fredag, december 10, 2010

Antisemitismen ett till stor del importerat problem


I SvD står det i en artikel att antisemitismen är fortsatt stark i vårt land. Man har tydligen gjort en undersökning bland gymnasieungdomar som visar på att en betydande del av vårt uppväxande släkte hyser odefinierad motvilja mot den judiska befolkningsgruppen i vårt land. Frapperande nog visar samma undersökning att motviljan mot romer och muslimer är betydligt större än motviljan mot den judiska befolkningsgruppen, ett faktum som inte vidare kommenteras av redaktionen. Så här står det i artikeln.


Toleransen mot homosexuella är den högsta av de mätta grupperna, och toleransen har också ökat sedan den senaste undersökningen genomfördes 2003. Attityderna mot romer och muslimer har inte ändrats och runt 40 procent har en negativ uppfattning av romer respektive muslimer och runt 10 procent av alla svarande har en mycket negativ uppfattning av de båda minoriteterna. Däremot går det att säkerställa att attityden mot judar har försämrats och att antisemitismen har ökat: drygt 25 procent av alla svarande har en negativ uppfattning av judar och cirka fem procent en mycket negativ uppfattning.


Undersökningen visar att det finns en betydande motvilja mot den judiska befolkningen i vårt land (även om man måste ta dessa undersökningar med en stor nypa salt). Det står dock inte i vilka skolor denna undersökning genomförts, vilket skulle vara intressant att få veta. När jag växte upp i detta land så var ”antisemitism” ett ord utan innehåll i princip. Antisemitism fanns förmodligen på vissa håll, men var en mycket marginell företeelse. Ingen av alla de klasskamrater eller vuxna jag växte upp med uttalade någonsin något som kan klassificeras som antisemitism. En viss skepsis mot Israel och därmed mot den judiska befolkningsgruppen mötte jag efter avslutad gymnasieskola, då kom denna kritik främst från vänsterhåll. 


Vi har sett otaliga rapporter från Malmö, den kanske mest muslimska av alla våra städer, att trakasserierna och hoten mot den judiska befolkningen kommer från grupper av människor som immigrerat till vårt land. En stor del av den antisemitism vi ser i dagens Sverige är importerad (dock inte all naturligtvis). 


Det parti som oftast pekat på detta förhållande och tagit kraftigast avstånd från judeförföljelserna i Malmö är SD. Det är glasklart var partiet står i denna fråga, ingen normalintelligent människa kan tveka om detta. Ändå skriver Willy Silberstein på Newsmill hur SD:s möjligtvis kan ha spelat en roll i dessa förföljelser. Detta är inget annat än vända på verkligheten fullständigt, det är Reepalu och socialdemokraterna som försökt mörkat förhållandena för judarna i Malmö, inte SD.   


Vi står inför det underliga förhållandet att en del samhällsdebattörer med judisk börd (alt. tro) hätskt debatterar mot SD, samtidigt som detta parti är det som främst kritiserat och belyst förföljelserna av den judiska folkgruppen i Malmö. Det parti som mest och på störst allvar tagit sig ann förföljelserna av judar i Malmö är samtidigt det parti som indirekt och implicit beskylls för att utgöra grogrunden för denna förföljelse av debattörer som Rosenberg, Klein, Silberstein och Aschberg. Dessa samhällsdebattörer blandar ihop korten på ett sätt som borde få alla att reagera. 


SD-Kurirens chefredaktör Tommy Hansson som är änkeman efter en judinna och som nästintill är en fanatisk anhängare av Israel och den judiska folkgruppens intresse har på sin blogg uttryckt stor besvikelse över att namnkunniga journalister och samhällsdebattörer intagit en sådan märklig och ologisk inställning. Paradoxen blir när dessa samhällsdebattörer av judisk börd skall vara politiskt korrekta samtidigt som de skall tillvarata sin folkgrupps intressen. De slår nästan knut på både verkligheten och sig själva för att få pusselbitarna att passa. Det är kanske dags att de som verkligen blir utsatta för denna diskriminering i Malmö tar bladet från munnen och bibringar lite verklighet och sanning i debatten.

Länk SvD

Länk Newsmill

Länk Tommy Hanssons blogg

8 kommentarer:

Anonym sa...

Du är väl medveten om att en semit är någon som härstammar från det området och det gör så gott som inga israeler. Det gör däremot palestinierna.

Oavsett vad israelerna vill betyder antisemitism främst anti-palestinier och eftersom palestinierna i huvudsak är muslimer (det finns dock en hel del kristna palestinier) så är det också rätt naturligt att de som är antisemiter också är antimuslimer.

Anonym sa...

Till anonym:
I artikeln jämställer de antisemitism med judehat.
Urklipp från Wikipedia: "Begreppet har aldrig syftat på fientlighet mot andra än judar inom folkgruppen semiter (exempelvis araber)"
http://sv.wikipedia.org/wiki/Antisemitism

Med antisemitism menar man inte hat mot palestinier...

Robsten sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Robsten sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Anonym sa...

Okunnigheten om var SD står är monumental.

http://www.bernard-henri-levy.com/the-antisemitism-to-come-the-huffington-post-20101203-12437.html

And what a pity, finally, to see what has happened in Sweden, next door, where twenty fascist-leaning deputies are currently sitting in the national parliament, and where a growing fringe of the left interprets the ideals of tolerance as an authorization to voice their reprobation for the very existence of a State of Jewish majority in the Middle East. And what a pity that the city of Malmö, the country’s third largest, is run by a mayor whose claim to fame is that of having declared war–so he trumpets–on both antisemitism and on Zionism. Adventures in progressive dialectic. Grimaces from what was once the very face of social democracy in Europe. It is frightening.
And we are there.

¡Y qué lástima, para terminar, observar la transformación de la vecina Suecia, en cuyo Parlamento nacional hay 20 diputados fascistoides; en la que un sector creciente de la izquierda solo ve en los ideales de tolerancia una autorización para expresar la reprobación que inspira la sola existencia, en Oriente Próximo, de un Estado de mayoría judía; y en la que una ciudad como Malmö, que es la tercera del país, está administrada por un alcalde cuyo mayor título de gloria es haberle declarado la guerra, según él mismo pregona, tanto al antisemitismo como al sionismo! Aventuras de la dialéctica progresista. Muecas de lo que fue el rostro mismo de la socialdemocracia en Europa. Da miedo. Y a esto hemos llegado. El País

Andreas sa...

Anonym 1 >>

Dessutom innebär "semit" inte alls att man "härstammar från det området" (vilket område menar du med "det området förresten? Palestina enbart?). Semitiska är samlingsnamnet på en språkgrupp (bland annat arabiska, assyriska, hebreiska, vissa etiopiska språk samt även vissa utdöda språk, t.ex. babyloniska). Dessa språk talas över ett stort område som sträcker sig ungefär från de nordligaste delarna av mellanöstern ner till östra (och norra) Afrika. "Semit" är alltså namnet på de personer som pratar semitiska språk, inget annat.

Blanda inte ihop begreppsapparaten i diskussioner, är ett gratis tips du kan få. Det får dig bara att framstå som oerhört dum eller okunnig. Vad gäller användandet av ordet "antisemit" hänvisar jag till det första svaret du fick - han/hon har rätt.

Anonym sa...

Alla judar har inte samma åsikter. Det är lätt att inbilla sig att bara för att SD tar avstånd från antisemitism ska alla andra judar tycka SD är bra. Så är det inte. Många judar (liksom många av vilken etnicitet som helst) anser att mångkultur är bra, de ogillar varje form av nationalism och vill gärna införa en global ordning. Undersökningar i USA har visat att en stor majoritet av judarna där föredrar "öppna gränser", stor invandring och annan liberal politik. När det gäller synen på Israel är man däremot ofta förespråkare för ett etnocentriskt samhälle. Ingenting är självklart. Vad Tommy Hansson anbelangar så är han f.ö. rätt extrem i många av sina åsikter. Han är inget föredöme för SD, tvärtom. Om han varit gift med en judinna måste det betyda att han varit mer gift med det judiska än det svenska. Det är hans sak, men när en jude eller judinna försvarar rätten till sin religion eller etnicitet, så måste den rätten också tillskrivas oss svenskar.

Robsten sa...

"Många judar (liksom många av vilken etnicitet som helst) anser att mångkultur är bra, de ogillar varje form av nationalism och vill gärna införa en global ordning. Undersökningar i USA har visat att en stor majoritet av judarna där föredrar "öppna gränser", stor invandring och annan liberal politik"

Ja, och det är ju exakt denna politik som skapat förföljelsen av judarna i Malmö. De allra flesta judar, liksom alla andra människor nästan, vänder sig med kraft mot denna förföljelse. Det blir en paradox då för dessa människor som propagerar för mångkultur och öppna gränser, deras politik har visat sig ha baksidor de från början inte räknat med. Därefter börjar de svamla om "högerextremism" som Rosenberg gör, för att skyla över det faktum att det är deras egen politisk som skapat dessa förföljelser.