måndag, juli 09, 2012

Politiker har nedmonterat vårt försvar
Som utgångspunkt för en försvarspolitisk diskussion kan man med fördel utgå från Lars Wilderängs bok "Midvintermörker". Den handlar om ett tänkt scenario där ryssarna uppfattar att deras intressen, bl. a. attentat mot deras gasledning under Östersjön, allvarligt kränks. En större övning övergår på ett kuppartat sätt till en attack mot Sverige, varvid Gotland invaderas. Specialstyrkor slår till mot strategiska punkter över hela landet och vitala delar av infrastrukturen slås ut. Att denna kupp görs möjlig beror på Sveriges besinningslösa avveckling av försvaret. 


Wilderäng har gjort en gedigen research under arbetet med boken. Tyvärr fick han hela tiden skriva om boken eftersom nedmonteringen av vårt försvar går i en sådan takt att författaren helt enkelt inte han med i sin research. I boken beskrivs också den svenska naiviteten på ett utmärkt sätt. Sverige har klarat av den senaste tidens konjunkturnedgång bättre än stora delar av övriga västvärlden, men på många områden är vi faktiskt världsmästare på naivitet. Inget annat folk på jorden har politiker som torde leva i en sådan drömvärld, vilken mest liknar omslagsbilderna på Jehovas Vittnens tidningar, inramade av sockervadd. 


I själva verket står i dag Sverige utan något reellt försvar av den egna nationen. Vi undrar om ansvariga politiker förstår vidden och allvaret av detta. Förstår de vilket oerhört ansvar som egentligen vilar på deras axlar? I dag skulle vi inte kunna försvara Gotland vid ett invasionsförsök, knappast någon annan del av landet heller. 


Politiker som vill spara in pengar på försvaret underdriver Rysslands militära kapacitet. Det finns också en tendens av försvarsvänner att något överdriva samma kapacitet. Jag har skummat skriften "Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv" från FOI. Ryssland håller på med en omställning och modernisering av hela sitt försvar. Enligt uppgifter kommer Rysslands framtida försvar mer ta formen av ett snabbt insatsförsvar. Tröga truppstyrkor skall ersättas av tekniskt avancerade lättrörliga, snabba slagkraftiga styrkor. Hela omställningen är dock beroende av att den ryska ekonomin går relativt bra. Många reformer ligger på is p.g.a. bristande ekonomiska resurser. Det Ryska försvarets framtida utveckling är intimt förknippad med den ryska ekonomiska utvecklingen. 


Ett starkt svenskt försvar tjänar inte bara en avskräckande effekt för presumtiva invasionsarméer, en lika viktig effekt är att stärka Sveriges position vid olika förhandlingar och internationella möten. I grunden spelar militär styrka en avgörande roll vid olika förhandlingar där det existerar intressekonflikter. Ett mjukt och ihåligt försvar väcker dessutom förakt hos de flesta starka nationer världen över. Dessutom skall ett modernt insatsförsvar kunna göra insatser vid nationella katastrofer av skilda slag. Vi kan tänka oss katastrofsituationer av allt från översvämningar till allvarliga terrorhandlingar. Lagstiftningen angående försvarets befogenheter nationellt bör förändras så att vi kan använda oss av militären på ett adekvat sätt vid olika katastrofer. Att referera till de omtalade skotten i Ådalen är inte längre relevant i vårt globaliserade tidevarv.


En del bloggar av intresse behandlar försvarsfrågor som Wiseman's Wisdoms och Lantvärnet. Det vore bra om fler debattörer i olika fora tog upp och dryftade försvarsfrågor. Våra politiker får stöka runt med försvaret lite väl obehindrat och utan kritiska frågor. Andelen feminister, pacifister och andra liknande världsfrånvända riksdagsledamöter är oroande hög i vår riksdag. De bryr sig inte ett dyft om vårt försvar och får de härja fritt, vilket de i viss mån fått göra hitintills, så har vi snart inget försvar alls kvar. Det kliar i fingrarna på alltför många riksdagsledamöter att få omfördela resurserna från militärt försvar till nationella traumacenter om blixten slår ned och människor blir chockade av smällen. 

Länk Midvintermörker Bokus

Länk Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv FOI

Länk Lantvärnet

Länk Wiseman's Wisdoms

13 kommentarer:

Anonym sa...

Ett starkt försvar skapar också en balans i världen, alltså om alla har ett någorlunda starkt försvar så blir krig mer avskräckande. Jag tycker att det ingår som respekt till internationell lagstiftning också att alla länder har ett starkt försvar.

Robsten sa...

Ja, precis. Skulle ju också bli någon slags balans om alla hade ett svagt försvar, men det fungerar inte i praktiken som alla vet. Räcker med att en nation skaffar sig ett starkt försvar så är det kört.
Någon internationell överenskommelse tror jag inte är möjlig, det hela är så beroende av ekonomin. Vem skulle vilja tvinga Grekland att stärka sitt försvar nu?

Anonym sa...

Hade inte riktigt förväntat mig att Anders Borg skulle promota islam i Sverige.
Läs här

Är det här vad gemene antirasist står för? Det brukar talas om att ni har andra grundläggande värderingar - ja, det kan man nog lugnt påstå.


Han var tydligt oroad över att stora invandrargrupper från Somalia, Irak, Eritrea och Afghanistan inte skulle känna sig delaktiga i Sverige. Därför menade han att det är mycket viktigt att inte stöta bort dem, även om de kanske har en annan syn på jämställdhet än den som är dominerande i Sverige. Han ansåg till exempel att huvudduk inte ska få hindra flickor från att delta i skolan.

90 procent av kvinnorna med bakgrund i Mellanöstern är inte sysselsatta, det är ett stort jämställdhetsproblem.

- Vad ska vi göra åt det? Det första måste vara att flickorna får en sådan utbildning att de kommer in på arbetsmarknaden, sa han.


:-)
Tjahapp! Så var problemet med arbetslöshet bland kvinnor från mellanöstern löst.

Kastor sa...

Finns det någon anledning att överhuvudtaget ha ett försvar?Sveriges tid som oberoende nation är förbi och kommer så att förbli.Diskussionen om ett försvar blir därför meningslös.För att travestera Huxley"välkomna till du nya sköna värld".

Robsten sa...

Ytterst bestämmer ju svenska folket om Sverige skall vara en oberoende nation, eller inte. Vi har allmänna val och en röstsedel kan inte diskuteras bort.

Kastor sa...

Det är naivt att tro Sverige är en suverän stat vårt beroende av vår omvärld är om inte totalt så i rask takt att bli.
Utvecklingen är irreversibel, vart fråga någon inom den allt större gruppen av utopister.

Robsten sa...

Nähe. Vi har full frihet och gå dit vi vill. Med ditt resonemang skulle vår demokrati vara helt meningslös.

Robsten sa...

Ingenting hindrar att vi inför gränskontroller igen. Samma med immigrationen och rörligheten av arbetskraft. Frankrike införde gränskontroller inom loppet av ett par dygn, inga problem.

Vi kan inför restriktioner av handeln också, om vi vill. Det vill dock inte jag göra. Det här är ett passiviseringssnack. Vi kAN inte göra något, acceptera utvecklingen. Tyvärr, jag går inte på det.

Anonym sa...

@Kastor, det beror ju alltid på vad du menar med beroende. Modern teknik, och även mindre modern, underlättar för samarbeten men samarbete är inte samma som att vara beroende av varandra för evigt.

Det är tragiskt när åsiktsinriktningar medvetet används som skäl för att starta krig. Nationalismen på 30 och 40-talet och nu används kulturnationalismen som skäl för att Sverige ska kriga i Afghanistan. Flickor förbjuds gå i skola Afghanistan och denna kulturella skillnad mellan Sverige och Afghanistan ses som skäl för att ha svensk trupp i Afghanistan. Det är möjligt att ta vilken lära som helst som skäl för krig tyvärr. Även religioner har använts på samma sätt genom historien.

När det gäller försvaret så tror jag på att ha allmän värnplikt i någon form vid sidan av ett mer elitinriktat försvar. Som vi har det nu så undergräver man den allmänna viljan att försvara oss som grupp.

Anonym sa...

Man ska kanske inte glömma bort att de nationalistiska strömningarna på 30 och 40-talet i hela Europa och även övriga världen användes som drivkraft för att försvara demokratin och försvara andra länders rätt till suveränitet. Det var ju knappast så att nationalismen enbart existerade i Tyskland.

Anonym sa...

Efter intervjun med Anders Borg i tidningen dagen så finns det ingen anledning att ta honom eller moderaterna på allvar längre. Börjar man kompromissa (milt sagt) med kvinnosyn och annat bara för att få rösterna från den halva miljon muslimer som finns i Sverige så har man förverkat rätten att bli förtroendevald enligt mig.

Anders Borg vet naturligtvis att det är en stor del av muslimerna i Sverige som har en negativ attityd till kvinnor, gråzonen är förståss störst. Muslimer har tidigare, ej frivilligt kanske, tagit intryck av svensk kvinnosyn och en del har ansträngt sig för att anpassa sig. Om Borg får härja fritt så är det förståss slut med anpassning. En minoritet av muslimerna har assimilerat sig själva gradvis till det svenska men behållt muslimska traditioner i någon konstig försvenskad form. Bland dessa muslimer kan det vara vanligt att man till exempel inte ber 5 ggr om dagen utan ber ikapp på kvällen. Många muslimer anser att detta är lite fel men att det ändå är ok. Med moderaterna i riksdagen så kommer denna grupp antagligen att gradvis minska.

Robsten sa...

Det kanske är hans liberala ådra som talar. Tittar man på tidiga intervjuer med Borg så baxnar man. Kanske skall man inte ta dessa intervjuer på allvar. Hoppas m går till val på vad Borg säger, så får folk välja själva.

Anonym sa...

Men även om Borgs uttalanden inte ska ses som representativa för moderaterna när det gäller kvinnosyn så säger det en del om miljön inom moderaterna. Moderaterna sitter ju i ledningen för landet och det kanske inte är så konstigt att Sverige har flest antal våldtäkter i Europa? Att just det skulle ses som något större problem inom moderaterna är ju inte speciellt troligt.