fredag, april 18, 2014

Varför är Finlands invandringspolitik omöjlig i Sverige?


Låt oss börja från början. Du bor i ett välordnat villaområde med din familj. Du har goda grannar som du brukar prata med under gräsklippningen. Du uppfostrar dina barn med kärlek och tar hand om din äkta hälft på bästa sätt. Både grannen och du är goda skattebetalande medborgare som stannar bilen extra länge för att en gammal tant skall hinna över gatan. Du kanske t.o.m. ger en tiggare en slant och skänker pengar för isbjörnarnas fortlevnad. Kort sagt, du ÄR en god medborgare och människa. Skulle du och din granne kunna förvandlas till bestialiska monster som mördar civila och våldtar kvinnor precis när du har lust. Som avrättar män, kvinnor och barn för att sedan ta en välbehövlig vila? Aldrig tänker du, ALDRIG!

Nå, då är du mycket bättre än alla de tyskar, ryssar, ester, finnar, italienare som gjorde exakt detta och ännu mycket värre saker, under 2a världskriget. Det som komplicerar saken en smula är att alla dessa tyskar, ryssar, ester, finnar, italienare innan kriget var goda familjefäder som uppfostrade sina barn med kärlek, tog hand sina makar på bästa sätt, betalade dåtidens skatt, som hjälpte gamla människor frivilligt, som skänkte pengar till fattiga. Innan kriget var människorna från alla dessa nationer lika goda medborgare och människor som du är nu. Vad var det som hände med alla dessa goda människor?

Sönke Neitzel och Harald Welzer ger oss en fingervisning i boken ”Soldater” (OBS boken inget för veka själar). Så här skriver de.

Det finns historiska och kulturella skillnader mellan olika referensramar. Ortodoxa muslimer har exempelvis andra referensramar för ett anständigt respektive förkastligt sexuellt beteende än sekulariserade västerlänningar. Gemensamt för medlemmarna i båda grupperna är att de tolkar allt de ser i förhållande till sina referensramar, som de inte har valt själva, men som präglar, vägleder och i stor utsträckning styr deras varseblivning och tolkning. Det betyder inte att människor aldrig går utanför den givna referensramen och inte kan se och tänka på ett nytt sätt i vissa situationer, men det är relativt ovanligt. Referensramarna säkerställer ett effektivt agerande. Det allra mesta som händer kan inordnas i en välbekant matris, vilket sparar tid. Ingen behöver börja från noll varje gång och återigen ställa sig frågan: Vad är det som händer?
 
Det som hände med alla dessa goda medborgare från alla dessa krigförande nationer var att deras referensramar förändrades. Deras världsbild och värderingar förändrades på mycket kort tid. Låt vara av en tvingande verklighet. Vi formas alla av den kulturella kontext vi lever i. Vi kan inte förstå hur en ortodox muslim kan bli självmordsbombare, men om hundra år kanske vår avkomma inte kan förstå varför vi i vissa fall hellre brinner inne, än springer ut på gatan utan byxor (finns konstaterade fall).  

Exemplet ovan med skiftande referensramar är självklart drastiskt. Detta med tanke på att jag vet vad alla dessa politiker som talar med sådan emfas om ”allas lika värde” skulle kunna förvandlas till med andra referensramar. I själva verket är det sannolikt att just dessa följsamma politiker först av alla skulle anpassa sig till helt andra referensramar. Vi kan fråga oss var alla gamla moderater tog vägen när de nya moderaterna plötsligt blommade ut? Vart tog alla konservativa i KD vägen när Alliansen bildades? Vart tog alla centerpartister med fötterna stadigt i myllan vägen när Centern närmast blev nyliberalt? Låt oss vara ärliga. Vår anpassningsförmåga är mycket större än vad vi vill erkänna och innerst inne skäms vi alla för den.

Vi vet alltså redan svaret på varför SD framkallar sådant ramaskri och hat i vårt land, när partiet står för en immigrationspolitik som förmodligen är ett par snäpp generösare än den man för i Finland och som där anses helt normal. Vi har genom politiska beslut uppbackade av en lika politisk media, vridit referensramarna bort från de som gäller i broderlandet Finland. I Finland skulle SD:s politik inte få någon från något parti att höja rösten. Där skulle den anses helt normal medan den i Sverige anses främlingsfientlig. Det är en paradox att inte regeringen anser hela Finland främlingsfientlig och bryter alla förbindelser med landet. Ja kanske borde den också diskutera vissa sanktioner, inte alltför kännbara självklart.

Hela denna vridning av referensramarna har skett från början av 70-talet och skulle inte ha varit möjlig utan medias medverkan. Det är media som tolkar politiska beslut, väljer vilka nyheter som tas upp, väljer vilken vinkling de ger enskilda asylfall etc. etc. Slutligen får jag återigen (med risk för att vara tjatig) påminna om Hanne Kjöllers utskällda bok ”En halv sanning är också en lögn” där hon tar upp medias agerande i vissa asylfall. Boken innehöll ett faktafel, men jag misstänker att det inte var därför den blev så slaktad i media. Jag misstänker att Kjöller i förbifarten trampade på en mycket, mycket öm tå. 

30 kommentarer:

Mats sa...

Hela denna vridning av referensramarna har skett från början av 70-talet och skulle inte ha varit möjlig utan medias medverkan

Ja, det är sant. Något som har andrats radikalt är mediernas inställning till politiskt våld. På 80-talet hade det varit otänkbart att exempelvis expressen hade haft ett samarbete med våldsvänstern. Bara misstanken hade räckt för en jätteskandal. Peter Woldarskis stora förskönande av våldsvänstern hade inte heller varit tänkbart och inte heller att statsministern antyder att den som har avvikande åsikter i en viss politisk fråga får räkna med att bli misshandlad. På den tiden var det inte heller ok att folk blev rättslösa på arbetsmarknaden genom uteslutningar ur facket på grund av fel åsikter. Det ansågs inte ok att utnyttja maktpositioner för att peta till folk med fel åsikter, åtminstone inte helt öppet som nobelstiftelsen, försäkringskassan med flera.

Andra värdeförskjutningar som skett är att det numera är ok att förespråka våld i riksdagen. Det är helt ok också att vänstern pläderar för kommunistiska ideal i kärrtorp och samtliga partier utom SD deltar.

SD har nått större väljarskaror än någonsin genom en strävan efter att bygga partiet på det sätt som det var tänkt redan 1988. En opposition mot massinvandringen utan rasism. Många klagar på SD och påstår att SD gett vika för att anpassa sig efter sjuklövern och så vidare. Vad dom inte tänker på är hur enormt svårt det är att få rätt stuk på ett parti under demokratiska former. Jimmie Åkesson toppstyr inte partiet och kan inte plocka om precis hur han vill. Dessutom måste han väga in hur uttalanden ska formuleras för att få rätt effekt i media och vara mest klargörande för vad SD vill, något man inte behöver fundera så mycket över i anonyma kommentarsfält.

Mats sa...

Det som komplicerar saken en smula är att alla dessa tyskar, ryssar, ester, finnar, italienare innan kriget var goda familjefäder som uppfostrade sina barn med kärlek, tog hand sina makar på bästa sätt, betalade dåtidens skatt, som hjälpte gamla människor frivilligt, som skänkte pengar till fattiga. Innan kriget var människorna från alla dessa nationer lika goda medborgare och människor som du är nu. Vad var det som hände med alla dessa goda människor?

Får mig att tänka på Erik Dorf (Michael Moriarty) i miniserien holocaust från 1978. Jag tror inte att många som såg den serien reflekterar över den förvandling Erik genomgår till att slutligen vara ett känslolöst monster. Förskjutningar av hans referensramar går gradvis och han är fullständigt övertygad att han genomför något gott och viktigt för mänskligheten. Så pass att han när kriget är förlorat förespråkar att dom ska visa förintelselägren öppet för att visa att de gjort något bra. För honom, liksom för dagens antirasister så är människor som är emot per definition onda och inget annat.

Utlandssvensk sa...

Det var ett mycket tankeväckande inlägg, Robsten.
Men man kan nog dra lite mer dramatiska slutsatser, om man är lagd åt det hållet.
Niall Ferguson känner säkert alla till som läser detta, om inte annat för att han har levererat ganska hård kritik mot svensk mångkultur nyligen. Han är även en väldigt produktiv och högt ansedd författare av främst historiska verk. Ett av dessa är tegelstenen ” The War of the World” från 2006. Här ger han sin syn på de två världskrigen under 1900 talet.
Av speciellt intresse i relation till ditt inlägg är Fergusons förklaring till varför judehatet blommade ut fullt i just Tyskland. En stor del av boken ägnas åt detta. Kortfattat säger han ungefär följande:
- Tyskland hade en ganska stor judisk befolkning och var känt för sin väldigt goda behandling av dessa.
- Just pga. detta invandrade stora mängder judar från främst Östeuropa till Tyskland under tidigt 1900-tal.
- Dessa nykomlingar skiljde sig starkt från de sen tidigare etablerade judarna i Tyskland. De var fattiga, lågutbildade och såg märkbart annorlunda ut.
- Detta ledde till en dramatisk attityd förändring till judar som grupp i Tyskland.

När jag läste detta kom jag direkt att tänka på dagens Sverige. Ett ”övertolerant” land som tar in stora massor av väldigt annorlunda folk från tredje världen. Vi vet vad som hände i Tyskland och som du påpekar finns det ingenting som säger att inte vanliga svenskar kan komma att agera på samma sätt som de vanliga tyskarna gjorde under 30-talet.

Anonym sa...

Vet inte om man får skriva "facit" här...

Sverige är ett hjärntvättat land med värdegrund från dagis till högskolan. På detta så har vi kontrollerad media som ägs av 4 ägare.

Politisk korrekthet är en uppfinning av Trotski och används aktivt av Frankfurt skolan för att ändra världen.

I Sverige så är det samma etniska grupp som äger media, uppfann PK och som propagerar för värdegrund. Denna etniska grupp äger minst 75% av Sveriges alla tillgångar mycket tack vare Socialdemokraternas 3dje väg 50-60 talet där staten stödde starka privata företag som Wallenberg sfären osv.

media-ägande/banker-politiskt korrekthet. --> en icke svensk etnisk grupp.

Denna etniska grupp har inte samma makt i Finland. Där är de ca 1/20 mot vad den är i Sverige. Där har man inte tagit kontroll över media och hjärntvättat i 40år.

Detta är äkta svaret varför Finlands invandrings politik aldrig kommer ske i Sverige.

Lösning:
Man måste bryta media monopolet i Sverige. Det måste finnas media som är ägt av etniskas svenskar.

Skolan måste gå bort frän värdegrund och tillbaka till kritiskt tänkande som helt försvunnit i Sverige.

Politisk korrekthet måste bekämpas med alla medel då detta är det största hotet mot demokrati som finns...
Folk fattar inte hur långt det gått i Sverige. Vem som helst kan få sparken pga "värdegrund". Folk som inte delar regimens tankar har börjat utredas under paragraf 7 = man kan låsa in olik tänkande utan tids begräning med ett enkel läkareintyg.

Detta är orsaken varför flykten från Sverige är större än någonsin och utrotningen går snabbare än någonsin. 35000+ etniskt svenskar flyr per år.

Eftersom nativiteten bland svenskar är 1.75 så minskar befolkningen naturligt (påhejat av bla miljöpartiet som vill ha aborter till v22)

1948 under 1% invandrare
1975 då propositionen om att göra Sverige mångkulturellt tog under 5% invandrare.
2013 29.2% invandrare.

Enkel matematik: 1980-2013 1.7 miljoner mindre etnisk svenskar i Sverige. Ersatts av nästan 3 miljoner nya svenskar. Ett av de största folkmorden i historien.

utlandssvensk sa...

@ Anonym 14:56
Jo, visst är det ett folkmord som pågår.

Angående den "etniska minoriteten" som kontrollerar pressen, så har jag lite svårt att se detta som en avgörande faktor. Jag bor sen länge i Schweiz och här är den gruppen ungefär lika stor (och minst lika rik) men här har vi en immigrationspolitik som närmast är en våt dröm för en SD anhängare.

Hur som helst, dina lösningar verkar väl i huvudsak vettiga. Problemet är bara att de saknar all realism i dagens Sverige. Att uppnå något som ens kommer i närheten skulle kräva ett helt ändrat parlamentarisk maktförhållande. Detta kommer inte att ske 2014.

Sen är snarast de relevanta frågorna om landet håller ihop till 2018 och om det då verkligen blir något som kan kallas ett "val". Min gissning är att svaret troligen är nej på den första frånan men definitivt nej på den andra.

utlandssvensk sa...

@ Anonym 14:56
Jo, visst är det ett folkmord som pågår.

Angående den "etniska minoriteten" som kontrollerar pressen, så har jag lite svårt att se detta som en avgörande faktor. Jag bor sen länge i Schweiz och här är den gruppen ungefär lika stor (och minst lika rik) men här har vi en immigrationspolitik som närmast är en våt dröm för en SD anhängare.

Hur som helst, dina lösningar verkar väl i huvudsak vettiga. Problemet är bara att de saknar all realism i dagens Sverige. Att uppnå något som ens kommer i närheten skulle kräva ett helt ändrat parlamentarisk maktförhållande. Detta kommer inte att ske 2014.

Sen är snarast de relevanta frågorna om landet håller ihop till 2018 och om det då verkligen blir något som kan kallas ett "val". Min gissning är att svaret troligen är nej på den första frånan men definitivt nej på den andra.

Mats sa...

Utlandssvensk:
"Av speciellt intresse i relation till ditt inlägg är Fergusons förklaring till varför judehatet blommade ut fullt i just Tyskland. En stor del av boken ägnas åt detta. Kortfattat säger han ungefär följande:
- Tyskland hade en ganska stor judisk befolkning och var känt för sin väldigt goda behandling av dessa.
- Just pga. detta invandrade stora mängder judar från främst Östeuropa till Tyskland under tidigt 1900-tal.
- Dessa nykomlingar skiljde sig starkt från de sen tidigare etablerade judarna i Tyskland. De var fattiga, lågutbildade och såg märkbart annorlunda ut.
- Detta ledde till en dramatisk attityd förändring till judar som grupp i Tyskland."

Njaae, håller inte med om den förklaringen riktigt. NSDAP underblåste en antisemitism som redan fanns i hela europa. Visserligen finns flygblad från den tiden som stöder den teori som du lägger fram här men nazisterna förnyade antisemitismen genom att föra in teorier om den judiska konspirationen (ZOG) och jag tror att dom teorierna hade störst betydelse för att underblåsa judehatet.

I dom baltiska staterna behövdes inget sånt, där fanns ett judehat baserat på kommunisthat eftersom kommunisterna betett sig väldigt illa där. Karl Marx var jude och kommunismen ansågs skapad av judarna ungefär.

Men ok, i filmen den evige juden så väller judarna in som råttor (bokstavligt i filmen) från öst. Men vid wanzeekonferensen (hands down alla nationalsocialister) så diskuterades upplägget att inga judar skulle få existera i öst heller.

Hoppas du inte ser judefördrivningen österut som någon migrationspolitik :-)

Robsten sa...

Ja Mats, Expressens samröre med nämnda förening förvånade faktiskt mig med, trots att man borde vara luttrad. Trodde inte det var möjligt. Dessutom denna enorma fokusering på rom-registret (kanske delvis rätt) men inte ett ord om Researchgruppens register. Hur konstigt kan det bli?

Robsten sa...

Facit och facit, min bedömning är i alla fall att det inte bryter mot någon tryckfrihetsförordning.

Utlandssvensk sa...

@Mats,

Tja, jag vet inte så noga, det var som sagt Fergusons teori som jag beskrev. Själv vet jag för lite om ämnet för att ha någon stark åsikt om han har rätt eller fel. Men han argumenterade bra för sin sak i boken.

Dock är jag ganska övertygad om att det finns åtminstonde en risk att riktig rasism kan börja växa fram bland "pursvenskarn". Möjligen sker det redan hos de yngre, som drabbas fullt ut av mångkulturen.

Mats sa...

@Utlandssvensk,

Jag motsäger inte Fergusons teori helt, säkerligen användes invandrade öststatsjudar i den antisemitiska propagandan. Men man ska komma ihåg att antalet judar totalt i Tyskland på den tiden var runt 500.000, en väldigt liten minoritet.

Att rasism (enligt nationalencyclopedin) kommer växa fram tror jag också på. SD kommer kanalisera ut mycket missnöje men med tanke på hur problemet växer och nonchaleras så tror jag inte att SD kan bromsa en växande rasism.

SD förespråkar inga radikala lösningar, som Robsten skriver så är de i linje med Finlands politik, men Finland har inte på långa vägar samma problem som Sverige.

Mats sa...

Valfläsk för gravt dementa

Det första steget i skattesänkningen väntas ge genomsnittspensionären 50 kronor mer i plånboken i månaden.


Slösa inte bort den 50-lappen på bingo, helt ägg till frukost eller annat onyttigt.

Enligt Skattebetalarnas förening skulle det kosta omkring åtta miljarder att jämställa pensionsinkomster med förvärvsinkomster.

Magdalena Andersson tror inte att skatteklyftan kan tas bort helt under mandatperioden.

– Det är vår ambition. Men det får vi naturligtvis göra i den takt som vi har möjlighet att hitta utrymme för det, säger hon.


Vilket betyder stor risk att det inte genomförs alls. Sossarna planerar en fortsatt massinvandring med "oförutsedda" kostnader som vida överstiger de 8 miljarderna.

Sossarna och alliansen är övverens om att invandrarna byggde Sverige, inte pensionärerna. Med den inställningen så är inte steget långt att helt avskaffa pensionen i slutänden.

Mats sa...

Det finns dom som har åsikten att frågan om människans värde är reducerat till om man är för eller emot massinvandring. För att det ska vara möjligt för en så korkad åsikt att ta plats i den offentliga debatten krävs att man helst inte tar debatten med meningsmotståndare naturligtvis. Vidare måste vissa delar av demokratin avskaffas, som mötesfriheten. Detta räcker inte för att försvara sån idioti utan maktpositioner måste missbrukas i kriget mot yttrandefriheten. Exempelvis att folk med fel åsikter utestängs från fackföreningar, möteslokaler och så vidare.

Mats sa...

Om vänstern lägger till lite serier och kändisreportage i sina propagandablad skulle de kunna konkurrera ut aftonbladet och expressen. Affärside?

Mats sa...

Boken 1984 är välkänd men hur många känner till boken kallocain som har ett liknande tema (skriven av Karin Boye)? Vad som saknas i boken är det antirasistiska synsättet att man ser staten som en förmyndare, i 1984 ses staten som en äldre (klokare) bror. Orwell skapade uttrycket ”big brother” som senare blev namnet på en dokussåpa med total TV-övervakning. Dom antiauktoritära idag ser det som helt naturligt att staten går in och reglerar en av grunderna för demokratin, yttrandefriheten. Genom lagen om hets mot folkgrupp till exempel som fungerar som en gummiparagraf. Trots att det handlar om en av grunderna för demokratin så vet de flesta inte exakt vad som är rätt och fel att säga eller uttrycka på ett annat sätt, många blandar ihop ärekränkning med hets mot folkgrupp och det görs även i domstolarna ibland.

Man kan se hur antirasisternas uttryckssätt följer synsättet att staten är en förmyndare. Olydiga ”barn” som bryter mot vad ”föräldrarna säger” anses ha åsikter som ”inte är rumsrena”. Självklart blev det ett väldigt hallå när SD klev in i riksdagen och uttalade åsikter som inte var godkända av staten.

Snart är det EU-val och då kan det vara dags att påminna om att EU jobbar hårt på att begränsa yttrandefriheten och avskaffa demokratin ännu mer.

Robsten sa...

Rätt många känner nog till calocain. Nä EU är verkligen ingen förkämpe för yttrandefrihet. Vi får se valresultatet i EU valet, en liten förändring kan komma.

Mats sa...

Jag hoppas på att det går att få till stånd ett samarbete mellan "extremhöger" partierna som verkligen blir omdanande.

Mats sa...

Fortfarande ingen postutdelning i flemingsberg och helt tyst om orsakerna, bara att det förekommit äggkastning men det har varit hot också som man inte får reda på. Jättekö när posten ska hämtas ut plus dåliga öppettider. Och sedan privatiseringslarvet som kopierats från forna sovjet gör att man måste hämta på två olika ställen.

Kommunpolitikerna måste anpassa sig efter den nya verkligheten. Mångkulturen förutsätter mer polisövervakning med ett mer slutet samhälle som oundviklig följd.

Robsten sa...

Hoppas jag också på Mats, annars blir det rätt tandlöst.

Mats sa...

Jag ser det som en stor möjlighet för "extremhögern" att skapa något vettigt med stor chans att verkligen påverka. Men om man blickar bakåt på de gånger "extremhögern" haft chansen så...

1981 fick BSS en jättechans att torgföra sig på ett positivt sätt. Folkpartiets Maria Leissner gick med på en offentlig debatt. Snällt uttryckt brände BSS möjligheten kan man säga.

1984 Nådde man stora framgångar med tidningen gjallarhornet. Istället för att fortsätta med det bytte tidningen namn till patrioten och innehållet var inte längre tilltalande utanför en trängre krets inom BSS. 1986 började en del längta efter något i stil med SD. Spillrorna av kampanjen BSS sopades upp av legendariska Percy Brunström. Percy hade chansen att använda närradion skyddad av lagen om yttrandefrihet. Den chansen brände han med att uppträda full i programmet.

1988 och framåt en bit så hade SD demonstrationer som lockade till sig en del vanligt folk. Det förstörde man genom att locka till sig skinheads för att få en fyllighet i demonstrationstågen. Det var helt ok att dricka öl i demonstrationståget och man tillät folk få hålla tal på fyllan också.

Hoppas som sagt att chansen som finns nu används på ett bättre sätt...

Robsten sa...

Nu var det ju inte bara Brunströms legendariska fylleprogram som sänkte honom i sanningens namn. Det var många märkligheter i övrigt också. Förresten är det tveksamt om han någon gång var riktigt nykter i sina sändningar. Tror inte riktigt han fyllde kavajen som partiledare. Du glömde Sverigepartiet Mats, de presterade en del legendariska sändningar de också ;-)

Mats sa...

Fast sverigepartiet erbjöds inga stora chanser att göra något vettigt, men visst, dom ska inte glömmas bort. Sverigepartiet hade inte precis(!) någon nolltolerans mot rasism men hade en större benägenhet att utesluta folk än vad SD haft. Maktstrukturen gjorde att folk dessutom kunde utesluta varandra och det var sedan oklart vem som blivit utesluten.

Jag vet att det finns folk som tyckte att tidningen patrioten var flerdubbelt bättre än gjallarhornet, men med övergången från gjallarhornet till patrioten så försvann hela det nationalromantiska stuket som bland annat byggts upp av Ultima Thule.

Mats sa...

Mycket kan sägas om Anders Klarström, han är ju anklagad för att ha varit nazist och allt möjligt, men det han byggde upp ur det kaos som var är nog en av de största bedrifterna i svensk politik. Den största bedriften är annars Jimmie Åkessons att få SD till det som det är idag mot ett kompakt motstånd som slår gamla bolagshögerns motstånd mot sossarna på svenskt 20 och 30-tal. Jag hade hoppats på frågor om det i programmet "nyfiken på partiledaren" men det kom aldrig tyvärr.

Mats sa...

Inte bara Jimmie Åkesson förståss, resten av SD'arna har bidragit också.

Mats sa...

När det gäller SD's uteslutningar så anser jag att många är blinda för det drastiskt förändrade läget i och med riksdagsinträdet. Plötsligt blev det ett mångdubbelt fokus på hur man uttalar sig och chansen att ta tillbaka något eller förtydliga sig försvann snabbt. Man blev ett nytt parti i riksdagen med alla journalisters ögon på sig, journalister som satsade allt på att hitta tveksamma uttalanden och även förvränga alla tveksamheter till det sämre.

Men om man tittar på SD's opinionssiffror efter valet och jämför med andra partiers liksom...

Robsten sa...

Precis, media styr inte som de vill. Men tyvärr har medias ständiga kampanj ändå på sikt effekt. Folk i allmänhet läser rubrikerna, får aldrig förklaringarna eller proportionerna. Bilden av skandalpartiet rotas i mångas huvuden i alla fall. Tyvärr.

Utlandssvensk sa...

Mats & Robsten,

Jösses, ni är verkligen gamla kämpar. Jag fick upp ögonen på mitten av 80-talet och har varit ganska aktiv på olika sätt till och från sen dess. Men när jag läser era inlägg ovan känner jag mig som en pojkvasker som just har anlänt i debatten.

Jag tar av mig hatten för er båda! Oerhört starkt att ni orkar.


Micke sa...

Hej!
Tack för ett som vanligt bra inlägg och håller med i utlandssvenskens slutknorr!!!
Jag kan bara säga en sak vad det gäller media och iofs de flesta av SD:s motståndare. Det är f-n så konstigt att propagera för allas lika värde, alla skall med, medmänsklighet för alla om man hela tiden konsekvent undantar 10 % av svenska folket från just detta "alla".
lite OT
Denna stort uppslagna artikel är ju just vad SD förespråkar (även jag), men är ju från "rätt" håll.
http://www.expressen.se/unicef/kolla--sa-mycket-kan-nagra-fa-kronor-gora/
tänk vad ett ensamkommande "barn" kostar/år ca 650000 kr
Med vänlig hälsning Micke
MVH Micke

Mats sa...

Tack Micke och Utlandssvensk!

Mats sa...

Läste gårdagens metro, sveriges version av kinesiska väggtidningar med statlig propaganda. Överst på första sidan var en promotning av F!'s nya platta med "så bra är F!'s nya platta". Första sidan hade också en rubrik med "afrofobin ökar", för att få afa:iten Hübinettes projekt att verka meningsfullt.