tisdag, november 23, 2010

Arbetskraftsinvandrare stjäl jobb från arbetslösa


Tobias Billström upprepar sig, därför är jag tvungen att också göra detta, trots att det börjar bli tjatigt. Billström går i en debattartikel ut och återigen propagerar för arbetskraftsinvandring, samt framför mer eller mindre adekvata skäl för denna invandring. Att Billström återigen ser sig tvingad att gå ut och försvara arbetskraftsinvandringen har att göra med den senaste tidens kritik där det uppdagats att den utländska arbetskraften arbetat under miserabla förhållanden. Så här framför Billström sina argument för arbetskraftsinvandring.


Fram till 2025 kommer 1,6 miljoner svenskar att gå i pension. Luckor­na på arbetsmarknaden blir fler, inte minst i kommuner som redan i dag har svårt att hitta arbetskraft.


Fram till 2025 kommer en massa ungdomar att söka arbete på den svenska arbetsmarknaden, just nu är en bedövande arbetslöshet det stora problemet. Någon arbetskraftsbrist har vi inte sett till sedan 60-talet. En stor del av den s.k. köttproppen har redan gått i pension. Om nu kommunerna har svårt att hitta arbetskraft så finns det över 400,000 arbetslösa i vårt land. Vidare skriver Billström så här i sin artikel.


Redan i dag finns bristsituationer på arbetsmarknaden. En tredjedel av Sveriges företagare uppger att de fått tacka nej till order på grund av arbetskraftsbrist och vartannat företag i en undersökning gjord av Dagens Industri uppger att brist på arbetskraft med rätt kompetens utgör ett stort hinder för att växa.


Varför tillsätts inte de lediga platser som finns av alla de arbetslösa vi redan har i vårt land? Det verkar finnas ett systemfel som gör att arbetslösa hela tiden går och uppbär A-kassa i stället för att ta de jobb som Billström påstår finns. Jag själv har upptäckt att oerhört många byggjobbare runt Stockholmstrakten överhuvudtaget inte kan prata svenska. Ett arbete som byggjobb måste vara ett arbete som t.ex. arbetslösa ungdomar kunna skolas in i. Vidare så står det så här i Billströms artikel.


Sverige är inte ett särskilt välkänt land. Vi kan knappast konkurrera med klimatet och svenska språket talas bara av nio miljoner människor.


Sverige verkar vara ett väldigt välkänt land eftersom vi tydligen drar till oss människor från jordens alla hörn. En fördel verkar vara vårt bistra klimat som åtminstone till en liten del håller tillbaka strömmen av människor som söker sig hit. Svenska språket har hållit tillbaka den ryska maffians utveckling i vårt land enligt Leif G.W. Persson, det får vi tacka för. I övrigt verkar det inte stå högt i kurs för människor som söker sig hit, att lära sig vårt språk. Vidare slår Billström fast, som han påstår, några fakta i slutet av sin artikel.


För det första kommer människor alltid att komma till Sverige för att arbeta, oavsett hur regelverket ser ut. Frågan är om vi vill ha en svart arbetsmarknad med människor som kommer utan tillstånd och därmed är rättslösa och löper risk för exploatering eller en reglerad och välordnad arbetskraftsinvandring där människor faktiskt har möjlighet att kräva sina rättigheter.


Naturligtvis är det bra om det kommer arbetskraft till vårt land som vi själva lider brist på. Men vi skall väl inte medvetet uppmuntra lönedumpning till en nivå som ligger långt under den svenska socialbidragsnivån. Vi skall absolut inte anpassa regelverket för att det sannolikt "alltid kommer arbetstagare över våra gränser i alla fall". Vi har gränskontroller (skall ha i alla fall), vi har andra typer av kontroller. Våra regeringar har medvetet fört en politik då kontrollen av vilka som befinner sig i landet och kommer in över våra gränser är sämre än någonsin. Nu tar Billström och regeringen denna erodering av vår gränskontroll och andra kontrollfunktioner som en intäkt för en vårdslös och oansvarig arbetskraftsinvandring. Till sist skriver Billström det som hela tiden legat under ytan, det är bra att det kommer fram till slut.


För det tredje finns det de som inte är och aldrig har varit intresserade av någon arbetskraftsinvandring, oavsett om den kommer från andra EU-länder eller från länder utanför EU. Det finns de som tycker att svenska jobb ska gå till svenskar och det finns de som ger sken av att vara för arbetskraftsinvandring men vill ha den så genomreglerad och byråkratisk att resultatet i praktiken blir detsamma. De stoppade den framgångsrika arbetskraftsinvandring som Sverige hade fram till början av 1970-talet.


Väldigt få människor är emot arbetskraftsinvandring på områden där den verkligen behövs. Råder det brist på en viss typ av civilingenjörer så är de naturligtvis varmt välkomna. Behövs det t.ex. 500 av en viss typ av dataingenjörer och vi bara har 200 i landet så visst, vi tar gärna emot de 300 som fattas. Men om vi har 900 av den typ av ingenjörer där vi nationellt sett bara har plats för 500, vad är då det stora genidraget med att importera ytterligare ingenjörer av denna typ? Bara för att de som utbildats i Sverige till dyra pengar skall gå arbetslösa? 


Jag tycker att svenska jobb i första hand skall gå till svenskar, så vi slipper dessa svenskar i vår arbetslöshetsstatistik naturligtvis. Vad tycker de i Frankrike, att franska jobb skall gå till svenskar eller ugandier? Det måste vara något typiskt svenskt, att tycka att svenska jobb skall gå till andra än de som från början bor här. Jag är säker på att det knappt går att hitta något annat land på vår jord där man resonerar på detta märkliga vis. 


Den framgångsrika arbetskraftsinvandring vi hade fram till början på 70-talet var det ingen som stoppade, det var vi själva som lade ner vår industri Billström. Det fanns inga arbetsplatser kvar att arbetskraftsinvandra till. Till slut så ägnar sig Billström då åt ren och skär historieförfalskning. 

Länk DN

9 kommentarer:

z999 sa...

Saker som man inte får veta:
Betalar regeringen arbetsgivare för att anställa "arbetskraftsinvandrare"?
Är det lönsamt för landet att ha en allmän arbetskraftsinvandring och hoppas att det kommer folk till de lönsamma branscherna?
Hur går arbetskraftsinvandring ihop med arbetsmarknadspolitik?
Kommer det att vara möjligt att ha kvar något pensionssystem alls i framtiden om arbetskraften inte längre har någon nationell koppling till de som går i pension?
Kommer det att finnas någon vilja att ställa krav på kvaliten på utbildning i Sverige om det ändå bara är att importera arbetskraften?

z999 sa...

England anser sig inte ha råd med lekstugan längre.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/storbritannien-skarper-visumkrav-1.1214747

robban sa...

A-kassa? du tror väl inte att de som tillhör de ungdomsarbetslösa upp till 25 har A-kassa, de går på sos och med lite otur jobbar som slavar för sina komuner för att få ut sina sketna 3400 kr. komunerna behöver inte anställa folk de har hur mycket gratis arbetskraft som helst. största utgiften torde vara att köpa in alla dessa gröna arbetsjackor som de ska ha. de äldre som hamnat i fällan har både erfarenhet och kompetens så de kan gör lite mer riktiga jobb men likt förbannat till, om de är utförsäkrade via jobb och utvecklingsgaratin, för en dagspeng på 223 kr som ska skattas dessutom.

förövrigt så kommer denna satsning med jobblotsar för "invandrare" bli ett fiasko för x antal milijoner och är det yttersta beviset på att myndighetsfolk inte har en aning vad skillnaden mellan flyktingar och invandrare är

Anonym sa...

Har Billström glömt bort att det även föds barn i landet? Enligt SCB så föddes 1 646 352 barn i Sverige mellan 1990-2005 som kommer att fylla på arbetsmarknaden under motsvarande tid. Därtill kommer som bekant ett inte ringa antal barn, ungdomar och vuxna som har invandrat under tiden och även de skall väl förhoppningsvis in på arbetsmarknaden.

Rune sa...

"En tredjedel av Sveriges företagare uppger att de fått tacka nej till order på grund av arbetskraftsbrist och vartannat företag i en undersökning gjord av Dagens Industri uppger att brist på arbetskraft med rätt kompetens utgör ett stort hinder för att växa."
-----------------------
Företagarna är bortskämda nuförtiden som kräver helt färdigutbildad personal att anställa. Så gjorde man inte förr när yrkesskolor var en sällsynthet. Man anställde ungdomar till en låg begynnelselön som fick läras upp i företagen. Den vägen gick jag och det fungerade.

Nils! sa...

Billström räknar tydligen inte med mer födslar i Sverige. Det framtida svenska samhället skall konverteras till ett androgynt samhälle, allt enligt "rykten" från departementet

Anonym sa...

En politiker till som ingen aning har eller har valt fel informatörer.
Allemand

z999 sa...

Billströms politik går väl ut på att man ger upp dom som är arbetslösa och låter dom gå under socialt och tar in nya medborgare istället.

Om dom som valts att gå under då bor i ghetton utanför djursholm och såna ställen så blir inte kostnaden lika stor för de rika i samhället. Andra som av olika orsaker tvingas bo i dessa ghetton betalar en stor del av kalaset med högre kommunalskatter och sämre kommunal service.

Anonym sa...

Vill inte Tobbe Trollf---ta Bilström arbetskraftsutvandra till något trevligt a--bland eller så? Man får hoppas att han blir varmt välkommen med sin allsidiga kompetens. Här får han inte den uppskattning han förtjänar. Ave.