onsdag, december 14, 2005

Eva Lungrens forskning igen

Jaha, återigen en artikel på DNdebatt om Eva Lungren och hennes s.k. forskning. Lundgren börjar bli en stående punkt på denna sida. Nu är det ett antal människor från universitetsvärdensom försvarar Lundgren och går till storms mot de som granskat Lundgren.En människa från reklambranchen som arbetat på SvD framträdde en gång i TV och berättade att ju fler namn som stod bakom en artikel på en debattsida, ju mer misstänksam skulle man vara, fler namn, ju tydligare lobbying var det fråga om.
I artikeln skriver gruppen att,
-"I den tradition hon arbetar har ett begrepp som falsifiering inte någon större mening", hmmm......vi skulle kunna ägna denna tes en hel del begundande, jag kan kort säga att i den tradition som Lundgren jobbar, den borde kanske inte få existera på våra universitet.
Vidare skriver undertecknarna -"När granskarna dessutom i stor utsträckning saknar kompetens på Eva Lundgrens forskningsfält blir det problematiskt".
Ja precis, de enda som kan sägas ha kompeten är sannolikt de som bedriver en exakt likadan"forskning" som Lundgren och kan tänkas dela hennes värderingar.
Vidare står det i artikeln, -"I den tradition hon arbetar kan man inte neutralt pröva teser". Ha, ha, försäger de inte sig här? Detta är ju för fan "outrages".
Vidare skriver författarna, -"Riskerna med ett sådant förfaringssätt är uppenbara. Om universiteten fortsätter att så räddhågset hänga ut kontroversiell forskning, så innebär detta naturligtvis att möjligheterna till nytänkande och kritisk forskning försämras. Faran med att sticka ut blir obarmhärtigt tydlig, liksom tryggheten i att forska på ett sätt som stryker våra vardagliga förståelser medhårs och inte upprör någon. Men är det sådan forskning vi vill ha?"
Ja, nog ägnar sig Lundgren åt nytänkande alltid, vi vill ha forskning som uppfyller vetenskaplig stringens, oavsett vilka slutsatser eller vad det forskars om. Om forskninge "upprör" någon är ju inte det centrala, kan inte bli ändamålet med forskningen.

Vidare skriver författarna, -"Båda saknar i stor utsträckning kompetens på Lundgrens forskningsfält, som handlar om relationen mellan kön och religion, samt om kopplingar mellan våld, sexualitet och makt. Grans­karna befinner sig också delvis på andra metodologiska arenor." Ja alla som HAR kompetens inom detta område lär vara medsystrar till Eva Lundgren, jag förstår att det bästa för Lundgren vore om någon av dessa gjorde granskningen, då vet vi alla vad resultatet skulle bli. Jag skulle också kunna starta ett forskningsprojekt, det skulle handla om relationerna mellan politisk korrekthet, massmedia, regering samt kopplingar mellan vissa ministrar och hur forskningsanslag delas ut.
Till sist skriver så författarna detta,
-"Den absoluta merparten av Lundgrens vetenskapliga produktion sker inom en vetenskaplig tradition som man kan kalla hermeneutisk. Det handlar om att genom tolkningar av empiriska material utarbeta teoretiska förståelser av olika samhällsfenomen. Forskning uppfattas här som en tolkningsprocess. God forskning handlar i ett sådant perspektiv mindre om att "bevisa" eller "testa" olika hypoteser och mer om att utifrån skilda teoretiska perspektiv, och med en övertygande argumentation, skapa ökad förståelse för olika fenomen. Utgångspunkten är att världen inte är entydigt avbildbar. Verkligheten framstår på olika sätt beroende på varifrån man tittar - vilket perspektiv man intar."
Om nu denna forskning är en tolkningsprocess och Lungren är tolkaren, hon som kom med teorierna om de satanistiska sekterna som mördade småbarn på löpande band, så vill i alla fall jag som skattebetalare, inte vara med längre.

Inga kommentarer: