lördag, februari 17, 2007

Världsrekord i oseriös "forskning"

Ja, det måste nog handla om något liknande, det Peter Gill, professor i pedagogik och Anne-Lie Ericson presterar i en artikel på DN-debatt, var annars?
De två går ut hårt med en braskande rubrik "
Vart tredje mobbningsfall utförs av lärare mot elev". Nu är det så att själva definitionen av mobbning är att flera personer kränker systematisk en annan person över en lite längre tid, det är alltså ingen mobbning om en lärare kränker en elev utan det kan kallas kränkning eller trakasseri. Det är naturligtvis mycket allvarligt om en lärare skulle trakassera någon elev, men det framgår tydligt att någon lärare inte har fått komma till tals i denna undersökning, alltså det kan röra sig om en elev som känt sig trakasserad för att läraren kräver att eleven skall göra sina läxor, vi har ingen aning om bakgrunden kort sagt till dessa påståenden. Att en professor kan svälja detta och gå ut med ett så diskutabelt material är skrämmande, vad krävs för att bli professor i dag?

Att var tredje elev som blir mobbad skulle vara utsatt av en lärare är förövrigt så fullständigt otroligt att bara det påståendet borde komma in i The Guinness book of record.

Gill och Ericson skriver att en "unik databas" skapats, denna unika databas innehåller alltså 95 fall, dessa fall är "berättelser" enligt forskarna, om nu en tredjedel av dessa berättelser handlar om lärare som påstås ha kränkt en elev så skulle det utgöra 32 av berättelserna, berättelser där läraren själv inte fått ge sin syn på saken. Fallen har kommit in till Beo, skolverkets barn och elevombud, han heter Lars Arrhenius. Beo har skickat dessa till Gill och Ericson med E-post och som vanlig post. Allt talar för att detta är en rafs och hafsundersökning gjord för att publicisterna har velat få in en artikel på DN-debatt, finns det något enklare sätt?

Gill och Ericson skriver att i 40 % av fallen så har mobbaren handlat ensam. Men snälla professorn, själva definitionen på mobbning är att flera utsätter en person. Vi har alltså en professor som inte har koll på själva definitionen av mobbning. Det är naturligtvis allvarligt att överhuvudtaget kränka någon, men att på detta sätt blanda ihop begreppen tyder på ett vetenskapligt förfall av sällan skådat slag.

Vidare skriver Gill att i samtliga fall var lärare och rektorer informerade om dessa kränkningar, i 51 % av fallen valde lärare att inte reagera, i 62 % av fallen valde rektorer att inte reagera. Det är fullständigt horribla siffror. Varje rektor vet att den i dagens skola sitter på kommunledningens nåder. Är det något dagens rektorer är rädda för är det att dra ogillande på sig i just fall som detta, de behöver inte vara stora humanister, men vill de sitta kvar som rektor är det allmänt känt bland dagens rektorer att man absolut inte får slarva ifall som dessa. Hur vet Gill och Ericson att rektorerna och lärarna inte reagerat? Lärarna och rektorerna har absolut tystnadsplikt så de lär knappast ha pratat med Gill och Ericson. Detta mina damer och herrar är så ensidigt och så tendensiöst att det borde stå som modell och typexempel på undermålig undersökning och slaskjournalistik.

Jag har tidigare tagit upp fall där tveksam forskning och professorer som presenterat undermåliga undersökningar varit uppenbar. Jag tror ändå att detta tar priset, det är så många uppenbara felaktigheter och sådant uppenbart slarv att man häpnar. Är inte professor Gill rädd om sitt rykte och namn? När han på detta sätt går ut i DN-debatt med direkt felaktigt material och presenterar materialet på ett utomordentligt tendentiöst sätt så drar han sitt namn och sin titel i smutsen. Vad betyder titeln professor i dagens Sverige? Ingenting, absolut ingenting, vi har fått se hårresande undersökningar och påståenden från lite för många professorer på sista tiden. Gill och Ericson har förbrukat sina förtroenden, de kan påstå vad som helst i framtiden, de har i alla fall inget förtroendekapital kvar. Var fanns länken till en sammanfattning av själva materialet någonstans? Den fanns överhuvudtaget inte alls, och det är ett minimikrav tycker åtminstone jag.

Andra bloggar om: ,

1 kommentar:

Giulia Guidi sa...

Att var tredje elev som blir mobbad skulle vara utsatt av en lärare är i och för sig inte så fullständigt otroligt eller omöjligt.