söndag, juni 11, 2006

Nu går även VD för Demoskop ut i DN debatt

Markus Uvell heter VD:n för Demoskop, han går i dagens (söndag 11 juni) DN-debatt ut i en artikel där han framför sin syn på invandringspolitiken och hur de etablerade politikerna skall möta dessa. Först visar han genom de undersökningar Demoskop gjort hur åsikterna om invandringspolitiken ter sig åldersdemografiskt, inga konstigheter där för tänkande personer. Därefter tar Uvell upp frågan om ungdomars ”invandringsfientlighet”, han klargör att ungdomar är tolerantare än äldre men att ungdomar har lägre trösklar för att rösta på ett icke etablerat parti, såsom SD. Uvell påstår att i Demoskops undersökningar så får SD inte mer än någon procent bland dessa ungdomar.

I samband med de äldres ”invandringsfientlighet” skriver Uvell,

- Mönstret är detsamma i fråga efter fråga: ju äldre väljare, desto större motstånd mot invandringen. När vi frågade om synen på ett antal invandringsvänliga påståenden blev mönstret det omvända: unga tycker i större utsträckning än äldre att invandringen berikar Sverige, att den är bra för svensk ekonomi samt att Sverige borde ta emot fler flyktingar.

Detta är egentligen inte särskilt förvånande. Dels är unga människor generellt mer förändringsbenägna än äldre, och invandringsfientlighet är nära förknippat med allmän förändringsfientlighet.

Jasså? Invandringsfientlighet är nära förknippat med allmän förändringsfientlighet. Det var mycket ”fientlighet”, är man negativt inställd till förda flyktingpolitiken så är man alltså troligen ”förändringsfientlig” också. För det första så är det ytterst tveksamt att kalla kritiker till flyktingpolitiken för ”invandringfientlig”, EU-entusiaster vill förmodligen kalla EU-motståndare för EU-fientliga, de som är kritiska till FN kan kallas FN-fientliga, de som är kritiskt till ett svensk NATO-medlemskap kan kalla NATO-fientliga o.s.v. i alla oändlighet. Saken är den att den med motsatt åsikt sätter en negativ etikett på sin meningsmotståndare. Uvell kan säkert betecknas som ”Sverigefientlig” och ”Traditionsfientlig”, kanske också ”Verklighetsfientlig”.

Uvell tar också upp detta med att massmedia och politiska partier ignorerat vissa partier, framförallt då SD, från den offentliga debatten. Han anser det vara helt fel taktik, han skriver,

- Intresset för att låta dessa partier försvara sina åsikter i en öppen debatt är mycket litet. Många politiker, som i övrigt förespråkar yttrandefrihet, menar på allvar att det är angeläget att hålla dessa åsikter borta från svenska folkets öron.

Utöver att en sådan hållning nog underskattar svenska folkets intelligens (tror man verkligen att vi skulle få ett folk av rasister om rasisterna får komma till tals?), så är den sannolikt kontraproduktiv.

Uvell har helt rätt, vanliga människor i vårt land skulle inte bli rasister bara för att rasister fick komma till tals och framträda i massmedia, självklart. Vad Uvell kanske missar är att saken kan te sig annorlunda om människor som är kritiska till förda flyktingpolitik fick komma till tals som INTE är rasister. Uvell resonerar helt obegripligt när han klumpar samman folk som är kritiska till förda flyktingpolitik med rasister. Här märks det väl att detta egentligen inte är Uvells kompetensområde.

Vem är då denna Uvell? Han är VD för Demoskop. Företaget har denna programförklaring, ” Demoskops affärsidé är att förädla marknads- och omvärldsinformation till användbara beslutsunderlag för våra kunder.”, frågan är om Uvell verkligen gjort det i sin artikel på DN-debatt, han kanske har gett sina uppdragsgivare repet som de sedan kommer att hänga sig i, vi får se.

Uvell kommer från företaget ”United Minds” som han var med och grundade, innan dess jobbade han på ett företag som heter Kreab. Uvell är utan tvekan skicklig på det han gör inom de företag där han arbetar, han är säkert en skicklig VD . Tillåt mig tvivla på att Uvell vet vad det är för tankar och känslor som rör sig i det svenska folkdjupet, det får man nämligen inte reda på i de styrelserum han setat i eller på baren i Operakällaren.

Inga kommentarer: