söndag, januari 22, 2006

Professionalismens baksidor

Professionalismens baksidor tas upp av Mats Alvesson, Professor, organisationsforskare vid Lunds universitet på DN debatt söndag 21a. Politiker från alla rikspartier tar i dessa dagar upp frågan hur kompetens och kvalitén inom skola, polis och vård skall upprätthållas. Alla tävlar de om att kommamed "enkla" lösningar såsom auktorisation inom respektive yrke. Alvesson pekar på många nackdelar med denna utveckling, såsom att de bästa faktiskt inte alltid behövar vara de formellt mest välmeriterade, att genomströmningen inte fungerar inom respektive yrke. Är man trött och "utbränd" så är det sannolikt det bästa att byta yrke. Att det många gånger är bra med influenser utifrån är ett välkänt fenomen, en auktorisation skulle definetivt hämma en sådan utveckling. Som Alvesson skriver:
-"I svåra och av allt att döma mindre framgångsrika verksamheter som polis och skola vore det kanske bättre med rörlighet och flexibilitet - folk som tröttnar eller inte passar kanske skulle göra något annat. Men detta hindras av höga murar mellan yrken."
Rörlighet och personliga egenskaper kontra en legitimation på rätt formella kunskaper, den enklaste lösningen för våra politiker är ju en legitimation. Min åsikt är nog att är det någon yrkesgrupp som i sådana fall skulle behöva auktorisation och en legitimation så är det yrkespolitiker, för tillfället har vi nog rätt många som inte håller måttet. Å andra sidan vill vi för allt i värden inte hindra "genomströmningen" inom detta yrke, så vi får nog skrota detta förslag med.

1 kommentar:

joegilbert6071 sa...

I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com