fredag, november 12, 2004

Slagen dam och vetenskapen

Ett forskningsprojekt har publicerats, det har initierats av regeringen med anledning av kvinnofridsreformen. Uppdraget gick till brottsoffermyndigheten, den gav i sin tur uppdraget till Eva Lundgren, som innehar en profesur med inriktning "våld mot kvinnor". Undersökningen genomfördes i form av enkätundersökning, kan vi konstatera utan att det framgår av presentationen. Svarsfrekvensen var 70%, 10.000 kvinnor fick utskicket.
http://www.brottsoffermyndigheten.se/informationsmaterial/Slagen%20dam/inledning.pdf
Vad kom då denna undersökning fram till? Helt hårresande resultat, Vi kopierar direkt från presentationen-"Fysiskt och sexuellt våld och hot Var fjärde kvinna, 25 procent, har efter sin 15-årsdag upplevt fysiskt våld från någon man.
5 procent har utsatts för fysiskt våld under det senaste året. Var tredje kvinna, 34 procent, har åtminstone en gång efter sin 15-årsdag utsatts för sexuellt våld av en man. Under det senaste året har 7 procent erfarenheter av detta"
Vi tar det igen-". Var tredje kvinna, 34 procent, har åtminstone en gång efter sin 15-årsdag utsatts för sexuellt våld av en man. "
Alltså var tredje kvinna har blivit utsatt för sexuellt våld!!!
Vidare: -"Nästan varannan kvinna, 46 procent, har utsatts för våld av någon man efter 15-årsdagen. 56 procent av alla kvinnor har trakasserats sexuellt."
Helt otroliga siffror.
Vidare: -"Erfarenheter av våld under det senaste året är vanligast i åldersgruppen 18-24 år. Nästan var fjärde kvinna (22 procent) har utsatts i denna åldersgrupp. Av kvinnorna i åldern 25-34 år och 35-44 år har 12 respektive 11 procent utsatts för våld. Bland kvinnorna 45-54 år och 55-64 år är siffran 9 procent.
Alltså, kvinnor mellan 55 - 64 år gamla så har 9% blivit utsatta för våld det senaste året!!!
Ursäkta, detta är inte troligt helt enkelt.
Jag vill direkt påpeka att jag på intet sätt försvarar våld mot kvinnor, tvärtom, jag har själv aldrig slagit någon kvinna och tycker mycket illa om andra män som gör så, jag vurmar dessutom för en straffskärpning, eller skärpning av rättspraxis i alla fall, när det gäller våld mot kvinna utfört av man. Knytnävsslag mot kvinna är alltid GROV misshandel och SKALL rendera 2 års fängelse, minimum, detta sagt för att undvika alla missförstånd angående min egen ståndpunkt i frågan. Nej, detta gäller vetenskaplig stringens, och "beställningforskning" som ofelbart kommmer fram till de resultat som man från början tänkt sig. Ni kan tänka er vilken flopp det skulle blivit om det visade sig att det förekom väldigt lite våld mot kvinnor, på något sätt tror jag inte utförarna av denna forskning skulle blivit glada då, inget DN debatt, ingen uppmärksamhet, inga vibrerande pamfletter och slagord, vad tråkigt!
På Eva Lundgrens: http://www.samgenus.uu.se/eva.html site kan man läsa -"Eva Lundgrens forskning följer två huvudfåror: feministisk teoriutvecklig och våldsforskning. Hennes teoretiska bidrag fokuserar på hur kön skapas i förhållande till sexualitet, och präglas av en kontinuerlig uppgörelse med diktoma kön. "
Redan här kan man ana vad resultatet av forskningen skulle bli, "feministisk teoriutveckling"??? "våldsforskning", Ja då skall hon ju vara expert då.
Vidare -"Eva Lundgrens forskning om könsrelaterat våld bygger på feministisk teoriutveckling och relaterar till internationellt feministiskt våldsteoretiserande. Utgångspunkten är att våld mot kvinnor inte kan förstås om man inte samtidigt analyserar hur kön konstrueras i vår kultur"
På universitets, (Uppsala), presentation läsar jag med förvåning -"Slagen dam visar också att våldet är mångtydigt. Trots hög rapportering om våldserfarenheter tenderar våldet att ”försvinna” när kvinnorna frågas mer utförligt om vad de varit med om; konkreta våldsgärningar omdefinieras, bagatelliseras och minimeras, och det verkar som om kvinnorna värjer för tanken att själv vara våldsutsatta, och för att utpeka en make eller sambo som ”en sån man, en som använder våld."
http://www.samgenus.uu.se/projekt.html
Men är detta vetenskaplig tringens?? Vid närmare utfrågning backar tydligen en hel del kvinnor, i.o.f.s. ett känt fenomen från polisvärlden där kvinnor lever under press, men detta? Detta skall ju vara vetenskaplig forskning betalat av skattebetalarna, forskarna själva gör egna tolkningar som att kvinnorna "omdefinierar", "bagatelliseras", och "minimeras", det är alltså forskarnas egna tolkningar, vetenskaplig stringens??
Vad skulle det statistiska utfallet bli om vi tog hänsyn till de som forskarna kallar "omdefinieringar, bagatelliseringar och minimeringar??
Alltmer av vår forskning styrs av det politiskt korrekta, det som ligger i tiden, man får i princip alltid fram de resultat som vi starkt misstänker att man från början ville ha, någon slags trendforskning där man tummar på den vetenskapliga stringensen väldigt grovt, forskningsprojekt blir inlägg i debatten i stället för ett instrument för att ta reda på hur verkligheten ser ut. Denna utveckling finner jag djupt oroande.
Det har kommit nya uppgifter, Eva Lundgren har varit i farten tidigare och då fört fram teorier om "satanistiska massgravar", poliser har grävt sig blåa i ansiktet utan att hitta något. Jan Guillou har skrivit om saken i "Häxornas försvarare", här lämnar jag ett utdrag ur boken:
ecension Jan Guillous bok “Häxornas försvarare”

Av Gustaf Hellsing, odont. dr

Polisen gräver efter massgravar

"Den 9 februari 1993 meddelade pressen att polisen grävde efter massgravar utanför Södertälje. Ett 30-tal barn skulle ha mördats av en djävulsdyrkande sekt efter sexuella övergrepp och satanistiska riter. Docenten vid Uppsala universitet Eva Lundgren (senare professor och chef för internationella sekretariatet för genusforskning i Uppsala!) förklarade i TV-nyheterna Rapport att det fanns vetenskapliga belägg för de påstådda händelserna. Hon påstod sig själv ha bevis för detta. Självfallet kastade sig massmedia då över godbiten. Inga barn hittades där de angivits vara begravda men dementier ges inte mycket utrymme i sensationspressen.

Anmälaren var en flicka som i 16-årsåldern angivit sina föräldrar för att de utnyttjat henne sexuellt och sålt henne till hemliga sexklubbar. Inga bevis förelåg annat än hennes utsaga och ”skador i underlivet” (som man nu alltså vet inte är skador). Samma läge hade ju Ulf i Bjugn. Denne far klarade sig sämre än Ulf. I tingsrätten dömdes han till sex år och två månaders fängelse och hovrätten höjde straffet till tio års fängelse och 948.000 kronors skadestånd. Här dömdes även modern till fyra års fängelse och 250.000 kronors skadestånd. Bara någon månad senare hade terapeuter och psykologer fått flickan att ”gradvis” erinra sig mer groteska detaljer. Föräldrarna hade sålt henne till hemliga bordeller för barn. Historien om djävulssekten växte fram. Denna ritualmördade barn och hade vid ett tillfälle tvingat flickan att mörda själv. Hon visste var dödade barn burits bort i svarta plastsäckar och grävts ner i skogen nära föräldrarnas bostad. Eftersom två svenska domstolar tagit dessa historier på allvar blev polisen tvungen att ge sig ut och gräva, vare sig man trodde på dem eller inte.
HD återförvisade målet
Föräldrarnas advokater vände sig då till HD och begärde resning eftersom flickan visat sig kapabel till fullständig galenskap. HD instämde och återförvisade målet till hovrätten. Av prestigeskäl kunde denna ej erkänna sin tidigare felbedömning men sänkte straffet för fadern till fem års fängelse och 250.000 kronors skadestånd. Docenten Eva Lundgren fortsatte att hävda satanisternas existens. Hon visade en videoinspelning där två barn berättade hur de bevittnat mordet på en skånsk flicka som hette Helèn, ett mord som Quick också försökt ta på sig. Dessa barn berättade inte bara hur de sett Helén strypas efter en våldtäkt. De hade också sett hur ett fullgånget foster skurits ut från en levande kvinna och därefter halshuggits med en yxa."
Det är alltså denna kvinna som gjort undersökningen om mäns våld.

Inga kommentarer: