lördag, juni 10, 2006

Granskningsnämnden friade ”Existens”

Existens hette ett program som gick under våren/vintern i år. Programmet tog upp olika samhällsfrågor och existentiella frågor, en flitigt anlitad gäst var förre ärkebiskopen K.G. Hammar.

Ett program sändes i början av mars där de tog upp frågan om den s.k. publiceringen av Mohammedbilderna. Jag och flera med mig anmälde programmet för partiskhet. Vi ansåg att man naturligtvis inte kan vara millimeterrättvis när man tar upp olika vinklar av samhällsfrågor, men att detta program gick över gränsen för det anständiga i en demokrati med yttrandefrihet och åsiktsfrihet där den statliga televisionen skall sträva efter något minimum av opartiskhet.

Det vi bl.a. reagerade mot var att tre muslimska flickor oemotsagda fick ge sin syn på publiceringen av karikatyrerna, de ansåg inte förvånande att de var en grov, medveten förolämpning av den muslimska värden och borde straffas. Detta fick alltså stå helt oemotsagt i programmet, dessutom trädde K.G. Hammar in och spädde på kritiken ytterligare, han bredde ut sig och talade om vilken jätteskillnad det var mellan Mohammed-teckningarna och det som han tyckte var ett fint kärleksbudskap, nämligen Ecce Homo utställningen.

Då kommer vi in på Elisabeth Ohlsons medverkan i programmet. En nyckelfråga i anmälningarna var ju att Ecce Homo friades (i granskningsnämnden den gången) emedan Mohammedteckningarna kritiserades ensidigt i Existens. Ohlson fick lägga ut sin mening helt oemotsagd. Naturligtvis menade hon nu att hennes egen utställning var ett rent kärleksbudskap emedan Mohammedteckningarna var ett hatets och rasismens budskap, inte så förvånande. Det jag och anmälarna vänder sig emot är ju att detta fick stå helt oemotsagt i programmet. Det hade varit mycket lätt att bjuda in någon för att företräda den motsatta åsikten.

Här är svaret från granskningsnämnden.

BESLUT SB 385/06

2006-06-07 Dnr: 230 och

234/06-20

SAKEN

Existens, SVT2, 2006-03-04, program om publiceringen av Mohammed-

teckningarna i Jyllandsposten; fråga om opartiskhet och saklighet

BESLUT

Programmet frias. Granskningsnämnden anser att det inte strider mot kravet på opartiskhet och saklighet.
___________________

PROGRAMMET
Programmet handlade om bilderna på profeten Mohammed som publicerats i Jyllandsposten. Programledaren sa inledningsvis: "Vad får man egentligen göra mot en religion? Och när är det rätt att häda? Bilderna av profeten Mohammed som en ondskefull terrorist upplevdes av många muslimer som en oerhörd skymf. Varför det? Och publiceringarna som Jyllandsposten gjorde, vad handlade de om egentligen? Handlade de om rätten att få kritisera och häda en religion eller som det ibland verkar, handlade de om rätten att bara få vara rasistisk? Trots tusentals nyhetsinslag, TV-soffor och expertutlåtanden så sitter liksom frågan kvar någonstans i magtrakten. Varför blir en del människor så arga för några skämtteckningar att de nästan är redo att dö och döda? Handlar det om religion och i så fall, varför är inte alla troende mus-
limer lika förbannade?" En berättare ställde frågan hur en barnboksförfattares problem med att hitta någon som ville rita av Mohammed kunde gå via en kulturredaktör på Jyllandsposten och orsaka tidningsrubriker om ett civilisationernas krig. Han sa att det kanske var syftet med publiceringen av bilderna som var knäckfrågan i konflikten.

Tre muslimska kvinnor medverkade och sa vad de ansåg om publiceringen. De kommenterade bl.a. frågan om syftet med bilderna och bildförbudet. De sa att muslimer kände sig kränkta i den egna identiteten över publiceringen av bilderna och de ansåg att det fanns olika anledningar till varför muslimer var upprörda. En av dem sa att muslimer inte skämtade om profeten Mohammed men ansåg att det inte gick att förvänta sig samma vördnad från andra.

Konstnären Elisabeth Ohlson-Wallin intervjuades om sin utställning, Ecce Homo. Hon berättade om hur utställningen mottagits och vad som upprört publiken. Hon sa att det upprörande hade varit att visa att homosexuella hade samma gud som andra, vilket för många kristna var nedvärderade mot guden. Hon sa att det var skillnad på den egna utställningen Ecce Homo, som enligt henne var ett kärleksbudskap, och karikatyrerna av Mohammed, som hon ansåg var rasistiska bilder. De kunde enligt henne jämföras med den som gjordes mot judar under andra världskriget. Hon sa att hon höll sig inom de kristna ramarna, det kristna kärleksbudskapet, och trodde att det var hotande. Därutöver medverkade en författare som talade om mötet mellan olika kulturer.

Granskningsnämnden skriver,

- Och publiceringarna som Jyllandsposten gjorde,
vad handlade de om egentligen? Handlade de om rätten att få kritisera och
häda en religion eller som det ibland verkar, handlade de om rätten att bara få
vara rasistisk?

Ja, både Existens och granskningsnämnden gav ju ett entydigt svar på frågan, någon problematisering gjordes ju aldrig, opartiskt enligt mig.

Granskningsnämnden skriver,

- Tre muslimska kvinnor medverkade och sa vad de ansåg om publiceringen.

Ja, precis, och ingen annan åsiktsriktning presenterades i programmet eller i något annat program av SVT, det stavas o-p-a-r-t-i-s-k-t.

Granskningsnämnden skriver,

- Konstnären Elisabeth Ohlson-Wallin intervjuades om sin utställning Ecce Homo.

Ja, precis, hon var ju som alla förstår helt objektiv i sin jämförelse mellan hennes egen utställning och den aktuella publiceringen av teckningarna på Mohammed. Hur vore det om den uppfattningen som sannolikt representeras av en majoritet av svenska folket fick komma fram?

1 kommentar:

Robin Hood sa...

Granskningsnämnden i sig själv är inte opartisk eftersom det sitter 3 företrädare från SAP+LO i den.

En opartisk granskningsnämnd hade ju varit en bra början, om man skall fatta beslut om vad som är opartiskt.