måndag, december 12, 2005

Invandrares brottslighet enligt BRÅ

Enligt Mauricio Rojas, som skriver i DN debatt, så släpper BRÅ snart en rapport om invandrares brottslighet, enligt Rojas ett tabubelagt ämne.
Enligt Rojas pekar rapporten på de olika kulturella skillnaderna, en del grupper har mycket låg brottslighet, andra grupper har mycket hög brottstatistik, som t.ex. Chilenare. Jag vill ti.lägga att det är andra vågens chilenarna som står för den brottsstatistiken, första vågen av chilenska flyktingar var politiska flyktingar efter att Pinoché tagit makten, de har inte högre brottslighet än svenskar, något Rojas och kanske BRÅ missat. Andra vågen av flyktingar från Chile var från Valparaiso's slumområde, varför Sverige tog emot dem som politiska flyktingar står skrivet i stjärnorna.
Rojas pekar på att debatten är tabubelagd, men att det nu är dags att dra upp fakta i ljuset. Kan bara hålla med, dock är det ju FP som gjort hela debatten tabubelagd med Bengt Westerverg i spetsen, för Rojas hör väl ändå till FP och inte M som DN skriver?

Inga kommentarer: