra över sina gamla värderingar och införa nya som innebär att man måste vara positiv till svensk invandringspolitik för att vara medlem. Om man eventuellt tycker alla är lika värda (vad det nu innebär) är skit samma. Så är i alla fall principen för ett medlemsskap. Jag brukar säga att har man inget vettigt att komma med så får man ha principer att komma med.

z999 sa...

Såg att Breivik hävdar nödvärnsrätt.
http://vlt.se/asikter/ledare/1.1617358-breivik-havdar-nodvarnsratt-han-anser-att-hans-agerande-var-nodvandigt-for-att-stoppa-den-norska-kulturens-undergang-

Breivik hävdar nödvärnsrätt. Han anser att hans agerande var nödvändigt för att stoppa den norska kulturens undergång.


Nu är det väl äntligen klarlagt att han är helt frisk väl!?

Robin Shadowes sa...

Bör även tilläggas att Anton Nilson de facto dömdes till döden men avrättades aldrig. Kommer inte ihåg om han blev benådad eller om straffet omvandlades till livstid och han blev benådad från detta senare. Detta hände blott två år innan Alfred Andersson Ander blev ett hufvud kortare på Långholmen. Så det kunde mycket väl ha skett. Så även staten var mer resolut på denna tid. Hundra år innan man daltade med kulturberikarna.

Anonym sa...

Ser att Robin Shadowes (kan omöjligen vara svensk med det namnet) nogsamt undviker att kräva halshuggning för någon av dom högerextremister som i Sverige I MODERN TID tillsammans mördat minst 25 personer med politiska motiv.

Anonym sa...

"Breivik hävdar nödvärnsrätt. Han anser att hans agerande var nödvändigt för att stoppa den norska kulturens undergång.

Nu är det väl äntligen klarlagt att han är helt frisk väl!?"


Som du ser Robsten så är förhållandet till Breiviks motiv väldigt öppet hos många av er.Det är därför det demokratiska samhäller måste skydda sig mot er så länge ni inte klarar att diciplinera era väljare till att respektera grundläggande demokratiska värderingar och där ingår inte relativiserande av massmord på sossar.

z999 sa...

@Anonym, kul vantolkning av vad Robin skrev. :-)

max sa...

Anonym/micke:
"och där ingår inte relativiserande av massmord på sossar."

Det uttalandet bör ses mot bakgrund av relativiseringen av kommunismen som inspirerat över 94 miljoner mord. Anonym/micke, Ohly mfl är inte direkt ansvariga, men de "delar samma föreställningsvärld" som de som genomförde massmorden.

z999 sa...

@Anonym:
"Som du ser Robsten så är förhållandet till Breiviks motiv väldigt öppet hos många av er."

Vad var Breiviks motiv menar du?

Anonym sa...

"det är INTE samma sak som att de skall få åka ut till våra allmänna skolor och köra ut sin propaganda"


Varför ska dom inte få göra det om Svenskt näringsliv får göra och gör det ?
Varför ska ditt parti få göra det?
Varför ska moderaterna få göra det?
Varför ska kristdemokraterna få göra det?"Att facket som organisation har en politik agenda, innebär självklart inte att de skall pådyvla sin politiska uppfattning på medlemmarna."Varför ska partiet Sverigedemokraterna få pådyvla mig sina ideer om jag går med i partiet frivilligt?Varför ska ni få utesluta kommunalpolitker som som frivilligt valt att verka i ert parti och inte delar er uppfattning om invandrare?


"Det borde vara tvärtom, de borde ta intryck av betalande medlemmar."

Tja om dom 5 procent som röstar på högerextrema alternativ i riksdagen växer till mer än 50 procent så blir deras möjligheter att göra LO till ett högerextremt fack naturligtvis väldigt stora men rimligen får ni vänta tills dess...i en demokrati.

Anonym sa...

"Vad var Breiviks motiv menar du?"


Det har du precis klarlagt väldigt tydligt.

Anonym sa...

"Ohly mfl är inte direkt ansvariga, men de "delar samma föreställningsvärld" som de som genomförde massmorden."


Jag är inte och har aldrig varit kommunist eller vänsterpartist men det stämmer.

Ohly har delat föreställningsvärld med Stalin på samma sätt som vissa av er idag delar föreställningsvärld med andra ledfyrar.

Robsten sa...

Anonym
"Varför ska dom inte få göra det om Svenskt näringsliv får göra och gör det ?"

Svensk näringsliv skall självklart få delge relativt opolitisk information. Som t.ex. hur arbetsmarknaden fungerar, liksom LO kan få göra detta. Men det ärm ju inte det vi pratar om. Du blandar medvetet bort korten här. Svensk Näringsliv skall självklart inte heller få köra ut politisk propaganda i skolorna.

"Varför ska ditt parti få göra det?"

Därför att det socialdemokratiska partiet och Vänsterpartiet också får göra det. Antingen alla partier eller inget. Nu är inte LO ett politiskt parti, de drivs av medlemsavgifter från fackanslutna medlemmar. När de politiska partierna besöker skolorna vet alla vad det handlar om. Att LO skall få köra sitt eget race är inte i enlighet med demokratiska spelregler.

"Varför ska moderaterna få göra det?
Varför ska kristdemokraterna få göra det?"

Se tidigare svar.

Anonym sa...

"kul vantolkning av vad Robin skrev"

Står det någonstans att han anser att någon av dom högerextremister som tillsammans mördat minst 25 personer (främst invandrare) i modern tid bör avrättas?

max sa...

Anonym/micke:
"Jag är inte och har aldrig varit kommunist eller vänsterpartist "

Du är själv väldigt pigg på att avgöra vilket parti och ideologi andra tillhör. För att använda din egen metod förklarar jag härmed att du är kommunist och extremvänster, baserat på ditt trixande kring vad Ohly sagt och inte sagt.

Robsten sa...

Det var mer:

"Varför ska partiet Sverigedemokraterna få pådyvla mig sina ideer om jag går med i partiet frivilligt?"

Skillnaden är att SD är ett politiskt parti, det är inte LO. Känns som jag talar till ett barn här. Alla som går med i SD antas ställa upp på vissa grundläggande ramar, annars får de välja ett annat parti. Vill man gå med i facket finns bara ett förbund, LO.

"Varför ska ni få utesluta kommunalpolitker som som frivilligt valt att verka i ert parti och inte delar er uppfattning om invandrare?"

Vi utesluter vilka vi vill, precis som V och S också gör. Kan inte jämföras med en fackförening, eftersom fackets roll är att agera som motpart mot en arbetsgivare. Du resonerar som är tvättäkta rättshaverist. Vi har förövrigt ingen uppfattning om "invandrare" bara om "invandringspolitiken".

Anonym sa...

Robsten.Du vill alltså att ingen av arbetsmarknadsparterna ska få dela med sig information av sin verksamhet då den ju i bägge fall är grundad i politik.

Frågan är då varför politiska partier ska få göra det?

Klarar inte demokratin att vi delges information?

Anonym sa...

"Skillnaden är att SD är ett politiskt parti, det är inte LO."

Det är inte svenskt näringsliv heller.

Du måste vara konsekvent.Annars faller korthuset som ett krav på censur av misshagliga åsikter.


"Vi utesluter vilka vi vill"

Det gör både LO och Svenskt näringsliv också om man inte ställer upp dom den grund som organisationerna har och jag anser att ni har RÄTT att utesluta människor som älskar Somalier därför att detta inte ligger i linje med er politik.

Anonym sa...

"Du resonerar som är tvättäkta rättshaverist"

Nej i det här fallet är det du som resonerar för selektiv censur av information och att vissa organiationer ska tvingas att godta regler för medlemskap som du bestämmer utifrån din politiska hemvist.

Grunden är att om man inte vill vara med i LO så ger man fan i att ansluta sig liksom man inte ansluter sig till ditt parti om man inte delar dess värderingar.

Vill du ha ett eget fack så skapar du ett.
Gör jobbet.

Robsten sa...

Snart tar jag beslutet att inte diskutera överhuvudtaget med människor som inte går ut med sitt namn. Jag anar fullblods-rättshaverister här. Läs vad jag redan skrivit om information tack.

Dessutom försöker jag förtvivlat få dig att förstå att det är skillnad mellan fackföreningar och politiska partier. LO är inget politiskt parti, det är en fackförening. Hur många gånger vill du att jag skall påtala det? Exakt vad är det du inte förstår i detta? Ja, politiska partier kan ta ut svängarna lite mer i vissa fall en än fackförening. Jag har flera gånger förklarat varför, men du förstår inte tydligen.

Robsten sa...

Fel, det har aldrig varit fritt fram att driva egen propaganda i landets skolor. Du lider av en vanföreställning härvidlag.

"Grunden är att om man inte vill vara med i LO så ger man fan i att ansluta sig liksom man inte ansluter sig till ditt parti om man inte delar dess värderingar."

Ja jag har många gånger propagerat för att fler skall gå ut facket. Nu finns det ingen alternativ fackförening så de som går ur står utanför facket helt. Att starta ett eget fack är inte realistiskt. Några gillade inte sjuklöverns politik, så de startade ett eget parti, som nu sitter i riksdagen, gott så. Jag förstår att du jublar över den handlingskraften.

max sa...

Vi har parlamentarisk demokrati med allmän rösträtt och riksdagen som högsta beslutsfattande organ. Det är då inget märkligt att låta alla partier informera i skolor, så länge alla partier får det vill säga. Att däremot låta intresseorganisationer informera i skolorna är inte lika givet.
Anonym/micke kanske kan förklara vad som är så svårbegripligt med den inställningen?

Swedish Dissident sa...

max: Det kan vara en ny anonym vi har att göra med här. Att orden nazist och fascist inte förekommit indikerar åtminstone detta.

Robsten sa...

Jag misstänker en avhoppad rättshaveristisk SDare t.o.m. Som dessutom plötsligt har blivit bästa kompis med Alexander Bengtsson och Poohl. Men jag vet inte.

Johan sa...

@ Nisse

Du skriver: Hur ställer sig förresten (SD) till den medborgarrättsliga anomali som heter kollektivavtal? ... Arbetstagare får förvisso ingå vilka avtal de vill med sin arbetsgivare, men de kommer också att styras av avtal som andra, t.ex en fackförening som de av ett eller annat skäl har ställt sig utanför, har valt att ingå. Detta är inte en "anomali" utan en anomali som strider mot rättsuppfattningen i de flesta länder som vi normalt jämför oss med, och som också skiljer sig från avtal på alla andra områden i det svenska samhället.

Kan du (eller någon annan) vara hygglig och utveckla, hur Sverige skiljer sig från andra länder betr. kollektivavtal. Jag googlade på collective bargaining och collective agreement utan att bli så mycket klokare betr. hur Sverige avviker.

http://en.wikipedia.org/wiki/Collective_bargaining

http://en.wikipedia.org/wiki/Collective_agreements

max sa...

Mycket möjligt. Men det verkar vara samma sidospårsargumentation. Vi får se om/när denne anonym väljer att förlora genom att vara först ut med nazikortet.

Robsten sa...

@Johan
Är ingen expert på området, men det handlar bl.a. om minimilöner. Vi har ingen lagstiftning på området, vi har kollektivavtal. Andra länder har lagstiftad minimilön. Ur det perspektivet föredrar jag nog kollektivavtal.

Johan sa...

Robsten, jag förstår inte varför du inte föredrar en lagstiftad minimilön. Det skulle ju beskära fackets makt.

Nisse sa...

@Johan...

Skillnaden är att svenska kollektivavtal blir juridiskt bindande även för de individer på en arbetsplats som står utanför de organisationer som ingår dem. Det är alltså en form av delegerad lagstiftning som för tankarna till korporativism.

Kollektivavtal som bara omfattar medlemmar är helt oproblematiska och har många fördelar jämfört med lagstiftning, men det är när man utvidgar dem till att gälla alla som det blir tveksamt, t.ex i skenet av politiserade fackföreningar eller att någon helt enkelt tycker att facket är en dålig idé och hellre vill ingå sina egna avtal med arbetsgivaren.

Robsten sa...

Nja...om facket skulle förhandla till sig bättre avtal än vad enskilda kunde göra så skulle det ju bli lite problematiskt i alla fall. Skulle öka fackets makt och dragningskraft. Nu verkar det inte vara så, oavsett detta med att avtalen är juridiskt bindande. Min lön har ökat oavsett fackets ansträngningar. Överhuvudtaget så har jag upplevt facket som värdelöst. Jag gick till slut ur facket och märkte enbart fördelar på det personliga planet. Blev dessutom populärare hos arbetsgivaren, innan de började fundera över min politiska hemvist, för det kan måhända ha varit en negativ post i sammanhanget.

Nä per se tycker jag väl att fackföreningar är bra, att LO spårat ur fullständigt har ju inte så mycket med fackföreningar som idé att göra. Arbetsgivarna har sin organisation och arbetstagarna sin.

Vad som är bäst, lagstiftning eller kollektivavtal är väl svårt att avgöra. Finns saker i båda vågskålarna. Är ingen expert i frågan så jag lämnar väl den öppen, till de som kan mer på området.

Jag sa...

Robsten, du skriver:

"Nja...om facket skulle förhandla till sig bättre avtal än vad enskilda kunde göra så skulle det ju bli lite problematiskt i alla fall."

Var det ett svar till mig? Jag ser inte riktigt, hur det blir problematiskt?

Johan sa...

"Jag" var förstås Johan.

Nisse sa...

Japp, Robsten, men tänk om du jobbat på Olles Svets och Plåt istället och som ende anställd hade stått utanför LO-facket - antingen av egen fri vilja eller att SD-funktionärer ibland blir uteslutna. Hade det känts bra då att det är LO-klubben som, över ditt huvud, förhandlar med arbetsgivaren huruvida just du är övertalig eller inte i ett läge av arbetsbrist?

Robsten sa...

Jo, om vi har ett ruttet fack som i dag, och vi hade kollektivavtal som inte var bindande, och om facket då skulle lägga på ett kol i sina avtalsförhandlingar, så skulle det ju innebära att LO fick fler medlemmar, om dessa märkte att de skulle få bättre avtal med ett starkt fack.

Detta skulle ju i.o.f.s. vara rättvist, facket är ju till för att förhandla fram bra avtal för sina medlemmar: men nu driver de ju sin propaganda också. Hela resonemanget är självklart långsökt i dag, inget som man ens kanske skall spekulera i.

Robsten sa...

"Hade det känts bra då att det är LO-klubben som, över ditt huvud, förhandlar med arbetsgivaren huruvida just du är övertalig eller inte i ett läge av arbetsbrist?"

He, he, det hade sannolikt inte känts riktigt bra nä. Bara att söka nytt jobb antar jag.

Anonym sa...

"Snart tar jag beslutet att inte diskutera överhuvudtaget med människor som inte går ut med sitt namn. Jag anar fullblods-rättshaverister här. Läs vad jag redan skrivit om information tack."Du har tydligt och klart deklarerat att SD ska får sprida information om sin verksamhet på gymnasieskolor men att LO och Svenskt näringsliv inte ska få göra det.

Varför är oklart men som det ser ut så är Svenskt näringsliv ett bondeoffer du gjorde när jag förklarade för dig att vad du hade sagt var att du ville inskränka demokratin och förbjuda en vänsterbaserad organisation att ägna sig åt informationsspridande som du inte ser några problem att ni ägnar er åt själva.

Anonym sa...

"Detta skulle ju i.o.f.s. vara rättvist, facket är ju till för att förhandla fram bra avtal för sina medlemmar: men nu driver de ju sin propaganda också."Du kan som sagt göra jobbet själv istllet för att gnälla över att du inte får komma till dukat bord och bestämma menyn.

Starta ett högernationalistiskt och invandringsfientligt fack där ni själva sätter dom regler ni vill ha och sen går ni till Svenskt näringsliv och frågar om dom är intresserade av att förhandla med ett fack som inte organiserar Somalier eller Zigenare.

Lycka till!

z999 sa...

Du kanske har lösningen på flera problem Anonym när du föreslår att folk startar eget och hjälper sig själva. Vad tror du om att skicka alliansens partiprogram till Afrika så kan länderna där bygga upp ett eget Sverige och slipper resa hit? Bättre för miljön också om man drar ner på allt resande.

z999 sa...

@Anonym:
"Svenskt näringsliv och frågar om dom är intresserade av att förhandla med ett fack som inte organiserar Somalier eller Zigenare."

Det är redan gjort av LO. Majoriteten i de grupper du nämner är inte med i LO.

LO vill inte heller ha någon invandring
Klicka här för att läsa på LO's egen sida

Jag tror att dom ser SD som konkurrenter och därför utesluter SD-folk. Egentligen inte konstigare än att om du är med i Hells Angels så kan du inte samtidigt vara med i Bandidos.

z999 sa...

Vidare så har LO en grundsyn att människor är olika värda. Man förhandlar inte enskilt om lönen för folk som inte är med i LO.

Robsten sa...

"Du kan som sagt göra jobbet själv istllet för att gnälla över att du inte får komma till dukat bord och bestämma menyn.
"

Vi har ju redan diskuterat detta anonym, det börjar bli upprepningar in absurdum. Jag skulle inte starta ett högernationalistiskt fac, jag skulle ha startat ett opolitiskt fack, hur svårt kan det vara?

Robsten sa...

"Du har tydligt och klart deklarerat att SD ska får sprida information om sin verksamhet på gymnasieskolor men att LO och Svenskt näringsliv inte ska få göra det."

Ok nu räcker det...du är rättshaverist och detta är mitt sista svar till dig. Du uppvisar tydliga tecken på allvarligt bristande tankeförmåga.

Jag har här otaliga gånger skrivit att SD har rätt att besöka skolor på samma sätt som S och V, vad exakt är det du inte förstår i detta? LO är för bövelen inget parti, det är en fackförening med betalande arbetstagare som i hög grad inte ens delar LO:s visioner. Dessutom skall en fackförening inte våldgästa gymnasieskolor oavsett vilken inriktning de har. Du resonerar som om LO ställde upp i valen med ett partiprogram, och att man fick rösta på organisationen.

Nu svarar jag inte dig mer. När du inte har svar så upprepar du tidigare frågor och påståenden som jag redan har svarat på. Vi kan hålla på hur länge som helst, men det blir bara upprepning, märker du verkligen inte det själv?

Anonym sa...

Du har sagt att du i inte anser att LO ska kunna delge elever på gymnasier information. Du sa i det sammanhanget inget om att Lo´s motpart Svenskt näringsliv inte skulle få informera om sin verksamhet.
Av någon outgrundlig anledning så anser du att svenska gymnasieungdomar ska kunna ta del av ditt politiska budskap i skolan men inte av arbetsmarknadens parters information om sig själva och sin syn på deras motparter.

Du hävdar DESSUTOM att LO våldgästar gymnasieskolor vilket är en ren lögn och ett bevis på den hatretorik som är legio i ditt parti.

Du säger inget alls om att Svenskt näringsliv utvecklat läromedel och undervisning som använts på svenska gymnsieskolor därför att du inte har en aning om vad du pratar om.

Framför allt förklarar du i inte varför gymnasieelever ska skyddas från information från arbetsmarknadens parter medan dom ska delges er syn på invandring och sossarnas syn på finansiering av vården?
Anser ditt parti att man som gymnasieelev inte är mogen att informeras om den arbetsmarknad som många av dom konfronteras med redan innan dom är 15 år?

Anonym sa...

" jag skulle ha startat ett opolitiskt fack, hur svårt kan det vara?"Varför ska det fack som är skapat av socialister tillfredställa dig och varför kan inte du och dina kollegor göra samma jobb som socialisterna gjort?

Orkar ni inte?

Varför ska nån annan göra jobbet åt er och dessutom utan att dela era mål?

Anonym sa...

"Man förhandlar inte enskilt om lönen för folk som inte är med i LO."#


Finns det andra tjänster som du anser att andra ska göra åt dig gratis?

max sa...

LOs agerande är märkligt med tanke på att man själv är för begränsad invandring. Man skriver t ex:

LO:
"LO anser att arbetskraftsinvandring är något positivt men grunden måste vara arbetskraftsbrist, inte oseriösa arbetsgivares jakt på billig arbetskraft. "

Den kritiken skulle stämplats som "främlingsfientlig" i andra sammanhang. Om LO får som de vill kommer en stor del av invandringen att stoppas. detta understryker LO med följande stränga tillägg:


"Facket måste få möjlighet att påverka definitionen av arbetskraftsbrist och vara med och avgöra om en bristsituation verkligen föreligger."

Alltså: ingen "bristsituation", ingen invandring (det är väl ungefär vad SD vill gissar jag?). LO ligger därmed ljusår från t ex miljöpartiets vision om "fri invandring", eller nuvarande politik som skapat mängder av svart arbetskraft som utnyttjas hänsynslöst.

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/6DBFDED64DC21409C12576EA002C12A8

Anonym sa...

"Den kritiken skulle stämplats som "främlingsfientlig" i andra sammanhang"


Ja om den kommit från er och kunnat kopplas till era generella ideer om att rensa Sverige från inflýtande från specifika etniska och religösa grupper så skulle det naturligvis vara fallet.

Lo har inget program som är baseras på invandrarhat.

max sa...

Anonym:
"Lo har inget program som är baseras på invandrarhat."

Kommunister gör såklart allt för att tolka LOs främlingsfientlighet som "rätt" främlingsfientlighet. Vill man begränsa invandringen så som LO vill så tyder det på "invandrarhat".

Anonym sa...

Jag är varken kommunist eller socialist men det betyder inte att jag som dig måste dikta ihop en veklighet som inte är sann för att få min världsbild att gå ihop vilket ni gör samtidigt som ni har oerhöra problem med att LO kastar ut er när ni ägnar er åt rasism

LO är INTE generellt emot invandring och invandrare vilket ditt parti är.

Att man sedan dividerat om ARBETSKRAFTSINVANDRING är fullt rimligt och förenligt med det uppdrag man har av medlemmarna.

max sa...

Anonym:
"LO är INTE generellt emot invandring"

Det är ju precis det man är. Invandring som inte lönar sig, dvs som inte löser en "bristsituation", vill man inte ha. Det kan ju inte bero på annat än "invandrarhat", eller hur? Man anlägger ett rent nationalistiskt synsätt, det som inte är bra för nationen går bort.

Anonym sa...

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/6DBFDED64DC21409C12576EA002C12A8

Anonym sa...

Nå?

Hur ska du ha det?
Vilka är det som anlägger ett "nationellt perspektiv och drivs av genrellt hat mot invandrare och vilka har bevisligen detta som historiskt bagage?

Om du inte kan svaret så föreslår jag att du läser inläggen på bloggen Avpixlat (relaterad till SD via Kent Ekroth) och den förståelse många där idag uttrycker för Breiviks motiv.

Nisse sa...

@max...

Det är väl snarare så att nationalistiska och socialistiska solidaritetsprinciper ibland kan ha samma konsekvens även om grunderna är väsensskilda. Ett faktum som brukar besvära såväl nationalister som socialister. Vi lever ju i en tid där guilt-by-association anses vara ett fullt gångbart argument.

Därmed inte sagt att LO alltid har saknat varje spår av nationalism. Nationalism var comme-il-faut långt in på 70-talet så länge man låg lågt med flaggviftandet.

z999 sa...

@Anonym:
"Jag är varken kommunist eller socialist "

Det är du visst.

max sa...

Anonym:
"Vilka är det som anlägger ett "nationellt perspektiv och drivs av genrellt hat mot invandrare"

LO uppenbarligen. Att inte förespråka fri invandring är dessutom "rasism". Och förmodligen du själv, fast omedvetet. Du vet, Carl Jung och skuggan. Läs på.

Anonym sa...

Max har tydligen tappat marken under fötterna och vet inte längre hur han ska försvara sin lögn som går på att LO generellt delar hans och hans vänners motstånd mot invandring.

max sa...

Anonym kan tydligen inte hålla sig till ämnet och fakta utan spårar som vanligt ut i fantasier om andra kommentatorer. Gäsp.

LO klassar sig själva som "rasister". LO uppmanar medlemmar att övervaka (Stasi-style) kollegor på arbetsplatsen, i fikarummet osv så att de inte har fel åsikter om invandring:

"– Som förtroendevald måste man ställa sig bakom den värdegrund som finns i fackförbundet, säger Kennet Bergqvist som är en av de utbildade angivarna.
– Sitter någon då och ifrågasätter invandringen och säger rasistiska grejer, då måste man ingripa, så är det bara, fortsätter han."


Då undrar man såklart: vad menar LO med "rasism"? Svaret kommer i följande:

”Om till exempel nån i fikarummet säger att invandrarna är för många, då ska debattören agera”, heter det bland annat i LO:s riktlinjer.

Det betyder att det som står i LOs eget ideologimanifest är "rasism":

"LO anser att arbetskraftsinvandring är något positivt men grunden måste vara arbetskraftsbrist, inte oseriösa arbetsgivares jakt på billig arbetskraft. "

Så: om du i fikarummet tycker, som LO, att invandringen måste begränsas eftersom t ex arbetslösheten är för hög, eller det inte saknas hjärnkirurger, eller att invandringen drivs av giriga kapitalister som vill få ner lönerna. Ja då är du enligt LO "rasist". Samtidigt som LO själva därmed klassat sig som en "rasistisk" organisation.

Syntax error. Men det är väl så att LOs anställda inte är de vassaste knivarna i lådan direkt...

Anonym sa...

Du fattar uppenbarligen inte skillnaden mellan att arbetsgivare söker upp och anställer billig tillfällig arbetskraft utomlands för att på så sätt sänka kostnader för sig själv på bekostnad av dom invandrare och etniska svenskar som finns i Sverige och den generella invandring som LO stöder enligt det dokument jag postade tidigare.

Så vem som är obildad är en öppen fråga.

Anonym sa...

"LO uppmanar medlemmar att övervaka (Stasi-style) kollegor på arbetsplatsen, i fikarummet osv så att de inte har fel åsikter om invandring"
Anser ditt parti att man ska kunna verka som förtroendevald eller medlem tväremot ditt partis linje?

Har ditt parti varit öppet för medlemmar som agerat mot partiets linje i frågan om invandring?


Beter sig ditt parti som Gestapo när dom utesluter medlemmar som är positiva till invandring?

Är det din uppfattning?

max sa...

Anonym:
"Du fattar uppenbarligen inte skillnaden mellan att arbetsgivare söker upp och anställer billig tillfällig arbetskraft utomlands för att på så sätt sänka kostnader för sig själv på bekostnad av dom invandrare och etniska svenskar som finns i Sverige och den generella invandring som LO stöder enligt det dokument jag postade tidigare."

Det är väldigt enkelt att konstatera att LO inte stödjer någon "generell invandring". Det är bara att läsa innantill. Invandring enligt LO bör begränsas om den inte gynnar nationen ekonomiskt. Att arbetsgivare skulle söka billig arbetskraft utomlands är inaktuellt i Sverige idag, det bebhöver de ju inte för den "arbetskraften" tas in ändå. Vad som sker med den vet vi, bl a genom reportage i DN om slavlöner och groteska arbetsvillkor.
Men det är ju såklart lönsamt, och det urholkar välfärdssprogrammen och fackets makt. Annars skulle inte kapitalister stödja massinvandring.
LO befinner sig i en problematisk situation: man säger sig såklart stödja invandring och mångkultur, något annat går inte att säga öppet och därför gapar man högt om åsiktsövervakning a la Orwells 1984 (som man givetvis inte läst och inte fattat). Men i själva verket går det tvärtemot LO-medlemmarnas intressen. Därför måste man sticka in begränsningen om brist på arbetskraft (samtidigt som detta hävdas i ideologiprogrammet så stämplas det som "rasism", vilket tyder på normalbegåvning). Någon sådan brist finns inte så skulle LO få sin vilja igenom skulle invandringen minska rejält. Kvar skulle bli flyktingmottagande och riktad arbetskraftsinvandring i form av högavlönade experter osv. Det låter som SDs linje, vad säger Robsten och andra som kan den biten?

Frågan till Anonym är: varför har LO såna problem med öppna gränser för invandring? Hatar de människor från andra kulturer, med annan hudfärg? Är pengar och lönsamhet viktigare än människoliv för LO? (här kan man iofs betänka att toleransen mot olikhet alltid varit särdeles låg inom vänsterns historia, det går at ge hårresande exempel)

Anonym sa...

Det är bara att konstatera att du antingen är oförmögen att läsa eller att din ohederliget inte har några gränser och att det därför
är meningslöst att prata med dig.

http://www.lo.se/home/lo/home.nsf/unidView/6DBFDED64DC21409C12576EA002C12A8Jag noterer också att du INTE klarar av att kommentera huruvida ditt parti tillåter sina medlemmar och förtroendevalda att agera tvärtemot partiets linje utan att det får konsekvenser för den som gör det.

max sa...

Anonym:
"Det är bara att konstatera att du antingen är oförmögen att läsa"

Du kan som omväxling läsa själv, t ex vad LO faktiskt skriver (istället för att fantisera om det):

LO:
"LO anser att arbetskraftsinvandring är något positivt men grunden måste vara arbetskraftsbrist, inte oseriösa arbetsgivares jakt på billig arbetskraft. "

Om tillgången på arbetskraft inte brister ska alltså invandringen begränsas. Vidare:

LO:
"Facket måste få möjlighet att påverka definitionen av arbetskraftsbrist och vara med och avgöra om en bristsituation verkligen föreligger."

Och den begränsningen av invandringen ska LO få bestämma.

Ren "rasism" alltså. LO hatar tydligen de som är olika.

Anonym sa...

Det står för oss som kan läsa och inte måste ljuga för att få ihop vår retorik logiskt tydligt och klart att LO motsätter sig arbetskraftsinvandring som ett sätt att skaffa billig arbetskraft.

Varför kan du inte berätta för oss hur ditt parti ser på medlemmar och förtroendevalda som inte delar partiets huvudlinje?

max sa...

Anonym:
"Jag noterer också att du INTE klarar av att kommentera huruvida ditt parti tillåter sina medlemmar och förtroendevalda att agera tvärtemot partiets linje utan att det får konsekvenser för den som gör det."

Grejen med LO är att de klassar sig själva som "rasister" utan att helt inse det. Om jag går med i ett parti blir det ett som tänker lite mer logiskt än så.

max sa...

Anonym:
"Det står för oss som kan läsa och inte måste ljuga "

Läs:
"Facket måste få möjlighet att påverka definitionen av arbetskraftsbrist och vara med och avgöra om en bristsituation verkligen föreligger."

Varför vill LO begränsa invandringen och sätta nationen och tillväxten före invandrare? Varför hatar LO öppna gränser och fri invandring? Vad är man rädd för? Att det blir för dyrt? Fel hudfärg?

Anonym:
"Varför kan du inte berätta för oss hur ditt parti ser på medlemmar och förtroendevalda som inte delar partiets huvudlinje?"

Jag kan berätta för dig hur din vänster sett på de som inte delar partiets huvudlinje. Vi kan börja med exempel från revolutionen i Ryssland, Stalin, socialismen i Sovjet och Östeuropa, de svenska maoisterna och Maos Kina, antisemitismen i Sovjet, förföljelserna på Kuba osv. Oliktänkande och de som stämplades som "klassfiender", "borgerliga", "fascister" osv mördades. Resultat: 93 miljoner mord.

Detta klarar vänstern inte att göra upp med. Är det inte stalinismen, maoismen, che guevara eller Baader-Meinhof som hyllas så är det islam (en ideologi som Hitler f ö gillade).
Varför hatar vänstern olika? Varför är vänstern så fylld av hat och intolerans?

Anonym sa...

Max

Kan du ge oss ett exempel på ett land som har helt vidöppna gränser för all arbetskraftsinvandring så att vi förstår vad det är för ideer du anser att LO ska driva för att LO inte ska jämställas med ditt eget parti?

Varför vill du inte berätta hur ditt parti ser på medlemmar som t.ex är positiva till byggande av muslimska kyrkor?

Anonym sa...

"Detta klarar vänstern inte att göra upp med. Är det inte stalinismen, maoismen, che guevara eller Baader-Meinhof som hyllas så är det islam (en ideologi som Hitler f ö gillade'"


Jag läste nyss ett referat av dagens förhör med Breivik.

Han ser på detta (vänstens roll och syn på sig själv) på exakt samma sätt som dig.

Anonym sa...

Varför kan du inte berätta för oss hur ditt parti ser på medlemmar och förtroendevalda som inte delar partiets huvudlinje?"


Du klarar ju att ta ställning till hur LO ser på medlemmar som motarbetar LO´s linje?

max sa...

Anonym:
"Kan du ge oss ett exempel på ett land som har helt vidöppna gränser för all arbetskraftsinvandring så att vi förstår vad det är för ideer du anser att LO ska driva"

Inget land styrs så korkat. Däremot är fri invandring en vanlig åsikt inom dagens s k vänster. Är man inte för fri invandring är man rasist. LO hyser paradoxalt den åsikten: säger man vid fikabordet på arbetsplatsen att man tycker "invandringen är för stor" så stämplas man som rasist av LOs angivare. Samma organisation hävdar samtidigt att invandringen måste begränsas om det inte råder "bristsituation".
LO är alltså inte för fri invandring, samtidigt som man jagar de som inte är för fri invandring.
Och om det är så är det ingen principiell skillnad mellan LO och SD. Båda vill begränsa invandringen med nationens bästa för ögonen.

Varför skulle jag anse att LO ska driva vissa idéer? Helt ointressant. Det räcker att konstatera att deras idéer inte hänger ihop. De har fallit offer för rädslan att stämplas som "rasister", och för att hantera det jagar de själva "rasister" inom de egna leden.
Ett klassiskt exempel på det Carl Jung beskriver som skuggan. När du försöker utrota skuggan kommer den att raskt uppstå inom dig, i det omedvetna. Det gäller även vår multikultivänster: i sin iver at bekämpa "fascism" har man själv förvandlats till fascister.
Det är därför vissa Anonymer gastar om Hitler och fascism hela tiden. För att dölja sin egen inre fascist. Men för omgivningen är den väldigt synlig.

Vad sa vi nu? 93 miljoner?

max sa...

Anonym:
"Jag läste nyss ett referat av dagens förhör med Breivik.

Han ser på detta (vänstens roll och syn på sig själv) på exakt samma sätt som dig."

Aha, Baader-Meinhof, Stalin och Mao har uppfunnits av Breivik. Vänstern excellerar i analys...

Anonym sa...

Jag tillhör återigen inte vänstern men det betyder inte att jag måste stå ut med ditt skitsvammel OM vänstern som helhet eller om LO´s inställning till invandring då det du påstår är rena lögner.

Din siffra på 93 miljoiner är också en lögn då den inbegriper alla som dödades som en konskevens av det angreppskrig som Tyskland bedrev med början på trettiotalet och även om dessa döda räknas in så är det en grov överskattning.

Ägna dig åt att vegetera över ert eget historiska arv när det gäller industriellt och planerat massmord.

Det räcker och blir över.

Anonym sa...

"Aha, Baader-Meinhof, Stalin och Mao har uppfunnits av Breivik"

Nej Däremot har du samma syn på dagens vänsters syn på dessa som Breivik har. Skiljer sig inte alls.

max sa...

Anonym:
"Jag tillhör återigen inte vänstern"

Haha.

Anonym:
"OM vänstern som helhet eller om LO´s inställning till invandring då det du påstår är rena lögner."

Fast det betyder ju att LO ljuger. Jag bara citerar LO.

Anonym:
"Din siffra på 93 miljoiner är också en lögn då den inbegriper alla som dödades som en konskevens av det angreppskrig som Tyskland bedrev med början på trettiotalet och även om dessa döda räknas in så är det en grov överskattning."

Självklart vill kommunister relativisera och förminska sina massmord. OCh självklart är det provocerande för Anonymer när man påpekar bjälken i det egna ögat. Det är kul för Anonymer att tjata om andras "nazism" och "fascism", men när man håller upp en spegel och pekar på deras egen ideologis förbrytelser så är det tydligen inte lika roligt längre...hehe.

Anonym:
"Ägna dig åt att vegetera över ert eget historiska arv när det gäller industriellt och planerat massmord."

Det där låter som ett råd du bör ge dig själv. Och efterleva någorlunda. Men det är nog för tufft.

Anonym:
"Nej Däremot har du samma syn på dagens vänsters syn på dessa som Breivik har. Skiljer sig inte alls."

Att "vänstern" idag skyddar fascistoida ideologier som islamism är knappast Breiviks påfund. Däremot har ju du mycket gemensamt med Breiviks ideologi, det handlar nämligen om revolution och massmord. Det är vänstern oöverträffade mästare på. Breivik sa idag att han inspirerats av al qaida. En organisation som tillhör en föreställningsvärld där judar är hatobjekt. Precis som dagens vänster.

Anonym sa...

Jag tillhör inte vänstern.


"Haha."Jag bara citerar LO"

Nej det är JAG som citerar LO för att bemöta dina lögner om Lo´s generella inställning till invandring varefter du påstår att en begränsning av arbetsgivarnas möjligheter att importera billig tillfällig arbetskraft från t.ex Vietnam är invandringsfientlighet.
Det tyder på att du är förvirrad."Självklart vill kommunister relativisera och förminska sina massmord."


Så då menar du att man ska räkna in dom som dödats av tysk trupp och som en konsekvens av det tyska angreppet på Sovjet och i övriga Europa där Sovjet var inblandade?

Orginellt minst sagt.


"Att "vänstern" idag skyddar fascistoida ideologier som islamism är knappast Breiviks påfund."Nej det har han snappat upp ur djupet av den bruna ström av skit som väller fram i Europa sedan 80 talet och du delar tydligen hans syn.

max sa...

Anonymen:
”Nej det är JAG som citerar LO ”

Nix, du bara refererar till deras dimridåer. Citat LO:
"Facket måste få möjlighet att påverka definitionen av arbetskraftsbrist och vara med och avgöra om en bristsituation verkligen föreligger."


Anonymen:
”för att bemöta dina lögner om Lo´s generella inställning till invandring ”

Den inställningen är rätt tydlig. Lo är mot fri invandring av nån anledning. Se citat ovan. Du får väl ringa LO och anklaga dem för att vara bruna fascister.

Anonymen:
”varefter du påstår att en begränsning av arbetsgivarnas möjligheter att importera billig tillfällig arbetskraft från t.ex Vietnam är invandringsfientlighet.
”

LO kanske hatar vietnameser?

Anonymen:
”Så då menar du att man ska räkna in dom som dödats av tysk trupp och som en konsekvens av det tyska angreppet på Sovjet och i övriga Europa där Sovjet var inblandade?

Orginellt minst sagt.”

Spelar ingen roll hur du räknar, nån miljon hit eller dit. Du är ändå en försvarare av den vidrigaste massmordsideologin genom tiderna. Säger allt om den som ägnar sig åt sånt. En kritik är att 94 miljoner är en underskattning. Andra kommer bara fram till 60 miljoner. Visst är det fantastiskt, Anonymen, med en vänsterideologi som bara mördat 60 miljoner?

Anonymen:
”Nej det har han snappat upp ur djupet av den bruna ström av skit som väller fram i Europa sedan 80 talet och du delar tydligen hans syn.”

Strömmen är brun-röd. Den syns igen bl a genom att judar flyr Malmö, påhejat av vänstern och islamister.

z999 sa...

Undrar varför nazisterna anammar islam egentligen?
klicka här

och här

z999 sa...

@Anonym, det var *innan* internet det gick att "diskutera" som du gör och förneka kända sanningar. Det är nya tider nu och du får länka något positivt om islam och kommunism och annat du försvarar.

Anonym sa...

"Undrar varför nazisterna anammar islam egentligen?"


Beror på att dom till skillnad från er inte fattat eller skiter i att man inte kommer in i riksdagen genom att hata judar som ni gjorde allihop för bara 30 år sedan.
Man kan med er egen debila logik säga att dom inte är lika pk som er.

Anonym sa...

"Du är ändå en försvarare av den vidrigaste massmordsideologin genom tiderna."Jaså.Då föreslår jag att du vederlägger det på något sätt.

Det ska helst vara något som har samma värde som när din riksdagsman Petzell sjunger den svenska nazismens motsvarighet till Internationalen i sin helhet.

Kan du ordna det tror du?

Anonym sa...

"Den syns igen bl a genom att judar flyr Malmö, påhejat av vänstern och islamister"

Vilka i vänstern hyllar detta?
Ge oss fakta.

Anonym sa...

"Nix, du bara refererar till deras dimridåer"

Nej jag citerar deras sammanfattning av LO´s principiella syn på invandring och den skiljer sig från ditt partis syn avsevärt i det att man är mycket öppen för invandring med reservation för invandring ämnad att dumpa löner för svenska arbetare som ett sätt för företag att öka sina vinster.Jag har oerhört svårt att se att ditt parti inte skulle dela just den inställningen.Du är troligen unik inom ditt parti att vilja ha helt fri arbetskraftsinvandring.

Anonym sa...

"Visst är det fantastiskt, Anonymen, med en vänsterideologi som bara mördat 60 miljoner?"

Ja jag förstår att det lättar ditt hjärta att veta att din egen ideinriktning överträffats genom att det sammanlagda globala dödstalen som är åstadkommna av kommunisn öveträffar både vad ni själva åstadkom genom reguljärt krig och industriellt massmord.Det mäste kännas som en berielse för dig.

z999 sa...

@Anonym:
"Det ska helst vara något som har samma värde som när din riksdagsman Petzell sjunger den svenska nazismens motsvarighet till Internationalen i sin helhet."

Det där ser väldigt löjligt ut, men du är ursäktad eftersom du inte vet texten till låten eller upphovet. Ungefär som att kalla Wagners musik för vit-makt musik (jag förutsätter att du inte vet vad jag menar).

Robsten sa...

"Nej jag citerar deras sammanfattning av LO´s principiella syn på invandring och den skiljer sig från ditt partis syn avsevärt i det att man är mycket öppen för invandring med reservation för invandring ämnad att dumpa löner för svenska arbetare som ett sätt för företag att öka sina vinster"

Varför tror du borgarna i princip har visat sig mer immigrationsvänliga än Sossarna? För att de är så stora humanister?

max sa...

Anonym:
"inte fattat eller skiter i att man inte kommer in i riksdagen genom att hata judar som ni gjorde allihop för bara 30 år sedan."

Men genom att "hata judar" kan man tydligen bli socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö och sitta kvar vid makten. Man kan också göra karriär som "vänsterdebattör", bara man hävdar att man ägnar sig åt "israelkritik".
Varför har vänstern sån judefobi?

max sa...

Anonym:
"Ja jag förstår att det lättar ditt hjärta att veta att din egen ideinriktning överträffats genom att det sammanlagda globala dödstalen som är åstadkommna av kommunisn öveträffar både vad ni själva åstadkom genom reguljärt krig och industriellt massmord.Det mäste kännas som en berielse för dig."


Så länge man försvarar en ideologi i vars namn 93 miljoner människor mördats ska man nog inte gapa så mycket om andras eventuella "fascism". Den andra ideologi du nämner är nog Nationalsocialism. Hitler samarbetade med muslimer i mellanöstern och gillade Islam. De förenades i hatet mot judar. Nationalsocialisterna påminner därmed om dagens socialister och islamister som också förenas i sitt hat mot Israel och judar. På 30-talet flydde judar från Tyskland till Sverige. På 10-talet flyr judar från Malmö.

max sa...

Anonym:
"din egen ideinriktning " ...

Dagens "vänster" är mest sysselsatt med att försöka införa hädelselagar (fast bara för Islam), hata Israel, och kämpa för Irans rätt att skaffa kärnvapen. Idag fick vi veta att talibaner i Afghanistan förgiftat flickor i en skola. Flera mördas brutalt för att de är flickor och utbildar sig. Det säger vänstern absolut ingenting om, istället fick vi höra av Schyman (Anonyms idol säkerligen) att svenska män minsann var talibaner. Visste inte att svenska män mördar flickor för att de går i skolan. Esbati (också en av Anonymens hjältar?) kämpar hårt för att försvara Ahmajinedads rätt till kärnvapen och tona ner riskerna med att en religiös, homofob och kvinnofientlig regim skulle få tillgång till kärnkraft. Islam är ju Fredens religion, bortsett från lite terrordåd varje vecka, homosexuella som döms till döden och annat smått. Enligt Esbati har Ahmajinedad: ”den senaste tiden sett till att många fattiga fått varor, kontantstöd och pensionsrättigheter. Och han har iscensatt sig själv som frispråkig korruptionsbekämpare. (---) Det finns brett folkligt stöd för en försiktig utrikespolitik och rätten att utveckla kärnenergi. Ahmadinejad har bara kunnat peka på att det är Iran som hotas – och att det strider mot revolutionens ideal att knäböja för orättfärdig nävrätt.”

Om man tillhör rätt religion är det okej att mörda homosexuella och begränsa kvinnor rättigheter.

Anonym:
"Vilka i vänstern hyllar detta?
Ge oss fakta."

Alla inom vänstern som mörkar vad judeförföljelserna i Malmö handlar om. På toppnivå inom (s) har vi Mona Sahlin och Ilmar Reepalu som försöker inbilla oss att det medelsvensson som plötsligt blivit judefientlig. Därunder har vi en hord av vänstertyckare och Anonymer som mörkar och relativiserar det som sker genom att skuldbelägga judar (Reepalu) eller inbilla oss att det är medelsvensson som plötsligt hatar judar (Sahlin). Det senare är svår strategi eftersom det bara funkar på rejält korkade. Man kan också måla upp bilden av muslimer som drivs ut ur staden av folkmordsbenägna svenskar (debattörer som Linton och Malm verkar ha den bilden, förmodligen Maria Sveland också). Sen finns också Anonymer som står och skränar med den "israelkritiska" hopen, de hetsar mot Malmös judar. Ofta har de masker, slåss med poliser och bland dem kan skymta hakkorsliknande symboler, det är Hizbollah och Hamas. Både Lars Stjernkvist och Mona Sahlin har synts bland hakkorsen vilka de blundade för. Såhär sa Sahlin:

– De parollerna stod jag bakom och absolut inte hakkors och inte Hamas-flaggor.

Haha (men som sagt de vänder sig till de korkade). Men samma demonstration var de i, vänstern och nynazisterna från mellanöstern, vänsterns nya favoritideologer. Vem vet Anonymen, i Islam kanske du och "vänstern" äntligen hittat den perfekta motsatsen till Västerlandet med dess mänskliga rättigheter, feminism och fria konst?

Anonym sa...

Max ljuger igen och påstår(naturligtvis utan att belägga det)att en av vänsterns (socialdemokraterna är det största vänsterpariet)stora frågor är kampen för Iranska kärnvapen.Han har alltså lämnat sin kamp om hans ide att LO motsätter sig invandring i ännu högre grad än SD för nya fantasier.

Sen fortsätter han och ger exempel på några namn som ska utgöra bevis för att 50 procent av väljarna hatar judarna i Malmö och staten Israel och där går min grän.

Max säger dock ingeti sammanhanget om hur hans egen riksdagsman Petzell klarar av att sjunga hela Friheten leve utantill som är den svenska nazismens international eller hur folk i partitoppen klätt sig i naziregalia och det förstår jag att han inte kan.Max har gränser och dom sätts av hans egen ohederlighet.

Anonym sa...

" genom att "hata judar" kan man tydligen bli socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö"


Blev han kommunalråd tack vare att han hatar judar och gick ut med detta som del av sin kandidatur?

Intressant.Visa oss hur det gick till.Den judiska församlingen i Malmö kan säkert styrka dina uppgifter om dom är sanna.

Ordnar du det?

Anonym sa...

"Varför tror du borgarna i princip har visat sig mer immigrationsvänliga än Sossarna? För att de är så stora humanister?"


Borgarna har inte generellt varit mer invandringsvänliga än sossarna.Borgarna har gemnerellt varit med positiva till tillfällig arbetskraftsinvandring och det är inte samma sak som att vara positiv till invandring i allmänhet.

Anonym sa...

"Varför har vänstern sån judefobi?"


Belägg ditt påstående att 50 procent av väljarkåren lider av fobier kring judar.

Det räcker inte att du svara med att skriva "Måna Muslim" eller att Ilmar Reepalu hatar judar.

Anonym sa...

"Så länge man försvarar en ideologi i vars namn 93 miljoner människor mördats"


Belägg att jag försvarar kommunism med något annat än att det skulle vara fel att påpeka att du ljuger om antalet döda som en konsekvens av kommunism och är helt tyst om antalet döda som en konsekvens av den högerextremism du själv erkänner dig till.

Anonym sa...

"Vem vet Anonymen, i Islam kanske du och "vänstern" äntligen hittat den perfekta motsatsen till Västerlandet med dess mänskliga rättigheter, feminism och fria konst?"Anonymen? Kallar du dig själv för "Maxe" och Robsten för "Robstenen" också?

När du har rett ut din grammatik så föreslår jag att du styrker på ett rimligt sätt att 50 procent av väljarna vill införa sharia och teokrati.

max sa...

Anonymen skrev:
"Max ljuger igen och påstår(naturligtvis utan att belägga det)att en av vänsterns (socialdemokraterna är det största vänsterpariet)stora frågor är kampen för Iranska kärnvapen."

(s) som parti skulle aldrig göra det till en fråga. Däremot vänstern i form av "debattörer" som Esbati, Linton, Malm, Gardell, Lindeborg mfl, eller maoister som Myrdal. Sen finns säkert sossar på vänsterkanten som i naivitet tycker att Iran måste få kärnkraft. Åsikten är tämligen vanlig bland den "vänster" som hatar Israel och vurmar för mångkultur. Samma människor brukar uppröras över att den demokratiska staten Israel har kärnvapen, men inte Iran. Det blir ju så orättvist då, och Israel är ju kända för att hota sina grannar med kärnvapenkrig stup i kvarten, för att inte tala om hur ofta de spränger atombomber...

Anonymen skrev också:
"Han har alltså lämnat sin kamp om hans ide att LO motsätter sig invandring i ännu högre grad än SD för nya fantasier."

Var skrev jag det? Jag skrev att LOs åsikter är jämförbara med SD. Om man läser vad det står istället för att lyssna på dimridåer och motsägelsefulla angiverifasoner framgår att LOs åsikt är att arbetskraftsbrist är ett krav för att släppa in med invandrare.

Anonymen igen:
"Sen fortsätter han och ger exempel på några namn som ska utgöra bevis för att 50 procent av väljarna hatar judarna i Malmö och staten Israel och där går min grän."

Väljarna i Malmö hatar inte judar. Däremot återfinns hatet mot judar högt upp i vänsteretablissemanget. Reepalus återkommande utfall mot judarna är väl kända för den som läser dagstidningar.

Anonymen:
"Max säger dock ingeti sammanhanget om hur hans egen riksdagsman Petzell klarar av att sjunga hela Friheten leve utantill som är den svenska nazismens international eller hur folk i partitoppen klätt sig i naziregalia och det förstår jag att han inte kan.Max har gränser och dom sätts av hans egen ohederlighet."

Nu är Petzäll inte min riksdagsman, men vad skulle problemet vara menar du? Har SD (kanske Ekeroth?) plötsligt börjat hata judar? Ungefär som israelkritiska vänstern?

Anonym sa...

"Väljarna i Malmö hatar inte judar"


Du har sagt att hälften av dom röstberättigade (vänstern) hatar judar samt att Reepalu fick jobbet för att han hatar judar vilket betyder att dom som gav honom jobbet (vänstern) måste hata judar.
'
Varför säger du såna saker när vilken idiot som helst kan konstatera att du har fel?

Var har du lärt dig säga det du säger och varför?Sen ett tips.

Det heter inte Maxen Robstenen eller anonymen.

man skriver Max Robsten eller anonyjm även om man draee

max sa...

Anonymen:
"Du har sagt att hälften av dom röstberättigade (vänstern) hatar judar samt att Reepalu fick jobbet för att han hatar judar vilket betyder att dom som gav honom jobbet (vänstern) måste hata judar."

Uppenbarligen får Reepalu sitta kvar trots återkommande antisemitiska uttalanden. Hur kommer det sig? Varför säger inte partiet ifrån ordentligt? Vad hade (s) gjort om Reepalu uttalat sig på liknande vis om muslimer? Att han inte gör det hänger såklart samman med röstfiske i Malmö , samma fenomen som nu förekommer i invandrartäta delar av Storbrittannien.

Väljarna, däremot, har inte så mycket att välja på, speciellt inte om man uppfattar sig som socialdemokrat. Antisemitismen står ju inte på partiprogrammet.

Men frågan är varför partiet har kvar en antisemit i ledande position. Och varför såna som Anonym inte kritiserar det. Fast det är klart, ser man till vänsterns historia så är det inte så konstigt, antisemitismen var ju stark inom Sovjet under Stalin och senare.

Ilmar Repalu sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Robsten sa...

Tänk på språkbruket är ni snälla.

Anonym sa...

"Uppenbarligen får Reepalu sitta kvar trots återkommande antisemitiska uttalanden"

Kan du ge ett exempel på något som han uttryckt som är faktisk antisemitism?

Är det antisemitism att hävda att SD infilterat judiska organisationer?


Om Reepalu nu har uttryckt antisemitism så undrar jag varför det är ok att hela ditt parti är öppet antimuslimskt och kräver att inga muslismka kyrkor får byggas?

Jag ser inte logiken i grinandet när den kommer just från er?

z999 sa...

@Anonym:
"Är det antisemitism att hävda att SD infilterat judiska organisationer?"

Ja. Från hans perspektiv så är SD det mest hatade i Sverige, då blir hans uttalande väldigt anmärkningsvärt. Man kan säga att det ligger i nivå med att prata om zog och liknande.

Sen när han lägger över skulden för våldet mot judarna i Malmö på judarna själva så liknar det tongångarna vid kristallnatten. Ungefär som om du till exempel flyttade utomlands och sedan fick skulden för Sveriges utrikespolitik.

Man måste tänka på att det är stor skillnad på att anklaga judarna eftersom det berör en folkgrupp och inte en religion. Att anklaga islam för diverse olika saker är inte samma sak eftersom islam är självvalt, det är inget man föds till.

Svår fråga att diskutera eftersom antirasisterna i Sverige ser islam som genetiskt betingat och muslimerna som en folkgrupp.

Anonym sa...

"Ja. Från hans perspektiv så är SD det mest hatade i Sverige, då blir hans uttalande väldigt anmärkningsvärt"


Det är anmärkningvärt att ert eget stöd till det judiska kollektivet i Malmö stör er.

Dock inte lika anmärkningsvärt som att den antisemitism som ni hävdar att Reepalu uttrycker stör er mer än det hat mot muslimer som ni själva uttrycker.
Fullständigt obegripligt.

max sa...

Anonym:
"Kan du ge ett exempel på något som han uttryckt som är faktisk antisemitism?"

Alla som inte är kommunister eller nazister och som läser dagstidningar känner väl till Reepalus återkommande tramp i klaveret. Måste jag verkligen upplysa dig om det, ungefär som följande upplysningar som du inte kände till:

1) Att Lars Ohly kallat sig kommunist,
2) Att utlänningars situation i Finland inte är jämförbar med judarna i Tyskland på 1930-talet.

Reepalu har lagt skulden på judarna i Malmö för trakasserier de utsätts för genom att anse att de borde ta avstånd från Israels politik. Anonym kan här fråga sig om det är ok och ej islamofobiskt att anse att Malmös muslimer borde ta avstånd från muslimska regimers agerande eller acceptera trakasserier.) Reepalu har sen spridit konspirationsteorier om judar som samarbetar med SD för att misstänkliggöra muslimer. Detta har Reepalu själv efter kritik tvingats backa på.

Ändå sitter han kvar.

Anonym är visst vetgirig. Vill Anonym att jag upplyser Anonym om kommunismens förhållande till antisemitism och judeförföljelser? Jag kan även dra in förhållandet mellan judeförföljelser, nazism och Islam, samt parallellerna mellan de totalitära ideologierna nazismen, kommunismen och politisk Islam. Som överkurs tar vi sen kristofobin i den muslimska världen och hos multikultivänstern i Europa.

Kanske dags för en blogg som fokuserar på detta. Där kan Anonym få kommentera hur mycket som helst, det ser jag fram emot.

z999 sa...

@Anonym:
"Dock inte lika anmärkningsvärt som att den antisemitism som ni hävdar att Reepalu uttrycker stör er mer än det hat mot muslimer som ni själva uttrycker.
Fullständigt obegripligt."

Klart det blir obegripligt allting för dig när du inte kan läsa. Att angripa islam är skillnad eftersom islam är en åsikt, ungefär som moderat, eller som kommunist som du är.

max sa...

Anonym:
"det hat mot muslimer som ni själva uttrycker. "

Noterar att Breivik inspirerats av den muslimska terrororganisationen Al Qaida. Han berättar om detta i gårdagens förhör. Det är bl a martyraspekten han inspirerats av, och han ser Al Qaida som framgångsrikt. Med tanke på Al Qaidas hat mot judar, Israel och USA så kan man därmed dra slutsatsen att Breivik, Al Qaida och dagens multikultivänster "delar samma föreställningsvärld" och dessutom politisk praktik. Det är hatet mot judar och parlamentarisk demokrati som förenar dem. Blodig revolution är vad de eftersträvar. Fortfarande delas ju Lenin-priset (Anonym vet att Lenin sysslade med att kläcka ägg och visste vad som bör göras?) ut i Sverige, tror det är maoisten Myrdal som välsignat och instiftat. Senast gick det till Mattias Gardell, en knasboll som jämfört Hamas med svenska socialdemokrater. En åsikt Anonymen säkert delar med större delen av vårt skämt till multikulti-vänster.

max sa...

Anonym:
"Nej Däremot har du samma syn på dagens vänsters syn på dessa som Breivik har. Skiljer sig inte alls."

Noterar att Anonymen därmed gjort sig till en av Breiviks nyttiga idioter.

Anonym sa...

Max kan inte ge oss några exempel på något som Reepalu sagt som utgör faktisk antisemtism.

Han kan inte heller redogöra för varför det inte är hat att motsätta sig byggande av moskeer medan det är hat att motsätta sig byggandet av synagogor.

Han kan inte redogöra varför han anser att hans eget stöd till den judiska församligen är komprometterande för densamma.

Hans resonemang är därmed ytterligare en gång så motsägelsefulla när det gäller hans respekt för alla människors demokratiska rättigheter att jag inte orkar upplysa honom om grundlägganade humanistiska värden eller höra hans tjat om min förmodade kommunism längre.

max sa...

Anonym:
"kan inte ge oss några exempel på något som Reepalu sagt som utgör faktisk antisemtism."

Det visar bara att du är okänslig för antisemitiska uttalanden pga vänsterns historia av judehat. Fråga Malmös judar få se om de håller med dig. Hade Reepalu sagt motsvarande om muslimer hade Anonym spytt ur sig Breivikar, Hitlerjämförelser och sinnessjukdoms-förklaringar i parti och minut.

Anonym:
"att jag inte orkar upplysa honom om grundlägganade humanistiska värden "

Om man saknar humanism kan man inte upplysa någon om dess värde. Kommunister och senare tiders mångkulturvänster är helt utan humanism.

Anonym:
"min förmodade kommunism"

Du menar din relativisering av massmord utförda i kommunismens namn. Försvarar man antisemitiska uttalanden från vänster och relativiserar mord i miljonklassen som "lögner" ska man inte gapa om "humanistiska värden". Allt detta visar ytterligare vänsterns totala moraliska fiasko. Kvar finns ingenting mer än ett bröl, inte ens något som liknar ett argument.

Anonym sa...

"Det är bl a martyraspekten han inspirerats av, och han ser Al Qaida som framgångsrikt. Med tanke på Al Qaidas hat mot judar, Israel och USA så kan man därmed dra slutsatsen att Breivik, Al Qaida och dagens multikultivänster "delar samma föreställningsvärld" och dessutom politisk praktik."


Hur skulle man kunna dra den slutsatsen när Breivik bokstavligen försvarar sitt massmord på ungdomar med att dessa tillhörde den politiskt korrekta kulturmarxistiska och islamkramande eliten hos vänstern?

Du har inte fattat att det han beundrar hos islamistiskt terror är just användandet av terror och att han riktar denna terror mot dom grupper du själv hatar .

Hur fan kan en tänkande människa missa något som är så uppenbart då detta är exakt det han säger i rättegången?

max sa...

Anonym:
"Du har inte fattat att det han beundrar hos islamistiskt terror är just användandet av terror och att han riktar denna terror mot dom grupper du själv hatar ."

Al Qaida riktar sin terror mot de grupper du själv hatar. Al Qaida skapades genom inspiration från marxismen, det var muslimska radikaler som studerat Marx tillsammans med vänstern i Europa.


Anonym:
"Hur fan kan en tänkande människa missa något som är så uppenbart då detta är exakt det han säger i rättegången?""

Det är du som uppenbarligen missat vad Breivik faktiskt säger, och skriver. Hans mål är uttryckligen att få såna som Anonym att dra igång med häxjakt på "konservativa", jämföra dem med Breivik själv. Anonym är en av Breiviks nyttiga idioter, tillsammans med Sveland mfl.

Anonym sa...

Du kan alltså inte visa oss ett exempel på att Reepalu uttryckt faktisk antisemitism och du insisterar på att jag ska acceptera dina felaktiga siffror om antalet döda.

Vilka andra fantasier anser du att jag bör acceptera som objektiva sanningar?

Jag relativiserar inte kommunismen.Jag korrigerar dina fakta som är felaktiga.

Anonym sa...

Varför svarar du aldrig på vad jag säger i sak?


Har Breivik uttryckt att han mördade barn och ungdomar för att dom tillhörde den kulturmarxistiska elit som han såg som landsförrädare genom deras acceptans för muslimsk invandring eller inte?

Anonym sa...

"Hans mål är uttryckligen att få såna som Anonym att dra igång med häxjakt på "konservativa", jämföra dem med Breivik själv"

Skulle Breiviks mål vara att få andra att jämföra dig med Breivik?

Varför skulle han behöva lägga ner energi på att visa att ni delar samma motvilja mot muslimer?

Breiviks mål var att döda så många kulturmarxister som möjligt för att på detta sätt störa det landsförräderi som han ansåg pågick genom att man tillät muslimer bostätta sig i Norge.

Anonym sa...

"Al Qaida riktar sin terror mot de grupper du själv hatar. Al Qaida skapades genom inspiration från marxismen"

Återigen en lögn baserad på din uppenbarligen gränslösa okunskap. Al Quaida skapades bl.a ur motståndet mot den Sovjetiska ockupationen av Afghanistan.

max sa...

Anonym:
"Du kan alltså inte visa oss ett exempel på att Reepalu uttryckt faktisk antisemitism och du insisterar på att jag ska acceptera dina felaktiga siffror om antalet döda."

Jag har hänvisat till exempel som är väl dokumenterade. Att Anonym inte uppfattar dem som antisemitiska visar bara på okänslighet i frågan. Vilket förklaras av vänsterns historia av judehat. Hade Reepalu sagt liknande om muslimer hade Anonym pratat om "islamofobi" och, givetvis, "Brevik".

Anonym:
"Vilka andra fantasier anser du att jag bör acceptera som objektiva sanningar?"

Vi får påminna om Anonyms egna fantasier om Ohlys kommunism och att utlänningar i Finland skulle vara utsatta som judar i 30-talets Tyskland.

Anonym:
"Jag relativiserar inte kommunismen.Jag korrigerar dina fakta som är felaktiga."

Man väljer sina strider. Du väljer att relativisera massmord i miljonklassen vilket säger något om dina prioriteringar. Och värderingar. Att du samtidigt nämner "humanistiska värden" visar bara ytterligare på vänsterns moraliska haveri.

max sa...

Anonym:
"Återigen en lögn baserad på din uppenbarligen gränslösa okunskap. Al Quaida skapades bl.a ur motståndet mot den Sovjetiska ockupationen av Afghanistan."

Du är inte påläst om islamismen ser jag. Islamismen och marxismen har flera beröringspunkter: hatet mot västerlandet (occidentalism) och liberalismen, revolution som praktik, föra kampen till global nivå, religiös fundamentalism baserat på helig text osv.
Al Qaida är en islamistisk organisation.

Anonym:
"Skulle Breiviks mål vara att få andra att jämföra dig med Breivik?

Varför skulle han behöva lägga ner energi på att visa att ni delar samma motvilja mot muslimer?

Breiviks mål var att döda så många kulturmarxister som möjligt för att på detta sätt störa det landsförräderi som han ansåg pågick genom att man tillät muslimer bostätta sig i Norge."

Du är dåligt insatt i ämnet. Läs istället vad Breivik själv säger och skriver i sitt manifest:

Breivik:
– Att utlösa och provocera fram en häxjakt på moderata kulturkonservativa var nödvändigt för att tvinga fram mer censur. Vilket i sin tur kommer att öka polariseringen, som i sin tur kommer att bidra till en ökad radikalisering,
Det bidrar till polarisering och censur
– Jag tror att 22 juli lyckades provocera fram en häxjakt på moderata kulturkonservativa och nationalister. Se bara på Stoltenbergs nyårstal, i vilket han i princip kallade alla som var kritiska till invandringen för extremister. Det är verkligen precis vad jag hade hoppats på,


Att du missat det är inte konstigt. Svensk media brukar inte gå på djupet direkt.
Anonym gör precis som Breivik hade hoppats! Lundberg kommenterar detta bra idag på Axessbloggen.

Anonym sa...

Du har inte gett ett enda exempel på ett uttalande av Reepalu som utgör faktisk antisemitism och det beror på att han inte gjort något sådant uttalande.

Varför du anser att vi ska stryka dom viktigatse delarna av Breiviks väl dokumenterade motiv för sitt massmord förstår jag men inte heller i detta fall har du makt att ändra på verkligheten.

Därmed lämnar jag dig åt dina fantasier om det fjärde riket befriat från muslimer.

Anonym sa...

Jag ser att du hämtat din argumentation direkt från Lundberg och ber dig därför om ursäkt.

Det är ju Lundberg och inye du som reviderat bort Breiviks grundläggande motivbild för att utföra sitt massmord på kulturmarxister i tron att detta döljer den idegemenskap som Lundberg har med Breivik gällande synen på dessa kulturmarxister och muslimer.


Lundberg är en ideologiskt inverterad spegelbild av Jan Myrdal. Bättre beskrivning än så kan man inte göra av honom.

max sa...

Anonym:
"Varför du anser att vi ska stryka dom viktigatse delarna av Breiviks väl dokumenterade motiv för sitt massmord förstår jag men inte heller"

Till skillnad från Anonym kan jag citera vad Breivik både säger och skriver, istället för fantasier i klass med Maria Sveland och andra kultursidesmarxister. Det jag citerar är det viktigaste, där finns Breiviks sjuka strategi och där framgår så tydligt att Anonym och andra (inkl Sveland) blivit Breivks nyttiga idioter. Att faktiskt medverka till att genomföra det Breivik vill måste vara det grövsta i sammanhanget.

max sa...

Ett tillägg:
Breiviks mål att polarisera och skapa häxjakt på kiulturkonservativa är inget nytt som Lundberg upptäckt. Det framgick kort efter attentaten, helt enkelt eftersom det stod klart och tydligt i det s k manifestet. Bara att läsa innantill. Att delar av media och vänsterister som Anonym inte vet detta är inte förvånande, de vill såklart inte veta för det belyser vad de faktiskt sysslar med.
Därmed är vänsterns moraliska kollaps fullbodrad. Att svamla om "humanistiska värden" samtidigt som man agerar nyttig idiot åt en massmördare är direkt vämjeligt.

Anonym sa...

Jo jag har förstått att den uppfattning som Lundberg kommit fram till åt dig är att Breivik inte hade något annat motiv än att slå mot Lundberg, dig och dina "islamkritiska vänner" via kulturmarxisterna genom att mörda kulturmarxister i tonåren.

Man kan med andra ord säga att er teori är Breiviks mål med massmorden var att slå mot dom som ser islam som ett hot och att han egentligen är islamist och marxist.

Är det en korrekt beskriving av det du repeterat efter att ha läst Lundberg?

Anonym sa...

Dom "islamkritiker" som skriver brev till Breivik har alltså fattat fel?


http://www.dn.se/nyheter/varlden/buntar-med-brev-fran-extremister

Anonym sa...

Breivik kanske inte sa så här under rättegångens första dag? Det kanske är en lögn som kulturmarxisterna på DN hittat på för att misskreditera som delar hans uppfattning om "pk" och "multikulti"?


Han förklarade att offren på Utøya ”inte var oskyldiga barn, utan personer som var politiskt aktiva”, i meningen att de arbetade för det han, Breivik, känner sig utsedd att förhindra, det multikulturella samhället och den ”etniska dekonstruktion” som följer med det.

– Genomförandet av ett litet barbari är ibland nödvändigt för att stoppa ett större barbari, sade Breivik – och tillade:

max sa...

Anonym:
"Man kan med andra ord säga att er teori är Breiviks mål med massmorden var att slå mot dom som ser islam som ett hot och att han egentligen är islamist och marxist."

Du tror att Breivik är marxist för att han - som han både säger och skriver - vill öka polariseringen och skapa häxjakt på kulturkonservativa? Du måste läsa på lite, hela meningar och stycken, det räcker inte att tänka i twitter.

Läs igen vad Breivik själv säger och skriver istället för att fastna i vänsterfantasier:

– Att utlösa och provocera fram en häxjakt på moderata kulturkonservativa var nödvändigt för att tvinga fram mer censur. Vilket i sin tur kommer att öka polariseringen, som i sin tur kommer att bidra till en ökad radikalisering,
Det bidrar till polarisering och censur
– Jag tror att 22 juli lyckades provocera fram en häxjakt på moderata kulturkonservativa och nationalister. Se bara på Stoltenbergs nyårstal, i vilket han i princip kallade alla som var kritiska till invandringen för extremister. Det är verkligen precis vad jag hade hoppats på,


Anonyms, Svelands mfl agerande är alltså vad Breivik hoppats på. Betyder det att han är marxist eller islamist, undrar nu förvirrad Anonym. Nej, tvärtom. Genom att öka polariseringen och starta det han kallar en "häxjakt" kommer konfliktnivån att öka och fler kommer att radikaliseras när de utsätts för censur. Därmed har den fredliga parlamentariska vägen blockerats och diskussioner blir omöjliga (jfr Anonyms sätt att "diskutera", eller såna som Sveland som vräker ur sig breivikar i tid och otid, så blir detta tydligt).
Precis vad Breivik vill. Dvs snabba på vad han ser som en oundviklig konflikt med våld.
Han skriver t o m i manifestet om norska Fremskrittspartiet, att det kommer att försvinna eftersom han varit medlem där. Partier som Fremskrittspartiet och SD ses av Breivik som fel väg eftersom de försöker ändra genom reformer. Han har därmed liknande tänkande som vänsterradikaler som Lenin som förespråkar blodig revolution, jämfört med (s) reformlinje.

Allt detta är tydligt både i manifestet och i förhören. Att Aftonbladet inte fattar eller inte vill gå in på det spåret är inte att förvåna, då framgår det ju att de är Breiviks nyttiga idioter. Senaste exemplet är Aftonbladets Martin Aagård som numer inte vill använda ordet "kultur" bara för att Breivik gör det... Snacka om att höja upp Breiviks betydelse som tänkare, och snacka om att agera nyttig idiot. Eller vad tror Anonymen: är det inte dags att kasta breivik-floskler efter alla som säger ordet "kultur"?

Men läs själv istället för att fråga andra hela tiden eller bara lyssna på kultursidevänstern. Förhöret och manifestet finns på nätet.

Anonym sa...

Det verkar som att du inte fattar vad Breivik säger i förhören.
Breivik säger klart och tydligt att han delar ER problemformulering och att denna är MOTIVET för att mörda.Citat Dagens nyheters referat rån förhören:
"Han förklarade att offren på Utøya ”inte var oskyldiga barn, utan personer som var politiskt aktiva”, i meningen att de arbetade för det han, Breivik, känner sig utsedd att förhindra, det multikulturella samhället och den ”etniska dekonstruktion” som följer med det.

– Genomförandet av ett litet barbari är ibland nödvändigt för att stoppa ett större barbari, sade Breivik"

Du och Lundberg kan alltså inte kackla bort grunden för Breiviks motiv att begå massmord genom att lägga skulden på dom "kulturmarxister" som han mördade.


Nu har jag snackat färdigt med dig om detta.

Anonym sa...

"Du tror att Breivik är marxist"

Breivik är liksom dig högerexteremist.Inget annat.

max sa...

Anonym:
"Citat Dagens nyheters referat rån förhören:"

Haha, du citerar DN!! Varför inte gå till källan och citera Breivik själv direkt? Är det för jobbigt? Det du citerar bekräftar bara det jag skriver. Attacken Breivik genomförde ser han som ett medel. Men hurdå? På vilket sätt gagnar det hans kamp att mörda 77 ungdomar? Jo, det återkommer han till i förhören som jag citerade ovan: starta en häxjakt och polarisering för att påskynda våldsam revolution. Dett var känt redan när manifestet spreds. Vi kan här citera hans s k manifest, sid 1401:

The Progress Party is now a part of the problem as they continuously give the Norwegian people false hope and thus contributes to pacify them. They should rather be honest and admit that all hopes for the democratical change of the society is futile and rather encourage all patriotic Norwegians to resist the multiculturalist regime through armed resistance. Their unwillingness to do this makes them a central part of the problem and in fact an obstacle to the liberation of and the reconquista of Norway.
I anticipate that the Norwegian media will persecute and undermine the Progress Party for my earlier involvement in the organisation. This is not a negative thing as an increasing amount of Norwegians will then have their “illusions of democratic change” crushed (if the Progress Party is annihilated by the multiculturalist media) and rather resorts to armed resistance. From a tactical and pragmatical viewpoint; the PC Medias defeat of the Progress Party will benefit the armed National Resistance Movement in Norway. The more moderate alternatives are persecuted the more likely it is that the average nationalists illusions of peaceful reform will be crushed, which will lead to him seeking “other means”. Because at this point, armed resistance and the violent overthrow of our regime is the only thing that can save us.
2083, s 1401.

Bara att gå till källan, varför gå omvägen via DNs fragment?

Anonym sa...

Det är signifikativt för din brist på begåvning att du föreställer dig att ett citat som inte beskriver målet för hans massmord utan en del av den förvirrade metodik han anser sig använda ersätter det faktiska mål han beskriver i mitt citat och att du med en lögn insisterar på att lägga skulden hos dom mördade för att själv slippa den självklara association mellan dig och alla andra som delar Breiviks problemformulering kring det multikulturella samhället.

Du och Breivik delar samma beskrivning av verkligheten och det är ett problem för demokratin på längre sikt som vi kommer att vara tvugna att hantera förr eller senare.

max sa...

Anonym:
"Det är signifikativt för din brist på begåvning att du föreställer dig att ett citat som inte beskriver målet för hans massmord utan en del av den förvirrade metodik han anser sig använda "

En metodik som Anonym mfl gladeligen deltar i. Utan att veta om det. Här har Breivik lyckats, som han själv konstaterar.

Anonym:
"ersätter det faktiska mål han beskriver i mitt citat"

Vem har talat om att metoden ersätter målet? Metoden är ett sätt att uppnå målet. Ökad polarisering är ju vad vi redan sett. Ett hysteriskt debattklimat där alla som står till höger om Maria Sveland stämplas som "Breivik". Och senast en ledarskribent på AB som vill förbuda ordet "kultur".

Anonym:
" och att du med en lögn insisterar på att lägga skulden hos dom mördade "

Vilket svammel. Måste komma från en vänstermänniska utan moral. Den typen som relativiserar folkmordsideologier och agerar nyttig idiot åt allehanda totalitära rörelser vare sig det är kommunism, islamism eller högerextremism.

Anonym:
"för att själv slippa den självklara association mellan dig och alla andra som delar Breiviks problemformulering kring det multikulturella samhället."

Alla som kritiserar "det multikulturella samhället" är alltså Breivikar? Ungefär lika begåvat som Aftonbladets ledarskribent som associerar "kultur" med Breivik...
Med den logiken blir det "självklar association" mellan exempelvis miljöpartister och UNA-bombaren, och mellan vänsterpartister och Baader-Meinhof, Stalin mm, och även mellan muslimer och Al Qaidas Bin Laden.
Där har vi tydligen ett "problem för demokratin" om vi ska tro kommunistförsvarare som Anonymen.

Anonym sa...

Breivik delar din och dina högerextrema kollegors problemformulering kring det multikulturella samhället och vänsterns skuld för det ni hävdar utgör landsförräderi. Det är också utifrån detta som han utför massmord mot samma vänster.

Det spelar ingen roll hur mycket skit du snackar så förändras inte detta.

Däremot kommer ditt förnekande av detta faktum att få dig att framstå som mindre begåvad för varje gång du repeterar din lögn.


Er idevärld byggde monstret.Det är ert på exakt samma sätt som Bader Meinhof ligan var vänsterns monster.


Håll tillgodo och njut ni kommer att få leva med hans brott och vidhängade skuld för dom brott som är motiverade med er idevärld resten av era liv på samma sätt som vänstern kollektivt måste leva med sin skuld för vänsterterrorn på 70 talet.


Grattis!

Anonym sa...

"Vem har talat om att metoden ersätter målet?"


Du är uppenbarligen en idiot.

Du refererar till metod när du pratar om mål och tror att det är samma sak.

Breiviks mål var att hjälpa dig att bli fri "muslimerna" genom att mörda "kulturmarxister".


Det var hans enda övergripande mål.

max sa...

Anonym:
"Breivik delar din och dina högerextrema kollegors problemformulering kring det multikulturella samhället och vänsterns skuld för det ni hävdar utgör landsförräderi. Det är också utifrån detta som han utför massmord mot samma vänster."

Baader-Meinhof, Mao, Stalin, Al Qaida...alla delar de din och dina vänsterextrema kollegors problemformulering kring det kapitalistiska liberala samhället, synen på judar och västerländsk kultur och värden. Det är också utifrån detta som massmord utförts som Stalins utrensningar, 9/11, morden i Toulouse och självmordsbombaren i Stockholm.

Anoym:
"Det spelar ingen roll hur mycket skit du snackar så förändras inte detta."

Det spelar ingen roll hur mycket skit du snackar så förändras inte detta. 94 miljoner mördade. Där tillkommer islamismens dagliga offer.

Anonym:
"Däremot kommer ditt förnekande av detta faktum att få dig att framstå som mindre begåvad för varje gång du repeterar din lögn."

Däremot kommer ditt förnekande av detta faktum att få dig att framstå som mindre begåvad för varje gång du repeterar din lögn.

Anonym:
"Er idevärld byggde monstret.Det är ert på exakt samma sätt som Bader Meinhof ligan var vänsterns monster."

Er utopiska idévärld skapade monstren (plural). Både Baader-Meinhof, vänsterns förföljelser av judar och oliktänkande och islamismen och Al Qaida. Vi bör väl även räkna dit UNA-bombaren.

Anonym:
"Håll tillgodo och njut ni kommer att få leva med hans brott och vidhängade skuld för dom brott som är motiverade med er idevärld resten av era liv på samma sätt som vänstern kollektivt måste leva med sin skuld för vänsterterrorn på 70 talet."

Vänstern har knappast levt med någon skuld. De saknar helt moral och sjukdomsinsikt. Baader-Meinhofs medlemmar lever fria, de kan t o m jobba som lärare. Och deras sympatisörer ifrågasätts aldrig utan förekommer som debattörer. Lenin-priset fortsätter delas ut som om inget hänt. Men skulden har ni kvar, även för kommunismens 94 miljoner mord och islamismens spridning i väst.


Anonym:
"Grattis!"

Grattis!

max sa...

Anonym:
"Breiviks mål var att hjälpa dig att bli fri "muslimerna" genom att mörda "kulturmarxister".
Det var hans enda övergripande mål."

Du kanske borde läsa förhören och manifestet så du ser breiviks tankegång, det räcker inte med DN kultur eller fragmentariska kommentarer på twitter. Den friheten kommer först enl breivik genom väpnad kamp på bred front. Den kampen kräver ökad polarisering och radikalisering. Den åstadkoms genom ökad repression mot och demonisering av kritiker av multikulturalismen. Något Anonym och Sveland mfl aktivt eftersträvar utan att begripa vad de sysslar med när alla till höger om sossarna stämplas som breivikar. I bästa fall sker bara en devalvering i stil med att alla till höger inkl folkpartiet jämförts med Hitler.
Men det märkliga är att breivik här tycks ha lyckats förutspå vänsterns reaktion, påminner om Fritz Langs film om Dr Mabuse där denne dirigerar från fängelset för att skapa kaos. Jämför med tongångarna om islamistiska terrorister i Köpenhamn, Toulouse, London, Madrid och Stockholm. Där ser man inte tillstymmelsen till samma häxjakt och anklagelser om "delar samma föreställningsvärld". Ingen uppgörelse med islamismens ideologi sker, och ingen Aftonbladet-krönikör vill förbjuda muslimsk kultur. Anledningen är att islamismen och vänstern "delar samma föreställningsvärld" på flera punkter: kritiken mot väst, antikapitalism, hatet mot USA och Israel. Det spelar ingen roll om så 1000 islamistiska självmordsbomber briserar i Stockholm, Anonymen kommer ändå inte att se något fel med ideologin.

Anonym sa...

"Du kanske borde läsa förhören och manifestet så du ser breiviks tankegång"


Vi har alla läst hans tankegångar och hans skitmanifest och vet sedan tidigare att ni delar grundanalys med honom.

Det är därför ditt parti bestämt att inte kommentera att någon som delar er analys om kulturmarxistermas skuld för islamiseringen fått frispel och mördat omkring 70 personer genom att skjuta dom flesta av dom en i taget.


Lev med det.

Anonym sa...

" Den kampen kräver ökad polarisering och radikalisering"


Du menar att vi först ska köpa er skitanalys om kulturmarxisternas skuld för islamiseringen och sen motsätta oss invandring för att sen sluta er i våra armar och säga att det var VÅRT fel att idioten tog ER på allvar?

z999 sa...

@Anonym, är det ok att citera dig? Det finns dom som förnekar att det finns personer som uttrycker sig så som du gör.

Robsten sa...

"Du menar att vi först ska köpa er skitanalys om kulturmarxisternas skuld för islamiseringen och sen motsätta oss invandring för att sen sluta er i våra armar och säga att det var VÅRT fel att idioten tog ER på allvar?"

Ja, det vore ju ett drömscenario. Jag hyser dock vissa tvivel angående en sådan utveckling.

max sa...

Anonym:
"Vi har alla läst hans tankegångar och hans skitmanifest"

Nej det har "ni" uppenbarligen inte. På sin höjd expos eller aftonbladets kommentarer.

Anonym:
"att ni delar grundanalys med honom"

Ungefär som att Fridolin "delar grundlanalys" med UNA-bombaren. Eller som Gardell "delar grundanalys" med Stalin. Eller alla kritiker av Lars Vilks rondellhund som "delar grundanalys" med självmordsbombaren i Stockholm.

Anonym:
"delar er analys om kulturmarxistermas skuld för islamiseringen fått frispel och mördat omkring 70 personer "

Om multikultivänstern klarat av mer öppen debatt om invandring och Islam utan demonisering och erkänt problemen så hade Breivik kanske inte blivit den han är idag. Breivik, men även självmordsbombaren i Stockholm och andra islamisters terrordåd i Köpenhamn, London, Madrid och Toulouse, visar på det ohållbara med dagens vision om "mångkultur". Den har alltså lett till ett "kristet al qaida". Grattis.

Men om ni skriker lite högre om Hiltler och slänger ut fler Breivik-stämplar så blir säkert allt lugnt... Demonisering och locket på löser ju alla problem, eller hur?

z999 sa...

@Max:
"Om multikultivänstern klarat av mer öppen debatt om invandring och Islam utan demonisering och erkänt problemen så hade Breivik kanske inte blivit den han är idag. "

Rätt intressant fråga faktiskt. På sätt och vis kanske man kan se Breivik som en barometer? När mångkulturen nått tillräckligt många så dyker det upp fler och fler frustrerade människor. Fast jag tycker att det är bättre och modigare att välja en demokratisk väg i ett demokratiskt samhälle och engagera sig i SD istället. Modigare och mer effektivt.

max sa...

z999,
håller helt med dig om det.

Anonym sa...

Ja, det vore ju ett drömscenario. "Jag hyser dock vissa tvivel angående en sådan utveckling"Du har uppenbarligen sovit dig igenom din koillegas repliker.
Ett drömscenario att vi ansluter oss till er som en konsekvens av att en massmördare delar er problemformulering?

Jag det vore sannerligen ett drömscenario.

Anonym sa...

Maxen var tidigare beredd att gå så långt att vänstern inte hade nån skuld överhuvudtaget för Baader Meinhof ligans terror.

Kändes verkligen lite desperat.....

Vad blir nästa offer?

Stalin terror hade inget med vänstern att göra?

max sa...

Anonym:
"att vänstern inte hade nån skuld överhuvudtaget för Baader Meinhof ligans terror."

Var skriver jag det?

z999 sa...

Det är ju viktigt för antirasisterna att Breivik inte blir förklarad som otillräknelig utan att han är fullt frisk.

År 1934 hade nazisterna samma problem när juden Marinus van der Lubbe skulle dömas för mordbrand av själva riksdagshuset. Det var en enorm propagandaseger för nazisterna om han friskförklarades vilket verkligen inte var självklart.
Källa

Innan riksdagshusbranden hade han tagit på sig ansvaret för att skapa "civil oro" bland strejkande arbetare trots att det var uppenbart att han inte hade kapacitet till det.

Nazisterna lyckades med diverse hot och andra påtryckningar få Lubbe fälld för riksdagshusbranden och eftersom han dömdes som tillräknelig så kunde han dömas till döden och avrättades med giljotin.

I efterhand har historieforskare kommit fram till en del oegentligheter vid rättegången och bedömt honom som kanske skyldig, kanske inte, men definitivt som psykiskt i obalans på grund av sin bakgrund och sina livsöden.

Wikipedia skriverOmständigheterna kring branden är dock osäkra och van der Lubbe frikändes postumt i januari 2008 av en domstol i Berlin med hänvisning till att han inte getts en rättvis process, samtidigt som det betonades att han inte nödvändigtvis skulle ses som oskyldig till skyldig till brottet ifråga.[1] 1999 restes åt Marinus van der Lubbe en gravsten i Leipzig samt minnesmonument i Leiden och Berlin.

Anonym sa...

"År 1934 hade nazisterna samma problem när juden Marinus van der Lubbe skulle dömas för mordbrand av själva riksdagshuset. Det var en enorm propagandaseger för nazisterna om han friskförklarades vilket verkligen inte var självklart"


Nej det var det inte eftersom Tyskland var en diktatur 1934 under den kulturmarxist, jude, liberal, zigenar och sossehatande konservativa högernationalisten Adolf Hitler och det var han som bestämde vem som var sjuk och vem som var frisk.


Den är tunt med minnesmärken efter honom av nån anledning.

Robsten sa...

Tyskland var nog inte en diktatur 1934, men strunt i det. Tänk på språket och undvik att kasta epitet omkring er som konfetti på en bröloppsdag. Det sänker hela debattnivån. Detta är inte Flashback! Och skall inte bli heller.

z999 sa...

@Anonym:
"Nej det var det inte eftersom Tyskland var en diktatur 1934 under den kulturmarxist, jude, liberal, zigenar och sossehatande konservativa högernationalisten Adolf Hitler och det var han som bestämde vem som var sjuk och vem som var frisk."

Fel, liksom det mesta du skriver. Eutanasiprojektet fick avbrytas efter folkliga protester. Diktatur innebär inte en total exklusiv rätt att bestämma allt.

Kristallnatten, 1938, var nödvändig propagandamässigt eftersom nazisterna behövde ett folkligt stöd. Att utropa diktatur ger inte den exklusiva rätten att styra landet som du tror.

Dr Mabuse? sa...

"- Utgangspunktet har hele tiden vært at dette skulle være et såkalt selvmordsoppdrag, og primærmotivet med oppdraget var to ting: Å formidle et kompendium som inneholder veldig verdifull informasjon, og det andre motivet var å fremprovosere en heksejakt på verdikonservative, for å skape motsetninger, sier tiltalte."
Breivik i förhör, 20/4

Kan vara värt att ha i bakhuvudet när man t ex lyssnar på Greiders virriga utfall i Studio 1 där alla som är "kulturkonservativa" eller tror på "absoluta värden" krävs på förklaring av hur de förhåller sig till Breivik.

Max

Anonym sa...

"Tyskland var nog inte en diktatur 1934."Tyskland blev en diktatur efter valet 1933 då den samlade högern gav Hitler mandat att göra Tyskland till en defacto diktatur efter att Hitler förhandlat till sig den nödvändiga majoriteten.
Direkt efter detta började man avrätta ledare ur dom grupper som röstat nej till att göra Hitler till diktator samt skicka ledare för socialdemokrater, kommunister liberaler och intellektuella till dom första koncentrationslägren vilka finns beskrivna av bland andra Wolfgang Langhoff.

Anonym sa...

Naturligtvis måste Max och hans kollegor förhålla sig till helheten i Breiviks budskap och då i synnerhet dom delar där han talar om kulturmarxisternas skuld för islamiseringen av Europa och det landsförräderi som detta utgör i varje respektive nation med muslimsk
invandring.

Denna grundläggande problemformulering som utgör huvudmotivet för Breiviks massmord på växande kulturmarxister (landsförrädarna) delar nämligen Max och hans vänner med Breivik .

Max pratar om Breiviks "metod" för att frita honom från att han själv delar Breiviks "mål" och "problemformulering" av verkligheten och metod och mål är två olika saker.

Det är ingen som har sagt att max har skjutit "kulturmarxister" vilket han tycks tro.

Det som sägs är att Max delar Breiviks uppfattning om var skulden för vad som är fel ligger och det stämmer helt och hållet.

Max och hans vänner anser att skulden för deras oerhörda lidande ligger hos "kulturmarxisterna".

max sa...

Anonym:
"Det är ingen som har sagt att max har skjutit "kulturmarxister" vilket han tycks tro."

Konstigt, jag är av åsikten att är man inte för fri invandring så är man skyldig till det Breivik gjort. Det gäller därmed bl a mig och LO.

Anonym:
"Det som sägs är att Max delar Breiviks uppfattning om var skulden för vad som är fel ligger och det stämmer helt och hållet."

Precis som miljöaktivister och UNA-bombaren har samma uppfattning om vad som är fel med dagens samhälle. Och precis som vänstern och Baader-Meinhof och Mao har samma syn på vad som är problemet. Vi ser också hur dagens s k vänster delvis delar problemformulering med Al Qaida: det är "judarnas", USAs, kapitalismens, västs etc fel. Men än värre är att kultur- och ledarsidsvänstern på AB och DN verkar helt fjärrstyrda av Breivik. De har blivit Breiviks nyttiga idioter.

Anonym:
"Max och hans vänner anser att skulden för deras oerhörda lidande ligger hos "kulturmarxisterna"."

Om multikulturalister tillåtit mer kritik och inte stämplat kritiker av den förda invandringspolitiken som nazister så hade nog Breivik inte blivit den han är. Så det är klart att de har skuld.

max sa...

Breivik idag:

"Uppfattar du dig som rasist?

Nej, som antirasist, svarar Breivik, för dagen iklädd svart skjorta och ljusgrå slips till sin svarta kostym."

Alla som kallar sig antirasister bör nu sluta kalla sig det och inse att deras förhållande till Breivik och eventuella skuld bör redas ut. Precis som alla som tror på "absoluta värden" är Breivikare, t ex Göran Greider som säkert tror på värdet av mångkultur. Och precis som ordet "kultur" bör förbjudas enligt Aftonbladets ledare, vilket är lämpligt eftersom konkurrenten DN Kultur då måste byta namn eller uppfattas som Breivik-infekterad. Visst ja, så måste ordet "mångkultur" också strykas.

Anonym sa...

Det är intressant att du lägger sån vikt vid Breiviks ord då ju anser att han är sinnesjuk.

Anonym sa...

Kanske detta kan tydligöra vad det handlar om så att du slipper ljuga för dig själv om varför han dödar omkring 70 människor som representerar samma krafter som du själv anser vara ansvariga för landsförräderi för vilket straffet i krig är döden."Efter att skjutit en 51-årig polis som blivit misstänksam inleder han massakern. Han skjuter så många han kan i huvudet, berättar han. Flera av ungdomarna blir paralyserade av rädsla och han skjuter dem där de blivit stående. Andra försöker spring och då siktar han mot kroppen.

”Ni ska dö i dag, marxister!”, skriker han.

z999 sa...

Hitler fyller år idag. Visste ni det?

Anonym sa...

Breivik har gått ut i krig för dina värderingar Max.


Vad du gör av det är upp till dig.

z999 sa...

@Anonym:
"Breivik har gått ut i krig för dina värderingar Max.


Vad du gör av det är upp till dig."

Du ser ingen skillnad i att kämpa en demokratisk kamp i ett parti eller skjuta ner sina meningsmotståndare? Bara nyfiken.

z999 sa...

I DN har man fått ihop Breiviks livssyn rätt bra:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/breivik-alla-som-kritiserar-far-sitt-huvud-avhugget

Målsägandebiträdet: Debattinlägg och essär, var det allt du gjorde?

– Jag har gjort allt som var möjligt att göra med fredliga medel - tills jag förlorade tron på demokratin, säger Breivik.


Militant samhällskorrekta fjortisar med messiaskomplex från afa brukar ibland säga att de förlorat tilltron till demokrati.

max sa...

Anonym:
"Det är intressant att du lägger sån vikt vid Breiviks ord då ju anser att han är sinnesjuk."

Det är Greider mfl vänsterister som lägger sån vikt vid Breiviks ord. Ta killen på Aftonbladets ledarsida som vill förbjuda ordet "kultur". Bara för att Breivik använt det ordet. Eller Greider som verkar nervös över att alla som är kulturkonservativa kan få för sig att göra revolution mot staten.
Det är att ta honom på allvar.

Anonym sa...

Vad bra att du tillslut förstått.

Då kan jag bortse från dina referenser till Breiviks påstående att en del av hans METOD är att provocera fram våld. Våld mot t.ex dig från kulturmarxisterna för att skapa öppen våldsam konflikt(krig) och fokusera på att DU DELAR den problemformulering som motiverat honom att skjuta kulturmarxister därför att dessa är landsförrädare som administrerat den inflyttning av muslimer som du motsätter dig.

max sa...

Anonym:
"Då kan jag bortse från dina referenser till Breiviks påstående att en del av hans METOD är att provocera fram våld. Våld mot t.ex dig från kulturmarxisterna för att skapa öppen våldsam konflikt(krig) och fokusera på att DU DELAR den problemformulering som motiverat honom att skjuta kulturmarxister därför att dessa är landsförrädare som administrerat den inflyttning av muslimer som du motsätter dig."

Du menar som Fridolin "DELAR" UNA-bombarens "problemformulering"? Eller som vänstern "DELAR" Castros, Baader-Meinhofs mfl problemformulering? Och som muslimer "DELAR" bin Ladens och Khomeinis problemformulering. Problemformuleringar som "motiverat" miljontals mord.

Anonym sa...

Du är stekt i den här argumentationen.

max sa...

Anonym:
"Du är stekt i den här argumentationen."

Några argument att tala om har inte förekommit från din eller vänsterns sida. Bara självmål och vanföreställningar. Nu senast i form av att ni gör er till Breiviks nyttiga idioter.