fredag, augusti 22, 2014

Reinfeldts strategi

Vi skall säga det på en gång, det är omöjligt att veta vad som rör sig i Reinfeldts huvud och vilka övervägande som gjordes i samband med att Reinfeldt i veckan under ett tal på Norrmalmstorg gick ut och erkände immigrationens stora kostnader och den påverkan det med nödvändighet har på vår välfärd och ekonomi. Det är dock långsökt att han skulle göra det i ett anfall av plötslig moralisk ärlighet. En agenda och en strategi måste ligga bakom utspelet. I annat fall skulle han ha erkänt kostnaderna långt innan, som flera oberoende bedömare påtalat, däribland Lars Calmfors. Så här föll Reinfeldts ord på Norrmalmstorg.

Jag kan redan säga att det kommer att bli omfattande kostnader för att ta emot dessa människor. De är så pass omfattande att det kommer att lägga ytterligare restriktioner för vad som finns utrymme för i offentlig finansiering. Därför lovar vi nära nog ingenting i den här valrörelsen, det kommer inte att finnas utrymme för det

Det är uppenbart att vi är inne i en valrörelse och att utspelet har med valrörelsen att göra. Det är nästan lika uppenbart att Alliansen ligger under de röd-gröna i opinionsundersökningarna. I detta läge väljer alltså Reinfeldt att göra ett utspel som förmodas (även av moderaterna) gynna SD som Reinfeldt avskyr. Det råder ingen tvekan om Reinfeldts avsky för SD, det syns varje sekund genom TV-rutan. Ändå väljer han alltså att göra ett utspel som han vet gynnar SD.

Tar man med Reinfeldts dedikerade motvilja mot SD i analysen, duger inte den förklaring SVT:s experter bjöd på, nämligen att Reinfeldt gjorde utspelet för att enbart skapa oro hos väljarna, och att de därigenom skulle välja det säkrare alternativet som nästan alltid är den sittande regeringen. Det är en osannolik förklaring med alldeles för osäker utdelning och en alldeles för hög insats (gynna SD).

Petter Larsson på Aftonbladet är faktiskt något på spåret bakom allt onyanserat känslosvall och världsfrånvända vänsterfantasier. Så här skriver han.

För samtidigt som han med ena handen lyfter SD, skadar han de rödgröna partierna i två av deras paradfrågor: välfärdssatsningar och antirasism.Så snart de nu talar om satsningar som kan kosta något, kommer det att framstå som att de är ekonomiskt ansvarslösa, och som att de sviker världens flyktingar

Larsson reflekterar inte en sekund på att det faktiskt kan vara sant, att en kostsam immigrationspolitik faktisk på sikt kommer att rasera välfärden, ety då skulle ju hela hans världsbild rasa samman. Däremot kan han ha rätt i att Reinfeld gjorde utspelet för att ställa till det för de rödgröna och deras planer på välfärdssatsningar. Reinfeldt kan innan valet peka på hur oansvariga de röd-gröna beter sig som lanserar stora satsningar, samtidigt som immigrationen slukar stora delar av budgetutrymmet.

Om det värsta inträffar ur Reinfeldts synvinkel, att de röd-gröna vinner valet, har han själv gett sig alibi, - jag sade minsann hur läget var. Samtidigt som han nästan tvingar in de röd-gröna i en destruktiv politik, nämligen den att fortsätta på den inslagna vägen. Det är en väg där vi skall ”öppna våra hjärtan” samtidigt som den ekonomiska situationen tvingar de röd-gröna att föra en politik som faktiskt liknar Reinfeldts egen. En politik med omfattande kostsam immigration och där det ekonomiska läget omöjliggör stora satsningar på välfärden.


De röd-gröna missade självfallet tillfället att lägga om politik. När Reinfeldt höll sitt tal om begränsade välfärdssatsningar hade de röd-gröna kunnat deklarera en kursändring vad gäller immigrationspolitiken, med hänvisning till Reinfeldts tal. Men det var en tillfällighet som de självklart inte utnyttjade. Stora partier är inte kända för snabba kursändringar när tillfället yppar sig, om det ens är möjligt med tanke på gräsrötter och media.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Löfven hade säkert föredragit att invandringsfrågan hållits borta i valrörelsen. Han har allt att förlora på att den frågan tas upp eftersom den riskerar att visa på sprickor mellan framförallt S och MP.

Lägg därtill att V förmodligen redan straffat ut sig från ett direkt deltagande i en S-ledd regering så var det ett bra tillfälle att göra det riktigt obekvämt för Löfven. Att gynna SD är relativt ofarligt eftersom partiet under alla omständigheter, och oavsett opinion, kommer att hållas utanför allt vad invandringspolitik heter.

Man ska också i sammanhanget hålla i minnet att Reinfeldts löften om att släppa fram en rödgrön regering i det fall alliansen inte blir större än de rödgröna tillsammans inte är detsamma som att Reinfeldt kommer att stödja en sådan regerings politik. Vad skulle t.ex hända om Löfven, med en minoritetsregering, inte får igenom sin budget?

Som opinionen ser ut var det antagligen det bästa strategiska drag Reinfeldt kunde göra för att sätta käppar i hjulet för Löfven och skapa såväl en besvärlig regeringsbildning som ett skakigt regeringsinnehav.

Mats sa...

@Nisse, det var en väldigt genomtänkt analys. Har du några åsikter om följdverkningar? Vad blir Löfvens motdrag? Han har ju försökt få det till att alliansen vill samarbeta med SD, men vad kan komma mer?

Mats sa...

Eller så är det så att han vill förekomma SD's kritik när det nu kommer skattehöjningar med mera för att bekosta invandringen. Det blir svårt att dölja vad kostnaden beror på samtidigt som det blir rekord i invandring.

Löfven kunde inte ha hållt samma tal. Frågan är ju hur man tänker inom sossarna eftersom man inte kan ha en valrörelse utan vallöften och sen komma med skattehöjningar utan att ge något tillbaka till väljarna (mer än fler invandrare).

Sen riskerar inte Reinfeldt att det i media ska skapas någon stämning av undergång i och med att invandringen kommer öka oavsett vilka katastrof-siffror som kommer redovisas.

Många SD-anhängare verkar nu tro att det bara är att sparka in bollen i öppet mål. Så är det knappast. Starka krafter kommer fortsätta försvara nuvarande invandringspolitik.

Swedish Dissident sa...

Bra text och intressanta kommentarer. Även om "främlingsfientliga överdrifter" ska undvikas är det alldeles uppenbart att de massiva immigrationsvolymerna - i synnerhet av flyktingar, asylaner och deras anhöriga - har tämligen stor inverkan på den fiskaliska politiken.

Robsten sa...

"Många SD-anhängare verkar nu tro att det bara är att sparka in bollen i öppet mål. Så är det knappast. Starka krafter kommer fortsätta försvara nuvarande invandringspolitik."

Självklart ärt det så, bara att fortsätta kämpa.