söndag, juni 11, 2006

Christopher Lasch citat: Liberalismen

Liberalerna i den övre medelklassen, som inte inser vilken stor roll klasskillnaderna spelar för hur attityderna till livet utformas, räknar inte med klasdimensionen i sin besatthet av hälsa och moralisk stadga. De har svårt att förstå varför deras hygieniska livssyn inte väcker entusiasm överallt. De har inlett ett korståg för att sanera det amerikanska samhället: skapa en ”rökfri miljö” och censurera allting från pornografi till ”nedsättande uttryck i talspråket”, och samtidigt går de åt rakt motsatt håll och vill öka valfriheten på områden där de flesta människor tycker sig behöva stabila moraliska riktlinjer.

När de möter motstånd mot dessa initiativ röjer de det ettriga hat som ligger strax under välviljans leende ansikte. När liberalerna möter motstånd glömmer de bort de liberala dygder som de säger sig upprätthålla. De blir griniga, egenrättfärdiga, intoleranta. I den politiska kontroversens hetta blir det omöjligt för dem att dölja sitt förakt för dem som envist vägrar se ljuset - de som ”helt enkelt inte fattar vad det är frågan om”, som de självbelåtet uttrycker sig i sin politiska fläckfrihet.

Christopher Lasch, Eliternas uppror sid. 26

Ja här kommer vi osökt att tänka på Leijonborg valnatten då det stod klart att euroförespråkarna förlorat omröstningen.

1 kommentar:

Robin Hood sa...

Liberal betyder olika saker i olika delar av världen. I USA så är liberaler mycket mer vänster, och hånas som kommunister.

Den som kallar sig för liberal i Sverige, finner antagligen inte mycket gemensamt med de som kallar sig för liberaler i USA.

Bättre att använda ord som socialliberal, klassisk liberal, libertarian, nyliberal, liberalkonservativ osv...