torsdag, april 26, 2012

Svenska folket var mycket klokare vid euro-omröstningen än dess företrädare.


Det många invånare i Sverige inte vet om är att tunga EU-instanser planerar att höja Sveriges EU-avgift med ungefär 30 procent. Vi betalar i dag drygt 31 miljarder kronor per år till EU. Om alla de projekt som EU vill införa sjösätts så planeras Sveriges EU-avgift höjas med 10 miljarder kronor per år. Regeringen motsätter sig höjningen och vill att andra projekt eller åtaganden prioriteras ned, men samtidigt är de för de enormt kostsamma förslagen (t.ex. Horizont 2020 och Erasmus för alla). Det är en orealistisk hållning då det knappast kommer att ske några nedprioriteringar av andra projekt.
I en annan EU-fråga närmar vi oss sanningens stund, nämligen den om Euron. Så här säger Sven Hagströmer på SvD-näringsliv.
Jag har sällan varit så ledsen för att jag har haft rätt! Euron har ställt till det. De som förespråkade euron trodde att kronan skulle bli en skvalpvaluta och mindre värd än euron. Nu har kronan gått upp nästan 5 procent. Svenska folket var mycket klokare vid euroomröstningen än dess företrädare.
Folket som efter omröstningen närmast idiotförklarades av våra företrädare, främst Lars Leijonborg FP, visade sig ha rätt och politikerna fel. Detta borde vara en varningssignal att inte alltid lyssna på en enig politisk nomenklatura.
Det är tyvärr så att med dagens mediala klimat och de processer som äger rum i politiska sammanhang så springer gärna alla åt samma håll. Att riksdagen är tämligen enig i en fråga behöver inte betyda att den har rätt. 

12 kommentarer:

z999 sa...

Det tycks som att EU kommer att bestå i alla fall. Mycket tack vare snälla skattebetalare. Jag tror att EU kommer att vara orsaken till nästa krig i Europa. Att införliva Turkiet och östutvidningen gör att freden har samma chans som i ett förhastat äktenskap, eller kanske en liknelse med tvångsäktenskap är mer riktigt?

Robin Shadowes sa...

Enda anledning att EU kommer att bestå är för att eliten har bestämt det. Dom kommer klamra sig fast till vilket högt pris som helst, t o m världskrig. Dom har satsat alltför mycket för att ge upp nu. Vad för val har dom egentligen? Att riskera bli ställda inför rätta för brott mot mänskligheten? Nej, då kör vi hellre hela skiten i botten. Då har vi ändå inget att förlora.

z999 sa...

Håller med Robin Shadowes.

Anonym sa...

Robin Shadowes (som inte kan vara svensk och därmed företräder svenskar i samma grad som om han kom från Somalia för 5 år sedan) kör det vanliga nazibladdret om stt ställa demokratiskt valda politiker som administerar demokratiska beslut inför rätta för brott mot mänskligheten..

Nisse sa...

@Anonym...

Ja, det är lika larvigt som det ständiga landsförräderi-snacket, som också är högerextremistiskt språkbruk som inte borde användas, liksom inte heller annat Der Stürmer-inspirerat raljerande snömos som ord som kulturberikare ("Kulturträger") med mera.

Även normalt omdömesgilla personer, som t.ex Robsten själv, tycks helt sakna perspektiv på vilken skada sådant gör för dem som vill bli tagen på allvar. Det är alltid enklare att sitta och känna sig oförrättad, trampad på tårna och odla sin offerroll, men priset är att få lyssnar.

Landsförräderi är förresten inte ens korrekt eftersom det implicerar ett samröre med främmande makt. De som älskar att vältra sig med det begreppet, som t.ex Robin Shadowes, borde använda termen högförräderi istället.

z999 sa...

@Nisse:
"Ja, det är lika larvigt som det ständiga landsförräderi-snacket, som också är högerextremistiskt språkbruk som inte borde användas, liksom inte heller annat Der Stürmer-inspirerat raljerande snömos som ord som kulturberikare ("Kulturträger") med mera."

Använder man ord som landsförrädare så ska man vara väldigt tydlig med vilken vikt man lägger i ordet. Iofs så lägger de flesta som använder ordet helt och fullt full vikt i det. Men om man syftar på att politiker missbrukar sin makt till att göra stora omställningar av landet utan att tillfråga folket med folkomröstning så tycker jag också att man ska vara tydlig med det. Landsförräderi är som du säger mer riktigt men jag tycker att maktmissbruk är det tydligaste ordet.

Det är viktigt att inse att allmänna val omöjligt kan spegla folkviljan fullt ut, demokratins syfte är inte att vi har rätt att peta ner en valsedel vart fjärde år utan målet är att spegla folkviljan så mycket det går (självklart inte till 100% eftersom det inte går).

Der Sturmers "Kulturträger" användes ironiskt under en tid då judarna ansågs stå för kulturellt och moraliskt förfall. Det fanns ingen mot-sida som ansåg att judarna berikade kulturen på riktigt. Inte så konstigt kanske eftersom judarna var i princip 100% assimilerade till Tyskland och aldrig har varit något annat (förutom att dom håller ihop och konspirerar mot den ariska rasen förståss :-)). De som använder det idag syftar på att meningsmotståndarna på fullt allvar(?) menar att dagens invandringspolitik medför att invandrarna berikar vår kultur. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det tydligast men ordet har inte samma betydelse och laddning idag som på tyskt 30-tal.

Anonym sa...

"Der Sturmers "Kulturträger" användes ironiskt under en tid då judarna ansågs stå för kulturellt och moraliskt förfall. Det fanns ingen mot-sida som ansåg att judarna berikade kulturen på riktigt. Inte så konstigt kanske eftersom judarna var i princip 100% assimilerade till Tyskland och aldrig har varit något annat (förutom att dom håller ihop och konspirerar mot den ariska rasen förståss :-))"Är du full?

z999 sa...

@Anonym, jag försökte ge mig in på att förklara skillnaden mellan när nazister i Tyskland på 30-talet talade om kulturberikare jämfört med när folk från "extremhögern" idag använder ordet. Man måste känna till en del bakgrunder för att begripa vad jag menade och kanske inte ens då går det att se vad jag syftade på. Blir sådär när man ska försöka hålla det kortfattat och anpassat till en bloggskommentar.

Nisse sa...

Det jag tycker mig se är att en unik historisk möjlighet att etablera ett rumsrent systemkritiskt parti i Sverige, som verkligen skulle kunna spela en politisk roll, är på väg att schabblas bort för att man olika skäl inte vill- eller kan hålla dårfinkarna borta och utanför.

Tittar man på resultat av riksdagsvalet 2010 så finner man:

(SD): 339610 (5.70%)
(ND): 1141 (0.02%)
(SVP):681 (0.01%)

(SD) var alltså nästan 200 gånger större än de övriga nationalistiska sekterna var tillsammans. Ändå finns mycket tydliga underströmmar inom (SD) att partiet borde "radikaliseras", att tonläget mot 7-klövern ska höjas och överhuvudtaget anamma en mer hat- och hetsfylld retorik.

Kanske att det beror på att somliga hellre sitter på forum på Internet och fantiserar om muslimska ockupationer och förestående inbördeskrig än växer upp, beter sig som folk och tar sikte på att försöka förändra sådant som är möjligt att förändra inom ramen för att det går att få ett demokratiskt mandat för det.

Samtidigt indikerar mätningarna av opinionen helt entydigt att (SD) har kört fast i närheten av valresultatet 2010. Ingen tycks ställa sig frågan vad det beror på. Åkessons storvulna planer på att bli ett 20-30%-parti ter sig som skrattretande med tanke på takten det går framåt. Saknar (SD) helt partistrateger? Vill man falla sönder av samma skäl som en gång Ny Demokrati föll sönder? För mig ser det ut så. Rätta mig gärna om jag har fel, för jag skulle verkligen vilja se ett (SD) som kan tas på allvar och som spelar en roll.

z999 sa...

@Nisse, jag känner också en viss oro över mätningarna som gjorts. Ingen indikerar någon egentlig höjning från valresultatet. Saken är den att när man nu sitter i riksdagen så borde allt fler se en röst på SD som inte bortkastad. SD har dessutom helt andra möjligheter att nå ut med sitt budskap från en helt annan plattform än före valet.

Du har ju tidigare kritiserat hur SD kan se ut på nätet. Jag och många andra har sagt att SD's framgångar berott på att man kunnat bli mer offentliga över nätet. Men framgångar kan även bli bakslag på exakt samma sätt, alltså på grund av offentligheten över nätet. Jag tror att det skulle vara bra om SD tog en viss styrning över nätet, som det är idag så är inte SD's hemsida den mest besökta sidan för SD-anhängare. Det är istället diverse bloggar och forum med ganska flytande värderingar och normer.

SD's hemsida borde vara flaggskeppet för vad SD står för med ett diskussionsforum som modereras efter SD's principer och värderingar. Det fanns ju en SD-blogg en gång i tiden som kunde ha utvecklats åt det hållet, men så blev det inte.

z999 sa...

@Nisse:
"Kanske att det beror på att somliga hellre sitter på forum på Internet och fantiserar om muslimska ockupationer och förestående inbördeskrig än växer upp, "

Det där problemet är inte nytt om du tror det. Samma typ av personer fanns redan före SD och var då medlemmar(?) i kampanjen BSS. Deras insatser då bestod i att dricka en massa öl och förstöra seriösa demonstrationer med att provocera "vänstermänniskor" med att göra "romerska hälsningar" med högerhanden och skrika saker som idag hade lett till åtal för hets mot folkgrupp.

z999 sa...

@Nisse, jag har dock en förhoppning att SD ska kunna dubbla sina röster så som man gjort tidigare och att man som tidigare ligger högre i riktigt val än vid opinionsmätningar.