tisdag, november 07, 2006

DN:s ledarredaktion ljuger

Det gör den alldeles uppenbart när den skriver om de föreslagna förändringarna av A-kassan och vad som föregick denna omläggning i valet. Det är sant att Alliansen vann valet på en arbetslinje i stället för ett bidragsdito, det är sant att Alliansen gick ut med, i alla fall de flesta förslag i valrörelsen. Jag måste dock ha missat förslaget att göra A-kassan obligatorisk, jag såg ändå i princip varenda valdebatt. DN:s ledarredaktion tycker uppenbarligen att Alliansens förslag är bra, det handlar inte bara om vad väljarna valde i valet, det lyser igenom att ledarredaktionen själv gillar förslagen, de gillar dem så bra att de t.o.m. slirar på sanningen. Så här skriver ledarredaktionen,

Det ligger nära till hands att fråga - var har alla dessa besvikna fackliga företrädare befunnit sig? Har de verkligen missat de borgerligas planer på att sänka a-kassan, att göra den mer försäkringsmässig, att successivt förvandla den till ett obligatorium?

Att göra A-kassan mer "försäkringsmässig" står väl i rak motsats till att göra den obligatorisk? Dessutom missade jag som sagt fullständigt att den skulle göras obligatorisk under valrörelsen. Ledarredaktionen skriver vidare,

Eftersom allt detta framgick av alliansens valplattform balanserar LO, TCO och Saco farligt nära gränsen till att protestera mot valutgången.

Det kan man hålla med om att de gör, och när det gäller SD:s framgångar så protesterar DN:s ledarredaktion mot valutgången alldeles uppenbarligen. Vidare skriver DN,

Det är också motiverat att alliansen försöker göra a-kassan mer lik en försäkring, vilket ofrånkomligen innebär att avgifterna blir väsentligt högre i vissa branscher med hög arbetslöshet.

Just det, att avgiften blir större i vissa branscher skulle göra avgiften mer försäkringslik, men i de förslag som presenteras skulle i princip alla förbund och branscher få nästan lika stor höjning, även de branscher med väldigt liten arbetslöshet skulle få nästan samma höjning som de förbund med oerhört mycket högre arbetslöshet. Dessutom, som jag redan sagt, att göra systemet mer försäkringslik är raka motsatsen mot att göra den obligatorisk. Jag har i alla fall inga försäkringar hemma som är obligatoriska.

Något måste sannolikt göras åt nuvarande A-kassa, Socialdemokraterna har tidigare talat om en bortre parantes, det togs dock snabbt tillbaka efter våldsamma protester. Som det är nu så har det i vissa områden i landet blivit en konstant försörjning att "gå på A-kassa", det var aldrig meningen med detta system från början. Däremot går Alliansen emot sina egna principer, de talar om att göra hela systemet försäkringslik, samtidigt gör man den obligatorisk, man vet naturligtvis att arbetstagare i branscher där arbetslösheten är låg skulle gå ut A-kassan med detta förslag. Orsaken till att människor från dessa branscher med låg arbetslöshet skulle gå ur är komiskt nog att Alliansen bryter mot en annan princip de sagt sig ha, att varje bransch skall bära sina egna kostnader, som det är nu skulle ju personer i branscher där det råder liten risk att bli arbetslös få nästan lika hög avgift som i andra branscher. DN:s ledarredaktion lägger stor vikt vid det röstmässiga utfallet, vad folk faktiskt valt i vårt fria demokratiska val. De gör de helt rätt i, man önskar bara att de hade samma syn när det gäller alla partier som folk behagat rösta på, även när folk gått och röstat på partier DN:s ledarredaktion inte gillar.

Inga kommentarer: