torsdag, juni 14, 2012

Det handlar om det politiska ansvaret Demirbag


Dilsa Demirbag-Sten och Johan Norberg går i en DN-artikel i polemik mot Paulina Neuding och Axess. Frågan gäller den immigrationspolitik Sverige för och har fört de sista decennierna, samt vissa problem i samband med denna immigration. Författarna går också till angrepp mot "borgligheten" som de påstår har svängt, åtminstone några grader, mot en mer immigrationskritisk riktning.


Både Axess och Neuding får självklart svara för sig själva, men några ställningstagande i artikeln förtjänar att synas lite närmare. Vad gäller borgerlighetens politiska glidning i immigrationsfrågan så är den stora omsvägningen när samma borglighet i början på 90-talet svängde till den generösa immigrationspolitik de för i dag. Så här skriver författarna i sin artikel.


Med människan, oavsett rötter, tillkommer problem som hanteras bäst genom mer öppenhet och större möjlighet till sociala resor, inte mindre.  


I grunden är detta säkert helt riktigt. Det är också så att immigrationens storlek har stor påverkan om det är möjligt att föra en politik där sociala resor blir möjliga. Sker det för få sociala resor kanske p.g.a. att det helt enkelt inte finns en arbetsmarknad dimensionerad för vår immigrationspolitik, är det i grunden ett politiskt ansvar att rätta till detta. Vidare i artikeln.


Flera av inläggen kan bara läsas som att invandringen inte är förknippad med problem, utan att invandringen är problemet.


Ja, invandringens storlek är det stora grundproblemet, det är inte bara ett integrationsproblem. Våra regeringar har öst in pengar i olika problemområden och raden av olika projekt som skall rätta till problemen kan göras hur lång som helst. Det har helt enkelt inte fungerat. Det vore välgörande och politiskt hederligt att börja diskutera immigrationens storlek, något som lyst med sin frånvaro i debatten. Vidare i artikeln.


Den här typen av generaliseringar brukar annars avvisas av liberaler. Vi håller inte alla män ansvariga för våld mot kvinnor och alla svenskar kan inte göras ansvariga för våld mot invandrare. Skuld går inte i arv och bärs inte kollektivt. Men av något skäl har det blivit legitimt att tala i kollektiva termer om invandrade personer.  


Här blandar författarna äpplen och päron. Självklart har enbart den person, svensk eller immigrant, som gör sig skyldig till ett brott skuld till detta. Ingen annan person kan göras ansvarig för andras brott. Möjligen undantaget unga människors föräldrar som ju också ha ett ansvar, men detta gäller pursvenska föräldrar precis som de av utländsk börd. Däremot måste ansvariga politiker självklart se de samhälleliga makroeffekterna av en viss politik. Brottslighet är en sådan makroeffekt som måste bedömas tillsammans med andra effekter, positiva som negativa. En allvarlig överrepresentation inom vissa grupper skvallrar ju om att något är fel. All politik handlar i viss mån om generaliseringar, det vore omöjligt att dra politiska och samhälleliga slutsatser utan en sådan generalisering. Vidare i artikeln.


BRÅ dokumenterade 2005 att 99,78 procent av utlandsfödda inte misstänkts för sexualbrott, medan 99,96 procent av dem som fötts i Sverige av svenska föräldrar inte misstänkts för det under samma period. Att då tala om det som ett invandrarproblem är en orimlig generalisering som inte ger några praktiska redskap att förstå och hantera problemet.


Fel! Bakom dessa siffror döljer sig ett stort antal brott med många brottsoffer som fått sina liv förstörda. Jag brukar inte ta upp frågan om överrepresentationen för vissa brottstyper av vissa grupper med utländsk härkomst, som läsare av denna blogg kan intyga. Nu tar dock artikelförfattarna själva upp frågan och då kan vi konstatera deras egna siffror pekar på en stor överrepresentation. Den allvarligaste statistiken gäller dock brott av en viss typ, som dessutom är av allvarlig art. Om ansvariga politiker inte reagerar och agerar mot denna överrepresentation bär de ett tungt ansvar. Vidare i artikeln. 


Neuding går längst i en artikel i Jerusalem Post (7/4 2012). Hon skriver om det högst reella hotet med antisemitism i Malmö men landar i att problemet är att staden har för många muslimer. Förklaringen söks inte i utanförskap eller i islamistiska idéers genomslag utan i demografiska förändringar:


Jag skulle själv inte uttryckt mig som Neuding gjorde i Jerusalem Post, men exakt vad är skillnaden mellan "islamistiska idéers genomslag" och "demografiska förändringar"? Det är ju samma sak (nåja) uttryckt med olika ord. Det förra är ju en direkt effekt av det senare. 


Det är märkligt att människor som sägs ha fått asyl i vårt land p.g.a. förtryck genast börjar förfölja andra grupper. Det rimmar illa med en vettig asylpolitik och åtminstone jag funderar på om stora delar av vissa grupper verkligen varit förföljda. Har de fått asyl på felaktiga grunder och börjar förfölja grupper i vårt land så är det ett gigantiskt misslyckande för vår asylpolitik. Hur stort misslyckande detta är förstår varken författarna eller våra styrande politiker. Till sist bemöter vi detta i artikeln.  


Är ”etniska svenskar” immuna mot antisemitism?


Självklart är inte svenskar immuna mot antisemitism. Men frågan är vilka det är som i praktiken förföljer den judiska gruppen i Malmö, är det etniska svenskar eller människor med utländsk börd med en främmande religion? Det är väl bara att undersöka saken och se hur det i verkligheten förhåller sig. Kan vi bota cancer borde det gå att undersöka detta förhållande. Skillnaden är ju ett "etniska svenskar" inte fått asyl i vårt land för att de sagt sig vara förföljda. Skulle det visa sig att "etniska svenskar" förföljer judar i Malmö så måste regeringen och samhället i övrigt åtgärda detta. Det är ju fullständigt oacceptabelt. Skulle det visa sig att förhållandet är så som Neuding säger så är det i grunden ett importerat problem. Då har asylsökande som sagt sig vara förföljda fått asyl, för att sedan förfölja en annan grupp så intensivt så de i sin tur, tvingats emigrerar från vårt land. Var och en kan nog bedöma hur vettig en sådan situation är och vilket ansvar våra politiker har för en sådan situation. 

Länk DN

18 kommentarer:

Anonym sa...

Neudings kritik av invandringen utgår från ett nyliberalt perspektiv. Ur ett nyliberalt perspektiv så ingår fri invandring med samma idéer som stöd som för det nationslösa kapitalet. Till skillnad från andra nyliberaler så har Neuding insett att vi inte har en fri invandring och att en sådan inte fungerar på det nyliberala sättet eftersom vi har sociala skyddsnät som gör att Sverige blir ett globalt socialkontor.

Tyvärr fungerar det inte i en nyliberal anda om vi tog bort alla sociala skyddsnät heller eftersom kriminaliteten söker sig till de rika länderna där det finns mest att komma över.

Nyliberalismen har inte bärkraft att lyfta hela länder. Den handlar om att enbart lyfta individer. Ska man lyfta hela nationer krävs en gemenskap i folkhemsanda, idealet är sociala skyddsnät med en stor social kontroll.

Anonym sa...

Sverigedemokraterna har som vanligt 100% rätt i sina fördomar. En miljöpartist grips och döms för sexbrott och partitillhörighet utelämnas naturligtvis i media.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14977036.ab

dissidenten sa...

Mats, intressant kommentar som vanligt!

Kan du länka till ngn/ngr av Neudings texter, där hennes perspektiv tydligt framgår. Av vad jag hittills läst av Neuding, så har jag fått intrycket, att hon har ett rent egoistiskt/gruppegoistiskt perspektiv.

Typ: Svensk invandringspolitik har varit bra för Neudings familj, därför bör omfattningen av svensk invandring ej minska. Samt: den stora mängden muslimer i Malmö har inte varit bra för Neudings farmor (som har hotats eller blivit slagen, minns inte vilket), därför bör den stora mängden muslimer i Malmö minska alt. därför är (de etniska) svenskarna skyldiga att transformera utblick och mentalitet hos de muslimer i Malmö, som är våldsaktiva.

(Neudings intresse verkar vara NOLL betr. invandringens negativa konsekvenser för (etniska) svenskar.)

dissidenten sa...

Mats, intressant kommentar som vanligt!

Kan du länka till ngn/ngr av Neudings texter, där hennes perspektiv tydligt framgår. Av vad jag hittills läst av Neuding, så har jag fått intrycket, att hon har ett rent egoistiskt/gruppegoistiskt perspektiv.

Typ: Svensk invandringspolitik har varit bra för Neudings familj, därför bör omfattningen av svensk invandring ej minska. Samt: den stora mängden muslimer i Malmö har inte varit bra för Neudings farmor (som har hotats eller blivit slagen, minns inte vilket), därför bör den stora mängden muslimer i Malmö minska alt. därför är (de etniska) svenskarna skyldiga att transformera utblick och mentalitet hos de muslimer i Malmö, som är våldsaktiva.

(Neudings intresse verkar vara NOLL betr. invandringens negativa konsekvenser för (etniska) svenskar.)

Anonym sa...

@Swedish Dissident, tack!
Först kan jag säga att ditt intryck av Paulina som du beskriver är oerhört träffsäkert. Vi har diskuterat henne en gång tidigare här på Robstens blogg och det var faktiskt "Nisse" som öppnade ögonen på mig vad hon egentligen står för när han berömde henne för att vara klarsynt och liberal.
http://robsten.blogspot.se/search?q=paulina+neuding

Hon skriver för magasinet Neo och har kommenterat trackasserierna av judar i Malmö på det här sättet.
http://magasinetneo.se/paulina/2012/03/22/ilmar-reepalu-om-sd-infiltrerade-judar/

Detta ledde sedan till en TV-intervju som jag tyvärr inte har någon länk till men där hon bäst bekräftar ditt intryck av henne. Hon har skrivit en artikel om judarnas situation i Malmö i jerusalem post som har kommenterats så här på en blogg.
http://ligator.wordpress.com/2012/04/09/varfor-paulina-neuding-borde-besoka-judiska-biblioteket/

Att hon är positiv till en fortsatt stor invandring till Sverige brukar hon poängtera i de flesta debatter hon deltar i där frågan berörs på något sätt.

Anonym sa...

Neuding uttryckte sig föga liberalt i Jerusalam Post när hon gav "muslimerna" skulden för något som en minoritet av Malmös muslimer är skyldiga till. Det är ett kollektivt skuldbeläggande som är fullständigt främmande för en liberal tradition. Där tycker jag firma Demirbag-Sten & Norberg har en poäng, även om den kanske är svår att se för en icke-liberal.

Sedan följer inte av att utsagan "A beror på B" är sann att "A är lika med B" också är sann, Robsten. Apropå att "islamistiska idéers genomslag" (A) och "demografiska förändringar" (B) skulle vara samma sak. Skillnaden är väldigt stor, och speglar ett kollektivistiskt eller individualistiskt perspektiv i det här fallet.

Neuding som den mer eller mindre fria invandringen förespråkare då: det är nog sant att de flesta liberaler, eller om man då vill nyliberaler för att skilja dem från socialliberalerna, gärna tänker sig att invandringen ska vara fri men bara om den är kopplad till ett absolut krav på egen försörjning. Att fri invandring inte fungerar utan detta villkor förstår alla, även nyliberaler, och det är en ganska trist halmgubbe som ofta används av skeptiker till liberalismen.

lille-lasse sa...

Nisse
Att det skulle vara en minoritet av muslimer som står bakom hatbrotten mot judar i Malmö,tycker jag inte stämmer alls.
De utförda handlingarna rent praktiskt kanske ,men jag vill påstå att en stor majoritet ( förmodligen alla ) muslimer är förenade i sitt hat mot judar.

Anonym sa...

Mats Svensson: Det var inte jag som skrev kommentaren utan någon som tydligen kallar sig något snarlikt.

Bra text av Robsten, och flera bra kommentarer.

Anonym sa...

Antirasismen visar offentligt upp sig som de sk-tstövlar de är.
http://www.dn.se/kultur-noje/herman-lindqvist-medverkade-pa-extremistsajt

Expos definition av nazism är att om du pratar med en nazist så är du en.

Snuskig inställsamhet mot styret i landet är inte samma sak som att vara anti-hatisk enligt mig.

Robsten sa...

"Neuding uttryckte sig föga liberalt i Jerusalam Post när hon gav "muslimerna" skulden för något som en minoritet av Malmös muslimer är skyldiga till. "

Självklart är enbart de muslimer/ människor som gjort sig skyldiga till trakasserier skyldiga, och inga andra. Men är det så att 100 procent av alla de som gjort sig skyldiga till dessa trakasserier muslimer är det också en faktor att uppmärksamma, faktiskt.

Robsten sa...

"Neuding som den mer eller mindre fria invandringen förespråkare då: det är nog sant att de flesta liberaler, eller om man då vill nyliberaler för att skilja dem från socialliberalerna, gärna tänker sig att invandringen ska vara fri men bara om den är kopplad till ett absolut krav på egen försörjning"

Men det fungerar inte i vårt samhälle. det fungerar inte nu och kommer aldrig att fungera. Vi har ett social välfärdssystem och det blir omöjligt att inte utnyttja det för misslyckad immigration. Kan du verkligen inte se det Nisse? ta bara vård av papperslösa, som är här ILLEGALT, t.o.m. de skaLL ha del av vårt välfärdssystem. Det tåget har för alltid gått.

Sedan skulle vi bygga upp enorma slumområden med en sådan politik. Vi skulle tvingas leva i gated communities. Inget drömsamhälle för mig.

Robsten sa...

"Att det skulle vara en minoritet av muslimer som står bakom hatbrotten mot judar i Malmö,tycker jag inte stämmer alls."

Jo det tror jag. Skulle en majoritet av muslimerna gjort sig skyldiga till praktiska trakasserier av judar? Nej, det verkar otroligt faktiskt.

dissidenten sa...

@Nisse

Tino Sanandaji skriver ett längre inlägg, där han påpekar att liberalism INTE innebär, att statistisk analys i praktiken ska avfärdas som grund för politik beslutsfattande.

"Alla politiska beslut på samhällsnivå är gruppbeslut och nästan alla gruppbeslut bygger på statistiska genomsnitt." I liberalismen "[är] en viktig (kanske den viktigaste) komponent upplysningstidens ideal om Förnuft, om rationalitet och fri analys som grunden för beslutstagande".

Läs hela:

http://super-economy.blogspot.se/2012/06/till-empirismens-forsvar.html

Anonym sa...

När det gäller antisemitismen inom islam så är den ganska lik den som fanns inom kristendomen en gång i tiden, förutom att de inte anser att judarna dödade Jesus. Inom islam ingår begrepp som helig mark, inom kristendomen är man inte lika begränsad i sin andlighet (däremot finns inslag av det inom min tro). Antirasister som snackar om en delning av Jerusalem som en lösning på konflikten(?) i mellanöstern underblåser muslimernas inställning.

Antisemitismen i Malmö bland muslimer är av blandade orsaker. Mest religiösa och sen tror jag att en del hänger på bara för att det är kul också. I brist på annat att göra ungefär.

dissidenten sa...

Hej Mats

Du skriver: "När det gäller antisemitismen inom islam så är den ganska lik den som fanns inom kristendomen en gång i tiden."

Nja.. kristendomen och islam har fundamentalt olika utblick.

Paulus skrev: Här är varken jude eller grek, då de kristna församlingarna ju omfattade flera olika folkgrupper/etniciteter. ("Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus."/Galaterbrevet).

Islams (koranens) syn på judar är negativ (understatement).

Anonym sa...

@Dissidenten:
"Nja.. kristendomen och islam har fundamentalt olika utblick."

Ja verkligen. Uttryckte det lite oklart när jag jämförde medeltidens kristendom utan att ta med att kristendomen har utvecklats på ett sätt och islam på ett helt annat.

Vissa vill ju kalla både kristendom och islam för religion men med tanke på skillnaderna så skulle det vara bra om man hade språkliga begrepp som visade vilka milsvida skillnader det är. En del tror ju till och med att islam ska utvecklas på samma sätt som kristendomen vilket är lika dumt som att tro att kristendomen skulle kunna utvecklas bakåt mot islam. Islam har skapat den miljö som den jäser i nere i mellanöstern och som sedan stänker över på andra delar av världen.

Men jag står fast vid att många muslimer är antisemiter utan att veta riktigt varför och att dom ofta ser det som att vara en god muslim.

"Paulus skrev: Här är varken jude eller grek, då de kristna församlingarna ju omfattade flera olika folkgrupper/etniciteter. ("Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus."/Galaterbrevet).

Islams (koranens) syn på judar är negativ (understatement)."

Ja. Och å andra sidan har dom inte så positiv syn på kristna heller. Det var mycket lärorikt för mig när jag fick uppleva islam på nära håll i mellanöstern på 80-talet. Det enda positiva jag kan komma på med islam är att den har bidragit till ett aningen mer ordnat och enat samhälle i arabvärlden, det kan ju ge en lite funderingar om hur det såg ut före islam i den delen av världen.

När jag skriver om islam så vill jag inte generalisera, det handlar ju om individer. Dom jag syftar på i första hand är samtliga offentliga företrädare, både i media i Sverige och resten. Ingen muslim har hittils lyckats ge mig något positivt intryck av islam på något sätt.

dissidenten sa...

@Mats

Tack för svar och vi verkar vara överens. Islam anser, att de egna trosbekännarna (muslimerna) är flera pinnhål högre i rang än icke-muslimer. Möjligen är koranen (och haditherna) kanske lite mer utförligt vältalig betr. judarnas allmänna underlägsenhet och förkastlighet jämfört med andras (kristnas och hedningars) allmänna underlägsenhet och förkastlighet? (Jag har dock aldrig sett någon undersöka just den specifika frågeställningen.)

Du har helt rätt i att alltför många muslimer ogillar judar ung. som de ogillar hundar - det ingår s.a.s. i deras identitet.

-----

Du skriver: "När jag skriver om islam så vill jag inte generalisera, det handlar ju om individer."

Hur menar du? Om du hade skrivit, att när du skriver om muslimer, "så vill du inte generalisera, det handlar ju om individer" - så hade jag begripit.

"Inom islam ingår begrepp som helig mark, inom kristendomen är man inte lika begränsad i sin andlighet (däremot finns inslag av det inom min tro)."

Menar du, att "begrepp som helig mark" begränsar andligheten (vilket jag isf kanske kan instämma i)?

"(däremot finns inslag av det inom min tro)."

Din tro? Judendomen är den religion, som jag kommer att tänka på, när det gäller "helig mark"..?

Anonym sa...

@Dissidenten:
"Du har helt rätt i att alltför många muslimer ogillar judar ung. som de ogillar hundar - det ingår s.a.s. i deras identitet."

Ja. Jag tänker på när Muhammed Omar påbörjade ett projekt med ett antisemitiskt parti, det sprack väl mest på att det var svårt att göra det på ett lagligt sätt.

"Hur menar du? Om du hade skrivit, att när du skriver om muslimer, "så vill du inte generalisera, det handlar ju om individer" - så hade jag begripit."

Det var så jag menade. Slarv. :-)

"Menar du, att "begrepp som helig mark" begränsar andligheten (vilket jag isf kanske kan instämma i)?"

Ja, det menar jag. Det kan ingå såna begrepp, men när helig mark blir så dominerande som inom islam så verkar det som att andligheten blir en andrahandsfråga.

""(däremot finns inslag av det inom min tro)."

Din tro? Judendomen är den religion, som jag kommer att tänka på, när det gäller "helig mark"..?"

Inom asatron så blir norden helig mark eftersom tron är baserad på ett nordiskt tänkande som kräver att man är född i norden och har tillräcklit starka rötter till norden för att känna en förståelse och samhörighet när man vistas i den nordiska naturen. Men frågar du folk som fostrats inom svenska asatrosamfundet så har dom helt tagit bort/tonat ner den delen. Ortodoxt asatroende kan man kalla det, en tro utan bibel där du söker en nordisk andlighet direkt i naturen.