måndag, juli 30, 2012

Vi behöver inte fler politiserade forskare


I en artikel på DN-debatt går rektorn för Stockholms universitet, Kåre Bremer samt två andra medarbetare på samma universitet ut och propagerar för ökade forskningsanslag inom områdena humaniora och samhällsvetenskap. Bakgrunden är regeringen forskningsproposition där en satsning på naturvetenskaperna är tydlig (dock får en del mindre högskolor som sysslar med högteknologi också mindre anslag). Enligt undertecknarna så behövs samhällsvetenskaplig forskning för att "förstå oss själva och vår komplexa värld". Som exempel på viktiga områden där humaniora kan spela avgörande roll för samhällsutvecklingen skriver författarna så här.


Andra frågor är vad tillför immigrationen? Vilka problem kan främlingsfientligheten skapa? Vilken är religionens roll tvärsöver kontinenten?


Om vi nu skall ägna oss en helt objektiv forskning så skulle vi undersöka om vår nuvarande immigration verkligen tillför oss resurser när vi väger både fördelar och nackdelar. Man får uppfattningen att samhällsvetarnas representanter i denna artikel redan bestämt sig i frågan. Detta förhållningssätt skulle vara omöjligt inom naturvetenskaperna och skulle innebära ett underkännande av både den vetenskapliga inställningen och forskaren själv. Har våra statsfinansierade forskare fastställt en exakt definition på "främlingsfientlig" eller är användandet av begreppet redan det ett underkännande i objektivitet?   


Rektor Bremer stämmer upp ett högtidligt anslag i tonen när han deklarerar att humaniora "ger oss grunderna för att utveckla det öppna och demokratiska samhället". Läser man vad samhälls- och statsvetare publicerat i våra rikstäckande morgontidningar får man intrycket av att de flesta publicerade statsvetare inte har en susning om demokratins grundstenar, nämligen att medborgarna får tycka annorlunda än den politiska eliten. Vi får vara för en restriktiv immigrationspolitik utan att kallas "främlingsfientlig". I ett öppet samhälle blir inte lastbilschaufförer uteslutna för att de har fel åsikter. Hur många undersökningar om fackföreningarnas åsiktsdiktatur har våra samhällsforskare gjort? 


Titta vi lite på de publikationer som samhälls- och statsvetare producerat för att "förstå oss själva och vår komplexa värld" så hittar vi t.ex. Bo Rothstein som i expressen ger tips på hur SD kan "kväsas" av Carl Bildt, LÄNK Expressen


Statsvetaren Maud Eduards och sociologen Carin Holmberg propagerar och stödjer i en DN-artikel 1012-03 Maria Sveland och extremfeminismen. Förstå oss själva och vår komplexa värld? Ytterligare kommentarer överflödiga, LÄNK DN.


Magnus Hagevi, docent i statsvetenskap skriver i en SvD artikel 2010 om att religionskritiker ofta är "främlingsfientliga". Forskningen kunde vara seriös om objektiva begrepp användes, som t.ex. att "människor som är kritiska till en generös immigrationspolitik ofta är kritiska till praktiskt religionsutövning". Hagevi sänker sig dock långt under denna nivå. Han använder flitigt begrepp som "xenofobisk". Fobi är ett psykiatriskt begrepp och skall företrädesvis användas av psykiatriker. På det svepande och slarviga sätt Hagevi använder dessa begrepp borde fått honom underkänd i grundskolans högre årskurser, i en perfekt värld. Dessutom anas en slutsats där religionskritik per se misstänkliggörs. Skall detta vara oberoende forskares uppgift? LÄNK SvD Hagevi.     


Björn Johnsson, statsvetare och forskare vid Malmö högskola ger pigga tips på hur de etablerade gammelpartierna bäst skall bekämpa SD. Hade forskare i Ryssland tagit en sådan partipolitisk ställning hade vi alla skrikit "DIKTATUR!" i högan sky. Nu är vi i Sverige och toleransen med att statsfinansierade forskare direkt tar partipolitisk ställning når höjder vi aldrig skulle acceptera i något annat land. LÄNK DN-debatt, Johnsson.


Värst av alla är professor emeritus i statskunskap, Olof Ruin. Jag skulle kunna göra en lång lista på artiklar där Ruins övertramp är så grova att de inte skulle ha accepterats ens i Ryssland. Vi nöjer oss med en artikel där Ruin tillåter sig denna inte helt opartiska kommentar, "Sverigedemokraterna som har en bakgrund och åsikter som är direkt otäcka.". Inte bara bakgrunden (som Ruin anser sig inte behöva redogöra för) utan även åsikter är otäcka. Hur var det nu med öppenhet och demokrati? Har du fel åsikter om immigrationspolitiken är dina åsikter "direkt otäcka". Det är knappast öppenhet och det är absolut inte demokrati. LÄNK, DN-debatt, Ruin.


Vi behöver inte en politiserad forskarkår som drar "vetenskapliga" slutsatser enligt se senaste politiska trenderna och hela tiden med baktankar om den egna framtida karriären. Partierna har i vårt land resurser att driva sina egna valkampanjer, som de kan lägga på att driva kampanj mot SD, om de så önskar. De pengar skattebetalarna ger till forskningen skall gå till något som med lite god vilja kan kallas forskning, inte draghjälp för att minimera SD:s opinionssiffror så att de etablerade partierna kan behålla sina mandat och de därmed förknippade partibidragen. Man anar, med en gnutta konspiratoriskt tänkande, att författarna till artikeln av Bremer med flera utlovar ytterligare stöd i kampen för att minimera SD:s mandat, bara samhällsvetenskaperna inom universitetsvärlden får ytterligare pengar i nästa forskningspropp. Sådant hör definitivt inte hemma i ett "öppet och demokratiskt" samhälle. 


Länk DN-debatt       

14 kommentarer:

matssvensson4 sa...

Väldigt bra skrivet Robsten.

Robsten sa...

Tack Mats ;-)

Alexander sa...

Det här var ju riktigt skrattretande. För det första kan du inte tillskriva humanvetenskapen och samhällsvetenskapen samma krav som tillskrivs naturvetenskapen. Om det skulle göras hade det ju inte behövts tre olika vetenskapsgrenar. För det andra är all vetenskap alltid politisk, det är snarare naturvetenskapen om låtsas som att den inte är politisk, vilket kan bli problem, se exempelvis rasbiologi, nazism och fascism. Du talar som om det fanns ett neutralt och objektivt språk, det finns det inte. Naturvetenskapen ger istället en reducerad bild av komplexiteten i samhället.

Sen måste du, likt så många SD:anhängare, lära dig att skilja på att få uttrycka sina åsikter och att få sina åsikter omtyckta. Svenska forskare inom humaniora och samhällsvetenskap är överens om att SD har både en förkastlig historia och otäcka åsikter idag. Det är en värdering och inte ett hindrande av SD att uttrycka åsikten, vilket är precis vad demokrati och öppenhet handlar om, att få sina åsikter grundligt värderade och granskade. Tyvärr för SD fallerar deras argumentation på flera olika plan, vilket både forskare och journalister med olika framgång och tydlighet förklarar.

Nisse sa...

@Alexander...

Om svenska samhällsvetenskapliga forskare vore överens om att (SD) har "otäcka åsikter" vore väl det ett problem i sig? Det skulle betyda att alla gör samma värdering, vilket varken framstår som rimligt eller sunt för fri- och oberoende forskning.

Nu tror jag i och för sig inte att det finns någon sådan unison åsikt i samhällsvetarkåren. Däremot har inte alla samhällsvetare tillgång till DN-debatt för att föra ut sina egna politiska uppfattningar och skriva under med sin forskartitel.

Robsten sa...

"Det här var ju riktigt skrattretande. För det första kan du inte tillskriva humanvetenskapen och samhällsvetenskapen samma krav som tillskrivs naturvetenskapen."

Vilket jag inte gjort, det hindrar inte att forskare skall kunna sväva ut i allmänt tyckande. Då behöver vi inga forskare alls.

Robsten sa...

"Du talar som om det fanns ett neutralt och objektivt språk, det finns det inte. "

Är man ung har man nog svårt att tro det, men faktisk finns det faktiskt det.

Robsten sa...

"Sen måste du, likt så många SD:anhängare, lära dig att skilja på att få uttrycka sina åsikter och att få sina åsikter omtyckta."

Du behöver inte lära en SDare detta, tro mig.

Max sa...

Alexander,
att det skulle råda konsensus inom forskarvärlden om SD stämmer turligt nog inte (min bedömning efter att ha jobbat ett drygt decennium inom samhällsvetenskaplig forskning). Lika lite som det råder konsensus om något annat parti. Poängen med vetenskap (särskilt då sam och hum) är att motverka sån DDR-liknande konsensus. Du vet, när det råder total konsensus kan det "lätt bli problem, se exempelvis rasbiologi, nazism och fascism." Eller ta vetenskapen i sovjet och socialistiska samhällen. Forskare är som folk i allmänhet dvs de har olika åsikter om politik. En del forskare är marknadsreligiösa, andra är socialister och tror fortfarande på Lenin, eller är Folkpartister (vanligast inom sam skulle jag tro). Och en del har åsikter som ligger nära SD - att de inte flaggar med det på DN debatt är en annan sak. (Sen stämmer det heller inte att all vetenskap är politisk, även om just hum och sam lätt infekteras och utnyttjas av politiken, men det är en annan diskussion). På sikt är det enda rimliga att hålla isär vetenskaplig praktik och partipolitik, den senare handlar om vilket samhälle medborgarna vill ha och den förra står till medborgarnas tjänst.

Nisse sa...

Att strypa anslagen till samhällsvetenskaplig forskning är ett trubbigt instrument om man vill komma åt politiserade forskare. Det är antagligen svårt att hitta några partipolitiska ställningstaganden i den vetenskapliga publicering som ovannämnda forskare producerat.

Snarare är det oskicket att legitimera politiska åsikter med en yrkestitel som är problemet; ett oskick som pågår så gott som dagligen på centrala mediers debattfora och i TV-studior där forskare glatt ikläder sig en expertroll - som i själva verket bara är vädring av den egna politiska uppfattningen.

Skulden för detta faller förstås på media, men också på ett akademiskt kollegialt klimat där man låter forskare som torgför en politisk agenda under neutralitetsflagg komma undan med det utan kritik från kollegor.

matssvensson4 sa...

@Alexander:
"Svenska forskare inom humaniora och samhällsvetenskap är överens om att SD har både en förkastlig historia och otäcka åsikter idag."

Men innebär inte titeln forskare nånting då menar du? Det tog mig nästan två minuter att forska fram den här sidan från en av SD's främsta motståndare, EXPO.
http://skola.expo.se/sverigedemokraterna_107.html

Jag citerar därifrån:
Sverigedemokraterna beskrivs ofta av utomstående bedömare och politiska motståndare som ett rasistiskt parti. Partiet har dock sedan starten tagit avstånd från rasism. Ändå är Sverigedemokraternas hjärtefråga motståndet mot invandringen och främmande kulturinslag. Anledningarna till varför partiet är emot invandringen är många.


Väldigt illa pålästa människor (för att uttrycka det snällt) brukar prata om SD's mörka historia utan att egentligen veta vad de pratar om. SD har aldrig betett sig illa mot folk om man till exempel jämför med sossarnas historia eller gamla bolagshögern (moderaterna). Det mörka har bestått i att massor med folk som var negativa till massinvandringen snabbt insåg att SD var det mest bärande som skapats av "extremhögern" i Sverige vilket drog till sig anhängare från mindre framgångsrika ideologier (=nazister). Efter åratal av att skapa struktur och försöka ha rättvisa och förankrade (och nödvändiga) uteslutningar och specialregler för mötessammankomster så har vi SD som det ser ut idag. Kampen för att skapa ett nazist och rasistfritt parti har knappast varit friktionsfri.

"Det är en värdering och inte ett hindrande av SD att uttrycka åsikten"

Fast väldigt många som påstår att SD stöter sig mot deras värderingar har inga konkreta värderingar utan staplar bara en massa floskler på varandra. Dom som uttrycker konkret och relevant kritik mot SD's värderingar respekterar jag (eller försöker att respektera i alla fall, lyckas inte alltid).

Robsten sa...

"Att strypa anslagen till samhällsvetenskaplig forskning är ett trubbigt instrument om man vill komma åt politiserade forskare. Det är antagligen svårt att hitta några partipolitiska ställningstaganden i den vetenskapliga publicering som ovannämnda forskare producerat."

Möjligt att du har rätt här Nisse, men mer pengar till humaniora kommer inte vi att äska i vår budget i alla fall. Vi kan helt enkelt inte göda detta.

matssvensson4 sa...

@Nisse:
"Snarare är det oskicket att legitimera politiska åsikter med en yrkestitel som är problemet;"

Tyvärr har just det förekommit även inom "extremhögern", även om det var över 10 år sedan. Tänker på Lars Janssons forskning om invandringens kostnader. SD var föredömligt försiktiga med att använda hans forskning som argument. Själv har jag inte varit lika återhållsam i diverse debatter...:-)

Robsten sa...

"Tyvärr har just det förekommit även inom "extremhögern", även om det var över 10 år sedan. Tänker på Lars Janssons forskning om invandringens kostnader. SD var föredömligt försiktiga med att använda hans forskning som argument. Själv har jag inte varit lika återhållsam i diverse debatter...:-)"

Här trycker jag på "gilla knappen".

matssvensson4 sa...

Tack Robsten. :-)