tisdag, augusti 14, 2012

Välfärd, immigration och demokrati


Håkan Boström har en egen DN-spalt där han skrivit en ideologiskt ganska intressant artikel. Boström tar upp förhållandet mellan välfärdssamhället och immigrationspolitiken, möjligen ur en liten annan vinkel. Det är för allt i världen inte svårt att hitta en annorlunda vinkel i ämnet, då det debatterats ytterst sällan på ett seriöst sätt (om än alls). Boström menar att välfärdssamhället inte kan bibehållas opåverkat med en massiv immigrationspolitik, men väl bibehållas i andra former. 

Boström menar dessutom att inga politiska aktörer eller partier öppet driver linjen innebärande en massiv immigration parat med en nedmontering av välfärdssamhället. Det är sant, men utesluter inte att politiska rörelser ändå kan ha detta i sin politiska agenda. Det är t.o.m. troligt att delar av alliansen kan ha en agenda med en massiv immigration som också innebär en nedmontering av vårt välfärdssamhälle. Det torde ligga i linje med det vi normalt kallar "nyliberalism". Att dessa politiska krafter inte öppet går ut med sin agenda beror sannolikt på att det inte är någon röstmagnet bland bredare lager av befolkningen. Ingenting motsäger heller att det åtminstone delvis går att smyga igenom en sådan agenda. På sätt och vis har vi redan tagit några första kliv på denna nyliberala stig. 

Boström tar upp en del forskning om solidariteten i multikulturella samhällen, som vi kan lämna därhän. Utan att själv titta på forskningsrapporter av detta slag är alla hänvisningar i princip värdelösa. Vi vet inte hur undersökningarna är uppbyggda, vilka parametrar de använt eller forskarnas objektivitet. Att skattemoralen minskar om statens utgifter ter sig oförståeliga eller huvudlösa är ingen nyhet. Vi kommenterar ändå en slutsats som Boström dragit av forskarrapporterna.

Däremot hävdar Hjerm och Schnabel att den subjektiva uppfattningen spelar en roll. Huruvida befolkningen upplever att samhället är splittrat eller sammanhållet har betydelse. Den ”etniska faktorn” kan aktiveras av politisk retorik som ställer grupper emot varandra. En slutsats man kan dra av detta är att ett pluralistiskt samhälle ställer nya krav på hur de politiska partierna beskriver verkligheten, samt hur de offentliga systemen utformas.

Nu är det så enligt enklare logik, att befolkningen kanske "upplever" samhället mer splittrat om det är mer splittrat. Detta med att "ställa grupper mot varandra" är precis det vi tidigare diskuterat, nämligen en nedmontering av välfärdsamhället. Det är samma sak med andra ord. 

Ett pluralistiskt samhälle ställer nya krav både på hur de politiska partierna beskriver verkligheten och våra offentliga system. Men i en demokrati skall detta ske med folkets goda minne. Det skulle undanröja samtliga de problem Boström tar upp här. Den enda "nackdelen" är möjligheten att det till allas förvåning uppdagas att befolkningen inte tycker som den politiska eliten. Man undrar också vad exakt Boström menar med "nya krav på hur de politiska partierna beskriver verkligheten". Är det inte exakt det den politiska eliten ägnat sig åt? Därefter kommenterar vi detta av Boström.   

Det krävs troligen mer kontroversiella åtgärder, som lägre ingångslöner och sämre anställningstrygghet, för att få ned arbetslösheten bland utlandsfödda. Den vägen bör dock användas försiktigt. Forskningen visar nämligen att inte bara arbetslöshet, utan även en urholkad trygghet, kan spä på motsättningar och främlingsfientlighet. 

Vi måste förändra (läs "urholka") vårt välfärdssystem för att klara den immigration vi nu ägnar oss åt. Det står utom allt tvivel och Boström har insett detta. Men var det verkligen detta vi ville? När blev folket tillfrågat? När debatterades frågan i riksdagen? När togs besluten? Av vem? Vilka valmöjligheter gavs åt valmanskåren? 

Jasså forskningen har visat att en urholkad trygghet (nedmontering av välfärden) p.g.a. massimmigration kan öka främlingsfientligheten (eller kritiken mot den förda immigrationspolitiken). Forskning har nog också visat att jorden är ett klot som roterar kring solen. Man drabbas osökt av misstanken att Boström bryr sig betydligt mer om risken för ökat stöd till immigrationskritiska rörelser än den urholkade tryggheten. 

Förmodligen krävs det lägre ingångslöner och kanske även lägre anställningstrygghet även för att få in helyllesvenska ungdomar på arbetsmarknaden. De gyllene åren kan vara över och vi får lära oss att vi inte kan bygga vårt välstånd på att mixtra med varandras datanätverk eller att uppträda med "performance art". Hur den ekonomiska krisen utvecklas ute i Europa den närmaste tiden lär visa sig inom en snar framtid. Kanske ser vi en framtid när även svenska ungdomar får böja sina ryggar för att snällt plocka blåbär under sommarlovet. Fördelen med detta är att vi då använder "närproducerad" arbetskraft, vilket Miljöpartiet enligt sina ekologiska principer borde applådera (men förmodligen inte gör). 

Den saknade pusselbiten i Boströms artikel är demokratin och folkets vilja. Sveriges befolkning har demokratisk rätt att vara med om formandet av vår framtid och hur samhället skall utvecklas. Boströms ända ambition är att peka ut en väg för ansatta politiker att navigera sig förbi de blindskär oönskade folkopinioner kan utgöra. Visionen är redan bestämd och fastslagen, den skall bara trumfas igenom utan att valmanskåren vaknar ur sin koma och kommer med obehagliga synpunkter på den redan fastslagna vägen. 

Länk DN

14 kommentarer:

Anonym sa...

Jag läste nyligen åter igen om "Ockhams rakkniv "(Occam's razor, Latin lex parsimoniae) som är en princip inom vetenskaplig metod vilken, det slog mig, lika väl kan appliceras inom nationalekonomi, sociologi, statsvetenskap eller för den delen vårt lands invandringspolitik.

William av Ockham formulerade principen på latin: Non est ponenda pluralitas sine necessitate. Han brukar även tillskrivas den alternativa formen Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem, trots att den formuleringen inte kan återfinnas i något av hans verk.
Detta kan översättas Mångfald skall inte förutsättas om det inte är nödvändigt, eller som det oftast uttrycks: krångla inte till saker i onödan.

Sug på den alla mångfaldsfanatiker: "Mångfald skall inte förutsättas om det inte är nödvändigt."

Alla relevanta observationer i dagens Sverige, dvs den som vågar se verkligheten som den är och se vad den rent hänsynslösa migrationspolitiken under appellen om "mångfaldens paradis" har lett till i vårt land och inte minst den utveckling vi kan skymta i fjärran för våra efterkommande borde beakta denna gamla princip både en och två gånger.

Mats sa...

Läser om tvångsäktenskap i Sverige som tydligen är väldigt svårt att komma åt eftersom det är en så total skillnad i tankesättet mellan svenskar och vissa invandrargrupper. Om en hel etnisk grupp anser att det är ok med tvångsäktenskap/barnäktenskap så blir det förståss inte så många anmälningar.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14874880.ab

I ett mångkulturellt samhälle så finns till slut inga grundvärderingar som folk något sånär kan enas omkring som riktiga. Det värsta är att respekten för de lagar som finns blir lägre och lägre vartefter som det blir fler och fler människor som tycker så olika att de inte ens förstår lagbrotten.

Mats sa...

Det finns visserligen en stor skillnad mellan svenskar och svenskar också. Som till exempel att antirasister inte är lika negativa till övergrepp på barn med tvångsäktenskap och omskärelse som "extremhögern" är.

Anonym sa...

Vad är "performance art"?
Rune

Robsten sa...

http://sv.wikipedia.org/wiki/Performance

http://en.wikipedia.org/wiki/Performance_art

Anonym sa...

"http://sv.wikipedia.org/wiki/Performance"
--------------------
Verkar av länken att döma vara samma som kallades "happening" för trettio år sedan.
Hur som helst var det så rörigt att det övergår mitt förstånd.
Rune

Anonym sa...

Det finns massor av substantiell forskning som påvisar stora problem med mångetniska samhällen, särskilt om det leder till stora inkomstskillnader mellan olika klasser och, oftast, etniska grupper. Jag törs påstå att detta är, mer eller mindre, sant och inte alls bara en massa "perspektiv". Exempel:

1. Amy Chua - World on Fire

2. Richard Lynn - The Global Bell Curve

3. Byron Roth - The Perils of Diversity

4. Tatu Vanhanen - Ethnic Conflicts Explained by Ethnic Nepotism

5. Frank Salter - On Genetic Interests


Demokrati korrelerar med både latitud och graden av etnisk homogenitet/heterogenitet:

1. Tatu Vanhanen - The Limitis of Democratization

2. Alberto Alesina et al - Public Goods and Ethnic Divisions https://files.nyu.edu/rf2/public/Teaching/alesinabaqireasterly_QJE99_publicgoodsethnicdiv.pdf

Man kan även addera viktiga böcker, som inte är uttryckligt kritiska mot mångetniska samhällen, som Steven Pinker - The Better Angels of Our Nature och David Buss - The Murderer Next Door, men som i kombination med ovanstående ger viktiga pusselbitar.

Mats sa...

Jag tycker att man ska komma ihåg att all brottslighet ökar i ett mångkulturellt samhälle. Det är inte så att det "importeras" kriminella individer som står för hela ökningen av antal brott. Invandrare som i sina hemländer aldrig skulle hamna i riskzonen att bli kriminella kan under kort tid genomgå något som nästan kan liknas vid en personlighetsförändring i Sverige.

Jag minns från en mellanösternresa när några yngre mycket fattiga arabiska pojkar kom till hotellet där jag bodde och hade en kamel med sig som turisterna erbjöds att sitta upp på för fotografering som dom sedan tog betalt för. Samma pojkar hade haft en helt annan födkrok om de hade vuxit upp i det mångkulturella getto som jag för tillfället lever i.

Mats sa...

Anonymisering och minskad social samhörighet är bidragande orsak till både brott och andra asociala beteenden människor emellan. En annan orsak är att skillnaden mellan människor används som rationalisering för att rättfärdiga brott. Jag har försökt att undersöka om brott invandrare emellan i mångkulturella getton beror på att olika invandrargrupper har en minskad samhörighet sins emellan. Det är svårt att hitta ett sådant samband men jag misstänker ändå att det kan finnas.

Robsten sa...

Ja helt rätt Mats, vilket jag har för mig att jag varit inne på i denna blogg.

Anonym sa...

Saken är ju att utan "mångkultur" inom en och samma stat och territorium så finns ingen rasism eller potentiella konflliktlinjer mellan olika folkgrupper. Därmed inte sagt att det inte kan finnas andra slags konfliktlinjer som en följd av inkomstskillnader, korruption, lokala och regionala olikheter och så vidare. Poängen är ju emellertid att dessa skillnader inte har en etnisk komponent, och att tidigare skillnader mellan lokala regionala grupper delvis kan lösas genom transformation då ett antal grupper uppgår i en makrogrupp, i vårt fall "svenskar". Det är inclusive fitness i ett nötskal. Det går förstås att vidga denna cirkel och innefatta såväl andra europeiska grupper som icke-européer, men frågan är till att börja med om det är önskvärt? Om det nu i varje fall är problematiskt att inkorporera tämligen eller rentav väldigt obesläktade grupper i den svenska makrogruppen så måste man ju åtminstone inse det och fråga vad det är man strävar mot? Men här finns ingen seriös och vederhäftig debatt. I stället ska man "utbilda" människor till att bli "toleranta". Det är fortfarande skrämmande många som tror på något slags esoterisk positivism, att om man bara "hittar rätt verktyg" så kan "vi lösa det tillsammans". Denna hemliga lära är dock tydligen så svår att bemästra att ingen når upplysning inom åtminstone sin egen livstid.

I övrigt tycker jag att Mats sa flera bra saker.

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Anonym sa...

Varför ska man utbilda folk i att bli toleranta när man kan utbilda dom att hata och på det sättet skapa en monokulturell fascistdiktatur där jag kan knalla omkring i uniform och koppel?

Robsten sa...

OK, jag låter denna kommentar stå kvar, som en engångsföreteelse.

Man kan inte "utbilda" folk i tolerans, det är en EGENSKAP, som testat t.ex. nr någon tycker olika, INTE lika där alla sitter och hurrar för varandra.

Monokultur hade vi historisk i vårt land, det har inget med fascism att göra. Vårt land har varit monokulturellt i tusentals år, dock aldrig fascistiskt. Däremot införde vi multikultur, utan att rösta om det eller att folket blev tillfrågat, odemokratiskt. När vi påpekar detta och anmäler en annan uppfattning blir mångkulturalisterna som galna, intolerant. Läs din kommentar igen och avgör spontant om den andas tolerans.