onsdag, juni 07, 2006

Könskvotering igen!

Regeringens enmansutredare, Catarina af Sandeberg, framträder på DN-debatt och låter oss förstå att hon tänker föreslå könskvotering till landets aktiebolagsstyrelser. Af Sandeberg nämner den dåliga utvecklingen i styrelserna som skäl till att lagstiftande kvotering verkligen behövs.

Af Sandeberg tillbakavisar kritik mot kvotering genom att påpeka att det redan nu faktiskt sker en kvotering, hon skriver,

- Faktum är att en kvoteringsbestämmelse redan finns i den svenska aktiebolagslagen, utan att någon framfört motsvarande kritik tidigare. Minst halva antalet ledamöter skall nämligen vara bosatta inom EES. Detta kan naturligtvis uttryckas som "minst 50 procent av ledamöterna". I praktiken betyder detta att en svensk bolagsstyrelse som utgångspunkt inte kan bestå av enbart amerikanska toppnamn, om dessa bor i sitt hemland.

Detta jämför Af Sandeberg alltså med en könskvotering, att hälften av ledamöterna i ett svenskt aktiebolag måste vara bosatta inom EES. Hur kan man på fullt allvar jämföra denna regel med en könskvotering? Det är helt enkelt inte seriöst.

Förövrigt är det lite förvånande att den socialdemokratiska regeringen, samt också den förre V ordförande Schyman, driver frågan om att kvinnor från Djursholm skall kvoteras in aktiebolagsstyrelser. Är det någon som tror att Märta från Skärholmen kommer att kvoteras in i någon styrelse? Ett rent överklassprojekt måste ändå detta betecknas som. Af Sandeberg är väl själv ett klassiskt exempel på detta, hon är bosatt på Valhallavägen i Stockholm, ett företag är skriven på henne, Expanator AB.


Det är hon och hennes väninnor som kommer att bli inkvoterade i dessa styrelser med detta socialdemokratiska förslag. De unga verkar ha genomskådat socialdemokraterna, om man skall tro ”Ungt Val” som publicerades i dag. När skall Sveriges vuxna befolkning reagera på denna vansinnespolitik.

Inga kommentarer: