måndag, juni 04, 2012

Nutidens beroende av förr

Vi tar denna gång in en gästpublicist på Robsten. Eftersom mina kunskaper om olika religioner är begränsade och mitt intresse för främmande religioner är ännu mer begränsade så låter vi den oerhört kunniga och påläste Bertil Malmberg publicera en historisk exposé över islam. Håll till godo!

Händelser och stämningar från tiden kring Första världskrigets slut har fortfarande stor betydelse för skeenden i nutiden. Jag skall här i första hand begränsa mig till länder i Mellanöstern, som under det senaste året varit scener för omvälvande händelser.
Den enskilda händelse, som skulle få särskilt stor betydelse med föjder in i vår tid var det osmanska rikets undergång och uppdelning efter fredsslutet 1920.

Detta imperium hade efter en snabb expansion under 13- och 1400-talen kommit att dominera hela Anatolien, stora delar av Mellanöstern och Nordafrika samt Balkan. Expansionen präglades liksom tidigare muslimska erövringar av grovt våld och systematiskt förtryck av ursprungsbefolkningarna. Man kontrollerade dock aldrig det som nu är de inre och östra delarna Saudiarabien. Något av en storhetstid nåddes under 1500-talet sedan Konstantinopel erövrats (1453) och större delen av Balkan erövrats samt sultanerna även blivit kalifer för alla muslimer. Kalifen är sedan de första kaliferna efter Muhammed såväl politiska som andliga ledare och upprätthåller den muslimska lagen sharia. Sedan expansionen hejdats genom förlusten vid Wien 1683 började en lång tid av ständig nedgång samt inre och yttre sönderfall.

Två år efter freden störtades kalifen av Kemal Atatürk, som införde en sekulär stat och genomdrev ett antal åtgärder vilka ledde till en snabb modernisering. Atatürk hade delvis utbildats i Europa och hade noterat att Västmakterna hade tillgång till avancerad vetenskap och teknik vida överlägsen den som utvecklats i islamiska länder under de senaste flera hundra åren. Han gjorde analysen att landets mångåriga nedgång till stor del berodde på religionens, islams, förkvävande inflytande. Flera av hans åtgärder gick ut på att begränsa detta inflytande. Efter Atatürk axlades hans mantel av militära ledare och välutbildade tjänstmän inom administrationen.

Hassan al-Banna, grundaren av Muslimska brödraskapet (MB), och hans vänner gjorde några år senare en diametralt motsatt analys. Dessa kretsar drevs av en stark förtrytelse över att kalifatet fallit och islam förlorat inflytande. Enligt al-Bannas uppfattning hade islam förlorat sin dominans på grund av att de flesta muslimer hade blivit moraliskt fördärvade genom västerländsk påverkan. Därför intog han och hans vänner en strikt religiös hållning till problemet. När Muslimska brödraskapet (MB) valde att följa religiösa dogmer, ett återvändande till en ursprunglig islam, tog de ett steg bakåt istället för ett steg framåt. Man såg framför sig förhållandena under de första kaliferna då islam var framgångsrik. Detta synsätt präglar fortfarande MB:s motto, skrifter och uttalanden från företrädare som tidigare Syed Qutb och nu Yousuf al-Qaradawi.

Tag del av och fundera över Muslimska brödraskapets motto:
“Allah är vårt mål; Profeten är vår vägvisare; Koranen är vår konstitution;  jihad är vår väg; och döden för Allahs  ära är vår högsta strävan.”

Långt tidigare hade en annan religiös rörelse, wahabismen, fått fotfäste på arabiska halvön. Genom allians med den härskande familjen Saud fick man från 1800-talet ett dominerande inflytande. Wahabismen är mycket renlärig och vill liksom MB gå tillbaka till den ursprungliga islam under Muhammed och de första kaliferna. De sätter därför liksom MB sharia som ett självklart rättesnöre för all mänsklig aktivitet. Som framgår av Ammanbudskapet är detta en inställning, som är helt i linje med mainstream islam.

Efter Andra världskriget uppstod i flera länder som Irak, Syrien och Egypten politiska rörelser med socialistiska och pan-arabiska drag. Nasser, som förordade en arabisk socialism och pan-arabism tog makten 1954 i Egypten och skapade en sekulär regim. Baath-partier med en liknande inriktning fick senare genom revolutioner makten i Irak och Syrien. I samtliga dessa länder utvecklades diktaturer för att upprätthålla den sekulära staten. Detta är givetvis beklagligt men samtidigt i viss mån förståeligt eftersom demokratisk tradition fullständigt saknas i samtliga dessa länder. Många hundra år under islamiska kalifat ersattes efter ett kort kolonialt mellanspel med delvis sekulära diktaturer, som dock alltid måste ta viss hänsyn till islam. Det måste samtidigt erkännas att dessa sekulära diktaturer genomgående gett betydligt mer utrymme för kristna och andra minoriteter än någon islamistisk regim.

I väst har man ofta missbedömt stuationen och de bakomliggande förhållandena. Därför har man alltför ofta inbillat sig att oppositionen mot regimerna varit för demokrati. Detta har förvisso varit sant vad gäller liberala intellektuella kretsar, men den stora majoriteten är bl.a. som följd av hög analfabetism och låg utbildningsnivå lätta offer för moskéernas imamer. Kritiken mot regimerna har därför främst varit att de inte i tillräcklig grad följt och implementerat sharia. Oppositionen verkar i praktiken därför för att återupprätta det islamiska kalifatet i en eller annan form.

Det första exemplet på en sådan utveckling kom 1979 i Iran. Khomeinys islamistiska rörelse lyckades i samarbete med socialistiska och liberala krafter störta shahen. Snart infördes en islamisk republik under sharia och en stark islamisering av samhället påbörjades. De socialister och liberaler som stött revolutionen men motsatte sig utvecklingen fängslades och avrättades i tusental. Resultatet i Iran blev allt annat än demokrati. Det blev och är en förtryckande teokrati där grundläggande mänskliga rättigheter helt saknas. Valen i Iran är rena farsen eftersom det är det religiösa rådet av ayatollor, som bestämmer vilka som får kandidera.

I Turkiet har under senare år Atatürks verk steg för steg rullats tillbaka av den islamistiska rörelsen med ledaren för AKP, Erdogan, i spetsen. Erdogan har ofta kritiserats av militären och av sekulära intellektuella för att bedriva en islamisering av landet. Han har gjort sig känd för kontroversiella uttalanden som då han inför 16000 turkar i Köln sade att turkarna där främst var turkar och att assimilering är en synd. Turkiet har visserligen en någorlunda demokratisk konstitution, men tillämpningen lämnar mycket övrigt att önska vad gäller inte minst mänskliga rättigheter. I det sammanhanget bör påpekas att Turkiet liksom övriga medlemmar av OIC ratificerat Kairodeklarationen, som entydigt uttalar att alla mänskliga rättigheter skall underställas och tolkas enligt sharia.

Iran och större delen av befolkningen i Irak tillhör den islamiska riktningen shia, medan större delen av den muslimska världen tillhör sunni (ca 90 %). Den shia-islam, som tillämpas i Iran, är starkt radikal och fundamentalistisk. Det är uppenbart att denna fundamentalistiska inställning smittat av sig på radikala rörelser inom sunni-islam som Muslimska broderskapet och salafister/wahabister. Denna strävan att vara mest islamisk kan ses som en fortsättning på den mer än tusenåriga rivaliteten mellan sunni och shia. För den som följt utvecklingen är det att tydligt islam starkt radikaliserats i många sunni-dominerande länder sedan slutet av 70-talet.

Det senaste årets utveckling inte minst i Nordafrika pekar entydigt på att radikal islam har fått ett starkt inflytande. I först Tunisien och senare Egypten vann radikala islamistiska partier valen. I Libyen är det mera kaosartat men ledaren för övergångsstyret förkunnade samma dag Khadaffi dödades att landet nu skulle få en konstitution grundad på sharia. Sammantaget tyder detta på en allt annat än demokratisk utveckling. Man måste ständigt hålla i minnet att sharia är en integrerad del av islam och att den inte tillåter några av de centrala rättigheter, som är nödvändiga för verklig demokrati. Ärliga intellektuella med god insikt om Mellanöstern är övertygade om att oppositionen i Syrien drivs av wahabistiska krafter och de befarar det värsta för minoriteter där om regimen faller. Håll i minnet den förföljelse och fördrivning som drabbat kristna i Irak sedan den USA-ledda koalitionen störtade regimen där. Sammantaget är det tyvärr en allt annat än ljus framtid med demokrati, som kan förutses för dessa länder.

Bertil Malmberg

50 kommentarer:

Anonym sa...

"Det senaste årets utveckling inte minst i Nordafrika pekar entydigt på att radikal islam har fått ett starkt inflytande."


Dessa partier är ett mindre problemför vår demokrati än den radikala högerextremism som ligger över Europa som en våt kvävade filt och på sikt hotar vår frihet.

Glöm inte att den förföljelse av etniska minoriteter sjuka och handikappade samt liberaler och socialister som utgick från uropeiska högerextremister utgjorde startpunkten för andra världskriget och industriell utrotning av människor.

Anonym sa...

"Den radikala högerextremismen"
Vilka är dessa menar "Anonym"?
Utveckla!
Rune

Anonym sa...

"Den radikala högerextremismen"?
Du menar väl den radikala vänsterextermismen?

Mats sa...

Min syn på religion är att grunden måste vara att vuxna människor får sköta religionen själva och ta konsekvenserna av det. Dom andra religionerna, utom islam, gör ofta det.
Lagen om religionsfrihet tillämpades ytterst sällan innan massinvandringen av muslimer.

Sen kan vi lära lite av historien också tycker jag, speciellt 1900-talet. Förföljelsen av judar och andra religiösa grupper senare har sin grund i att så många anser att staten har exklusiv rätt att sätta moraliska riktlinjer och tala om för medborgarna vilka åsikter som är godkända och icke-godkända, politiskt korrekta alltså. Kritik av kristendomen har gjort att vi i västvärlden har en överlägset bättre syn på religion än till exempel arabvärlden och flera andra länder där islam härskar. Islam har fått jäsa och ruttna i teokratiska diktaturer med dödsstraff för den som ifrågasätter. Ifrågasättande av islam i arabvärlden är inte politiskt korrekt och det är det inte i Sverige heller.

Islams syn på missionerande skiljer sig från övriga religioner. Detta kan bero på att enligt muslimerna så föds alla som muslimer och sen är det Shaitan (USA?) som för människan bort från islam. Det legitimerar rätten att pressa på andra sin religion, man är ju "on mission from God". I kristendomen säger Jesus "Ge till Gud vad som tillhör Gud och till Kejsaren vad som tillhör kejsaren.". Dessa rader antas av många teologer vara orsaken till att kristna är mer anpassningsbara än muslimer.

Anonym sa...

"Den radikala högerextremismen"?
Du menar väl den radikala vänsterextermismen?"

Nej jag menar den radikala högerextremismen i Europa som idag är representerad i princip i alla europeiska länders parlament och vars enda bärande ide är repatriering av invandrare och upprättande av nationalistiska monokulturer utan t.ex religionsfrihet.
En kopia av den vision som bärs fram av islamisterna.

Skillnaden är att dom senare inte sitter i parlamenten och saknar makt.

Swedish Dissident sa...

Anonym: Se hur det ser ut i Schweiz, vars starkaste och på många sätt viktigaste del av landet - den tyska i Zürich-regionen - företräds av industrimagnaten Christoph Blocher och det borgerliga/lantbruksdominerande Schweizerische Volkspartei. Har islam "inskränkts" där utöver minaretbyggandet? Får inte muslimer utöva sin religion? Tror du att sufier skulle föredra något islamdominerat land framför något europeiskt?

Bra text. Rent språkligt så föredrar jag salafiter och wahhabiter, men det funkar förstås med salafister och wahhabister. Integral del ser/låter också snyggare än integrerad, men det är bara detaljer.

Mark sa...

Som vanligt startar Anonym pseudodebatter, så oväntat och nyskapande! Not.

Idag skiner solen men hur blir det imorgon?

Anonym sa...

"Som vanligt startar Anonym pseudodebatter, så oväntat och nyskapande! Not."


Jag förstår att nyskapande i dina ögon är att hålla med men det är fel definition av begreppet."Idag skiner solen men hur blir det imorgon?"

I morgon kommer högerextremister att fortsätta påstå att muslimer som inte har någon politisk makt i Europas parlament har större makt än dom själva.

Anonym sa...

Nomen Nescio som inte kan debattera på sin egen blogg p.g.a av tvåpngsmässigt censurerande anser uppenbarligen inte att ett förbud mot synagogor i Sverige skulle innebära ett problem för judiskt troende eller för Sveriges trovärdighet som demokratisk nation.

Vad kan man annat vänta av en högerextremist?

Swedish Dissident sa...

Anonym: Censur kontra moderering, som sagt.

I vanlig ordning blir det även lite fel beträffande de historiska referenspunkterna. I Schweiz finns både moskéer och minareter kvar och religionsutövningen som sådan har inte inskränkts, utan det som hände var att man satte ned foten och gjorde ett symboliskt avtryck som gör gällande att islamiseringen inte får fortgå i landet. Från ett rimligt slippery slope-perspektiv (extrapolering) och ett burkeskt perspektiv var det helt riktigt gjort; än mer korrekt förefaller beslutet vara när man betänker att wahhabiterna pumpar ut enorma oljeesummor för att sprida sin totalitära idéer. Synagogor har förstås inte med saken att göra över huvud taget.

Anonym sa...

"Synagogor har förstås inte med saken att göra över huvud taget"


Nej du du är för obegåvad för att förstå att det rent tekniskt
är samma sak att inskränka religionsfriheten för judar som om man gör den för muslimer vilket också får mig att dra slutsaten att ditt frasrabblande är grundat i någon form av autism.

Swedish Dissident sa...

När du av alla människor använder ord som obegåvad kläds onekligen himlen med ett lustifikt skimmer.

Du kan alltså verkligen inte förstå skillnaden mellan t.ex. judendom och den expansiva, och i åtminstone nuläget och sedan en tid tillbaka wahhabismorienterade islam? Judendomen som minoritetsreligion i Sverige är nog bland de minsta potentiella problemen jag kan tänka mig, och i den mån t.ex. Judisk Krönika börjar bjäbba om "antisemitism" när de inte får hålla på med kosherslakt så är det bara att vifta bort. Islam, judendom, buddhism eller i princip vilken religion som helst är inget problem så länge det sker i mindre utsträckning, men med tanke på de trender som råder i världen gäller det att anpassa kartan efter landskapet. Det krävs en alldeles särskild form av indoktrinerad människa för att vilja ge muslimer carte blanche att bygga talrika böneutropartorn i ett i huvudsak icke-islamiskt land.

Mats sa...

@Anonym:
"...upprättande av nationalistiska monokulturer utan t.ex religionsfrihet."

Det är synd att du ljuger där. Annars hade jag haft ytterligare en orsak att rösta på "extremhögern" eftersom jag är emot religionsfrihet. Lagarna om åsiktsfrihet räcker.

Mats sa...

@Anonym:
"Nej du du är för obegåvad för att förstå att det rent tekniskt
är samma sak att inskränka religionsfriheten för judar som om man gör den för muslimer"

Att Anonym här visar en inställning att judendom och islam skulle vara samma sak är väl ok när det gäller ett anonymt alias, men när folk i riksdagen vädrar en liknande åsikt så är det en väg mot undergång. Judarna har, som Swedish Dissident påpekar, aldrig varit ett större problem i Sverige och det handlar då om rituell slakt. Slakt med religiösa inslag borde vara förbjudet, den moderna slakt vi har idag är en kompromiss mellan lönsamhet och lagar mot djurplågeri. Men i och med islams utbredning i landet så ingår numera religiösa krav också.

Antalet muslimer angavs i metro för 10 år sedan till 500.000, en ökning från c:a 5.000 muslimer som har skett under min livstid.

Muslimerna har blivit en maktfaktor i landet på det sättet att politikerna vill ha deras röster och försöker vinna dom genom diverse pjosk och daltande. Gränsen för hur långt man vill gå flyttas hela tiden.
Antirasisterna i Sverige ser det som helt ok att moskeer och friskolor stöds av teokratiska diktaturer i mellanöstern och värre lär det bli.

Mats sa...

Många här kanske avfärdar Anonyms inlägg som idioti men faktum är att det finns relativister i riksdagen som håller samma låga nivå.

Mats sa...

Lite godkänd islamofobi. Godkänd eftersom islam inte omnämns, folk får gissa.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/vi-kan-fa-leva-med-hotbilden-en-lang-tid

Anonym sa...

Det är bra att ni bekräftar att ni inte stöder den fria demokratin.

Tack.

Anonym sa...

"Det krävs en alldeles särskild form av indoktrinerad människa för att vilja ge muslimer carte blanche att bygga talrika böneutropartorn i ett i huvudsak icke-islamiskt land."

Nej det räcker med att man är demokrat och det vet vi sedan tidigare att du som högerextremist inte är.

Anonym sa...

"Slakt med religiösa inslag borde vara förbjudet, den moderna slakt vi har idag är en kompromiss mellan lönsamhet och lagar mot djurplågeri. Men i och med islams utbredning i landet så ingår numera religiösa krav också"


Nu är det ju så att judisk tradition också kräver halalslakt OCH att man där INTE tillåter att djuret bedövas (görs medvetslöst) innan slakt men det känner inte du till för alla dina högerextrema kollegor ger fullständigt fan i hur djur slaktas så länge slakten inte utförs åt muslimer.

Mats sa...

Alltid trevligt när man får intelligenta gensvar på vad man skriver :-)

Mats sa...

Islamofiler, som Anonym här till exempel, tar mycket intryck av personer Mattias Gardell. Nu är det så att Gardell är långtifrån lika kunnig om islam som Bertil Malmberg och detta kompenserar han med att vara positiv och helt okritisk mot islam. Med den inställningen så blir han anlitad av diverse media och kan tjäna pengar, en som är okritisk till islam kan nämligen inte ifrågasättas utan att den ifrågasättande riskerar att stämplas som rasist oavsett typen av kritik. Islamofiler på internet tjänar däremot inga pengar men använder Gardells "argument" för att dom tror att dom då är antirasister(?) på något sätt. Att islam inte är någon folkgrupp bekymrar inte dom utan dom fortsätter att försvara "religionen" som om det var en folkgrupp och meningsmotståndare stämplas som rasister. Det krävs en viss intelligens för att förstå att islam inte är en folkgrupp och den intelligensen saknas hos de självutnämnda och självgoda antirasisterna.

Robsten sa...

Här ett intressant forskningsprojekt:

http://www.vr.se/download/18.287e63c12e07f2d5178000892/Tema_V%C3%A4rdefr%C3%A5gor2011_final.pdf

"Lojalitet är projektets tredje fokusfråga. På vilka sätt talar
eleverna om gränser mellan sig själva och andra och hur skapas
och upprätthålls auktoritet genom de olika rörelsernas budskap?
De tre ländernas offentliga värderingar kommer här att jämföras
med de muslimska förhållningssätten. Särskilt viktig blir här den
traditionella muslimska idén om en islamisk gemenskap som
transcenderar nationaliteter samt frågan om hur denna tanke bryts
mot de statliga skolornas uppdrag att skapa en känsla av nationell
gemenskap och solidaritet."

Borde man följa upp!

Swedish Dissident sa...

Anonym: Men nu är det ju så att det heter specifikt kosherslakt för religiösa judar och halalslakt för religiösa muslimer, och i den mån deras respektive, snarlika exoteriska dekret i de här frågorna "kräver" att de får slakta djur på ett visst sätt så blir detta underordnat den fria demokratin och djurrättslagar. Så borde det åtminstone vara, men servila människor som vill ställa sig in hos judar och muslimer brukar som bekant ha problem att tänka klart.

Anonym sa...

Återigen så svarar fascisten Nomen Nescio inte på vad jag säger utan på något helt annat för att slippa ta ställning till varför hans han själv och hans fascistvänner fokuserar på muslimsk slakttradition när den i princip är lika human som vår egen och ignorerar judisk dito som krä


Såg förresten att en av dina kollegor anlagt brand hos sig själv för att förbättra statistiken av attacker mot SD.


Det ät på den intellektuella nivån du själv befinner dig.

Anonym sa...

"Nu är det så att Gardell är långtifrån lika kunnig om islam som Bertil Malmberg"

Varför ser i så fall Malmbergs artikel ut som kommentarer till Wikipedia?

Mark sa...

Anonym: "Såg förresten att en av dina kollegor anlagt brand hos sig själv för att förbättra statistiken av attacker mot SD."

Kan du vara vänlig och länka till berörd dom så vi vet att du inte sitter och hittar på!

Aftonhoran räcker inte som bevis.

För övrigt tror jag knappast att statistiken behövs förbättras på det området...

Anonym sa...

Kan du inte söka på ditt partis hemsida?

Skriver inte dom om all verksamhet som era partiföreträdare ägnar sig åt?

Sök på SdHoran!

Nisse sa...

Jag tycker det har blivit tråkigt här sen Anonym började kommentera. Han är (SD):s önskemotståndare genom sin aggressiva stil som sällan inbjuder till någon diskussion och det gör att även hans goda poänger försvinner.

Ett exempel som det ligger mycket i är att (SD) har ett trovärdighetsproblem i att det är just muslimska sedvänjor och traditioner som anses klandervärda. Misstanken finns att de bara tas som förevändning för det gamla vanliga islam-hetsandet, som jag nu tycker (SD) borde lärt sig inte leder till några opinionsmässig framgångar alls. SCB:s senaste PSU bekräftar att svenska folket knappast tycker att (SD) är på rätt väg.

Och ett fråga till Mats, som kanske kräver en viss intellektuell ansträngning: kan du ge några exempel på att svensk lagstiftning har anpassats efter muslimska önskemål? Vilka gränser är det som flyttas? Har så mycket som en enda lag ändrats i riktning för att tillmötesgå muslimska önskemål?

Mats sa...

@Nisse, jag får be att återkomma till den frågan och den kräver en del intellektuell ansträngning som du påpekar.

Mats sa...

@Nisse:
"Jag tycker det har blivit tråkigt här sen Anonym började kommentera. Han är (SD):s önskemotståndare genom sin aggressiva stil som sällan inbjuder till någon diskussion och det gör att även hans goda poänger försvinner."

Det ser ut ibland som att han öppnar för en intressant diskussion men sen blir det liksom inte det. Nazistanklagelser och andra personangrepp duggar för tätt och med väldigt långsökta egenpåhittade sammanhang.

"Ett exempel som det ligger mycket i är att (SD) har ett trovärdighetsproblem i att det är just muslimska sedvänjor och traditioner som anses klandervärda. Misstanken finns att de bara tas som förevändning för det gamla vanliga islam-hetsandet, som jag nu tycker (SD) borde lärt sig inte leder till några opinionsmässig framgångar alls."

Jo, om man bara tittar på opinionsframgångar så är det tveksamt om kritiken av islam har gett SD några framgångar på senare tid. Sydsvenskan skriver väldigt öppet(?) om islam i följande artikel-
http://www.sydsvenskan.se/opinion/obehagligt-hot

Måste tyvärr citera ganska långt:
Breivik motsvarar för många debattörer idealbilden av terroristen. En del uttryckte öppet sin lättnad när den skyldige snabbt visade sig vara ”blond, blåögd och kristen” och därmed kunde sägas vara en del av majoritetssamhället. Dessutom visade han sig ideologiskt vara något av en fascistisk urtyp.

De dömda i Danmark har rötter i bland annat Nordafrika och Mellanöstern, de är muslimer och dådet som planerades var religiöst motiverat. Fallet är med andra ord ett politiskt minfält. Vem vill anklagas för att skuldebelägga en redan utsatt och misstänkliggjord minoritet?

Att förlägga hotet till höger är på så sätt mycket tryggare.

Men den lyxen kan inte polisen unna sig.

Enligt Europols senaste rapport om terroristaktiviteter inom Europa, Te-Sat 2012, är separatism, islamistisk extremism – eller ”religiöst inspirerad terrorism” som Europol numera kallar det – och vänsterextremism fortfarande betydligt större problem än högerextremism.

Det gäller Breivik till trots även i Norge.


Detta tar tyvärr udden av avslöjanden från SD och sympatisörer när det gäller terroristhot. Det blir liksom inte ett hot som media döljer längre och dessutom sätts det i ett sammanhang som gör att svenskar inte känner sig hotade.

....måste dela inlägget på två, för långt.

Mats sa...

Och sedan:
Igår meddelade Försvarsmakten att risken för terrorhot är förhöjd med hänvisning till ”ökad aktivitet inom vissa våldsbejakande miljöer där aktiviteten bedöms vara riktad mot Sverige och svenska intressen”.

Den kryptiska formuleringen kan förstås syfta på högerextrema grupper.

Men statistiken talar för att hotet kommer från annat håll.


Men eftersom folk i Sverige knappast känner sig hotade av detta ändå så ger det inget för SD's del. SÄPO och försvarets hantering av hotet ger mer intryck av paranoja (som dom måste ha inslag av).Om inte SÄPO och försvaret kan skrämma upp folk för ett islamskt hot så kan nog inte SD det heller. Hos Betner så sa dessutom Åkesson att han inte trodde att folk upplevde hotet från islam speciellt påtagligt/överhängande och hans kritik mot islam låg inte åt det hållet, men det gäller Åkesson. Hänger man på SÄPOs varningar för mycket så är risken att bli en version av "vargen kommer".

"SCB:s senaste PSU bekräftar att svenska folket knappast tycker att (SD) är på rätt väg."

Jag tror att det skulle vara bra att fokusera mer på att anklaga de som har ansvaret för invandringen och mindre på enskilda negativa företeelser bland invandrarna. I längden tror jag att SD är på rätt väg eftersom jag jämför väldigt långt bakåt.

"Och ett fråga till Mats, som kanske kräver en viss intellektuell ansträngning: kan du ge några exempel på att svensk lagstiftning har anpassats efter muslimska önskemål?"

Egentligen inte. Men lagar som ses som negativa av väldigt många svenskar (som FRA) har motiverats med hotet från islam. Annars handlar det mer om att Ullenhag besöker moskeer och skämmer ut sig.

"Vilka gränser är det som flyttas?"

Om du syftar på lagpraxis och inte lagar så har gränserna för hur lagen om religionsfrihet ändrats en hel del. På väldigt kort tid har det ändrats till att nästan helt handla om att ge religiösa (muslimer) rättigheter på bekostnad av icke-troende. Enligt nuvarande norm så ses kritik av islam som rasism, som det stod i artikeln till sydsvenskan som jag länkade till. Ullenhag har sagt att islam numera är en del av det svenska samhället och han tycker att vi ska vara stolta över det. Jag anser att islam innehåller ett åsiktspaket som vi verkligen inte ska vara stolta över att det fått fäste i Sverige.

"Har så mycket som en enda lag ändrats i riktning för att tillmötesgå muslimska önskemål?"

Inte som jag kan peka ut nu, men fråga om några månader igen så tror jag att svaret kommer att bli annorlunda. Majoriteten i samhället bestämmer lagarna (via riksdagen) och när dne muslimska gruppen ständigt växer och samtidigt fjärmar sig från oss så tror jag att det är oundvikligt.

Robsten sa...

"Jag tycker det har blivit tråkigt här sen Anonym började kommentera. "

Jag tycker väl också nivån har sänkts, men det är ju bara att ignorera om man så vill. Ingen tvingar en att svara, eller ens läsa vissa kommentarer. Vi är alla dåliga på att helt enkelt strunta i det som man inte vill ha att göra med. På stan går det bra, om en berusad människa skriker en massa otidligheter så går vi bara förbi utan att bry oss. Men om någon skriver förvirrade saker och kastar ur sig befängda anklagelser på nätet måste vi på något sätt bry oss och bemöta. Varför då?

Robsten sa...

Mats här tog upp en bra liknelse med att spela schack med någon som inte följer reglerna, drar pjäserna hur den vill, välter pjäser och kackar ned brädet. Vad gör man då? Försöker påtala att man skall följa reglerna samt förklara reglerna? Ja visst, ett par gånger kanske, sedan lämnar man helt enkelt spelet för att spela med någon som åtminstone inte kackar ned brädet.

Robsten sa...

Och skall man ändå tjafsa, är det helt lönlöst att diskutera själva sakfrågan. Det enda som är relevant att diskutera är debattreglerna, argumentationstekniken och påtala mönster i bristerna på just dessa områden.

Låt mig ta ett exempel. När sakargument förs fram så kontra A men "ni försöker dölja ert naziförflutna". Fullständigt horribelt och bryter mot alla logiska debattregler. Det finns inte ens ett "ni" här. Vi är alla enskilda personer och denna blogg är partiobunden (men uppenbart systemkritisk självklart), det finns alltså inte ens ett "ni".

Dessutom kan man ju alltid kontra med detta "ni försöker bara dölja". När ett sakargument dyker upp som inte kan försvaras kan man alltid köra med detta. Tjänar som en dimmridå för att det inte skall bli uppenbart att man har förlorat diskussionen, kan ALLTID användas. man skulle kunna använda det i riksdagens talarstol, men det skulle bli för penibelt. Argumentets dunkelhet och inneboende vida begrepp gör att ingen heller orkar dissekera frågeställningen. Det finns ju inte ens ett "ni" vilket ytterligare avhåller människor från att dissekera det hela.

Anonym sa...

Det enda problemet här är er vägran att se er egen politiska riktning i dess faktiska historiska perspektiv.

Ni skulle slippa grina så mycket om ni liksom hardcorenazisterna stod för er politiska historia och hur denna påverkar er politik idag.

Robsten sa...

"Ni skulle slippa grina så mycket om ni liksom hardcorenazisterna stod för er politiska historia och hur denna påverkar er politik idag."

Bla, bla, bla bla.

Anonym sa...

"Och skall man ändå tjafsa, är det helt lönlöst att diskutera själva sakfrågan."


Jo jag vet det för OM ni skulle diskutera att din partiledning hyllat mordet på en statsminister samt reciterat nazitexter så skulle ni vara tvungna att ta ställningpå riktigt till detta och INGET är ju svårare än att ta ställning till än politiska ledare som som skickar ut två helt olika budskap.

Anonym sa...

"Enligt Europols senaste rapport om terroristaktiviteter inom Europa, Te-Sat 2012, är separatism, islamistisk extremism – eller ”religiöst inspirerad terrorism” som Europol numera kallar det – och vänsterextremism fortfarande betydligt större problem än högerextremism."


Bara i Sverige har omkring 25 människor mördats av högerextremister sedan 80 talet med politiska motiv.

Robsten sa...

På tal om vaddå? Det där är inget som denna blogg har med att göra eller överhuvudtaget intresserar sig för, lika lite som socialdemokrater eller folkpartister brukar göra. Vi fördömer allt politiskt våld i alla former och all terrorism. Slut på meddelandet och inga ytterligare kommentarer kommer att ges i denna fråga.

Anonym sa...

"Fullständigt horribelt och bryter mot alla logiska debattregler"

Det är inte horribelt på något annat sätt än att det kräver att SD anhängare är ärliga om sitt politiska ursprung och att partiets företrädare är konsekventa och inte motsäger sig själva i sin gärning.

Det går inte att påstå sig värna frihet santidigt som man likställer homosexualitet med pedofili.


Ert största svek mot både dom som röstar på er och dom som inte gör det är era kluvna tungor.

Anonym sa...

"Vi fördömer allt politiskt våld i alla former och all terrorism."


Nja det gör ni inte.Ni uppmanat t.ex till våld mot muslimer genom att kräva staten selektivt inskränker deras religionsfrihet genom att förbjuda byggande av muslimska kyrkor

Anonym sa...

"et där är inget som denna blogg har med att göra eller överhuvudtaget"


Det är märkligt.Varför ingriper du då inte mot att Mats publicerar den statistik på vilken jag svarar?

Swedish Dissident sa...

Men ta bort idioten - det handlar inte bara om att ignorera hans dumheter utan om att han förstör flödet/läsningen helt och hållet.

Anonym sa...

Hobbyfilosofen och högerextremisten Nomen Nescio som sannolikt skrivit kommentarerna ovan till uppgifter om islam som han hittat på Wikipedia är noga med att hans konstruktioner inte ska ifrågasättas.

Så noga att han raderar allt ifrågasättande av hans hatretorik på hans egen blogg varefter han går i polemik med dom han censurerar på andras bloggar för att sen slutligen kräva att han får moderera även andras bloggar.

Swedish Dissident sa...

Robsten har sin blogg och jag min, och det är upp till honom om han vill dras med dig. Även den välformulerade liberalen "Nisse" - en återkommande och läsvärd debattör - har uttryckt sitt ogillande för din rättshaveristiska verksamhet, och gissningsvis finns det fler som är rätt trötta på densamma. Det handlar inte om "censur" utan om att du är en enerverande imbecill.

Anonym sa...

Du partifilosofen....jag har lagt upp ett inlägg i din blogg där vi kan diskutera vem av oss som är idiot med utgångspunkt i ditt trollande i frågan här) och fascisttrollet Benke (din publik) kan ju vara åskådare?

Då slipper du ju parasitera på andras bloggar med ditt trollande?

Skulle inte det kännas fint för dig att lära dig innebörden i begreppet KONSEKVENS?

Robsten sa...

Jag kan ju inte sitta och filtrera någon manuellt, då får jag införa någon slags inloggning.

Robsten sa...

Vi prövar med att man logga in sig på ett konto. Men det är ju märkligt att ni inte bara kan ignorera oönskade kommentarer. Det är ju bara att inte bry sig. Men många kan helt enkelt inte låta bli att bry sig om någon som kommenterar, själv gör jag det hur lätt som helst (nåja).

Anonym sa...

Jag anser att Anonym snyltar på Swedish Dissidents storhet, det är väl ingen som tror på allvar att Anonym skulle vara kapabel att skapa en egen blogg som någon besöker för att diskutera? Klarar man inte av de enkla regler som gäller för att inte censureras på Swedish Dissident så är man inte kapabel att diskutera överhuvudtaget.

Vad internettroll som Anonym inte fattar är att en blogg oftast är privat och inte en officiell nyhetssida med folk anställda. Tragglandet att läsa igenom allt strunprat från Anonym bara för att göra en rättvis sållning belönas med att Anonym öser på med ännu mer rappakalja. Jag anser inte att en bloggägare har någon skyldighet att ta emot en massa skit från ett mentalt kalhygge i det oändliga som inte har någon respekt alls för att han överhuvudtaget får vara med och diskutera. Den typen av "censur" är acceptabel för mig.

Det handlar ju inte om åsikter från Anonyms sida utan det är bara påståenden som staplas med i princip ingen länkhänvisning.

Jag funderade ett tag på att använda hans inlägg för att visa hur illa antirasister beter sig på nätet, som en motpol mot kritiken mot hur det kan se ut i inläggskedjor på avpixlat (som jag hört av Nisse). Typ "sluta gnäll på avpixlat Nisse, kolla hur antirasisterna beter sig istället". Men det hade inte varit hållbart, idiotin skiljer sig för mycket från andra antirasister.

Hans inlägg om någon anlagd brand hos en sverigedemokrat, kommentaren till det visar på en väldigt nonchalant(!) syn på politiskt våld och hade kunnat vara användbart tänkte jag ett tag men eftersom Anonym är så långt under nivån för alla andra antirasister så insåg jag att det inte var någon idé.

Anonym sa...

Mats: Till saken hör också att Anonym/Micke har terroriserat bland annat Axess och Tino Sanandaji, och nu även Robsten. En rättshaveristisk profil, helt klart, som förmodligen kommer att vandra vidare till nästa webbplats och tigga om uppmärksamhet likt en virtuell bettlare:

http://henrikalexandersson.blogspot.se/2009/11/gor-fororterna-till-tigerekonomier.html

http://www.axess.se/blog/post/2011/07/03/mer-om-multi-vs-mangkulturalism.aspx