onsdag, januari 26, 2011

Näthat och berättigad kritik


UR-redaktionen går på DN-debatt ut och kritiserar den storm av kritik som mött organisationen efter att DN publicerat en bild från den film om sexualkunskap som UR lanserat. Författarna från UR med Erik Fichtelius i spetsen påstår att mer en än halv miljon kritiska kommentarer kommit in när DN publicerade sin artikel. Man undrar om inte DN visste vad den gjorde när de stort uppslaget visade bilden på nätupplagan. 


UR-redaktionen och dess styrelse påstår att alla dessa kritiska kommentarer är ett utslag av rasism och en ” hatbryggd av extremism”.  Så här skriver UR i sin artikel.


De rasistiska extremisterna förefaller ha blivit betydligt mer aktiva efter valet i höstas.
På Utbildningsradion, UR, har vi märkt av detta mycket påtagligt i samband med vår sexualupplysningsserie ”Sex på kartan” som mött en offensiv från de organiserade och aggressiva rasisterna. Vår moderna sexualupplysningsfilm som tar HBTQ-frågor och etnicitet på allvar har mötts av mer än en halv miljon inlägg på nätet. Hundratusentals inlägg är av rasistisk karaktär och måste lyftas upp i ljuset.


Därefter lyfter UR fram de sämsta och mest okultiverade kommentarerna de kunde hitta bland en halv miljon. Att lyfta fram rasistkortet så fort man får kritik är ju ett säkert försvar mot berättigad kritik. Faktum är ju att UR:s filmer och framtoning är på gränsen till ren pornografi. Alla jag pratat med som sett UR:s förstasida har reagerat starkt negativt och en del har uttryckt rent äckel, detta av människor som inte på något sätt kan betecknas som ”rasister”. Vi tittar på UR:s förstasida


Där kan man läsa rubriker som ”hur smakar sperma”. Jag är tämligen ålderstigen men för mig är detta saker som refererar till ren pornografi och inte sexualupplysning. Vi har muslimska chatteringar i vårt land som förbjuder sina döttrar (och kanske även söner) att delta i den av skolan ordnade sexualupplysningen. Vi undrar om dessa grupper får det lättare att skicka sina döttrar till den svenska sexualupplysningen efter UR:s senaste giv. Jag har faktiskt förståelse om etniskt svenska föräldrar börjar dra öronen åt sig nu.  


UR skriver en hel del om den förmodade rädsla för det främmande som högerextrema känner inför det som säkerligen inte är obekant i dagens Sverige. Nu är det så att den animerade flickan på UR:s egen bild faktiskt ser livrädd ut själv. Är det en våldtäkt de skildrat i sin animerade film? 


UR:s produktion har länge präglats av en politiskt korrekt vinkling. Deras stora lycka är att inte så många vuxna människor följer deras produktion. När jag av en händelse 2003 slog mig ner framför TV-soffan och såg ett inslag från ett UR program så handlade det om flyktingar. De som hjälpte dessa flyktingar, och tjänar enorma summor på verksamheten, framställdes som hjältar och humanismens främsta förkämpar. Priset togs dock när speakerrösten föreslog att man skulle kalla dessa människosmugglare för ”människohjälpare”. Att en licensverksamhet som indirekt styrs av regering och riksdag så fullkomligt ignorerar vår lagstiftning och rättsystem är mycket värre än de filmer de nu släppt och som möter en storm av kritik.

Länk DN

38 kommentarer:

Anonym sa...

En bra analys av en mycket underlig sk debattartikel från Ur. Man blir som du skriver beklämd av deras "försvars tal" Man gör allt för att trolla bort berättigad kritik mot en film som mycket väl skulle kunna dömas efter samma kriterier som man dömt manga serier.Och vad har barn som inte är byxmyndiga för glädje av att få info om hur sperma smakar? Mvh JH

Anonym sa...

På sätt och vis är medie skyldigt till rasism,, med sitt årtionders propaganda journalism om att det är bara svensken som vet och kan.
Om man växer upp i sådan atmosfär så kan man inte bli annat än rasist, tyvärr.
Så det är bara att låta folket veta hur det är i verklighet i alla andra länder, för det är inte bara dumskallar och lata som bor i övriga värden. Och framföralltberätta sanningen om svensken.

Alltid Rött Alltid Rätt sa...

Det är som jag sagt många gånger, islamister och liknande extremister har mycket gemensamt med högerextremister som sd:are och du själv som reagerar mot sexualupplysning. Skillnaden är marginell.

Anonym sa...

Ropsten sa: ”Att lyfta fram rasistkortet så fort man får kritik är ju ett säkert försvar mot berättigad kritik.”
Mediaeliten är ALLTID duktiga på att rasismstämpla. Det är DE, tillsammans med politikerna, som skapade den nära nog psykotiska stämningen vi hade inför valet, med hysteriska utbrott, gap och skrik.
Det är OANSVARIGT, samhällsoansvarigt, och också fientligt.
Och massmedia fortsätter. Nyligen intervjuades Gustav Fridolin i god morgon Sverige. Han berättar om sin uppväxt i Vittsjö, ett litet samhälle på 2,5 tusen medborgare. Där fanns på 80-talet ett motstånd mot att behöva ta emot flyktingar och anlägga en flyktingförläggning. Dessa känslor, som är naturliga för de flesta människor runt jordklotet, beskriver intervjuaren som RASISTISKA.
Det ÄR INTE rasism att vilja värna sin hemby mot invasion av främlingar. Det är INTE RASISM som ligger till grund för sådana basala och naturliga känslor.
Det är SJÄLVBAVRELSEDRIFT.
Om man förnekas självbevarelsedrift, och driften att vilja värna om sin by, sin stad, eller sitt land, och kallas rasist för dessa naturliga känslors skull, så skambelägger massmedia en hel befolkning.
Och DET är skamligt, och fientligt, att göra.
Att massmedia är så pass fientlig mot den svenska befolkningen är en katastrof.

patrik blom sa...

Till "Alltid rött Alltid fel": Det finns ingenting i SD:s program eller verksamhet som är högerextremistiskt. Politiskt sett är SD ett mittenparti.

Jag råder dig att studera en politisk tänkare vid namn Adolf Hitler lite närmare. Förmodligen kallar du i din okunnighet även honom för högerextremist. Men har var socialist, närmare bestämt nationell socialist, antikapitalist, antiliberal och han eftersträvade det klasslösa samhället. Läs "Fyra som förde krig, och idéerna de stred för" av idéhistorikern professor Svante Nordin.

Lyckligtvis har SD ett förnuftigare och mer balanserat program än vad du och denne vänsterideolog har resp hade.

Alltid Rött Alltid Rätt sa...

Patrik - Oavsett vad man tycker att sd är eller inte är så konstaterar jag att resonemangen är likadana hos sd som islamister och högerextremister i stort i den här frågan.

Helena Palena sa...

Huvaligen! Vidrigt är bara förnamnet. Varför kommer inga feminister in och analyserar. Är pojken nio år och flickan 14? Vore UR ute för att upplysa ungdomar hur man förökar sig kunde man göra det på ett bra sätt. Om man ville. Men det vill man inte. Man vill förstöra för alla. Idioter!

patrik blom sa...

Till "Alltid rött aldrig rätt": VILKA är det som enligt dig är "högerextremister"?

Det kan ju inte vara Hitler eller senare rörelser som liknar hans, eftersom han så uppenbart var "vänster".

Alltid Rött Alltid Rätt sa...

Jag förstår att du har det svårt att bemöta det faktum att sd och deras anhängare resonerar som extrema islamister i den här frågan, som så ofta när det gäller sexualiteten mellan vuxna människor. Det ger mig dock rätt i vad jag påstår.

Anonym sa...

@Alltid rött, Det ger mig dock rätt i vad jag påstår.

Har det inte varit bättre att du skrivit det redan från början så hade det inte behövts någon diskussion.

Ovan speglar ditt och dina gelikars sätt att resonera, alltid rätt.

Undra vad din Fru/Älskarinna/Man/Älskare säger om det.
Allemand

Alltid Rött Alltid Rätt sa...

Allemand - Det skrev jag redan från början.

Hon hälsar att hon håller med mig i den här frågan (men långt ifrån i alla andra)

Anonym sa...

@Alltid rött, Alltså stämmer inte ditt uttalande, du har alltid fel vore ett mera adekvat uttryck.
Allemand

patrik blom sa...

Till "Alltid rött, alltid blanda bort korten": Jag har inga som helst svårigheter att bemöta dig i allehanda frågor, men nu råkar det vara följande påstående från dig som jag hela tiden har ifrågasatt och utbett mig en förklaring till: "islamister och liknande extremister har mycket gemensamt med högerextremister som sd:are och du själv". Sedan jag påvisat att SD inte är högerextremistiskt och inte ens Hitler var högerextremist frågar jag än en gång: VILKA är det som enligt dig är högerextremister?

Alltid Rött Alltid Rätt sa...

Patrik - Trist att du inte försöker bemöta det då :)

Jag ser sd och allt till höger om dem som högerextrema. Jag vet att ni på högerextremsidan försöker skriva om världshistorien och inte bara er egen. Men gemene man och historiker ser inte nazisterna, inte ens under andra världskriget, som något annat än på den högra politiska sidan.

I just den här frågan kan jag tillägga att även kd befinner sig i de allra flesta fall men även där ryms en hel del extremister bland politikerna, som är emot p-medel och aborter.

patrik blom sa...

"Alltid rött, alltid lögn": Citat: "Patrik - Trist att du inte försöker bemöta det då". Svar: Herregud, ska du bestämma vad allt ditt trams som jag bör bemöta?

Precis som jag trodde har du inte ett enda argument för att SD ä högerextremistiskt och inte någon aning hur du själv definierar detta begrepp.

Historiker ser Hitler så som jag redovisade att professorn i idéhistoria Svante Nordin beskriver honom i en nyutkommen bok. Kan du nämna någon seriös historiker som beskriver Hitler som högerextremist, med källhänvisning, tack!?

Den felaktiga högerstämpeln på Hitler och nazismen härrör från Stalins desinformationskampanj efter andra världskriget. Efteråt var det pinsamt för Stalin och Sovjetunionen att man varit allierade med Hitler och Nazi-Tyskland och att man själva aldrig drog sig ur den alliansen. Före och i början av kriget var alliansen tvärtom högst naturlig. Det var ju två olika socialistiska ideologier och stater som samverkade, den ena "internationell" (Stalins) ("proletärer i alla länder, förenen eder") och den andra "nationell" (Hitlers). Här behövdes alltså en rejäl desinformationskampanj, för att förvända synen på så många som möjligt, och det gjorde Stalin och hans lakejer runt om i världen ganska skickligt. Dina föregångare bakom devisen "Alltid rött alltid rätt" gjorde säkert en god insats. Hitler roterades ett varv i den grav han aldrig fick och förvandlades retroaktivt från "vänster" till "höger".

Och sedan är det en lika stor lögn att den som är kritisk till världens mest extrema och misskötta invandringspolitik egentligen är nazist, som Hitler, dvs högerextremist enligt Stalins desinformation.

Det är tydligen det enda "argument" som finns för uppfattningen att SD är högerextrent, och det är så j-la dåligt så man skäms, på mänsklighetens vägnar.

Alltid Rött Alltid Rätt sa...

Patrik - Det var ungefär det svaret jag förväntade mig av någon som inte kan svara :)

Personligen tycker jag inte att någon av de diktatorerna var socialister, även om en av dem kallade sig för det.

I övrigt tycker jag inte att man kan kalla någon för högerextrem för att de kritiserar invandringspolitiken. Problemet är när man drar alla personer över en och samma kam, som med muslimer.

patrik blom sa...

"Alltid rött alltid råttigt":

Citat: "Patrik - Det var ungefär det svaret jag förväntade mig av någon som inte kan svara".

Kommentar: Du munhuggs som en fjortonåring. Jag har ställt frågor till dig, som du inte har kunnat svara på. Du har däremot inte ställt några frågor till mig. Det finns alltså ingenting som jag inte kunnat svara på.

Detta är heller inte något svar till dig - jag avslutar den meningslösa diskussionen - utan vänder sig till övriga eventuella intresserade.

Hitler kallade sig national-socialist, vilket var precis vad han var. Båda diktatorerna kallade sig socialister.

Hitlers stat var redan från början inriktad på krig, och samhället organiserades därefter. Den ideologiska övertygelsen fick inte sällan stå tillbaka för saker som befrämjade förmågan att föra krig. Även Stalins stat var organiserad för krig, som dock i första hand betydde krig och terror mot den egna befolkningen.

Mitt syfte var att förklara hur den felaktiga högerstämpeln på Hitler och nazismen uppstod. Den förklaringen är inte alls beroende av att någon av eller båda staterna verkligen var socialistiska.

Robsten sa...

@Rött
"Det är som jag sagt många gånger, islamister och liknande extremister har mycket gemensamt med högerextremister som sd:are och du själv som reagerar mot sexualupplysning."

ja vi har alla öron näsa mun och vi är alla människor, det stämmer. Detta gäller även för vänsterextremister mig veterligen.

jag och SD är inte "emot" sexualundervisning, där skiljer vi oss åt från islamisterna, däremot regagerar vi mot ren porr i skolorna. Det är ett fult debattknep att bara för att man är emot extrem sexualundervisning så skulle man vara emot alla sådan undervisning.

Robsten sa...

@Rött och rätt

"Oavsett vad man tycker att sd är eller inte är så konstaterar jag att resonemangen är likadana hos sd som islamister och högerextremister i stort i den här frågan."

Där är den väl inte, du kan inte ens tro på detta själv, du bara vill debattera.

Robsten sa...

@rött o rätt

"som så ofta när det gäller sexualiteten mellan vuxna människor"

Ähhum...nu gällde det niondeklassare. Tycker du man skall ha klatchiga filmer med rubriken "hur smakar sperma" för niondeklassare? Då är det du som är extrem. Hela riksdagen håller egentligen med mig, (förutom möjligtvis Maria Ferm) oavsett om de säger det högt eller inte.

Alltid Rött Alltid Rätt sa...

Robsten - Oralsex är sen länge så vanligt och accepterat som sexuell handling i Sverige, även hos heterosexuella, så att kalla det för porr med en fråga om vad sperma smakar gör att man placerar sig bland de extremister man annars påstår sig kritisera.

(Dessutom bygger naturligtvis det hela på vad unga frågar om idag. Naturligtvis ska det spegla dagens verklighet och inte gårdagens sexualmoraliskt ålderstigna åsikter)

Alltid Rött Alltid Rätt sa...

Om jag inte minns fel så är medelåldern för sexdebuten i Sverige 16-17 år och man har enligt lagen all rätt i världen att ha sex när man går i nian eftersom man har fyllt 15 år. Så ja, man måste vara i nivå med en taliban för att ha dina invändningar.

Robsten sa...

@Rött o rätt

"Hon hälsar att hon håller med mig i den här frågan (men långt ifrån i alla andra)"

Och om hon inte gjorde det skulle du förståss skriva det på denna blogg, typ, "fan också, nä hon höll inte med mig, dessutom blir det inget i kväll". Ett mycket troligt scenario.

Alltid Rött Alltid Rätt sa...

Det finns länk till hennes blogg från min blogg så fråga själv om du tvivlar.

Robsten sa...

@Rött och rätt

"Dessutom bygger naturligtvis det hela på vad unga frågar om idag. Naturligtvis ska det spegla dagens verklighet och inte gårdagens sexualmoraliskt ålderstigna åsikter)"

Och vad menar du läraren skall svara på detta? Vi måste självklart ha en sexualundervisning som kan bedrivas av både manliga och kvinnliga lärare. Dessutom så är frågor i klassrummet inte samma sak som rubrik på en film, detta vet du men du låtsas inte veta detta det bara för att få förmånen att kalla mig taliban.

Varför skall ni vänstermänniskor alltid kalla era politiska motståndare för en massa saker? Det är taliban, högerextremist och en massa andra epitet. Alltså jag menar inte någon enstaka gång, utan systematiskt som ett vapen i debatten. T.o.m. en person som Birro har reagerat över detta i sin sista newmillsartikel. Det måste vara något kollektivt trauma, kanske för att ni själva blev kallade kommunister eller något.

Räkna efter hur många epitet jag kallat dig för i ovanstående, gör det är du snäll.

Alltid Rött Alltid Rätt sa...

Så innehåll som det här går inte att ha i samband med en kvinnlig lärare? (För du menar väl inte manlig?) Så vitt jag vet så finns filmen och diverse studiematerial som handledning för elever och lärare. Till och med jag, som tyvärr är löjligt heterosexuell, har kunskap om sex mellan samkönade...

Det är som innan här och vid flera andra tillfällen. Det är svårt att svara på påståenden när man jämför likadana fördömande åsikter med "nationalisters" med andra extremister.

Varför inte låta människor med laglig ålder få ha den sex de själva vill och få möjlighet att få kunskap om den, som inte bara kommer från porrsidor utan de som kan något om ämnet?

Men plötsligt så vill "nationalister" lägga sig i vad som är lämpligt eller inte, precis som vilken högreligiös tok som helst.

Robsten sa...

@Rött o rärr
"Varför inte låta människor med laglig ålder få ha den sex de själva vill och få möjlighet att få kunskap om den, som inte bara kommer från porrsidor utan de som kan något om ämnet?
"

Va? jag har aldrig sagt något att människor inte skall få ha den sex de vill. Att gå ut som UR gör har inget med egentlig kunskap om förhållandet och den sexuella akten mellan människor, det hela är ett försök av medelålders kvinnor och män att spela frigjorda. Tror inte att de imponerar på skolbarnen ett dugg faktiskt.Vad sedan barnen frågar läraren om bakom lykta klassrumsdörrar är en annan sak, kan du inte förstå det?

Sedan antar jag att du som löjligt heterosexuell man inte vet hur sperma smakar, det är bara en logisk deduktion, jag vet det i alla fall inte, som också är löjligt hetero.

Alltid Rött Alltid Rätt sa...

De få ha vilken sex de vill, bara ingen lär dem något om den menar du då?

Det slår inte dig att barnen helst inte fråga läraren något alls utan hellre lär sig där de får en chans att fråga utan att riskera att skämmas? T ex via en film.

Jag kan läsa mig till utan problem att sperma, som all annan kroppsvätska, har en viss salthalt och därför smakar bl a salt.

Kraxpelax sa...

Vilka "seriöst argumenterande" snömoskommentarer. Blah blah blah blah. Å den ena sidan, å den andra sidan som pastor Jansson. Duttia demokrater. Klapp klapp på huvet från Maktens Havare.

KLARSPRÅK

Fy fan för Utbildningsradions griseri! DET packet ska minsann inte längre få skrämma oss till tystnad.

Har ni förstått?

Krossa bÖnstern! Den är vår ohlycka.

- Peter Ingestad, radikalkonservativ

Robsten sa...

Nu upprepar du dig bara. Bättre måste du väl kunna?

Mitt sista inägg i debatten, ett sista försök att nå fram i sakfrågan.
Jag har själv haft sexualkunskap med en klass för ganska länge sedan. jag fick alla möjliga konstiga frågor och en del som var en smula ähum...generande för en vuxen man. Jag svarade på alla frågor så gott det gick, och andra tog vi tillsammans reda på. Vi såg t.o.m. på filmer från UR som var OK. Deras ordinarie lärare hade av någon outgrundlig anledning lämnat över detta ansvar på mig, som också jobbade på skolan. Men alla frågor jag fick bakom lykta klassrumsdörrar öämpar sig inte för UR att braskande lägga ut på sin sida, varför gör de detta? Är det för elevernas skull eller deras egen skull? För eleverna svarar du då, jag är dock inte lika säker, ellert säker på motsatsen i princip.

Kommer osökt att tänka på regissören von Osten som gjorde barnteater om barns sexualitet, hon kidnappade en klass, föräldrarna ovetande. Sedan läste någon vriden stolle porr för barnen. Det är ju övergrepp på barn, solklart. Von Osten tyckte hon hade rätt att göra detta. När jag var ung fanns det inte en vänstermänniska som tyckte detta var rätt. Har vänstern verkligen förändrats så mycket åt det flummiga hållet? Du kan ju inte ens själv avgöra om Hitler var socialist eller inte.

Alltid Rött Alltid Rätt sa...

Det var en långsökt historia om uppläsningen för barn, som är något helt annat än det jag trodde vi diskuterade.

Jag har redan avgjort att jag inte tycker man är socialist bara för att man har det ordet i sitt partinamn, lika lite som att man är ett demokratiskt parti eller liberalt parti för att det ingår i namnet.

Robsten sa...

"Det var en långsökt historia om uppläsningen för barn, som är något helt annat än det jag trodde vi diskuterade."

Det stämmer, du har inte stått för detta. Kollade så du var vaken bara ;-) Nä, men jag kom osökt att tänka på denna illustra historia, men jämförelsen kanske haltar lite väl mycket, det kan nog vara så.

Goten sa...

@ Alltid Rött Alltid Rätt

Tänkte på en grej. Du verkar ju rätt sexuellt kunnig. Skulle du kunna tänka dig att ha sex med tjej i burka?

Robsten sa...

Det här var en annan vinkling av kritiken mot UR:

http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/26/urs-sexfilm-skapar-ytterligare-tabun

Anonym sa...

Lilla vän. Du skriver om flickans rädda min och tror att det handlar om våldtäkt. Att du skriver så visar ju att du faktiskt inte sett filmen. Varför uppröras av en film man inte ens sett. Riktigt löjligt!

Anonym sa...

Känn vänsterns blytunga argument.. :D

Anonym sa...

UR är perversa, det är allt detta handlar om, perversa gillar inte att vara förtryckt minoritet så perversa försöker göra så många som möjligt perversa så att de inte längre är en minoritet och inte längre förtryckas.

Man skapar sig ett nytt Sodom.

/SIC

z999 sa...

@Alltid rött:
"Jag har redan avgjort att jag inte tycker man är socialist bara för att man har det ordet i sitt partinamn, "

Du syftar alltså på nationalsocialismen? På vilket sätt var dom inte socialister menar du? Alla deras partiförslag som de hade när de vann valet 1933 anser jag vara socialistiska. Ett exempel, avskaffande av arbetslösheten på två veckor genom statliga åtgärder. Ombildandet av armen till en folkarme (ja, dom ansåg det själva och motiverade det med bildandet av nya grupper med helt andra gradbeteckningar). Byggandet av folkbilen (vw).
Organisationen "Kraft genom gläje" som hade en målsättning att skicka alla arbetare på semester/rekreationsresor.