onsdag, mars 29, 2006

Hagamannen fast

Hagamannen har med största sannolikhet åkt fast. Sannolikheten att två människor i Norrland eller Umeåtrakten skulle ha identiska DNA vid ett test är i det närmaste obefintlig. Att de verkligen skulle ha identiska DNA är ju helt uteslutet, två personer har ju aldrig identiska DNA. Jag vet inte om ens enäggstvillingar har identisk DNA. Jag slog vad en gång med en kompis om enäggstvillingar har identiska fingeravtryck, jag förlorad. Jag påstod nämligen att de verkligen hade identiska fingeravtryck, vilket de alltså inte hade enligt den polis jag pratade med.
Hagamannen åkte med största sannolikhet fast just p.g.a. DNA-testerna som används i allt större utsträckning. Enligt en polis som uttalade sig på SVT så hade den nu häktade inget alibi, ansiktsprofilen stämde också. Ingen åker fast på de indicierna som alla förstår.
Polisen fick ett enkelt tips i Januari, ett av tusentals tips. De ville DNAtesta personen, han vägrade. Med de nya reglerna kunde han dock inte vägra, när testet väl var gjort så upptäckte polisen att mannens DNA stämde med gärningsmannen. Saken var klar.
Jag vet inte om det berodde på några utredares skicklighet som gjorde att Hagamannen åkt fast. Vi har en ny teknik, DNAtesterna, förr hade vi inte det redskapet. Polisen tar i vanlig ordning emot tips, de DNAtestar intressanta tips. Plötsligt stämmer ett av tipsen. Tyvärr, jag tror att hade polisen inte denna nya teknik så hade Hagamannen aldrig åkt fast, inte om han slutat med sina brutala överfall i alla fall.
Jag är glad över den nya tekniken. Jag är dock tveksam till polisens utredningsförmåga, utan denna teknik. De begär i princip namn och adressförslag för att kunna lösa dessa grova brott, lite mer borde man kunna begära av de som har dessa utredningar till yrke.

Inga kommentarer: