onsdag, december 08, 2010

Sverige halkar efter övriga västvärlden


När det gäller skolresultat av de elever som går i svensk skola så halkar Sverige hela tiden ner i den lista över västliga nationer som vi jämförs med, detta enligt den Pisa-rapport som presenteras vart tredje år. Finland ligger som vanligt i topp, en nation som gått en helt annan väg när de utvecklat sin skola än vad Sverige gjort. Det nya i den senaste Pisa-rapporten är att Sverige också tappat i ”likvärdig skola”, så här står det i Skolverkets rapport om undersökningen.


Sverige har länge lyfts fram som ett av de mest likvärdiga länderna. Men PISA 2009 visar att Sverige även tappat sin topposition när det gäller likvärdighet och numera ligger på en högst genomsnittlig nivå. PISA visar, i jämförelse med andra länder, ökade skillnader mellan hög- och lågpresterande elever och en förstärkt betydelse av elevers socioekonomiska bakgrund. Över tid har även skillnader mellan hög- och lågpresterande skolor ökat.


Nu börjar det fria skolvalet, friskolereformen och den ökande segregeringen i det svenska samhället ge utslag även i skolresultaten. Även kommunreformen där den svenska skolan fick landets kommuner som huvudman har sannolikt gett effekt för en mer ojämlik skola. 


Det som i huvudsak är skillnaden mellan undervisningen i Finland och Sverige är att lärarna har en mycket större auktoritet i vårt grannland, samt att undervisningen måhända är tråkigare och mer krävande där. Finland har satsat på vanlig undervisning medan vi i vårt land experimenterat i det oändliga med olika mer eller mindre flummiga personalbesparande undervisningsreformer. 


I SvD står det i en artikel om regeringens beslut om att införa skolk i terminsbetyget (ej i slutbetyget). Förslaget kritiseras på ett sätt som är typiskt för svensk skolpolitik och som utgör bakgrunden för att vår skola hela tiden halkar ned internationellt. Så här står det i artikeln.


BO Fredrik Malmberg [Skolinspektionen] säger nej till att skolk ska anges i betygen. ”En sådan notering kan undergräva en redan utsatt elevs självkänsla än mer”.
Det flyttar bara ansvaret för det här misslyckandet från skolan till barnet självt, och försvårar chansen till framtida utveckling.


Skolverket och Skolinspektionen är säkra vänsterbastioner för den numera åldrande 68-generationen. Med ”skolan” menar Malmberg självklart lärarna på den enskilda skolan, inte skolpolitiker, Skolverk eller skolinspektion, alltså den svenska skolpolitiken. Att enskilda lärare skall bära föräldraansvar, politiskt ansvar för en skola stadd i erodering, samt ansvar för enskilda elever ser Malmberg inga problem med tydligen. 


Naturligtvis beror skolk på brister i hemförhållanden eller andra brister i den enskilda elevens situation. Naturligtvis behövs hjälp och stöd till enskilda elever. Dock har situationen i den svenska skolan försämrats med ökande segregation, urholkning av lärarnas auktoritet samt ständiga experiment med undervisningsmetoderna. Det har också varit tabu att poängtera föräldraansvar i svensk skolpolitik. Föräldrarna har setts som ”kunder” i den svenska skolmodellen och kunder trampar man inte på tårna, speciellt inte när dessa kunder dessutom är presumtiva väljare vid nästa val. 


11 kommentarer:

Anonym sa...

Din argumentation ar vardelos. Att kritistera remissinstanser, med ambetsman som ar utbildade och har erfarenhet som du formodligen inte ar i narheten av, med att saga att de ar vanster och att man av den anledningen inte ska lyssna p[ dem ar sa obota korkat att du omedelbart borde gora om och gora ratt.

MS sa...

@Anonym

Kom med en bättre analys själv istället.

Du och dina 68-kompisar kör detta landet i botten med ert f-bannade vänsterflum. Ni tillhör historiens sophög och dit tycker jag att du ska krypa tillbaka.

Thomas! sa...

Hoppla, ännu en "68-flummare" som känner ångesten "pocka på" efter lång och trogen tjänst i "Palmes anda"!
Öst-Tyskland försvann 1989 och kommer inte tillbaka glömt bort detta, kanske?
Ingen mer "vilse i pannkakan", tjeckisk dockteater, samt obligatorisk socialism på dagis, förskolor, skola och Universitet!
Vi väntar bara på att dessa "landsförrädare" skall pensionera sig och senare dö ut! När jag själv läste nationalekonomi på Göteborgs Universitet, i början på 1970-talet, så var Vi tvingade till att läsa en kurs i marxistisk planekonomi, "hugaligen så hemskt"!
Usch, vilket elände Ni har ställt till med i denna tidigare så framgångsrika nation!

Anonym sa...

Dessa "remissinstander" driver helt klart en politisk agenda. Tjänstemän går ut i DN och kritiserar regeringsförslag som skall genomföras. Det är icke dessa instansers jobb, de skall enbart följa de direktiv de får, inget annat. Nu är det ju inte så som vi alla kan se och läsa,

ROBSTEN.

Anonym sa...

@anonym#1, känner du dig träffad? Verkar så på din vridna syn på vad remissinstanser är till för. Tjänstemän med utbildning till vad? Att följa partiets vilja till "dödagar", eller?

Tack och lov är du och dina kamrater på väg att dö ut och förhoppningsvis kan vi rädda den svenska skolan och dess elever innan det är försent.
Allemand

Robin Shadowes sa...

Det är ju sådana som anonym som har importerat hit horder med analfabeter från Mohammedanistan och nu är dom förvånade över att kunskapsnivån sjunker. Ju fortare sådana som dig avlider, desto bättre.

Anonym sa...

Skillnaden mellan Sverige och t.ex. Finland ligger i det som aldrig nämns i sammanhanget, nämligen invandringen. Lynn och Vanhanen visar i sin IQ and the Wealth of Nations att det finns betydande skillnader i IQ mellan olika folkgrupper, och de länder som vi har fått stora immigrantströmmar från ligger bland de lägsta. I Holland har det visats att det skiljer 10 IQ-enheter mellan den inhemska befolkningen och andra generationens invandrare. Sannolikt är det på samma sätt i Sverige. Som Thilo Sarrazin varnar för i sin uppmärksammade bok, blir Tyskland dummare av invandringen. Samma sak gäller i Sverige. Sverige kommer att fortsätta falla, och med det vår levnadsstandard. Inga pedagogiska reformer i världen kommer att ändra på dessa förhållanden. /Arvid Bengtsson

Anonym sa...

Vore intressant om någon vågade räkna på hur mycket de lågpresterande skolungdomarna med invandrarbakgrund drar ner Sveriges resultet. En skillnad mot Finland är just att Finland i stort sett inte har några invandrare.
Det finns massor av statistik över invandrarungdomarnas mediokra betyg och man vet hur stor andel de utgör, så varför inte göra en enkel räkneoperation?
/Pelle

fingers_unltd@hotmail.com sa...

Om inte jag är felinformerad så har vårt IQ sjunkit från Europa topp till nuvarande IQ 101. För några år sen råkade även England ut för en liknande sänkning men där offentliggjorde man i alla fall orsaken till "tappet." Alla som i någon grad har funderat på djuravel i någon form vet att dåliga gener sänker avkomman.

I detta landet må vi inse att taskigt genomsnittligt skolresultat grundar sig på allt för många som presterar undermåligt. Men i få länder får dessa möjlighet att sabotera för övriga. En rotting tystar de största flabbarna, det räcker om den hänger där på väggen.

z999 sa...

Idag är det nobelfesten. Två personer som inte kommer att dyka upp är Liu Xiaobo och Jimmie Åkesson. Åkesson är förbjuden av nobelstiftelsen för fel åsikter och Liu Xiaobo är förbjuden av Kinas regering för fel åsikter.

Anonym sa...

Glöm inte att det är statistik.
Det finns fortfarande många mycket intelligenta svenska människor i Sverige.
De icke-svensktalande som kommer till Sverige och börjar i sjunde, åttonde eller nionde klassen, hinner inte lära sig tillräckligt mycket svenska och klarar naturligtvis inte att läsa upp betyg tillräckligt för att kunna söka till gymnasiet, och har kanske inte alltid heller varken intresse för gymnasiet eller teoretiska studier. Dessa grupper drar naturligtvis ned genomsnittet.
Flera andra faktorer påverkar barn och ungdomar överlag. Glöm inte den fördummande, hypnotiserande och hjärntvättande massmedia som får många att förlora fokus på studier.