torsdag, juni 08, 2006

Ännu en rapport om svenskars inställning i integrationsfrågor

Integrationsverket droppar artiklar på DN-debatt med en klockas regelbundenhet, man kan undra vad verkets egentliga uppgift är, är det opinionsbildning? I onsdags kom nu senaste rapporten (Integrationsbarometern) som talar om hur positiva vi svenskar är till ett mångkulturellt samhälle. Denna rapport kommer tätt på förra rapporten i DN-debatt som talade om hur positiva vi svenskar är till ökad invandring. Den gången hade DN en ”tycktillruta” som alla kunde trycka sin åsikt på. Resultatet visade ett helt annat resultat än det som presenterades i artikeln. Denna gång gör inte DN om samma misstag, jag har inte sett någon ”tycktillruta” bredvid denna artikel.

Ofta släpper integrationsverket någon rapport som talar om hur diskriminerade invandrare är, dessemellan släpper de rapporter om hur positivt inställda svenska folket är till ett multikulturellt samhälle, som i denna rapport. Man kan inte låta bli att undra vilka det egentligen är som diskriminerar i det svenska samhället, om nu folket är så positivt inställda.

I onsdagens Rapport granskades SD, där framträdde Åkesson och påtalade att svenska folket aldrig fått rösta eller göra sin röst hörd om det mångkulturella samhället. Nu kom då denna rapport, som ett brev på posten, om svenska folkets positiva attityd till just detta samhälle. Om Carlgren tror att en undersökning gjord av integrationsverket ersätter en folkomröstning är han nog ute och cyklar mer än vanligt.

Inga kommentarer: