torsdag, oktober 28, 2010

Alla dessa experter


Magnus Hagevi, statsvetare går i en SvD artikel ut och argumenterar för den ståndpunkten att religionskritiker ofta är "främlingsfientliga" och hyser åsikter som vi alla helst skall ta avstånd i från. Hagevi grundar sina slutsatser på en undersökning gjord av något som kallas Surveyinstitutet, detta institut har tydligen sin bas på samma universitet där Hagevi har sin tjänst, vilket knappast är en slump. Så här skriver Hagevi i sin artikel.


Trots den aktuella debatten har förvånansvärt lite kraft ägnats åt vetenskapliga studier av religionskritiker. Först nu presenteras en vetenskaplig studie av religionskritik bland svenska folket.  


Det märkliga är i själva verket att man gör en sådan undersökning som baseras på människors åsikter i en fråga. Det skulle uppfattas som märkligt och demokratiskt tveksamt om vi gjorde en undersökning av de som kritiserar Vänsterpartiet eller de som är emot villaskatten. Själva begreppet "religionskritiker" är ur en vetenskaplig synpunkt ett ytterst diskutabelt begrepp och inom begreppet kan vi hitta vitt skilda grupper som inte har något gemensamt. I själva verket växte jag upp i ett sekulariserat Sverige där i princip hela befolkningen kunde kategoriseras som "religionskritiker".  Vidare i Hagevis artikel står det så här.


Den form av religionskritik som får starkast stöd är xenofobisk. Nästan två tredjedelar av svenska befolkningen instämmer helt eller delvis med påståendet att religiösa problem ökar med ökad invandring.


Att människor anser att religiösa problem (hur man nu kategoriserar det vetenskapligt) ökar med ökad invandring kan ju bero på att så faktiskt är fallet, i verkligheten, alltså i den värld som finns utanför Hagevis arbetsrum. Att en statsvetare så slarvigt använder fobibegreppet säger det mesta om den vetenskapliga stringens vi nu har i detta land när det gäller denna typ av "forskning". Vidare så står det så här i Hagevis artikel.


Istället tenderar sambandet mellan religionskritik och främlingsfientliga åsikter att vara starkare. Naturligtvis gäller det speciellt personer med xenofobisk religionskritik, men även andra former av religionskritik tenderar att vara negativt inställda till ett mångkulturellt samhälle


Hur har Hagevi vetenskapligt definierat "främlingsfientlighet"? Är man "främlingsfientlig" om man vill ha en restriktiv immigrationspolitik? Rent vetenskapligt så är hela denna undersökning ett falsarium och skulle inte godkännas ens på gymnasienivå. Man kan inte gå ut och draga sådana här slutsatser innan man ens har fastställt de begrepp man använder. Vi har ingen allmän definition på begreppet "främlingsfientlig", inte vad jag sett. I princip alla som protesterar mot nuvarande immigrationspolitik kalls ju "främlingsfientliga". 


Inte nog med detta, Hagevi använder sedan ordet fobi som är ett psykiatriskt begrepp. Han använder det på ett svepande och slarvigt sätt utan att med ett ord definiera begreppet. 


Hagevi konstaterar att de som gärna kritiserar religioner också tenderar att ha en sval inställning till ett mångkulturellt samhälle. Gör tankeexperimentet att man gjorde samma undersökning och ställde upp samma frågeställningar på sjuttiotalet, innan vi i praktiken hade ett mångkulturellt samhälle. Hur många skulle då ställa sig positivt till ett mångkulturellt samhälle? Hur många skulle ens veta vad begreppet innebar? Efter detta har alltså det svenska samhället omvandlats till ett mångkulturellt dito utan att någon politiker frågat människorna de är satta att representera vad de anser om denna genomgripande samhällsomvandling. Nu har vi kommit så långt att man genomför undersökningar hur de människor som är emot samhällsexperimentet är beskaffade. 

Länk SvD

9 kommentarer:

Rune sa...

"Hagevi använder sedan ordet fobi som är ett psykiatriskt begrepp."
----------------
Som i Sovjetunionen!
De som var emot kommunismen var psykiskt sjuka.

Robban sa...

Hagevi är en religiös ulv i labbrock.. dvs han är en djupt troende kristen forskare, så man borde nog ifrågasätta hans personliga agenda i detta fall och helt bortse från ev "forskning" killen är själv lika "fobisk" som de han försöker peka på. Att försöka likställa ateism med rasism är bara ett pinsamt försök från den kristna högerns förespråkare.

Blogo sa...

Hagevi har ju kommit med konstiga slutsatser tidigare. För ett drygt år sedan visade han att "Religiös övertygelse påverkar våra politiska åsikter. Muslimer stöder i hög grad Socialdemokraterna medan bokstavstroende kristna föredrar Kristdemokraterna."
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=175983

Jag håller med om att religion kanske styr kristnas förtjusning över (KD). Men att muslimer röstar på (S) har enbart med förhoppningen om ett fortsatt kravlöst bidragssamhälle att göra. Inte religion alltså utan girighet.

Att en "forskare" missar den uppenbara felkällan säger väl allt om kvaliteten på Hagevis forskning.

Stig sa...

Kommentaren av Magnus Hagevi:
"även andra former av religionskritik tenderar att vara negativt inställda till ett
mångkulturellt samhälle."

Men vad är då den s.k. mångkultur som inverkar på det svenska samhället annat än muslimsk
påverkan i renodlad religiös bemärkelse, plus hederskultur och krigsskadade flyktingar som begår brott ofta p.g.a. diverse trauman fr. hemlandet?
Hur många svenskar - ens bland den så ”upplysta” intelligentsian - läser lyrik och prosa av muslimsk-arabiska författare, hur många gallerister satsar på den Somaliska konsten eller arabiska konstnärer, varför byggs inte nya offentliga byggnader i muslimsk arkitektur, när låg senast en iransk sångare på topplistorna i Sverige till exempel eller i Europa ö.h.t.
Det mångkulturella samhället är 1900-talets och 2000-talets största myt om man lägger betoningen på kultur.
Muslimsk religiös samhällsomvandling är vad det handlar om och näppeligen någonting där utöver.

z999 sa...

Min favorit-antirasist, Heléne Lööw, har intervjuats i DN. Jag imponeras (som vanligt) av hennes kunnande och saklighet.
http://www.dn.se/nyheter/sverige/myten-om-det-goda-sverige-1.1197474

Anonym sa...

@Stig.

Jag håller med dig. Sverige har inget mångkulturellt samhälle. Vi har ett Duokulturellt samhälle - det västeuropeiska och det muslimska plus några skärvor av sydostasiatisk restaurangkultur (som jag i o f s välkomnar). Men MÅNG-kulturellt är det inte.

Robsten sa...

Jepp, det blir genast en annan nivå när Lööw träder fram. Jag har fortfarande hennes tröja kvar hos mig någonstans.

Läser du detta Helene, så har jag en snygg T-shirt åt dig, märkt Helene Lööw samt "Årets antirasist". Snygg som fan.

Robin Shadowes sa...

Jag kan inte låta bli att förknippa Lööw och Lodenius med varandra. Förmodligen är det så enkelt att dom figurerade i media på 90-talet i samband med nazister. Var det inte den ena man intervjuade som expert på svensk nazism, så var det den andra. Lööw gör så här sett i backspegeln den mest sympatiska av dom två.

z999 sa...

Jag anser att Anna Lena Lodenius är väldigt oseriös och inte längre har några ambitioner att granska "extremhögern" på allvar. Helene Lööw sa redan inför förra valet att om inte SD kom in den här gången i riksdagen så gör de det i nästa val, och hon fick rätt. Förmodligen var det andra antirasister som också insåg det men sa något annat bara för att övertyga om att en röst på SD är bortkastad. Lööw har inte heller fallit för "tidningen" expos trams med nazianklagelser genom guilt by association. Expos definition av en nazist är "om du pratar med en nazist så är du en nazist", numera räcker det annars med att gå nära en förmodad nazist.