söndag, augusti 17, 2008

Gör om hela asylsystemet från grunden

Ett antal debattörer går i dag ut på DN-debatt och kräver att föräldrar som fått asyl (eller i alla fall befinner sig i Sverige som flyktingar) skall få ta hit sina minderåriga barn. Kravet är väl rimligt sett ur ett perspektiv där man ser varje enskild fråga för sig. Det är bara det att hela Sveriges asylpolitik är ett enda moras där de som får avslag känner det som om de dragit en av få nitlotter i ett lotteri. De som får denna nitlott överklagar för att sedan bli kvar i landet oavsett vad det slutgiltiga avslaget blir. När dessa (ö)kända debattörer kräver att föräldrar skall få ta hit sina barn till Sverige kräver jag och många andra att Sverige gör om hela sin asylpolitik från grunden. Många av de föräldrar som undertecknarna kräver skall få ta hit sina barn skall enligt övriga europeiska länders bedömning inte ens betraktas som flyktingar. Själva kravet på försörjning har smugit fram sedan bedömning av vad som är en flykting urholkats. Hade vi en stringent bedömning av vad som är asylskäl skulle detta inte vara något problem. De som hjälpt till att skapa ett sådant klimat i den samhälliga debatten att själva flyktingbegreppet urholkats och numera snarast är ett skämt är just de som undertecknat denna artikel, främst K.G. Hammar.

K.G. Hammar är inte känd för att ha tagit någon kristet eller religiöst ställningstagande, eller för att ha försvarat kristendomen, utan för sitt agerande i flyktingfrågor, som nog får anses som en sekulär fråga i första hand. Dessutom är Hammar känd för att ha tillåt Ecce Homo-utställningen i svenska kyrkor. Ingen av svenska kyrkans anställda har väl gjort så mycket som Hammar för att erodera kyrkans anseende och populäritet. Hammar ensam har sannolikt bidragit till att tiotusentals människor lämnat kyrkan, dock har han lyckats med att flitigt synas i press och TV. Så här står det i debattartikeln.

Den Nationella temagruppen Asyl & integration har konstaterat att det är relativt ovanligt med försörjningskrav för kärnfamiljen i OECD-länderna, men desto vanligare med krav på inkomst och ordnat boende för den som vill invandra för att gifta sig. Och Röda korset säger att i minst tio av EU:s medlemsländer är både flyktingar och andra skyddsbehövande undantagna från alla krav på försörjning. Det är en betydligt vidare krets än Billström föreslår för Sverige.

Det stämmer säkert att många europeiska länder inte har försörjningskrav för själva kärnfamiljen för flyktingar, det verkar som en rimlig ståndpunkt rentav. Det är bara det att i övriga OECD-länder så är bedömningen av vad som är en flykting mycket stringentare än i vårt land. Hälften av alla irakier som flydde till väst tog sig till Sverige. Vårt land gav uppehållstillstånd till långt fler irakier än något annat land. Sverige har en oerhört mycket generösare praxis än övriga länder för bedömningen "flykting" och asyl. I detta läge försöker regeringen köra en "arbetslinje" i stället för att strama upp hela flyktingbegreppet. Det är därför vi hamnar i sådana här lägen där vissa grupper råkar illa ut. Det finns bara en lösning i långa loppet, gör om hela Sveriges flyktingpolitik från grunden. Till slut skriver undertecknarna så här.

Vi som har undertecknat denna artikel är inte överens om alla delar i invandringspolitiken. Men vi är ense om att utgångspunkten måste vara att om vi i Sverige ger uppehållstillstånd till en person som är gift och har fyra barn, så måste vi förstå att det är en familj vi ger tillstånd till. För att det är det enda humana förhållningssättet, för att familjeåterförening är en bevisat positiv faktor för integration och för att Sverige ska vara en förebild och inte ett sänke när EU formulerar sin gemensamma invandringspolitik.

Den slutsats man kan dra är återigen att Sverige måste göra om sin flyktingpolitik från grunden. Det är ohållbart att lappa på denna politik och praxis som alltmer liknar ett bedrövligt och godtyckligt moras. Konstigheter uppträder hela tiden när regeringen försöker strama åt de regler och den praxis som redan havererat fullständigt. Det är nästan skrattretande när undertecknarna av denna artikel talar om Sverige som "föredöme" i flyktingpolitiken, har de inte fattat att Sverige just nu tjänar som ett skräckexempel i övriga Europa?

Länk DN

11 kommentarer:

z999 sa...

Jag tycker att EU skulle tillämpa någon sorts gemensam värdegrund. Exempelvis så kunde man ta avstånd från religioner där tongivande religiösa ledare förespråkar stenande av våldtagna kvinnor med mera. Kulturer som förespråkar hedersvåld/hedersmord borde också dömas ut som inte passande i ett civiliserat samhälle.

Det har ju varit en del diskussioner om slöjbärande fram och tillbaka inom EU. Jag tycker att man kunde slå fast att religiösa människor inte längre ska betraktas som psykiskt sjuka utan att de får ta konsekvenserna av sina handlingar som alla andra myndiga personer. Om man väljer att bära slöja eller klä ut sig till pajas på en anställningsintervju så får man ta smällen av det själv, alla på lika villkor.

Anonym sa...

Moral
Jag tycker inte att man ska tvinga flyktingar att försörja sina barn då de kommer till Sverige. Men däremot tycker jag att man istället ska stoppa importering av fru/man, då nästan 90 % av de invandrare som kommer från Mellanöstern importerar sin partner. Egentligen bör detta förbjudas eftersom det är orimligt att vi skattebetalarna ska försörja dessa. Var är fel på deras kusiner som redan befinner sig i Sverige? Detta är mycket oroväckande då det medför stora kostnader för samhället med tanke på att den som importerar sin partner från hemlandet ej kan försörja sig med en lön om det är nu så att den ena partnern arbetar. De hamnar vanligtvis på socialkontoret och när de får barn, vilket är mycket sannolikt då fastnar de på socialbidragsenheten i flera år! Om 20 år blir svenskarna en minoritetsgrupps i sitt eget land! Vi får inte glömma att en familj med 4 vuxna barn importerar 4st vuxna personer till Sverige. De blir ju 8 personer exklusive föräldrarna. Efter 10 år har varje par hunnit framfödda 4barn, vilket innebär att de blir 42st personer plus föräldrarna. Kan man matte då fattar man att Sverige håller på att försvinna få gott. Det är dags att vidta åtgärder annars kommer Sverige att styras med Mellanösterns värderingar. Fastän de påstår att de ska försörja sig själva skall deras ansökan avslås ty efter att de har fått barn kommer de ändå till socialkontoret. Dessutom får de barnbidrag och bostadsbidrag från Försäkringskassan. Återigen har vi samma dilemma dvs. Massinvandring och massproduktion of personer som kommer från Mellanöstern och Pakistan samt ökat kostnader för socialbidrag och försäkringskassan och inte minst sjukvården som blir belastad av dessa. Jag mår illa av det här!

Anonym sa...

Egentligen bör man stoppa alla radikal muslim då dessa utgör fara för samhället. Pakistanier och muslimer som kommer från Mellanöstern skall stoppas omedelbart, likaså somaliska flyktingar. Vi kan inte försörja folk som planerar döda oss i framöver. Folk som enbart går efter vad Koranens verser meddelar. Om vi granska vad Koranen och Muhammed sagt finns det all anledning att stoppa just ovannämnder grupper. Muslimiska flyktingar bör ha ekonomiskt stöd där de befinner sig, punkt slut. Tittar på hur somaliska flyktingar klär sig. De läser SFI i mer än 8 år för att erhålla försörjningsstöd inte för att lära sig svenska. Efter att de haft försörjningsstöd i 10 år då får de s.k. förtidspension från FK. Radikala muslimer vill inte heller anpassa sig i det Kuffar samhället! Att efterlysa Usamma Bin Ladin är bara struntprat då vi redan har i Sverige tusental muslimer som läser samma böcker ( Wahhabism) som Bin Ladin läst, tänker och har samma åsikter som Bin Ladin har. Vem vill anställa en man med en jätte skägg som ej vill skaka hand med kvinnor eller anställer en kvinna med Burka där hela ansiktet är täckt! Vi arbetar 8 timmer mån-fre, blir stressade medan de uppbär socialbidrag, läser koranen dagligen. Många arbetare dör också i förtid pga. hjärtinfarkt och stressrelaterade sjukdomar medan dessa försörjer sig på bekostnad av oss som arbetar hårt. Viste ni att Imamer uppmanar muslimer att de inte får arbeta med gamlingar/handikappade personer som behöver omvårdnad eftersom det är Haraam att beröra annans kön! Jag ska rösta på ett party som lovar ta itu med radikala muslimer innan de föröka sig i Sverige. Denna fråga är för mig viktigare än skattesänkning, tillväxt, bättre sjukvård och skolor ty jag eftersträvar en tryggare Sverige i framöver framför en fetare plånbok som kan sprängas på bussen. Man bör ha ett brutal elakt parti i Sverige som får styra Sverige högst 15 år för att just stoppar massinvandring av radikala muslimer plus disciplinering av de radikala muslimer som redan bor i Sverige. De ska inte gå på försörjningsstöd, de ska istället städa Sveriges gator från Malmö till Kiruna med polis eskort så klart..

Anonym sa...

YouTube har avslöjat allt. Skriv ”radial muslims” på youtube så får du se vad som förväntar dig! Eller Google följande: ( det svider i hjärtat agenda 1). Man kan också klicka direkt på följande rubriker. Dispatches - Undercover Mosque (5 of 6) Dispatches - Undercover Mosque (4 of 6) Jihad in Britain - Part 1 (British jihadi Hassan Butt Renounce's Islamic Terror 1of2) The Problem of Islam in E urope
Married to al Qaeda - Rosine Ghawji (Part 2) (Jihad in Britain - Part 1). (The Problem of Islam in Europe)UK Islamic School (Islamic School update. (Khilafah Conference International World media coverage) Hizb ut-Tahrir Spokesman on Dateline Australia

Kraxpelax sa...

Det finns en enkel lösning på problemet. De engagerade, som t ex dessa samhällsdebattörer, kan själva åta sig försörjningsbördan. Det lär de ha råd med.

Anonym sa...

Det är nästan skrattretande när undertecknarna av denna artikel talar om Sverige som "föredöme" i flyktingpolitiken, har de inte fattat att Sverige just nu tjänar som ett skräckexempel i övriga Europa?

Så jävla bra sagt!

//Jan-Inge Flücht

Robsten sa...

Jasså, har vi fått storfrämmande här.

Anonym sa...

Pa varen 1975 uttryckte Anna-Greta Leijon sin fortjusning over de uppsatta invandrarpolitiska malen. "Det borgar for framgang for stravan att steg for steg gora Sverige till nagot av ett foregangsland pa invandringspolitikens omrade."Med andra ord, vi skulle ha varldens basta invandringspolitik. Det ar Anna-Gretas ord som fortfarande spokar for dessa fyra jobbare inom invandringsindustrin. De talar for egen vinnings skull och det ar en skam att dra in barnen i invandringspolitiken, de vet de slar an omtaliga strangar, de vet att de framstar som adla. Sveriges invandringspolitik har natt vags ande och jag haller fullstandigt med dig - den behover helt goras om!
//Marianne

Robsten sa...

Tack för kommentaren Marianne, ditt tangentbord avslöjar dig. Hoppas att allt är bra och att du får en skön kväll;-)

Anonym sa...

Sverige har världens sämsta invandrarpolitik. Det svenska systemet är resultatlöst eftersom det har ju indirekt skapat passivitet! Flyktingar ( inte alla) har inte lust att lära sig svenska då det finns socialbidrag. Många radikala muslimiska flyktingar arbetar för att fixa IG på SFI så att de kan stanna där en längre tid. Det svenska systemet är mycket omhändertagande där starten har ansvar för individen men dessvärre har en del flyktingar missbrukat hela systemet. Flyktingar bör läsa SFI 50 % och arbeta gratis 50% om de inte hittar jobb. Den som hittar jobb ska försörja sig själv. Den som ej vill arbeta gratis ska lämna Sverige, punkt slut. Alla måste smaka på hur det känns att arbeta 8 timmer. Dessutom skulle många inte hamna i radikalism. Nu går de hemma varje dag och läser Koranen, träffar radikala terroristgrupper i källarverksamheter dagligen. Förresten Sverige är det land som terrorister kan vara i fred utan att störas av poliser eller andra myndigheter. De syr upp sina planer och framtider mål i källarverksamheter. Med socialbidrag har de också lätt att skaffa sig 4 fruar och därmed på kort tid skaffa sig 20 barn som ska vara meriter i framtiden. I Sverige dömer man inte någon i förväg. Man ska inte heller generalisera saker och ting. Denna inställning underlättar ju för radikala muslimer att med självförtroende sprida terrorism och radikalism samt hat bland muslimer. Sverige begriper inte att radikala flyktingar väljer flyr till Sverige eftersom de vet att de kan få socialbidrag, fixa massor med barn, samt vara ifred i källarverksamheter och läsa koranen.

Robin_Shadowes sa...

Sverige är kört så inihelvete nu när muslimer skall få bli poliser. Nu kommer brottsstatistiken sjunka som en sten då ingen kommer våga anmäla brott, då brottslingar och poliser antingen kommer vara samma personer eller bruschor till förövarna. Ej heller finns det nånstans att fly då det finns muslimer överallt. Gott folk, det är bara att bilda kö till slaktbänken och vänta på sin tur. Nu är allt hopp ute.