måndag, november 22, 2010

Varför dessa regler
En rad fackföreningsledare (8 st. med bl.a. Wanja Lundby-Wedin) går gemensamt ut i en SvD artikel och kritiserar de nya reglerna för arbetskraftsinvandring som Alliansregeringen införde under föregående mandatperiod. Naturligtvis måste fackföreningsledarna i påbjuden tradition påtala att de är positiva till öppna gränser och arbetskraftsinvandring, de måste göra en pliktskyldig markering så de inte drar på sig anklagelser för att vara nationalistiska på något sätt. Som om vi hade stängda gränser innan regeringen ändrade sina regler. 


Som fackföreningsledarna skriver så har de skyldighet att uttala sig om de arbetsvillkor arbetsgivarna säger sig vilja ge de anställda. De har dock inget uppdrag eller någon legitimitet att kontrollera att dessa uppgivna villkor efterlevs, ingen har detta uppdrag. Man behöver inte vara särskilt intelligent för att förstå det meningslösa i lagstiftningen och fackets roll. Det är såpass lätt för arbetsgivare att kringgå all lagstiftning så man kan med fog påstå att hela lagstiftningen var en ren bluff från början. Så här skriver fackrepresentanterna om ett par av de krav de vill ställa i framtiden.


2. Återinför även den tidigare bestämmelsen som sa att arbetskraftsinvandring inte fick koncentreras till branscher vars svårigheter att rekrytera arbetskraft i Sverige beror på låga löner, dåliga arbetsvillkor eller dålig arbetsmiljö.

3. Bindande anställningskontrakt bör vara ett krav för arbetstillstånd. Idag beviljas ett upp till två år långt arbetstillstånd på en ansökan som lämnar fritt för arbetsgivaren att i efterhand backa från själva anställningen eller arbetsvillkoren. Enskilda personer eller fack som anser att arbetsgivaren brutit mot avtal ska kunna få sin sak prövad i domstol och få skadestånd.


Hela idén med den nya lagstiftningen var att förse vissa arbetsgivare med billig arbetskraft. Att påverka den svenska lönenivån var måhända för politiskt känsligt, i stället pressar man lönerna genom denna inhumana import av arbetskraft. 


Att inte bindande kontrakt från arbetsgivaren krävdes när regeringen ändrade lagstiftningen är inget annat än en stor skandal. Att enskilda personer efteråt kan gå till domstol och få sin sak prövad är vansinnigt när man redan från början kan kräva bindande kontrakt. Vilka betalar domstolarna för detta merarbete? Som om inte våra domstolar har nog att göra så får de ytterligare fall att ta hand om, som dessutom i grunden beror på slarvig och hafsig lagstiftning. 


Man kan framförallt fråga sig varför regeringen överhuvudtaget ändrade reglerna för arbetskraftsinvandring. Arbetslösheten är stor i vårt land, över 400,000 människor går utan arbete. Arbetskraftsbrist har vi inte haft sedan 60-talet. Våra industrijobb har försvunnit och under den senaste finanskrisen försvann det ytterligare en massa jobb som enligt ekonomiska experter aldrig kommer tillbaka. 


I går visade TV4 ett reportage från Söderhamn där arbetslösheten var bedövande stor. Migrationsverket hade placerat mängder med immigranter i redan tömda bostadshus. Allt detta skedde då arbetslösheten redan fått en betydande del av den ursprungliga befolkningen att flytta från staden. Det gick så långt att Söderhamns politiker låtit riva bostadshus så inte Migrationsverket skall kunna placera fler immigranter där. Frågan är då hur pass intelligent regeringens politik för arbetskraftsinvandrare är?

Länk SvD

5 kommentarer:

z999 sa...

Off topic.
Jag vill kommentera uteslutningen av Jimmie Åkesson på nobelfesten. Jag anser att ingen sverigedemokrat som sitter i riksdagen ska delta på den festen. Att bjuda in politiker på nobelfesten är en tradition från när staten övervakade och godkände forskning och framförallt forskningsresultat. Ett arv från den tiden då rasbiologi ansågs som en av de högsta och värdefullaste forskningsområdena.

Anonym sa...

Allt fler svenskar pendlar till Norge för att arbeta, enligt ny statistik från SCB.

- Den norska ekonomin är väldigt expansiv. Dessutom har olika satsningar på infrastruktur gjort det lättare för folk att pendla, säger Christina Christiansson, analytiker på Västra Götalandsregionen, till tidningen TTELA.
- Jag tjänar kanske det dubbla mot vad jag skulle göra om jag tog ett jobb här, berättar byggaren Mikael Alenius från Trollhättan.

(expressen.se)

Stadig flere svensker søker til Norge for å jobbe, viser statistikken.Pendlingen fra Sverige til Norge og Danmark økte fra 2001 til 2008 med hele 66 prosent. To av tre som pendlet, var menn, viser en fersk rapport fra Sveriges statistiske sentralbyrå (SCB).
40 prosent av dem som søkte vestover for å jobbe i Norge, var i alderen 16 til 25 år. Sju av ti var menn.

Flest til Norge
Bare i 2008, det siste året det foreligger statistikk for, økte antallet svensker som søkte lykken på jobbmarkedet i Norge, med 30 prosent.

Pendlingen til Danmark var da i ferd med å dabbe av og økte med bare 6 prosent fra året før.

47.000 svensker jobb i Norge og Sverige i 2008, mens bare et par tusen nordmenn og dansker søkte lykken på det svenske arbeidsmarkedet.

De svenske arbeidstakerne havner først og fremst i hovedstedene Oslo og København, går det fram av statistikken.

Vikarbyrå Seks av ti ungdommer som fikk jobb i Norge, ble rekruttert gjennom vikarbyråer. De mest populære bransjene var bygg og anlegg, hotell og restaurant, helsevesenet og handelsnæringen.

Statistikken bygger på kontrollopplysninger fra arbeidsgivere og inngår i statistikksamarbeidet mellom Sverige, Norge og Danmark.

Ifølge SCB er pendlingen nå så høy at et sted som Årjäng, som er drøyt ti mil fra Norges hovedstad, bør regnes inn i den lokale arbeidsstatistikken for Oslo.

I kommuner i Skåne, Västra Götaland og Värmland ville arbeidsledigheten blant unge ha økt med flere prosentpoeng om det ikke hadde vært for pendlingen til Norge og Danmark, konkluderer SCB. (©NTB)

(DN.no)

Hur går detta ihop med att vi i Sverige saknar arbetskraft ? !

z999 sa...

Dom tar faktiskt inte bara lågavlönade jobb utan ställer även till det i it-sektorn bland annat. Boken "my job went to india" beskriver visserligen outsourcing men beskriver samtidigt invandringsproblemen i väst.

z999 sa...

Det här var det mest förljugna jag läst på länge:
http://www.dn.se/debatt/arbetskraftsinvandrare-stjal-inte-jobb-for-arbetslosa-1.1213791

Robsten sa...

Ja, och om du kollar artikeln ovan så gav jag ett svar på det Z.