tisdag, januari 23, 2007

Skolverket står fast vid förbud mot slöjförbud

Minervaskolan i Umeå nekade en flicka att bära slöja på lektioner, flickans mamma anmälde då skolan till skolverket. Skolverket ansåg att ett slöjförbud stred mot principen att skolan skall vara öppen för alla. Rektorn på Minervaskolan anser att det mycket väl går att utöva sin religion trots att man inte bär slöja på lektionstid. Dessutom anser samma rektor att skolan värnat barnets intresse, många barn blir tvingade av sina föräldrar att bära slöja enligt skolans ombud Elisabeth Fritz. Rektorn på skolan hänvisar dessutom till den allmänna ordningsstadga där ingen får bära huvudbonad under lektion. Minervaskolan överklagade det första beslutet från skolverket och nu har alltså skolverket avslagit skolans överklagande.

Tre frågor uppstår vid denna konflikt, den första är hur långt den inhemska befolkningen skall anpassa sig till de grupper som enligt uppgift skall ha flytt undan förföljelse och förtryck och fått en fristad i vårt land, på något sätt verkar det märkligt att flyktingar som flytt undan förtryck ställer krav på detta sätt i sin nya fristad. Den andra frågan är hur starkt folkligt stöd skolverket har i sin tolkning av de regler som finns, eller för den delen, hur stark folkligt stöd själva reglerna har. Det verkar nog så att man kan tolka regelverkat lite efter eget skön dessutom.

Den tredje frågan som inställer sig är om vårt nordliga hörn är en lämplig fristad för muslimska flyktingar överhuvudtaget, våra värderingar och kultur verkar vara diametralt olika. Den "tyck till ruta" som presenteras i SvD visar att en kraftig majoritet av befolkningen står bakom Minervaskolan i denna fråga. Man kan också skönja att DN:s artikel är mer positiv till skolverkets beslut, emedan SvD ställer sig mer positiv till Minervaskolans krav.

Inga kommentarer: