tisdag, juni 06, 2006

Demkers undersökning om svenskars inställning

Appropå svenskars ökade vilja att ta emot flyktingar, enligt statsvetaren Demker, så har jag inte kunnat låta bli att följa den "tycktill ruta" där varje internetanvändare kan trycka sin åsikt. Rutan har legat på den sida där Demkers artikel är publicerad. Man har kunnat trycka på alternativen, -ja, -nej, -vet ej.
Hur är då resultatet efter tre dagar? Tja, se själva

30% svarar ja på frågan, "Tycker du att Sverige ska ta emot fler flyktingar?", 64% svarar nej, 6% svarar vet ej. Sammanlagt har 9529 personer svarat.
Detta är som alla förstår, ett okontrollerat urval av internetanvändare som svarat på denna fråga. Man kan alltså inte dra slutsatsen att detta stämmer för svenska folket. Tillåt mig ändå att tvivla på Demkers undersökningsresultat. Tror detta resultat ligger sanningen närmare.

Inga kommentarer: