onsdag, januari 24, 2007

Systemkritisk ordlista

Tänkte skriva en systemkritisk ordlista, bakgrunden är den att plötsligt började alla förespråkare (för att använda Järvenpääs vokabulär) använda ordet "xenofobi". Det var många i början som undrade vad det ordet betydde. Snart nog fick man klart för sig innehållet i det ordet, alla som var kritiska till den nuvarande flyktingpolitiken var utpräglade xenofober, alltså livrädda för allt främmande och utländskt, spelade ingen roll om den anklagade var globetrotter eller hade bott många år utomlands. Kunde vara på sin plats tycker jag att publicera en systemkritisk ordlista att använda i upphetsade diskussioner med meningsmotståndare, dels blir man inte handfallen om motståndarna använder ord som "xenofob", dels kan man alltid kontra sin motståndare med ord som "xenomani", det borde få den mest inbitne förespråkare att tappa fattningen.

ABDERITISK = Ytterst enfaldig, efter den grekiska staden Abdera, där invånarna hade namn om sig att vara sällsport inskränkta.

ANENKEFALI = Medfödd saknad av hjärna.

FIMBULVINTER = Den långa vinter som kommer att föregå världens undergång i nordisk mytologi.

OIKOFOBI = Rädslan för den egna kulturen, de egna traditionerna och det hemvanda.

PAPPENHEIMARE; "KÄNNA SINA P" = Känna sitt folk.

POLITIKASTER = Skenbart statsklok person, oduglig politiker.

PULTRON = Feg stackare.

PÖBEL = Folk, numera i nedsättande bemärkelse. Ursprungligt dock samma ord som engelskans people och franskans peuple. Nu = slödder, pack.

QUISLING = Landsförrädare, efter den norske nazi-ledaren under andra världskriget.

SVEKOMAN = Svenskhetsivrare, svenskvän.

XENOFILI = Välvillig inställning till allt nytt och främmande.

XENOFOBI = Sjuklig rädsla för främmande människor eller utlänningar.

XENOMANI = Vurm för allt som är utländskt.

Inga kommentarer: