söndag, november 10, 2013

Hanne Kjöller om offer och migrationsjournalistik i ”En halv sanning är också en lögn”

När Hanne Kjöller publicerade sin bok ”En halv sanning är också en lögn” bröt stormen lös på Södermalm och stora delar av vår journalistkår tuggade fradga över boken. Mer precist så slog de flesta ned på ett genant faktafel. Kjöller påstod att en kock, som förvägrats sjukersättning, innehade en bostadsrätt i Stockholms innerstad. Detta var fel. Upplåtelseformen var hyresrätt, luxuöst inredd, mycket stor och fortfarande i Stockholms innerstads hetaste område, men det var dock en hyresrätt. Detta faktafel skall väl då vägas mot alla andra fel som dagligdags förekommer i våra tidningar. Rör det sig om politik och speciellt ett parti så verkar det som att faktafel rent av är legitimt. Karin Pettersson, ledarskribent på Aftonbladet, skrev en artikel [Rätt att ta strid mot rasisterna13-11-08 AB] som är nedlusad med grova, påvisbara faktafel om SD. Vad exakt är det som legitimerar Petterssons faktafel men inte det Kjöller gjorde sig skyldig till? Ett faktafel är väl ett faktafel, t.o.m. när det gäller SD. Nu får även SD kritik i Kjöllers bok, om än något pliktskyldigt.

Det är precis denna förfalskning av verkligheten Kjöller skriver om i sin bok, där hon också tar upp vanliga knep för att få ”storyn” dit man vill. Ett sådant vanligt knep när det gäller offerjournalistiken är att man aldrig kontrollerar bakgrundfakta till ”offrets” berättelse. Gör man det enligt gängse journalistiska principer så faller nämligen många tårdrypande historier platt till marken och journalisten står där utan story. En god regel är att alltid låta varningsklockorna pingla när pressen tar upp enskilda fall, s.k. ”casejournalistik”.  Medias huvudsakliga uppgift i demokratiska samhällen borde vara att spegla dominerande samhällstendenser och system, inte att skriva om enskilda fall, där dessutom fakta är grovt åsidosatta. Så här skriver Kjöller på sidan 49 om offerjournalistik.

Sällan eller aldrig diskuteras konsekvenserna i samband med offerjournalistisk. Sett till vad som faktiskt produceras tycks det inom den genren råda ett slags motsatt ideal: rapporteringen ska ge vissa specifika konsekvenser – som ett uppehållstillstånd eller en sjukskrivning. Och det även bland de medier, till exempel Ekot, som uttryckligen säger att de står neutrala inför konsekvenserna av sin rapportering.

Kjöller skriver också om vad som ingår, eller borde ingå i den journalistiska utbildningen avseende offerjournalistik. Här citerar hon en gammal DN journalist, Anna-Maria Hagerfors:

Den tidigare DN-medarbetaren Anna-Maria Hagerfors är inne på samma linje. I antologin ”Så arbetar en journalist” skriver hon om ”ett slags besjälande ’ombudsmannajournalister’ som vet bäst och står på de rättas och de godas sida. De skriver gärna om flyktingar, invandrare, barn eller ekologisk odling. De tar parti så starkt för det behjärtansvärda, att de glömmer eller undviker konflikterna”. Hon menar att det svartvita synsättet gör texterna tråkiga och förutsägbara.

Och så här säger Kjöller själv om offerjournalistik.

Journalister ska varken hjälpa eller stjälpa. Vi skall inte stå på ”de godas sida”. Vi skall inte stå på någon sida.  

Ett område där offerjournalistiken firar sina absoluta största triumfer är inom migrationspolitiken. Här är Kjöller understundom skoningslös mot den förfärande journalistik som bedrivs i vårt land (och kanske andra länder). Kjöller beskriver fallet Sincari som uppenbart bluffat och ljugit sig till ett uppehållstillstånd. De journalister som avslöjade bluffen blev hårt kritiserade av sin egen kår. Läsningen är förfärande! Av utrymmes- och copyrightskäl citerar vi inte här fallet Sinkari, som i boken sträcker sig över flera sidor.

Inte heller citerar vi vad Kjöller skriver om medias ständige ”expert” Henry Ascher. Han är barnläkare men också medlem i KPML(r) [nu har partiet bytt namn till Kommunistiska Partiet, min anm.] Kjöller beskriver livfullt och humoristiskt hur denna Ascher aldrig någonsin tyckt något annat än att varje individ självklart skall få stanna, oavsett skäl eller omständigheter. Det får man självklart tycka i vår demokrati, men att sedan ständigt bli städslad av medier som expert, blir lite väl magstarkt. Ett lite kortare migrationsfall skall vi dock citera från Kjöllers bok, nämligen det mycket uppmärksammade fallet Ganna, den gamla damen som saknade släktingar i hemlandet och där media körde en följetong om hur inhumant det var att utvisa henne. Så här kommenterar Kjöller fallet och mediebevakningen i sin bok.

Ingen media frågar efter kostnaderna för en ändrad politik, vilket man gör inom alla andra områden. man frågar efter kostnaderna för reformer inom äldrepolitiken, förskolan, skolan kriminalvården och politikerna får redogöra för finansieringen. Men de ekonomiska konsekvenserna för en ändrad politik för familjeåterförening är det i det närmaste tabu att nämna de ekonomiska konsekvenserna eller finansieringen. Kjöller konstaterar självklart att tar man pengar från ett område så måste man finansiera detta från ett annat område, eller höja skatten.

Så här beskriver Kjöller allmänna tendenser när det gäller den s.k. casejournalistiken inom migrationsområdet. Det är mycket träffande och kanske det viktigaste i hela boken.

Rapporteringen när det gäller asylärenden som avhandlas i domstol följer ett helt annat mönster än annan rättsrapportering. Såhär kan en ingress i ett avslagsärende se ut:
 ”Han är oppositionell från Irak. Han riskerar att dödas om han återvänder.” Väldigt sällan bryr sig reportern om att läsa den dom som är offentlig. Utan att kontrollera uppgiften publicerar redaktionen det som den enskilde åberopat som skäl samt domstolens utfall, och så struntar man i allt däremellan som man hade kunnat läsa i domen.
 Om man jämför med annan rättsrapportering ser man skillnaden. Tänk er en man som åtalas för värdetransportrån och som säger att han var och fiskade under den tid som brottet begicks, men som får sitt alibi sönderstrimlat och som överbevisas av domstolen och blir dömd – hur skulle rapporteringen se ut för hans del. Ja knappast så här i alla fall. ”Lasse var och fiskade med sina vänner. Men hovrätten dömer honom för värdetransportrån.” Möjligen såhär: ”Lasse döms till fem års fängelse för värdetransportrån. Hovrätten finner bevisen övertygande. Lasse nekar till skuld: Jag var och fiskade med mina kompisar.”


Kjöller beskriver också en lång rad andra fall av casejournalistik i sin bok, där viktiga bakgrundsfakta aldrig kontrollerats av journalisterna. Vi har redan nämnt fallet med kocken som förvägrades sjukersättning och där det i media startades insamlingar för att den stackars kocken skulle få mat för dagen. Vet ni varför han (Axel i boken) inte fick någon sjukersättning? Jo för att han inte enligt reglerna var berättigad till någon ersättning. Axel hade inte betalat in några pengar till sjukförsäkringen och hade deklarerat 0. Axel blev egentligen beviljad sjukersättning, men ersättningen sattes till 0 kronor.

Efter försäkringskassans beslut ändrar han så sina uppgifter, så att dessa uppgifter anpassas efter Försäkringskassans krav. Axel börjar deklarera inkomster från lämpliga perioder där han säger sig arbetat på krogar i Stockholm. Tyvärr så kollar Kjöller upp Axels blogg, och det slumpar sig så att när Axel enligt uppgifter till försäkringskassan har arbetat på en krog i Stockholm, så har han enligt sin egen blogg serverat Putin en överdådig middag i St: Petersburg. Försäkringskassan avslog Axels begäran om sjukpenning, trots stora krokodiltårar av svensk media.    

Många fler fall tas upp i Kjöller bok, bl.a. om en person som far runt hela jorden och dyker, samtidigt som han slåss med försäkringskassan om att bli sjukskriven på halvtid. Personen påstår att han haft hjärnhinneinflamation trots att undersökningar visar på motsatsen. Media tar strid för mannen utan att kolla upp att han dyker på platser jorden runt eller att han faktiskt inte har haft hjärnhinneinflammation. Journalister engagerade i fallet blir mycket irriterade när Kjöller ringer upp dem och börjar ställa besvärliga frågor.

Så här beskriver Kjöller själv mycket träffande den i vårt land så vanliga casejournalistiken.

Men case-journalistiken som stannar vid den enskilda, som inte sätter berättelsen i ett sammanhang, säger ingenting om samhället, systemet eller orimliga regler. Det är mer ett slags frosseri i lidande. En variant av 70-talets socialporr.[…]  
”Resultatet av denna halva journalistiska gärning blir en samhällsdebatt som emellanåt utgår från helt felaktiga premisser. Och som i sin tur blir ett demokratiskt problem. För det går inte att utkräva politiskt ansvar om man missförstått hela problembilden. Som när hela Sverige, enligt Aftonbladet, demonstrerar för att en cancersjuk man inte får sjukpenning trots en allvarlig sjukdom, när det inte är sjukdomen utan det faktum att han stått utanför försäkringen som diskvalificerar honom.

Det är ingen idé att jag upprepar Kjöllers ord här utan vi hoppas att alla som läst artikeln i framtiden alltid är uppmärksam när media tar upp enskilda fall där vi alla sitter med fuktiga näsdukar framför TV:n eller tidningen. Ställ alltid frågorna:
·      Vad är det som INTE sägs i reportaget? Finns alla bakgrundsfakta med?
·      Får motparten komma till tals? Är motparten bakbunden av sekretess eller av politiska hänsyn?
·      Vad skulle kostnaden bli om vi anpassade systemet efter det aktuella fallet? Hur skulle vi omprioritera, vad skulle vi behöva dra ned på i stället? Är det en rimlig kostnad för samhället om det aktuella fallet blir prejudicerande?


Nästa gång media tar upp ett enskilt fall och fäller mediala tårar, ställ då ovanstående frågor till er själva.  

31 kommentarer:

Anonym sa...

Kan vi se fram emot samma kritiska öga när det gäller ditt, och din SD-kuriren-polare Mats Dagerlinds, favoritfora bland de "alternativa" medierna?

Jaså, inte det? Näha. För där skrivs ju hela sanningen och inget annat än sanningen och alla parter få komma till tals. Att uppvigla till våldtäkstshot mot tonåriga tjejer är förstås objektivt och rejäl svenskvänlig journalistik. Eller?

Robsten sa...

jag kan inte se att jag gav något svar här, innan du svarade på det osynliga svaret, ha, ha. Det där stred nog mot alla journalistiska regler någonsin uppfunna.

Jag har kritiserat en hel del av vad både AP och Politiskt inkorrekt skrev. Nu orkar jag inte, inte mitt ansvar…men som sagt, jag har gjort det.

Har aldrig sett att de uppviglat till våldtäktshot, tror inte att de någonsin skulle göra det heller. Skall vi följa våra journalistiska principer får jag nog be om en länk på det?

Micke sa...

Re Nisse och Robsten
Avpixlat och SD hade inte behövt finnas om journalister och politiker skött sitt jobb och uppdrag.Dvs vara ärliga och professionellt sköta sina uppdrag och åtagande mot/för det svenska folket och skattebetalarna. Journalisterna förvanskar sanningar för att de skall passa in i deras egen agenda och har snart inget förtroendekapital kvar. Politikerna förvaltar den staten som de fått i arv från mina,era och sina förfäder och har jävlar i mig ingen rätt att skänka bort det och våra barns framtida arv. Avpixlat är en motvikt till msm och den är vinklad på sitt vis men absolut inte mer vinklad än msm är nuförtiden.
Mvh Micke

Mats sa...

@Nisse, vet inte riktigt om det är värt att besvara vad du skriver egentligen, men ok då. Till att börja med så har du på avpixlat.info länkar till ofta flera meningsmotståndares artiklar om samma nyhet, ligger efter nyhetsartikeln. Har du råkat bli censurerad i kommentarsfälten och det handlar om att du inte får breda ut dig där som du vill eller nåt sånt? Om du har skrivit något som misstolkats av moderatorerna så skriv först i word (eller vad du nu har) och testa lägg in det igen vid annat tillfälle med kanske mindre stressade moderatorer.

Dessutom så har Katarina Mazetti skrivit två artiklar på avpixlat.info. Ett problem är faktiskt att meningsmotståndare inte vill komma till tals på avpixlat.info, men det var inte bara det som Robsten skrev om här. Jag undrar om du kanske skulle kolla igenom en gång vad han egentligen skrivit, eller du kanske höll med om resten?

Det där med uppvigling till våldtäktshot (hur ser ett sånt ut?) har jag sett från de grövre vänstersympatisörerna. Handlar det om en önskan att någon antirasist som har försvarat gruppvåldtäkter borde utsättas för samma sak eller nåt i den stilen? Man måste ha väldigt tjocka vänsterglasögon på sig för att uppfatta det som något hot i så fall.

Mats sa...

@Nisse, en sak till. Du kanske överskattar avpixlat.info? Om man har en enad mediakår som är rikstäckande med pappersupplagor samt tv och radio stationer samt 94% av rösterna i riksdagen och tycker man har svårt att komma till tals kanske man har missat vad problemet är egentligen.

Robsten sa...

Håller med i det mesta av vad Micke och Mats skriver. Jag har väl i.o.f.s. åsikter om AP:s journalistik också, men i grunden står jag för det jag skriver, inte någon annan. Tycker AP.s främsta tillgång är vissa mycket bra krönikörer faktiskt. Och en sak till SD har ingen som helst kontroll av AP, inte mig veterligen i alla fall. Det är helt enkelt en fristående blogg. Att Wikipedia kan skriva rena spekulationer är oroväckande. Kolla vad som står längst ned i artikeln om SD. Jag VET att det som står där är fel.

Mats sa...

@Robsten: " Jag VET att det som står där är fel."

På tal om fel, någon som lyssnade på senaste SVT-debatt med Björn Söder som SD-deltagare? I debatten hävdar en antirasistisk företrädare att SD är ett parti som springer omkring på stan och jagar blattar med järnrör. En gång i tiden hade detta fått vara helt oemotsagt. SD's mörka historia kunde lika gärna vara idag, skillnaden är att lögnerna inte längre är oemotsagda på grund av internet och att SD tagit sig in i riksdagen.

Mats sa...

@Nisse, ett förslag. Ställ de frågor som Robsten ger exempel på här när du läser något sensationellt på avpixlat.info.

Oisin Cantwell AB skriver om tårtattacken.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article17796954.ab

Han skriver "Men det är kanske ingen slump att presskonferensen sker dagen efter Nytorget. Sverigedemokraterna visste vad som skulle ske då partiledaren satte sig för att signera böcker i den stadsdel i Stockholm som mer än någon annan del av Sverige kommit att symbolisera motståndet mot dem, nämligen protester och uppståndelse."

Finns det något motsvarande ställe där SD-motståndare skulle utsättas för våld om de gick dit och talade om hur bra massinvandringen är? Om inte och om detta tas som något naturligt så säger det en hel del om hur antirasisterna är.

Micke sa...

Det är ju väldigt tydligt att det är helt beroende av var man står politiskt hur dels man blir behandlad i media vid eventuella felsteg även vid rena misstankar om sådana. Om enskilda företrädares felsteg skall användas till att döma ett parti hade vi fått använda den fantastiska arbetskraftsinvandringen för att besätta riksdagen ;) Det viktiga är hur partier reagerar gentemot felsteg och där tycker jag SD tar sitt ansvar till stor del. Skulle man tro msm så är det bara "ett spel för galleriet" och får SD någon makt tas nazistuniformerna fram igen och stöveltrampen ekar i korridorerna. Snacka om konspirationsteorier.
Jag skall nog skafa Kjöllers bok och satis polito till semestern i Dominikanska nu till lucia
Mvh Micke

Mats sa...

@Micke: "Jag skall nog skafa Kjöllers bok och satis polito till semestern i Dominikanska nu till lucia"

Gör så Micke och önskar dig verkligen en trevlig resa och semester.

Det vore bra om antirasisterna kunde försöka att leva upp lite bättre till sin uppblåsta självgodhet och var lite mindre aggressiva, men det är väl kanske inte ens möjligt? Sen vore det bra om det bland alla fina värderingar dom har kunde finnas lite utrymme för allmänna demokratiska värderingar. Eller åtminstone normalt folkvett.

Mats sa...

Tänk om en alkoholist resonerade på samma sätt med sin läkare som antirasisterna gör. Vore inte det rätt kul?


Ditt enda förslag är att jag ska sluta dricka men du lämnar inget förslag alls på hur jag ska lösa de problem som redan finns. Hur ska jag göra för att imorron kunna gå till jobbet utan att någon känner att jag luktar sprit? Du säger bara nej till mina lösningar men kommer inte med något förslag alls när det gäller det.

Visserligen ger alkoholen många sjukskrivningsdagar men på längre sikt måste man räkna in de dagar framöver som jag faktiskt jobbar också men dom dagarna räknar inte du och därför stämmer inte beräkningarna i dina broschyrer att alkohol skulle vara något negativt för mig. Du ser bakfylledagarna som ett problem när jag har svårt att ta mig upp, jag ser det som en utmaning när väckarklockan ringer!

När jag ser dig så ser jag en person som egentligen är rädd för alkoholister, mycket rädd, och rädda människor är farliga. Du skräms av att alkoholister är mer högljudda och pratar ett annat språk än dig. Du är helt enkelt rädd för det avvikande.

Fester med alkohol är mycket roligare. IOGT och andra nykterister har bara sina töntiga tombolalotter.

Mats sa...

@Nisse: "Jaså, inte det? Näha. För där skrivs ju hela sanningen och inget annat än sanningen..."

Man får onekligen det intrycket eftersom avpixlat.info granskas konstant av annan media med offantligt stora resurser och folk som jobbar heltid med journalistik. Det är väldigt sällsynt (minns faktiskt inte om det hänt) att avpixlat.info bevisas ha ljugit. Skulle det kännas lugnare för dig om avpixlat-redaktionen la in någon lögn någon gång och blev mer som annan media?

Epiteten haglar och man upprepar oavbrutet att avpixlat.info är främlingsfientlig, hatisk och allt vad det är men har ännu inte lyckats få lögnerna till sanning. Det påstås ju att att en lögn blir sann om den upprepas tilltäckligt, men det kanske finns gränser för det också?

Robsten sa...

Möjligt att jag är sist på bollen, men en rätt vettig artikel av A Lindbäck

http://magasinetneo.se/artiklar/vinstfragan-ar-ett-sidospar/

Robsten sa...

Ha, ha, dråplig jämförelse med alkoholism.

Robsten sa...

Som innehåller poänger skall vi väl säga.

Robsten sa...

Lade ut den på FB.

Mats sa...

Tack Robsten! :-)

Mats sa...

Även lärda måste ibland spela idioter för att kunna säkra sin framtid.
http://www.dn.se/ekonomi/invandring-okar-foretags-export/

Längst ner i arikeln finns en förklaring till varför det inte fungerar generellt och som förklarar hur lögnaktig rubriksättningen är av DN.

Robsten sa...

""– Det finns mycket forskning på det området och det är belagt att det inte finns samband mellan åsikter om invandrare och förekomsten av invandrare, säger Mikael Hjerm.""

Den här forskningen skulle jag vilja titta på. Där problemen finns, där finns rösterna. Det är ju hur tydligt som helst. Nu är det ju frågan om invandringspolitiken, inte invandrarna i sig.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/forskare-kampanjen-kan-vara-svar-att-driva-initialt

Mats sa...

Mikael Hjerm är forskare i främlingsfientlighet och en auktoritet så han kan dra till med lite vad som helst bland de anti-auktoritära.

Anonym sa...

Som av en händelse, så har AB i
dag en elva år gammal story, där
Jonas Åkerlund menar att en hel
del flyktingar är rena parasiter.
Hm, den gode Åkerlund var nog långt för sin tid, tänka sig, att
AB behövde elva år för att tvätta,
centrifugera och mangla denna så
förutsägbara story. För säkerhets
skull så får inte AB:s läsare kom-
mentera eländet, tänk om någon
skulle ifrågasätta nyhetsvärdet?

Mats sa...

Mauricio Rochas(stavas det så) från folkpartiet kallade invandrare parasiter redan 1992 i sydsvenskan.

Jag anser att alla partier borde antingen redovisa siffror som motsäger SD's siffror om invandringen eller så kicka ut alla medlemmar som säger att invandringen är lönsam.

Mats sa...

Tillskott i SD, Nima Gholam Ali Pour från socialdemokraterna. Trots sina utländska rötter så har han en mycket stor förståelse för svenskt synsätt(=kultur). Invandrare som tjatar om att dom vill bli svenskar, se och lär.

Robsten sa...

Årets viktigaste journalistiska debatt, Publictklubben. Anna Hedenmo SVT ensam försvarar de journlistiska principerna. Samma principer som Hanne Kjöller säger borde gälla för alla journalister och som lärs ut, eller borde läras ut på journalisthögskolan. Något som kallas konsekvensneutralitet t.ex. : http://www.youtube.com/watch?v=GnjTZ1uOkKw#t=3771

Robsten sa...

Författaren skämmer ut hela Sverige i ett ursinnigt, osmakligt och osakligt angrepp på vårt broderfolk norrmännen. Vi får nog be om ursäkt på högsta regeringsnivå här. http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10128013

Mats sa...

Det var det mest hopljugna jag läst. Hårt vinklat är en sak men när man tar bort för stora delar av sanningen då ljuger man faktiskt.

Norges åsikt om de antiauktoritäras bibel och skribenter:

http://www.nettavisen.no/politikk/article3711585.ece

Mats sa...

Förresten, det går att se i realtid nu hur SD's mörka historia skapades. Se senaste SVT debatt med Björn Söder och tänk er programmet utan honom och utan internet som motpol.

SD beskrivs av debatterande antirasist som ett parti som "misshandlar blattar på stan med järnrör". Tänk er i en framtid där det inte är så lätt att veva bakåt och se vad det egentligen handlade om påstå samma sak och sedan ha ett kort filmklipp för att illustrera att det är en sanning. Inte så lätt att försvara sig mot en sån lögn och ännu svårare med lögner som skapades i en tid då inte internet fanns.
Heder åt expo som i alla fall numera säger i sin skola om högerextremism att SD hade som målsättning redan från början att inte vara rasister. Redan på Anders Klarströms tid alltså. (jag har faktiskt pratat kort med Klarström).

Mats sa...

"Hur gör vi det enklare och tryggare för företagare att anställa fler?" FP J. Björklund.

En första åtgärd är förståss att ta bort alla kontroller av svartjobb. Sen att man gör det lättare att anställa till lägre löner och sämre arbetsvillkor genom en ökad arbetskraftsinvandring. Det ökar tryggheten hos vissa företagare.

Mats sa...

Allt beror förståss på vad Björklund egentligen menar. Om man bara ska snygga till lite arbetslöshetssiffror så kan man ju ha instegsjobb och tillämpa rasprofilering för att betala arbetsgivare att anställa invandrare.

Mats sa...

"Aldrig någonsin har så många stått så nära arbetsmarknaden!" (© Erik Ullenhag). Dessutom kommer det snart att vara ännu fler som står där eftersom ingen av dom kommer vidare till ett jobb.

OBS! Detta ser Ullenhag som ett godtagbart argument när han diskuterar med en begåvad person som Jimmie Åkesson.

Mats sa...

Stängde av Björklunds tal. Vill inte lyssna på skitprat där han för ner frågor som rör hela landet på individnivå. Självklart helt utan att ens beröra några konsekvenser.

Jag är mycket tacksam för att Jimmie Åkesson inte pratar på det sättet. Ett stort tack till hans tal-skrivare oavsett vem det är.

Förresten, en granne här hade inte råd att ta sig med pendeln till socialkontoret. Är det inte dags att anpassa hela kollektivtrafiktaxan efter det?