tisdag, juli 16, 2013

När gamla revolutionärer blir till skådespelare


Jag läser roat en artikel i DN av den före detta revolutionären Sven-Eric Liedman. Jag läser artikeln lite extra roat för att jag i min ungdom faktiskt läste böcker av Liedman och tror mig veta vad han faktiskt stod för, nämligen proletariatets diktatur där anhängarna av det som då kallades överklass skulle ställas mot en mur och avrättas. Nu talar inte Liedman om det samhälle och de metoder han skrivit böcker om för några decennier sedan. Nu angriper han dagens politiker för ideologisk hemlöshet och SD för rasism.

Nu råkar jag ha läst tillräckligt många böcker om den klassiska marxismen för att veta att denna ideologi förespråkade samma immigrationspolitik som SD, nämligen en restriktiv sådan. Om nu många blir förvånade kan jag berätta att enligt den ideologi som Liedman en gång bekände sig till, så sågs massimmigration som ett sätt för arbetsgivarna att pressa ned lönerna. Det kanske var den enda rätta analysen av den ideologi Liedman med sådan iver bekände sig till. Om detta minns Liedman tydligen ingenting, om vi skall döma av hans artikel i DN.

Liedman skriver så här i sin artikel.

Men socialkonservatismen tjänar som en motivering för rasismen.  

Ett påstående som inte härleds av Liedman och självklart inte bevisas, trots att SD:s partiprogram finns lättillgängligt på nätet. Bakgrunden till Liedman påstående lär vara att SD förespråkar en restriktiv immigrationspolitik, precis som renläriga marxisterna fordom gjorde. En marxism som Liedman bekänt sig till större delen av sitt liv och som aldrig anklagades för rasism. Vidare skriver Liedman så här.

SD gräver fram en ideologi från tiden före första världskriget.  

Nu är det så att samtliga dominerande ideologier härstammar från datum innan första världskriget, även marxismen som Liedman bekänt sig till. Man undrar om inte Liedman uppnått den ålder där minnet blivit hm… väldigt selektivt. Vidare skriver Liedman så här.

Nej, demokrati är ett fungerande sätt att ha olika åsikter och ideal utan att råka i öppen konflikt. Men då måste åsikterna och idealen också få komma till tals. Så är det sällan i dag.

Jag gnuggar mig i ögonen, detta är höjden av parodi. Liedman har större delen av sitt liv propagerat för proletariatets diktatur, inte demokrati. Nu skriver han alltså i DN om hur demokrati skall fungera. Det är inte sannolikt att jag och många andra väljer Liedman som läromästare i detta styrelseskick.

Liedman skriver kritisk om det han kallar ”New Public Management” (NPM) och det är riktigt att SD inom en del områden som skolan varit kritisk till detta. Däremot har SD inte någonstans talat om de ”röda stugor” i sin folkhemsideologi som Liedman lite föraktfullt försöker måla upp som SD:s ideal. Det är inget fel på röda stugor, men de flesta inom SD förstår att ett folkhem i dag måste bli en modern variant av den gamla modellen där de flesta fortfarande kommer att bo i städer och pendla till sina arbeten. En vision om ett modernt folkhem måste självklart vara realistisk och ta vår tid som utgångspunkt. Vi kan inte och vill självklart inte trolla bort datorer och mobiltelefoner. Dessutom fanns det baksidor med det gamla folkhemmet som vi självklart inte vill ha tillbaka. Till sist tar vi med detta av Liedman.

Med ett idylliserande samhällsideal ska fler än bara de renodlade främlingshatarna luras in i fållan. 

Varje parti bestämmer självklart själva vilka visioner och vilken modell av ett framtida samhälle de vill arbeta för. SD har valt att inte ansluta sig till visionen om ett mångkulturellt samhälle, ett samhälle som alltmer börjar visa sina brister och baksidor. Det räcker tydligen för Liedman att man tillbakavisar den mångkulturella visionen för att begrepp som ”idylliserad” skall plockas fram. ”Surt sade räven” ligger väl närmast till hands här. Är det något som "idylliserats" i dagens medier så är det den mångkulturella visionen. Senast var det en rapport från OECD där det uppenbart felaktigt påstods i både DN och andra tidningar att Sverige tjänade ekonomiskt på vår immigration. Ett påstående som vederlagts av både Tino Sanandaji och docent Jan Tullberg. Där både DN och SvD dessutom vägrat ta in en replik från Tullberg. Vad är detta om inte grov "idyllisering"?   

Självklart består SD inte av en samling ”främlingshatare”. Vi i SD reser och tar del av andra kulturer lika mycket som sympatisörer av andra partier. Att vi skulle vara fientliga till ”främlingar” är i det närmaste ett barockt påstående, då många av dessa ”främlingar” dessutom nuförtiden är medlemmar i SD. Däremot påstår vi att det är bättre, mera logiskt att hjälpa 100 människor i närområdet med mat, vatten och säkerhet än att låta en person, som dessutom har resurser att betala en människosmugglare, flytta till ett utanförskapsområde i vårt land. Dessutom väntar ofta ett liv i arbetslöshet och alienation för de som vi tar emot. Är det något ord Liedman borde förstå är det just alienation. Det är ett ord han ofta själv använde på den tiden han öppet erkände sig till proletariatets diktatur. 

24 kommentarer:

Anonym sa...

Ja, den artikeln av Liedman var väl ingen höjdare. Frånvaron av konstruktiv kritik mot (SD) är faktiskt dåligt för (SD) också. Resultat blir bara floskelkavalkader:

"(SD) är rasister!".

"Nehej då, vi är bara lite kritiska mot invandringspolitiken och tycker att den ska vara ansvarsfull (Åkesson™), och just det ja, det var visst lite med nationalism och svensk kultur också som också hade med saken att göra, fast vi gör vårt bästa för att dra den värsta 1900-talsgifttaggen ur de begreppen".

Ett av (SD):s motståndares problem, vilket också blir ett problem för (SD) är frånvaron av diskussion av det som är kärnan: nationalismen i (SD):s tappning. Som alla vet så är (SD):s nationalism icke-etnisk, med "öppen" svenskhet och allt, men precis som med all annan nationalism finns det en del följdfrågor som naturligt dyker upp. Som exempelvis hur man ska definiera den valda nationalismens grunder.

Åkessons försök att definiera svenskhet, vilket får förmodas vara detsamma som den "essens" det pratas om i principprogrammet, i termer av matlåda på jobbet och gardiner i fönstren var väl "sådär". Det blir tufft att bygga en politisk plattform, och än mindre nationer, på sådant.

Och det blir värre: inte nog med att grundvalarna är luddiga och skakiga. De resultat man drar ur dem, med olika klasser av invånare i ett land, från de som alltid har har matlåda och har haft det i generationer (infödda), de som har det ibland men jobbar på det (assimilerade) och till dem som aldrig har det, och inte vill ha det (icke nationsmedlemmar) reser en hel mängd med frågor: vad gör man med dem som inte vill ha matlåda på jobbet? Och så vidare.

Det är om dessa saker en diskussion med (SD) borde handla. Alla skulle tjäna på det.

Robsten sa...

Jaha Nisse, nu skall du dissikera nationalismen som SD står för. Ja alltså jag har själv inte fördjupa mig i det (men självklart läst principprogrammet) jag känner i hjärtat att vi har något i Sverige som jag vill bevara men som jag anser är hotat. Thats it! Det är ju INTE så att den kulturella utvecklingen alltid går framåt i olika nationer, de historiska exemplen på det är förfärande många. Och jag anser nog att den just nu är på tillbakagång i vårt land. Men du får självklart tycka vad du vill. Anser man att allt är frid och fröjd med utvecklingen skall man väl bara vara glad (vilket jag alltså inte är).

Robsten sa...

Tittar man på tabellerna här måste man fullständigt sakna kognitiv förmåga om man tror immigration till vårt land kan lösa något som helst problem för någon.

http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/07/16/the-amazing-surprising-africa-driven-demographic-future-of-the-earth-in-9-charts/

Mats sa...

@Nisse:
"Frånvaron av konstruktiv kritik mot (SD) är faktiskt dåligt för (SD) också."

Tycker jag med men jag vet inte om jag ser det på samma sätt som du. Men frånvaron gör att Jimmie Åkesson blir som ett självspelande piano som mest säger saker som finns i all tillgänglig statistik. Han kommer även att vinna moraliskt i slutändan eftersom det enligt motståndarnas moral är helt ok att trampa ner vissa grupper i landet för att få råd att leka jultomte med statskassan.

Mats sa...

Det är ju inte alltför ofta som Jimmie Åkesson får försvara SD's politik. Motståndarna gör ju bort sig själva med att tillskriva SD saker som SD inte står för och sen är tiden slut ungefär. Dom har fastnat i den tiden då man inte behövde diskutera med SD direkt utan kunde dra i monologer att SD hatar invandrare. På den tiden fungerade det eftersom ingen sa emot någonstans, det hela bekräftades bara av en regimtrogen media.

Robsten sa...

Leka jultomte med statskassan var ett ganska passande uttryck.

Swedish Dissident sa...

Jättebra text i dessa samtliga delar. Om ett rationellt domarteam bedömde argumentationen hos till exempel Robsten och jag själv, skulle vi vinna nästan varenda debattomgång. Men det handlar som bekant inte om det för fem öre, utan om ideologisk övertygelse och medieaktörernas preferenser.

I vanlig ordning får dock SD skylla sig själv när man får problem med nationalismen. En nationalism eller för all del socialkonservatism måste för allt i världen vara grundad i ras och etnicitet, inte "kultur". Det senare är en konsekvens av det förra. Att man sedan kan ha en mer eller mindre öppen svenskhet och välkomna in nya medlemmar i folkgemenskapen är en annan sak, men fundamentet utgörs ändå av det förra.

Givetvis förstår jag att man vill distansera sig från den etnonationella rörelsen i Sverige och undgå att få Expos Vit Makt-trams klistrat på sig, men tyvärr: man kan likväl inte ha "kultur" -frikopplat från historiska faktum och etnicitet - som grund. Det är ändå ingen inom SD som innerst inne är egala för ersättningsimmigration (replacement immigration).

Swedish Dissident sa...

Tills vidare skulle jag gärna se att SD problematiserade globalism och globalisering på ett bättre sätt. Att ha en ekonomiskt inriktad medlem, Gustav Kasselstrand, som säger att han är emot globalisering är inte seriöst. (Om man inte kan förklara vad man menar skulle vara alternativet.) Varför inte läsa Dani Rodriks verk, The Globalization Paradox, och problematisera denna fråga, både begreppsmässigt och innehållsligt? "Thin" globalism stämmer överens perfekt med SD:s internationella ekonomiska politik, och börjar man använda sådana begrepp så vinner man debatterna mot självaste Reinfeldt et al, som älskar att anklaga SD för isolationism och protektionism.

Mats sa...

Nationalism syftar ju på folket (=nationen). Nationalismen är en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalismen hyllar nationen, kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen.Alla koloniala befrielserörelser har ju haft nationalismen som en ledstjärna, men det säger ju ingenting om huruvida de sedan har vairt höger eller vänster. Nationalismen har inte samma positiva klang i Europa som i de länder som haft en nationalistisk befrielserörelse från kolinialvälde.

Det är väldigt ytligt att dra ett likhetstecken mellan nationalism och nazism, men så har det blivit i Europa. Det är ungefär som att det ligger en fara i att definiera sig som svensk eftersom det är underförstått att man då anser sig ha rätt att på olika sätt trackasera andra etniciteter.

Att man anser att ledningen i landet har ett speciellt ansvar mot den egna nationen betyder ju inte att man anser att ledningen har moralisk rätt att behandla andra nationer illa.

Anonym sa...

Robsten måste ha ett oändligt tåla-
mod som orkar plöja genom allt DN:s
propagandadravel. Faktum är, att jag är så trött på DN:s mästrande
attityd och vinklade debattartiklar
att jag inte ens ids läsa den på
nätet. Jag såg gärna DN gå i graven
och ersättas med debattsidor öppna
för kommentarer, samt en redaktin
som grundar sig på sunt förnuft och
grävande effektiv journalistik. DN
av i dag är ju bara en av maktens
många megafoner, och inte ett dugg
bättre än de gamla öststatsmedier-
na...samma upplägg, samma tandlösa
journalistik, och samma framtid!

Robsten sa...

Bloggen startade faktiskt för att
Bemöta gammelmedia. Men visst är det tröttsamt.

Mats sa...

@Robsten:
"Bloggen startade faktiskt för att
Bemöta gammelmedia. Men visst är det tröttsamt."

Ja, på den tiden tog till och med jag den regimtrogna median på allvar. Idag finns ju ett bra exempel på hur det blivit. En SD'are är anklagad för ett brott och utmålas som toppnamn inom SD. Personen som anklagas för brott är ej folkvald och saknar uppdrag på riksnivå. Hela "journalistiken" bygger på att samtliga antirasistiska läsare är dumma i huvudet och helt i avsaknad av eget tänkande. Faktum är att det börjar bli svårare att ta antirasister på allvar när de halsstarrigt återupprepar vad som stått i media och inbillar sig att dom har någon typ av extra fina värderingar för det.

Robsten sa...

Samtidigt häktas en moderat för samma brott, som har varit folkvald:

http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.2222743-tung-bohuslansk-politiker-haktad-for-valdtakt

Sedan rapportera SVT om en moderat från Värmland som systematiskt har bedragit folk, gamla och sin man, för att sedan fly till Thailand.

Mats sa...

<a href="http://www.dn.se/nyheter/sverige/pannkakor-da-ville-fange-avbryta-fasta/>Muslimpjoskande</a>

Mats sa...

Bläääh! Glömde sista citattecknet-
Muslimpjoskande

Mats sa...

Hur länge till är det förresten tänkt att svenska soldater ska leka indian och cowboy i Afghanistan? Någon som vet? Har krigandet gett någon mätbar framgång ännu?

Mats sa...

Hur finansieras nyheter24.se Tar de också pengar från Allmänna arvsfonden och döda, ungefär som likmask och EXPO?

Mats sa...

Så här ser det ut när en politiker som inte är SD åtalas för våldtäkt.
http://bohuslaningen.se/nyheter/uddevalla/1.2244321-valdtaktsmisstankt-politiker-omhaktades

Total mörkning av partitillhörighet.

Robsten sa...

Precis Mats, en viss skillnad mot SD.

Och vi vet inte ens om moderaten (för det rör sig om en moderat) är skyldig, i den sämsta av världar kan han vara oskyldigt anklagad. Och då har vi inte ens nämnt hur SDare döms på förhand. Därmed inget sagt om det senaste fallet, där bara två personer egentligen vet vad som hänt.

Det jag är ute efter är att folk, även från den systemkritiska sidan drar så snabba slutsatser med 0 faktaunderlag. Märkliga flaggor syntes på Örjansvallen i matchen mellan Sverige och Italien. I viss fora spekuleras det vilt vad som ligger bakom (jag anser att sådana produkter i princip skulle förbjudas) allt från att det är en eftergift till muslimer från att det är ukrainska flaggor. Ingen kommer sig för att undersöka saken, det är så mycket roligare att spekulera. Dags för lite uppryckning tycker jag nog.

Robsten sa...

Nyheter24
Nä, de har inga allmänna medel. De chockade mig tämligen svårt i morse här med en ganska balanserad artikel om det senaste våldtäkts-debaclet. Har inte riktigt hämtat mig än, vad har tagit åt dem?

Robsten sa...

”Hur ska jag välja mellan land och min familj?”

Och här pekar SvD:s psykolog med hela handen och säger familjen. jag säger inte att det är fel, men att en psykolog pekar med hela handen på detta sätt är anmärkningsvärt. Vi vet inte om det är rätt val, inte ens SvD:s sommarpsykolog kan veta det. Kvinnan vantrivs fruktansvärt i Spanien och mannen verkar enormt dominant. Hur kan hon veta vad som är bäst? Är det rubriken?


http://www.svd.se/nyheter/idagsidan/hur-ska-jag-valja-mellan-land-och-min-familj_8352466.svd

Mats sa...

@Robsten:
"Det jag är ute efter är att folk, även från den systemkritiska sidan drar så snabba slutsatser med 0 faktaunderlag. Märkliga flaggor syntes på Örjansvallen i matchen mellan Sverige och Italien. I viss fora spekuleras det vilt vad som ligger bakom (jag anser att sådana produkter i princip skulle förbjudas) allt från att det är en eftergift till muslimer från att det är ukrainska flaggor. Ingen kommer sig för att undersöka saken, det är så mycket roligare att spekulera. Dags för lite uppryckning tycker jag nog."

Jo, kanske det. Tappar rätt mycket av effekten.

Anonym sa...

"Bloggen startade faktiskt för att
bemöta gammelmedia," sa Robsten! Ja, rätt så! Men andemeningen med
min kommentar slarvade jag med, för
naturligtvis menar jag att ditt tå-
lamod är beundransvärt, både att
leta upp hyckleriet, och sen pre-
sentera det i en skriftlig och be-
griplig text.

Robsten sa...

Tack anonym. Jag förstod andemeningen första gången, men ville ändå ge en bakgrund, speciellt då jag undrar själv ibland varför upprepa samma motargument om och om igen. Men de kör ju samma argument i tidningarna om och om igen. Tröttsamt är det i vilket fall.

De värsta avarterna av politisk korrekthet och idiotargument är dock borta. kanske vi bloggare har spelat en liten roll där i alla fall.